Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 51, 2011

Septimius Severus triumfbåge vid Leptis Magna.

Libyens historia var, tills Libyen blev självständigt 1951, i stort sett en historia om stammar, regioner och städer, samt de imperier som området ingick i. Namnet Libyen härrör från en enskild berberstam. Fastän dessa namn är av antikt ursprung användes de inte för att beteckna området för det nuvarande Libyen och dess folk förrän på 1900-talet. Därför måste det moderna Libyen, trots sina regioners långa och distinkta historier, ses som ett nytt land.

Milstolparna i Libyens historia var införandet av islam under medeltiden, samt, under de två senaste generationerna, självständigheten, upptäckten av petroleum och revolutionen i 1969 som förde Muammar al-Gaddafi till makten. Gaddafis regim har gjort det första försöket att skapa en distinkt libysk stat och identitet. Det libyska samhället har underkastats en betydande grad av statlig styrning och övervakning, till stor del på befallning av Gaddafi själv. Läs mer…