Zeepipe er et transportsystem for naturgass i Nordsjøen som går til Zeebrugge i Belgia. Rørdiameteren er 1 000 mm (39 "). Systemet ble bygget ut trinnvis:

  • Fase II knytter Troll-terminalen på Kollsnes til infrastrukturen i Nordsjøen. Fase II A går til Sleipner Øst og ble satt i drift i 1996. Fase II B går til stigerørsplattformen Draupner E og ble ferdigstilt i 1997.

Mottaksterminalen i Zeebrugge er etablert som eget eierskap hvor Zeepipe-gruppen eier 49% og belgiske Distrigaz 51%. Terminalen drives som en integrert del av Zeepipe. Operatør Gassco AS.