Wikipedia:Ukens danske artikkel/2019

Ukens artikkel. Arkiv danske: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021Uke 1
Den norske Statfjord A installation i 1982, med hotelplatformen Polymariner til venstre, med røde ben. Øverst til højre og nede til venstre afbrændes gas ved flaring.

Nordsøolie er en samlet betegnelse for forekomster af kulbrinter (olie og gas) under Nordsøens bund. De første oliefelter i Nordsøen blev opdaget i begyndelsen af 1960'erne, og siden da har alle lande rundt om Nordsøen iværksat indvinding af de værdifulde råstoffer. Produktionen af olie toppede i 1999 med en dagsproduktion på over 1 mio m3, mens dagsproduktionen af gas nogle år senere nåede tæt på 1 mia m3. Siden da har produktionen været jævnt aftagende.

Nordsøens olie- og gasfelter udgør på verdensplan de største fund af kulbrinter siden anden verdenskrig. Dog ville Nordsøens reserver kun kunne dække verdens samlede forbrug i tre år. Nordsøen rummer størstedelen af Europas olie- og gasreserver og hører blandt de største producenter af olie uden for OPEC.

Nordsøolien har haft afgørende betydning for nationaløkonomi, energiforsyning og beskæftigelse i de berørte lande. I januar 2015 var Nordsøen verdens mest aktive område mht. offshore-boringer med 173 aktive borerigge. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 2
Europa-2

ELDO var en tidlig europæisk rumforskningsorganisation; forkortelsen står for European Launcher Development Organisation. ELDO blev oprettet den 29. marts 1962 av Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Storbritannien og Vesttyskland samt Australien.

Formålet var at bygge en europæisk løfteraket, ELDO-A. Raketten skulle affyres fra Woomera i Australien. Det var planen, at man i 1966 skulle være i stand til at sende 1.000-1.200 kg i kredsløb 500 km over Jordens overflade. Afprøvningen af første trin gik godt, men tidsplanen skred, og i 1966 blev det besluttet, at man i stedet skulle bygge en fire-trins raket, der kunne sende satellitter i geostationært kredsløb.

En serie mislykkede affyringer medførte, at Storbritannien og Italien forlod organisationen i 1969, og man opgav Europa-1 i 1970. I 1975 blev ELDO en del af ESA. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 3
Conwy Castle

Conwy Castle er en middelalderfæstning i Wales. Den blev bygget af Edvard 1. under hans erobring af Wales 1283–89. Over de næste århundreder spillede slottet en vigtig rolle i flere krige.

Conwy Castle blev et yndet motiv for malere i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Besøgstallet voksede og begyndende restaurering blev udført i sidste halvdel af 1800-tallet. I 1900-tallet blev ruinen en turistattraktion.

UNESCO har optaget Conwy Castle på Verdensarvslisten. Den rektangulære borg er bygget af lokale og importerede sten og fylder højderyggen ud til kysten. Den er opdelt i en indre og en ydre borggård, der bliver forsvaret af otte store tårne og to forborge med en lønport, der fører ned til floden, så slottet kan få nye forsyninger fra søsiden. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 4
Folketingets segl.

Borgerforslag er en dansk forsøgsordning der indebærer at borgere med stemmeret til Folketinget, kan fremsætte og støtte såkaldte borgerforslag med henblik på at få dem drøftet og stemt på i Folketinget. Et forslag kan fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget, såfremt det får 50.000 støttetilkendegivelser inden for 180 dage fra offentliggørelsen.

Ordningen fungerer ved, at mindst fire personer indsender et forslag til Folketingets Administration, som gennemlæser det og offentliggør det, hvis det overholder visse regler. Herefter kan borgerne tilkendegive, om de støtter forslaget. Ordningen fungerer primært gennem hjemmesiden borgerforslag.dk, men det er også muligt at sende en fysisk formular.

