Wikipedia:Underprosjekter/Matematikk

Det er ikke så mange som skriver om matematikk på Wikipedia, og det er mye som bør gjøres. Derfor har dette underprosjektet blitt startet. Arbeidet har pågått en tid som et uoffisielt underprosjekt, men nå er det på tide å gjøre dette mer offisielt

MålRediger

 • Øke antallet matematikkrelaterte artikler
 • Bedre kvaliteten på de nåværende matematikkrelaterte artiklene
 • Utvide og forbedre matematikkrelaterte stubber
 • Jobbe mot bedre struktur og organisering av artikler relatert til matematikk
 • Jobbe mot bedre norsk fagterminologi i artiklene!

I tillegg til disse målene er det et ønske at noen artikler skal kvalifisere til anbefalte og utmerkede artikler etter hvert. De mest opplagte kandidatene til dette er foreløpig:

Må se litt på den engelske og tyske artikkelen for å finne ut hva som kan gjøres videre med denne. --Remo 25. jan 2007 kl. 14:19 (CET)

Det vil derfor være et kontinuerlig fokus på å gjøre disse artiklene stadig bedre.

ArtiklerRediger

Et av delmålene for matematikkprosjektet er å få flere (enn ingen som vi hadde før) utmerkede og anbefalte artikler.

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

StrategiRediger

For å nå målet er strategien å starte med å forbedre hovedartiklene (blant annet de over). De artiklene som dekker viktige matematiske emner (geometri, algebra, trigonometri, funksjoner, sannsynlighet, statistikk, osv.) må bli mye bedre. I den forbindelse kan det være greit å sette opp noen stikkord i forhold til hva en god matematikkrelatert side bør inneholde:

 • En introduksjon av emne. Etymologi, anvendelse osv. kan høre med her.
 • Emnets historie bør med i alle slike artikler
 • En god fremstilling av de viktigste områdene innenfor dette emnet
 • Litteraturhenvisninger. Dette er veldig viktig! Alle matematiske artikler bør ha henvisninger til sentrale bøker om emnet, slik at en lett kan finne ut hvor en kan lese mer! Spesielt viktig med referense til bøker på norsk!
 • Eksterne lenker. Dette er også viktig. Det fins en del gode nettsteder, både på norsk og engelsk, og det fins en del bøker som er frigitt på nettet.

Det kan også være aktuelt å ha en seksjon om dette emnets plass i skolen.

DeltakereRediger

Skriv deg gjerne på lista hvis du ønsker å være med.

MalRediger

Deltakere kan bruke følgende "infoboks" på sine brukersider for å informere andre brukere om at de er med i dette prosjektet:

  Denne brukeren er medlem av et
matematikkprosjekt.Du benytter koden {{matematikkprosjekt}} for å bruke den på din brukerside.

Malen under kan også være aktuell for medlemmer. {{matematikk-wikipedianere}} er koden for denne malen.

  Denne brukeren er interessert i
matematikk.
Artikler som bør skrivesRediger

Det er endel artikler om matematikk som mangler. Her er noen fra listen over artikler vi bør ha:

Omdirigert til Matematisk analyse. --Remo 11. feb 2007 kl. 09:22 (CET)

I hovedartikkelen om matematikk er det foreløpig endel røde lenker, og flest mulig av disse bør bort. Her er noen:

Det er også en hel del matematikere som har røde linker i artikkelen.

Når det gjelder matematikkdidaktikk, bør følgende artikler skrives:

Denne artikkelen er lagt til av Bruker:SOA, men den trenger ganske mye forbedring! --Remo 11. feb 2007 kl. 09:21 (CET)
Jeg har gjort en ganske omfattende utvidelse av denne artikkelen. Vi kan sikkert skrive litt mer, men dette er i alle fall en start. Dette er en artikkel vi kanskje kunne gjøre litt praktisk og skolerettet på sikt - og slik sett kunne det blitt en ganske viktig artikkel! Jeg har også lagt til en ganske omfattende historisk seksjon i artikkelen. --Remo 1. apr 2007 kl. 20:36 (CEST)

I tillegg til de generelle oversiktsartiklene, hadde det vært fint å ha noen mer detaljerte artikler om spesifikke emner som er sentrale innen matematikken. Jeg ( Johannes Kaasa ) kan tenke meg å begynne med/utvide

Kvaliteten på nåværende artiklerRediger

Det er svært mange korte og mangelfulle artikler om matematikk og matematikkrelaterte emner på Wikipedia nå, så her er det mye å ta fatt i.

