Wolesi Jirga

Wolesi Jirga er underhuset i Afghanistan. Den har 249 seter, og man velges inn som representant for en av Afghanistans 34 provinser.

Meshrano Jirga er nasjonalforsamlingens overhus med en viss vetorett, men stort sett rådgivende funksjon.