Willow Creek Norge

Willow Creek Norge er et tverrkirkelig ressurssenter som har som visjon å hjelpe menigheter og forsamlinger til å nå sitt gudgitte potensial. Dette skjer gjennom konferanser, utvikling av ressursmateriell og gjennom å bygge et nettverk av ledere som vil bygge levende menigheter som hjelper mennesker til levende tro på Jesus.

Willow Creek Norge er tilknyttet Willow Creek Association, som er et internasjonalt nettverk av mer enn 12 000 menigheter over hele verden. Willow Creek Association er tilknyttet Willow Creek Community Church i Chicago i USA.

Daglig leder for Willow Creek Norge er Halldis Kirkeng. Styreleder er generalsekretær Kåre Rune Hauge.

Eksterne lenkerRediger