Biografier som trenger forbedringRediger

Har begynt arbeidet med denne artikkelen. Jeg har nå lagt til en del biografisk stoff, og jeg planlegger å skrive en del om Lies matematikk så snart jeg får tid. --Remo 14. mar 2007 kl. 09:57 (CET)
 • Ludvig Sylow - Her var det opprinnelig to parallelle artikler, som nå har blitt flettet.
 • Caspar Wessel - Dette er også en viktig norsk matematiker som gjerne kunne hatt en lengre artikkel.
Her har jeg lagt til en lenke og en litteraturhenvisning. Får komme med mer siden. --Remo 25. jan 2007 kl. 20:27 (CET)
 • Bernt Michael Holmboe - Han har også en altfor kort artikkel! Det bør være mulig å skrive mer enn to linjer om Abels lærer!
Har lagt til noen lenker og henvisning til Holmboes verker. Igjen får jeg gjøre mer siden... --Remo 25. jan 2007 kl. 20:40 (CET)

Dette er noen av de viktigste norske matematikerne som kunne trenge forbedring. Det er også en del utenlandske. Et par av dem er merket som viktige artikler som trenger forbedring:

Jeg har begynt å se på denne også, med den engelske artikkelen som mal. Har ryddet litt, føyd til litt og endret litt (for den opprinnelige artikkelen var ikke veldig god...) Jeg anser meg ikke ferdig, men det var så mye jeg rakk i kveld. --Remo 18. jan 2007 kl. 22:24 (CET)
Jeg har nå gjort en del med denne artikkelen, på bakgrunn av den engelske, og jeg synes artikkelen har blitt såpass fyldig at jeg har fjernet stubb-merkene. --Remo 18. jan 2007 kl. 12:20 (CET)

Ytterligare en viktig norsk matematiker:

 • Thoralf Skolem Kanske inte riktigt lika viktig som Abel och Lie, men näst intill! Jörgen B 27. jan 2007 kl. 05:20 (CET)
Jeg har nå gjort en ganske omfattende utvidelse av artikkelen om Skolem, men denne kan sikkert gjøres enda mye bedre! --Remo 9. mar 2007 kl. 09:20 (CET)

Andre som trenger forbedringRediger

Det er et par matematikkrelaterte artikler som er merket viktig oppryddning:

Jeg har begynt å gjøre noe her også nå. Har forandret innledningen og føyd til et avsnitt om geometriens historie (oversettelse fra engelsk Wikipedia). Se forøvrig kommentarer på Diskusjon:Geometri. --Remo 20. jan 2007 kl. 14:09 (CET)

Det er et par andre artikler også som dekker viktige hovedemner i matematikken, og som er altfor dårlige:

 • Algebra (Den engelske er ikke så verst. Kan i alle fall ta noe derfra.)
Her har jeg lagt til en del om algebraens historie. Det siste avsnittet (algebraens anvendelse) er ganske kort og meningsløst slik det er nå... --Remo 14. jan 2007 kl. 11:26 (CET)
 • Funksjon (Denne har noe innhold, men er altfor dårlig)
Jeg syntes denne ser veldig utfyllende ut. Kanskje denne artikkelen ikke bør stå under denne overskriften? Bleakgadfly 20. jul 2011 kl. 18:05 (CEST)
Jeg har nettopp begynt å skrive på denne. Dette er jo et enormt sentralt begrep som vi bør legge litt arbeid i å gjøre fullstendig. Jeg har hentet litt inspirasjon i utformingen fra flere av de andre wikiene, men ellers prøvd å gjøre gjennomgangen noe mer integrert og sammenhengende. Det mangler kanskje en litt mer legmannsvennlig forklaring, så kanskje noen kunne tenke seg å føye til det i introduksjonen? Det som også fremdeles mangler er viktige konstruksjoner som direkte sum/produkt, tensorprodukt, kileprodukt og skalarekstensjon og -restriksjon. For å få en fullstendig dekning av disse emnene bør vi også vurdere å arbeide med artikler om kategoriteori. Vi trenger sårt artikler om naturlige morfier og adjunkte funktorer. Daofeishi (diskusjon) 11. nov 2012 kl. 06:21 (CET)

Matematikkrelaterte stubberRediger

Artikler som er for korte bør merkes som {{Matematikkstubb}}, og det er ganske mange av dem. Hele listen finner du på Kategori:Matematikkstubber.

