Wadiyardynastiet, også kalt Wodeyardynastiet, var et kongelig dynasti som regjerte kongedømmet Mysore i det sørlige India fra 1399 til 1799 og deretter fyrstestaten Mysore fra 1799 til 1947. Ordet uttales med en vokal i begynnelsen. Odeyar på kannada betyr konge eller eier.

Mysorepalasset var det tradisjonelle setet til Wadiyardynastiet