Ordningen blev etableret af syv ud af ni af Folketingets partier ved en folketingsbeslutning i 2016, dog er den også blevet kritiseret, blandt andet for at være overflødig i et repræsentativt demokrati eller for primært at være brugbar for interesseorganisationer der allerede har indflydelse på den politiske proces. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 5
Portræt af Adele Bloch-Bauer I af Klimt

Portræt af Adele Bloch-Bauer I er et maleri fra 1907 af Gustav Klimt og det første af to portrætter, Klimt malede af Bloch-Bauer. Maleriet er 138×138 cm, og det bliver omtalt som det endelige og mest repræsentative af værkerne fra hans gyldne periode.

Adele Bloch-Bauer (1881–1925) var et vehavende medlem af Wiens borgerskab, mæcen for og nær ven af Gustav Klimt. Portrættet blev malet i Wien og blev bestilt af Adeles mand, Ferdinand Bloch-Bauer.

Maleriet har ført en omskiftelig tilværelse, idet Adele Bloch-Bauer bad sin mand om at testamentere det til det Østrigske Nationalgalleri efter hans død. Imidlertid måtte han flygte efter Nazi-Tysklands annektering af Østrig i 1938. Besættelsesmagten solgte billedet til det Østrigske Nationalgalleri. Der måtte en retssag til, før Bloch-Bauers niece Altmann i 2000 blev anerkendt som ejer af maleriet. I 2006 blev det solgt på auktion for en rekordsum på 135 millioner dollars. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 6
Ole Worms raritetskabinet.

Et raritetskabinet var en encyklopædisk samling af genstande, hvis egentlig katalogisering endnu ikke var fast defineret, i renæssancen. Moderne terminologi ville katalogisere dem under naturhistorie, etnografi, arkæologi, religiøse eller historiske relikvier, kunstgenstande og antikviteter.

Kunstkammeret blev betragtet som et mikrokosmos eller teater for verden og et mindemuseum. Kunstkammeret viste på symbolsk vis ejerens kontrol over verden igennem den indendørs mikroskopiske genskabelse. Fra den engelske kong Karl 1.'s samling konkluderede Peter Thomas kortfattet at "Kunstkabinettet selv var en form for propaganda". Bortset fra de mest berømte og bedst dokumenterede raritetskabinetter skabte medlemmer af købmandsklassen og tidlige udøvere af naturvidenskab i Europa flere samlinger, der var forløberne for moderne museer. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 7
Tyve 2MW vindmøller på Middelgrunden ud for København

Grøn omstilling er den danske betegnelse (lanceret i 2013) for alle de tiltag rundt om i verden som har til formål at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning. Omstillingen drejer sig hovedsagelig om at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, dels især ved at udfase brugen af fossile brændstoffer og i stedet basere energiforsyningen på vedvarende energi, og dels ved at fjerne kuldioxid og andre drivhusgasser fra atmosfæren, fx ved skovrejsning. Men grøn omstilling omfatter også ændringer i adfærd mht. forbrug, fx mere genbrug eller mere skånsom produktion, samt en ændret indstilling til vækst, foruden tilpassede beskatningsregler.

En verdensomspændende vellykket grøn omstilling vil nedsætte risikoen væsentligt for, at den globale opvarmning kommer til at ødelægge menneskenes livsbetingelser på jordkloden. Den grønne omstilling anses af mange for at være det 21. århundredes største udfordring for menneskeheden. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 8
Citroën XM

Citroën XM var en personbilsmodel bygget af den franske bilfabrikant Citroën 1989–2000. Combi coupéen ("Berline") blev bygget i Rennes, mens den i efteråret 1991 introducerede stationcarversion ("Break") blev bygget hos Heuliez. XM tilhørte enten den øvre mellemklasse eller luksusklassen – efter udtalelse fra den daværende Citroën-direktør Xavier Karcher.

Den tidligere kendte hydropneumatik blev videreudviklet til Hydractive til brug i XM, hvilket gjorde XM til den første seriefremstillede personbil med elektronisk styret undervogn.

