Yenchinguniversitetet

Yenching University eller Yanjing-universitetet (kinesisk: 燕京大学, pinyin: Yānjīng Dàxué) var et ledende universitet i Beijing i Kina. Det integrerte tre protestantiske colleges i byen i 1919. Yenching (燕京, Yānjīng) er et alternativt navn på byen Beijing, som henger sammen med at byen var hovedstad for staten Yan, en av de stridende stater i De stridende staters tid i tidlig kinesisk historie.

PekingUniversitycampus3.jpg

De tre kollegiene som gikk inn i universitetet var:

  • Huiwen University (滙文大學, som ble grunnlagt av Metodistkirken (美以美會) i 1889. Dens forløperskole var en annen skole grunnlagt i 1870.
  • Huáběi xiéhé nǚzǐ Dàxué. Forløperskolen var grunnlagt i 1864.
  • Tōngzhōu xiéhé Dàxué. Forløperen var grunnlagt av kongregasjonalistene.

Misjonæren John Leighton Stuart ble utnevnt til rektor for universitetet i januar 1919. Frem til da hadde han undervist i gresk ved det teologiske seminar i Nanjing (金陵神學院). Han dro straks på tiggerferd for å finansiere prosjektet, det de grunnleggende institusjonene hadde btragt med seg, var ikke meget. I USA fikk han stor støtte fra forretningsmannen Charles Martin Hall.

John Leighton Stuart kjøpte deler av Qing-dynastiets keiserlige haver, og bygde et vakkert campus som stod ferdig i 1926. Det hadde da fakulteter for teologi, jus og medisin, og man underviste også i kunster og vitenskaper.

Stuart fikk ledende kinesiske og vestlige akademikere til å undervise ved universitetet. Det ble ikke stilt kongfesjonelle krav. Men det ble satset sterkt på det teologiske fakultet. I 1928 ble Harvard-Yenching Institute grunnlagt i samarbeid mellom Yenching-universitetet og Harvard University for utdannelse i humanistiske fag og sosialvitenskapene med særlig vekt på Øst-Asia og Sørøst-Asia.

Rundt 1930 ble Yenching allerede regnet som et av Kinas fremste universiteter.

Under den annen sino-japanske krig og annen verdenskrig var Beijing okkupert av japanerne, og universitetet evakuerte til Chengdu i provinsen Sichuan.

Etter at Folkerepublikken Kina ble etablert i 1949, ble fakultetene splittet opp og delvis lagt til Pekinguniversitetet, delvis til Tsinghuauniversitetet. Pekinguniversitetet fikk overta Yenchings campus. I 1952 flyttet Pekinguniversitetetet ut fra Beijing sentrum og til det gamle Yenchingområdet.

LitteraturRediger

Philip West: Yenching University and Sino-Western Relations, 1916-1952, Cambridge: Harvard University Press, 1976