Her er noen av de viktigste (etter min mening) matematikkstubbene:

Denne artikkelen har jeg nå totalt omskrevet og fylt med stoff. Nå tror jeg den begynner å bli ganske bra. --Remo 11. jan 2007 kl. 14:21 (CET)
Denne er ikke så bra! Blant annet skiller den ikke mellom rekke og følge slik den står nå. Tom Lindstrøms Kalkulus kan være et eksempel på en kilde som kan brukes i arbeidet med denne artikkelen. Denne boka har også en del historikk. --Remo 22. jan 2007 kl. 11:57 (CET)
Denne har jeg nå utvidet, med den danske artikkelen som mal. --Remo 12. mar 2007 kl. 20:47 (CET)
Denne mangler fremdeles en god del relevant materiale. Burde ikke en artikkel som dette ha en god forklaring av hva en brøk egentlig er matematisk sett, og en utledning av regnereglene for brøk fra grunnen av? Unøyaktigheter som "Dette tallet kan faktisk ikke skrives helt nøyaktig som desimaltall" og blandinger av konsepter som måling og matematikk ("en brøk kan være nyttig hvis man ønsker å beregne noe helt nøyaktig") trekker mye ned i mine øyne. Jeg ville begynt med motivasjonen ala de gamle grekerne (forhold mellom heltallige størrelser), og forklart hvordan brøker oppstår naturlig fra heltallene og litt geometrisk observasjon. Deretter ville jeg formalisert dette og utledet reknereglene fra første prinsipper. Derifra er ikke veien lang til konstruksjonen av de rasjonelle tallene som ekvivalensklasser over Z2. Det kan også lønne seg å nevne viktige generaliseringer som følger fra dette konseptet, som f.eks. lokaliseringen av integritetsområder, om ikke annet så med en link til relevante artikler. Daofeishi (diskusjon) 11. nov 2012 kl. 06:02 (CET)

Det var noen - egentlig ganske mange - som bør forlenges og forbedres! Bør også gå over samtlige matematikkrelaterte artikler og se om det er flere som bør merkes som stubber. Kanskje er det også noen artikler som er ukategoriserte.

Biografi-stubberRediger

Jeg har startet en rekke biografier av matematikere, og de fleste av dem er korte stubber. (Men et sted må en jo starte...) Her er en asortert liste over de biografiene jeg har startet:

Denne har jeg nå utvidet, så den anser jeg ikke som en stubb lenger. --Remo 18. jan 2007 kl. 10:13 (CET)
Har utvidet denne artikkelen (basert på den engelske) og fjernet stubb-merkene. --Remo 8. mar 2007 kl. 21:17 (CET)
De to sistnevnte har jeg oversatt fra de tyske versjonene, og de er ikke lenger stubber. Tjo 11. okt 2008 kl. 11:08 (CEST)

Og det har etterhvert blitt mange flere... Se Kategori:Matematikkstubber for den komplette listen!

Se ogsåRediger

Struktur og organiseringRediger

De matematikkrelaterte artiklene bør ha en god struktur, og de bør organiseres (kategorisering) bedre. Det er for eksempel endel maler som kan brukes:

Det er forøvrig svært få matematiske maler!!!

Jeg har laget en mal for hovedemnene i matematikk: Mal:Matematikk-bunn. --Remo 11. jan 2007 kl. 21:28 (CET)
Jeg gjør nå et forsøk på å forbedre navigasjonsmalene for matematikk. Hovedtanken er å bruke malen Mal:Matematikk nederst på alle matematikksider. Avhengig av hvilket område den enkelte artikkel sorterer under legger man på en eller flere av sidemalene Mal:Generelle emner (matematikk), Mal:Algebra, Mal:Analyse, Mal:Anvendt matematikk, Mal:Geometri, Mal:Statistikk, Mal:Skolematematikk. Hvis noen har synspunkter angående layout eller inndelingen i hovedområder og underområder, er det fritt fram å redigere malene. Men les avsnittet under først. TAKro 1. jun 2007 kl. 00:26 (CEST)

Inndeling i hovedområderRediger

Nå har hovedsiden matematikk blitt temmelig god. Takk til Remo. Jeg ser for meg at matematikken deles inn i hovedområder (og underområder...) hvor hvert av disse har en oversiktsartikkel. Hvordan skal vi gjøre denne inndelingen? Kom gjerne med kommentarer. Deretter setter vi opp en liste.