Der blev produceret omkring 300.000 eksemplarer af XM. De franske præsidenter Mitterand og Chirac brugte begge Citroën XM som embedsbiler. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 9
USS Enterprise i brand efter japanske luftangreb under slaget øst for Salomonøerne.

Slaget øst for Salomonøerne var et søslag 24.-25. august 1942 nordøst for Australien. Det var det tredje hangarskibsslag i Stillehavskrigen under 2. verdenskrig, og det var det andet store slag, som blev udkæmpet mellem USA og Japan under slaget om Guadalcanal. Som i slaget i Koralhavet og ved Midway kom skibene i de to flåder aldrig indenfor synsvidde af hinanden. I stedet blev alle angreb udført af fly fra hangarskibene eller fly fra flyvepladser i land.

Efter adskillige ødelæggende luftangreb trak begge sider sig tilbage fra kampområdet, uden at nogen af siderne havde opnået en klar sejr. På den anden side opnåede de vestallierede en klar taktisk og strategisk fordel. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 10
Hedelyng er en udbredt bevoksning på hederne i Stråsø Plantage.

Stråsø Plantage er et dansk naturområde, der ligger på Skovbjerg Bakkeø i Vestjylland. Plantagen er en af de største af sin slags i Danmark med et areal på 3.300 hektar. Området er ejet af den danske stat og administreres under Naturstyrelsen. En stor del af plantagen, primært hedeområder, er fredet. Stråsø Plantage og Vind Hede blev i 2018 udpeget som en del af Danmarks Naturkanon.

I Stråsø Plantage findes man så forskellige naturtyper som kulturskov, naturskov, hede med indlandsklit, mose, eng og dyrket agerjord. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 11
Slaget ved Formigny (1450).

Hundredeårskrigen var en serie konflikter mellem 1337 og 1453 mellem huset Plantagenet, herskere over England, og huset Valois, herskere af Frankrig om arveretten til den franske trone. Hver side trak mange allierede med ind i krigen. Det er en af de største og vigtigste konflikter i middelalderens Europa, hvor fem generationer af konger fra to rivaliserende dynastier kæmpede om tronen til det største kongerige i Vesteuropa.

Efter den Normanniske erobring af England var Englands konge vasal under den franske konge for rigets besiddelser i Frankrig. De franske konger bestræbte sig over århundrederne på at reducere disse besiddelser til kun området Gascogne var på engelske hænder.

Flere store engelske sejre i krigen - særligt ved Crécy, Poitiers og Agincourt - øgede udsigterne til en ultimativ engelsk triumf. Kongeriget Frankrigs store ressourcer udelukkede dog en total britisk erobring. De vigtige franske sejre ved Patay (1429), Formigny (1450) og Castillon (1453) afsluttede konflikten i fransk favør. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 12
Den engelske filosof John Locke regnes ofte for liberalismens grundlægger.

Liberalisme er en politisk ideologi, der har spillet en væsentlig rolle i de fleste vestlige lande siden dens fødsel i årtierne omkring den franske revolution. Liberalismen tager udgangspunkt i et individualistisk menneskesyn og betoner menneskets frihed i forhold til staten.

Liberalisme er ikke noget entydigt begreb. Ofte skelnes mellem politisk liberalisme, som John Locke anses for at have stået fadder til, og økonomisk liberalisme, som startede med Adam Smith. Den økonomiske liberalisme betoner markedets frihed, mens den politiske liberalisme især interesserer sig for individets frihed og rettigheder.

