Windows NT 3.51 var en versjon av operativsystemet Windows NT som ble lansert av Microsoft den 30. mai 1995. Operativsystemet ble lansert i fire ulike utgaver for fire ulike arkitekturer: IA-32, DEC Alpha, MIPS og PowerPC.

Operativsystemet ble i 1996 etterfulgt av Windows NT 4.0. Microsoft fortsatte å støtte Windows NT 3.51 frem til 31. desember 2001.