I malen Mal:Matematikk-bunn synes inndelingen å være ganske tilfeldig. For eksempel burde trigonometri være et underområde av geometri, og analyse er ikke tatt med som et hovedområde. Videre er kvaliteten på det som burde være oversiktsartiklene svært variabel. For eksempel handler artikkelen topologi ikke om forskningsområdet, men om definisjonen av topologisk rom.

Helt enig. Problemet da jeg laget malen var at så få av hovedområdene i faget var dekket med mer enn dårlige stubber (hvis noe i det hele tatt). Jeg tok rett og slett utgangspunkt i den tilsvarende engelske malen og kuttet ut de områdene vi ikke hadde noe på foreløpig. Bare for å komme litt i gang egentlig... --Remo 27. mar 2007 kl. 07:08 (CEST)

Man bør holde flere tanker i hodet samtidig når man setter opp en slik inndeling. Man må ta hensyn til minst tre ulike momenter: skolematematikken fra barnehage til universitet, matematikkhistorien, og forskningsområder inne moderne matematikk (spesielt de som er representert i Norge). Dessuten bør inndelingen ikke være for fin, kanskje 5 til 10 områder er fornuftig.

For å skaffe et overblikk kan man se til følgende:

 • Læreplanene
 • Inndelingen på www.arXiv.org
 • American Mathematical Society sin inndeling MSC: www.ams.org
 • Inndelingen i forskningsgrupper ved de matematiske institutt i Norge.
 • Den engelske siden for matematikk her på Wikipedia.

Kom med innspill! TAKro 26. mar 2007 kl. 21:48 (CEST)

Jeg har lenge tenkt på hvordan hovedsiden kan organiseres, så det er flott at du tar det opp! Jeg har ikke kommet fram til noen veldig god løsning selv ennå, men jeg syns i alle fall at det ville være naturlig å starte med (etter en ingress) et underkapittel om etymologi og ett om matematikkens historie. En slik start på artikkelen bør vi ha, og det ville også gjøre at artikkelen passer inn som Wikipedia-artikkel. Men du peker på et viktig punkt når du sier at det er flere momenter å ta hensyn til i en slik inndeling. Hvis vi bruker matematikkhistorien som hovedmal for inndelingen, så kan dette fort bli en ny artikkel om matematikkens historie, så det tror jeg vi skal unngå. Kanskje en kombinasjon av forskningsområder og skolematematikk? --Remo 27. mar 2007 kl. 07:08 (CEST)

KategoriseringRediger

Når det gjelder kategorisering, så trengs det nok også en del rydding på de matematikkrelaterte artiklene. Det fins følgende matematikkrelaterte kategorier nå:

Det fins også en egen kategori for vitenskapelige organisasjoner, som kanskje noen matematikkrelaterte artikler også burde kategoriseres som (f.eks. ICMI, HPM, PME). Disse (og noen andre artikler relatert til matematikkdidaktikk burde kanskje også høre til Kategori:Forskning?!

Jeg har laget en egen kategori for matematikkdidaktikk. Det begynner jo å bli noen artikler innenfor dette nå. Kategori:Matematikkens historie kunne vi kanskje også hatt? Skrevet av Remo, 8 januari 2007

Jag har lagt till
och flyttat en hel del artiklar från Kategori:Matematikk till underkategorier. Nu syns hela kategorin Matematikk på én sida. Jörgen B 19. mar 2011 kl. 21:35 (CET)

Liste over matematikereRediger

Det fins en liste over matematikere, som i utgangspunktet var ganske ufullstendig. Jeg har utfyllt den nå. Det bør kanskje også ligge en liten kommentar over hva en matematiker er i starten? --Remo 25. jan 2007 kl. 11:31 (CET)

RessurserRediger