Zeepipe ble bygget ut trinnvis.

Fase I, som ble satt i drift i 1993, består av en rørledning fra Sleipnerfeltet til en mottakssentral i Zeebrugge i Belgia, og en rørledning fra Sleipner til stigerørsplattformen Draupner S.

Fase II knytter Troll-terminalen på Kollsnes til infrastrukturen i Nordsjøen. Fase II A går til Sleipner Øst og ble satt i drift i 1996. Fase II B går til stigerørsplattformen Draupner E og ble ferdigstilt i 1997.

Mottaksterminalen i Zeebrugge er etablert som eget eierskap hvor Zeepipe-gruppen eier 49% og belgiske Distrigaz 51%. Terminalen drives som en integrert del av Zeepipe. Operatør Gassco AS.