I det hele taget har liberalismen udviklet sig meget forskelligt i forskellige lande og perioder, og der findes mange forskellige afskygninger, der betoner hver deres udlægning. Nogle temaer går dog igen hos de fleste liberale grupperinger:Troen på lige rettigheder og individuelle frihedsrettigheder (f.eks. tros- og ytringsfrihed), støtte til privat ejendomsret og en afgrænset konstitutionel statsmagt samt betydningen af beslægtede værdier som pluralisme, tolerance og folkets suverænitet. Andre liberale kendetegn er tilslutningen til de grundlæggende retsprincipper, markedsøkonomi, og civilsamfundets rolle. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 13
Christian VII's Palæ på Amalienborg.

Nicolai Eigtved (1701–1754) var en dansk arkitekt og hofbygmester og manden, der indførte rokokostilen i Danmark.

Som skaberen af Frederiksstaden med de fire palæer, der senere blev slottet Amalienborg, nævnes han ofte i litteraturen som en af Danmarks betydeligste arkitekter nogen sinde. Hans hovedværk er optaget i Kulturkanonen. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 14
Stevie Wonder

Stevie Wonder (født 1950) er en amerikansk sangskriver, sanger, pianist og mundharmonikaspiller. Den blinde Stevland Morris fik tilnavnet 'Little Stevie Wonder', da han som 12-årigt vidunderbarn brød igennem på pladeselskabet Motown med nummeret "Fingertips", hvor han sang og spillede mundharmonika. Hans store stemmepragt, det indlevende sangforedrag og det karakteristiske mundharmonikaspil var fra starten Stevie Wonders kendemærke.

Samtidig viste han sig allerede i en tidlig alder som en af populærmusikkens allerstørste kompositoriske talenter. Stevie Wonder har skrevet en lang række hits som "Sir Duke", "Superstition", "Superwoman (Where Were You When I Needed You)", "Lately", "Happy Birthday", "You Are the Sunshine of My Life", "As", "Isn't She Lovely", "I Just Called to Say I Love You", "I Wish" og "So What the Fuss". Han var en af de kunstnere, der i 1970'erne var med til at sprænge skabelonen for sange i populærmusikken med numre på op til 7-8 minutter. Wonder har været en stor inspirator for adskillige musikere, og mange af hans numre er blevet genindspillet af andre sangere. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 15
Vaagen i Stavanger.

Stavanger er en by og kommune i Rogaland i det sydvestlige Norge. Stavanger er Norges fjerdestørste bykommune med 132.102 indbyggere og den tættest befolkede kommune. Kommunen ligger i Nord-Jæren og udgør sammen med Sandnes, Sola og Randaberg landets tredjestørste byområde med 241.990 indbyggere.

Stavanger regnes som centrum for Norges olieindustri og kaldes ofte "oliehovedstaden". Forus Næringspark ligger på kommunegrænsen mellem Stavanger, Sandnes og Sola og er en af landets største industriområder med omkring 2500 virksomheder og omkring 40.000 arbejdspladser. Nordens største selskab, Statoil, har sit hovedkontor i Stavanger. Stavanger huser også flere institutioner for højere uddannelse, hvor universitetet er det største. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 16
Lene Kaaberbøl, forfatteren bag filmens romanforlæg med samme titel.

Skammerens datter er en dansk fantasyfilm fra 2015 baseret på Lene Kaaberbøls bog Skammerens datter fra 2000, der er blevet oversat til flere sprog og tidligere har været opført som musical. Manuskriptet er skrevet af den Oscarvindende danske manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen. Hovedrollen som Dina blev spillet af den 12-årige Rebecca Emilie Sattrup, og rollen som Drakan af Peter Plaugborg. Af andre medvirkende kan nævnes Søren Malling, Jakob Oftebro, Maria Bonnevie og Stina Ekblad.

Filmen havde premiere 26. marts 2015, og den blev modtaget med gennemsnitlig til positiv respons fra anmelderne. Særligt effekterne blev fremhævet som gode, mens karakterernes manglende dybde blev kritiseret. Filmen blev nomineret til 11 Robertpriser og vandt de fem. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 17
Armeniens flag

Armenien er et bjergrigt land i Kaukasus i det østligste Europa. Armenien deltager aktivt i SNG-samarbejdet og er medlem bl.a. af Europarådet, WTO og OSCE. Landet har i århundreder været korsvejen mellem øst og vest.

