Wrapper

Wikipedia-pekerside

Wrapper kan referere til:

  • Wrapper pattern, datamaskinkode som tillater visse klasser (i sammenheng med objektorientert programmering) å virke sammen på en måte de ellers ikke kunne ha gjort
  • Wrapper (Java-klasse), en bestemt type Java-klasse, som brukes til å representere primitive data som klasser
  • Wrapper (programvarebibliotek), som forenkler tilgangen på andre programvarebibliotek eller funksjoner i ett operativsystem, f.eks SDL


Disambig.svg

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Wrapper.