Yupikspråka er ei grein av den eskimoisk-aleutiske språkfamilien. Språka er i nær slekt med hverandre.

De fem yupikspråka er:

Mal:Eskimoisk-aleutiske språk