Allerede fra omkring 570 f.Kr. fandtes et satrapi med navnet Armenien. Det blev senere afløst af et kongerige, der nåede sit højdepunkt under Tigranes den Store efter år 100 f.Kr., og senere blev riget det første, der gjorde kristendom til officiel religion år 301. Riget kom senere under osmannisk og persisk og russisk herredømme. Under første verdenskrig blev armenere i det traditionelle landområde udsat for folkedrab, og landet var efterfølgende med til at etablere Sovjetunionen. Den nuværende stat opstod ved Sovjetunionens opløsning i 1991.

Nationen er en republik med repræsentativt demokrati. Præsident Armen Sarkissian blev valgt i 2018. Landet har et indbyggertal på 2.924.816 (2016). Hovedstaden Jerevan er landet største by med over 1 million indbyggere. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 18
Oqaasileriffik, Grønlands sprogsekretariat, ligger i universitetsparken Ilimmarfik i Nuuk.

Grønlandsk (grønlandsk: kalaallisut) er et sprog i den eskimoiske gren af den eskimoisk-aleutiske sprogfamilie. Grønlandsk tales af ca. 45.000 mennesker i Grønland og Danmark og er det eneste af de eskimoiske sprog, der ikke er et minoritetssprog i sit primære udbredelsesområde. Det skyldes, at grønlænderne i Grønland er en majoritetsgruppe, idet der frem til 1940 kun befandt sig nogle få hundrede dansksprogede i landet; i dag er ca. 7.000 af den samlede befolkning på 56.452 dansksprogede.

Grønlandsk er et polysyntetisk sprog, der kan føje betydningsbærende orddele til en rod, så der dannes ét ord, i modsætning til analytiske sprog, der udtrykker en tanke med særskilte ord for dens enkelte komponenter. Som eksempel kan nævnes ordet "umiaq" (konebåd), der kan tilføjes et led til "umiarsuaq" (skib: konebåd + stor) og videre til "umiarsualivik" (havn: skib + sted) frem til "umiarsualivimmiikkusunngilaq" (Han vil ikke være på havnen: havn + på + han er + ikke + vil være). Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 19
Frank Zappa i Oslo 1977

Frank Zappa (1940-1993) var en amerikansk musiker, komponist, aktivist og filmskaber. Hans arbejde var karakteriseret af nonkonformitet, fri improvisation, lydeksperimenter, musikalsk virtuositet og satire over den amerikanske kultur.

I en karriere på mere end 30 år komponerede Zappa rock, pop, jazz, jazz fusion, orkesterstykker og musique concrète. Han producerede næsten alle af de mere end 60 album, som han udgav med sit band The Mothers of Invention og som solomusiker. Han bliver betragtet som en af de mest innovative og stilistisk alsidige rockmusikere i sin samtid.

Som selvlært komponist og musiker førte Zappas alsidige musikalske baggrund ham til at skrive musik, der nogle gange var svær at kategorisere. Som teenager fik han smag for klassiske komponister fra 1900-tallet samt 1950'ernes rhythm and blues og doo-wop-musik. Hans hovedinstrument var den elektriske guitar. Allerede på debutalbummet fra 1966, Freak Out!, kombinerede han rock and roll-sange med blandet improvisation og studie-genererede lydcollager. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 20
Satellitbillede af Middelhavet.

Middelhavet er et hav, der er forbundet med Atlanterhavet. Det støder op mod nord til Sydeuropa og Anatolien, mod syd til Nordafrika og mod øst til Levanten. Middelhavet dækker et 2,5 millioner km2 stort område og er forbundet til Atlanterhavet via det blot 14 km brede Gibraltarstræde.

