Y-veien er et høyskoletilbud i Norge for personer med yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Y-veien er i hovedsak rettet mot ingeniørstudier.

Studiene er lagt opp med mer matematikk og fysikk, og mindre andel praksis enn på en ordinær ingeniørutdanning. Bakgrunnen for tilpasningen er at utdanningen til fagarbeiderne innen realfag er på et lavere kompetansenivå sammenlignet med de som går studiespesialisering. På den andre siden anses en større del av kravene til praktisk erfaring å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen, inkludert læreperioden.

Oversikt over alle y-veier er å finne på y-veien.no innen høst 2019.

KilderRediger