For den am. filmmusikalen fra 1980, se Xanadu (film), for området på Saturns måne se Xanadu (Titan)

Xanadu er en legendarisk by som skulle befinne seg i Kina eller i Himalaya. Det historiske forbildet er egentlig Shangdu[1] i Indre Mongolia,[2] som var de mongolske herskeres sommerhovedstad da de hersket over Kina1200- og 1300-tallet (Yuan-dynastiet). Shangdu ble tidligere kalt Kaiping.[3] Ifølge Dørumsgård er «Xanadu» en engelsk skrivemåte for Shang-tu eller Shangdu der Kublai Khan hadde sin sommerresidens og der han i mai 1260 lot seg utrope til keiser over alle mongoler.[4] Marco Polo og hans følge kom til Shangdu eller Xanadu i 1275 (i 1267 ifølge Haw[3]), og «Xanadu» ble kjent for et bredere publikum da det kom trykk første gang i Nürnberg 1477.[5]

Xandu eller kanskje Ciandu på dette kartet tilsvarer Shangdu, som turde ha vært «Xanadu». Kartet er fra 1650, tegnet av Sanson d'Abbeville, geograf for kong Ludvig XIV.

Xanadu gikk inn i diktningen som en metafor for et sted fullt av prakt og velstand. Samuel Taylor Coleridge omtaler Xanadu i diktet «Kubla Khan» (begge navnene beskrevet som oppdiktet).[6] Bårdtvedt skriver at Xanadu var en region i Tartary, Mongolia og at Kubla Khan var den mongolske herskeren Kublai-khan.[7]

Xanadu knyttes også til Shangri-La og noen teorier går ut på at Xanadu og Shangri-La er samme byen/stedet.

ReferanserRediger

  1. ^ Romain, W. F. (2017). The archaeoastronomy and feng shui of Xanadu: Kublai Khan’s imperial Mongolian capital. Time and Mind, 10(2), 145-174.
  2. ^ Chan, H. L. (2011). Exorcising the Dragon: A Legend About the Building of the Mongolian Upper Capital (Shangdu). Central Asiatic Journal, 55(1), 1-32.
  3. ^ a b Haw, S. G. (2006). Marco Polo's China: a Venetian in the realm of Khubilai Khan. Routledge.
  4. ^ Dørumsgaard, Arne (1980). Klassisk kinesisk poesi i norsk gjendiktning. Oslo: Dreyer. ISBN 8209017713. 
  5. ^ Terry, M. (2004). Xanadu: Encounters with China. National Library Australia.
  6. ^ Dikt fra antikken til vår tid: Vestens lyrikk gjennom 2700 år. Oslo: Ad notam Gyldendal. 1994. ISBN 8241702574. 
  7. ^ Bårtvedt, Alf (1996). Impressions: a selection of literature from the English-speaking world. [Oslo]: Aschehoug. ISBN 8203134637.