Fra oldtiden har Middelhavet været en vigtig rute for handlende og rejsende. Det har gjort det muligt at udveksle varer og kultur mellem områdets lande og civilisationer. Middelhavslandenes historie er vigtig for forståelsen af oprindelsen og udviklingen af mange moderne samfund. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 21
Sultanens harem efter bombardementet under den britisk-zanzibariske krig.

Den britisk-zanzibariske krig blev udkæmpet 27. august 1896.

Krigen brød ud, efter at sultan Hamad bin Thuwaini, som velvilligt havde samarbejdet med det britiske kolonistyre, var død 25. august, og hans nevø, Khalid bin Barghash havde grebet magten ved et statskup. Idet briterne havde en anden foretrukken kandidat, Hamud bin Muhammed, beordrede de Khalid til at abdicere. Khalid nægtede og samlede en hær med ca. 2.800 mand og sultanens tidligere bevæbnede yacht, H.H.S. Glasgow. Mens Khalids tropper tog fat på at befæste paladset, samlede Royal Navy fem krigsskibe i havnen foran paladset og landsatte mandskabsgrupper.

På trods af sultanens sidste øjebliks forsøg på at forhandle om fred åbnede de britiske krigsskibe ild mod paladset om morgenen 27. august. Mens paladset styrtede sammen, og tabstallene steg, trak sultanen sig tilbage til det tyske konsulat, hvor han fik asyl. Beskydningen stoppede efter cirka 45 minutter, da Glasgow var sænket. Sammenstødet er siden blevet betegnet som historiens korteste krig, men målt på dræbte per sekund var denne krig næsten tre gange så blodig som anden verdenskrig. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 22
Mao Zedong.

Mao Zedong (1893–1976), også kendt som Formand Mao, var en kinesisk kommunistisk evolutionær, der blev kendt som nationsfader til Folkerepublikken Kina, som han ledede fra etableringen i 1949 og frem til sin død i 1976. Hans teorier, militærstrategier og politiske styre bliver omtalt i samlet form som maoisme.

Mao var en kontroversiel person, der bliver betragtet som en af de mest indflydelsesrige individer i nyere tid. Han er også kendt som en politisk begavet man, teoretiker, militærstrateg, digter og visionær. Hans støtter kreditterer ham for at få imperialismen ud af Kina, at have moderniseret nationen og opbygge den til en supermagt, fremme kvinders status i samfundet, forbedre uddannelse og sundhedsvæsen, samt at øge den forventede levealder i takt med at Kinas befolkning voksede. Hans kritikere har kaldt hans regime for autokratisk og totalitært, og det er blevet fordømt for at skabe masseundertrykkelse og ødelægt religiøse og kulturelle genstande og steder. Han har også ansvar for flere millioner kineseres død, et antal der bliver estimeret til mellem 30 og 70 millioner ofre. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 23
Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads i København.

Københavns Universitet er det ældste universitet i Danmark. Det blev oprettet i 1479 som et studium generale og er det næstældste i Skandinavien efter Uppsala (1477).

Universitetet havde i 2017 over 38.000 studerende. Der var knap 9.000 ansatte fordelt nogenlunde ligeligt mellem akademisk og administrativt personale. Universitetet har fire campusser i og omkring København, og hovedkvarteret ligger i Indre By. De fleste kurser undervises på dansk, men mange kurser tilbydes også på engelsk og nogle få på tysk. Universitet har flere tusinde udenlandske studerende, hvoraf omkring halvdelen kommer fra Norden.

Academic Ranking of World Universities rangerede i 2018 universitet som det bedste i Skandinavien og det 29. bedste i verden, I oktober 2018 var der 39 personer med tilknytning til universitet der har modtaget en nobelpris, og én person havde modtaget Turing-prisen. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 24
Hvalros.

Hvalrossen (Odobenus rosmarus) er et havpattedyr der lever i spredte områder omkring Nordpolen. Hvalrossen er den eneste nulevende art i familien Odobenidae og slægten Odobenus.

Voksne hvalrosser kan kendes på deres stødtænder, knurhår og størrelse. Voksne hanner i Stillehavet kan veje mere end 2.000 kg. Hvalrosser lever hovedsageligt på lavt vand over kontinentalsoklen, hvor de leder efter føde i form af bundlevende muslinger. Hvalrosser kan leve relativt længe, og de er sociale dyr. De bliver betragtet som nøgleart i de arktiske havområder.

Hvalrossen spiller en vigtig rolle i mange indfødte arktiske kulturer, der jagter hvalrossen for dens kød, fedt, skind, stødtænder og knogler. I løbet af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet blev hvalrosser jagtet og dræbt i stort omfang. Siden da er bestanden gået noget op, selvom populationerne i Atlanterhavet og Laptevhavet stadig er spredte og langt mindre end inden mennesket begyndte at jage dem. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 25
Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (1987-1968) var en fransk-amerikansk kunstmaler og skulptør, hvis kunst især er knyttet til kubisme, dadaisme og konceptkunst. Selv var Duchamp tilbageholdende med at bruge begrebet "dadaisme", og han var ikke direkte knyttet til nogen dadaistisk gruppering.

Duchamp betragtes sammen med Picasso og Matisse som de tre kunstnere, der hjalp med til at definere de revolutionære udviklinger inden for plastisk kunst i de første årtier af 1900-tallet, og tilsvarende stod han bag vigtige udviklinger inden for malerkunsten og skulpturering. Duchamp har haft enorm indflydelse på kunsten i 1900- og 2000-tallet, og han havde afgørende indflydelse på udviklingen af konceptkunst. I tiden omkring første verdenskrig havde han afvist mange af sine kunstnerkollegers (herunder Matisses) værker for at være "retinale", det vil sige kun lavet for at tilfredsstille øjet. I modsætning hertil ønskede Duchamp at kunsten skulle tilfredsstille sindet.

Blandt hans mest kendte værker er maleriet Nøgen figur, der går ned ad en trappe, no. 2 (1912) samt readymaden Fountain (1917). Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 26
Mary Cassatt

Mary Stevenson Cassatt (1844–1926) var en amerikansk maler og grafiker, der levede det meste af sit voksenliv i Frankrig. Her var hun ven med Edgar Degas, og hun udstillede sammen med impressionisterne. Nogle af hendes centrale motiver var kvinder i private eller sociale sammenhænge, heriblandt især af det nære forhold mellem mor og barn.

Kunstkritikeren Gustave Geffroy beskrev hende i 1894 som en af "les trois grandes dames" ("de tre store damer"); de to øvrige var Marie Bracquemond og Berthe Morisot. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 27
Forfalskning af kunst

Forfalskning af kunst omfatter produktion og salg af kunstværker, der forfalskes og/eller tilskrives andre, som regel mere berømte kunstnere. Ligeledes er det svindel med kunst, hvis en ekspert i forbindelse med en handel skjuler for en sælger, at et kunstværk er udført af en kendt kunstner for at kunne anskaffe det billigt.

Kunstforfalskninger kan økonomisk være yderst lukrative, men moderne daterings- og analyseteknikker har gjort identifikationen af forfalsket kunst meget enklere end tidligere. Et værk behøver ikke at være sjældent eller dyrt for at kunne katalogiseres som ægte. Det skal blot være korrekt beskrevet og dateret. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 28
Sangdrossel

Sangdroslen (Turdus philomelos) er en spurvefugl i familien drosselfugle. Den er udbredt over det meste af Europa og i dele af Asien samt indført visse steder i Australasien. I Danmark er den almindelig i nåleskove eller blandskove, især i den østlige del af landet. Den er i løbet af 1900-tallet indvandret til byernes haver og parker, hvor den dog lever temmelig skjult, da den stadig er temmelig sky. Den opdages oftest på sin kraftige sang.

Sangdroslen er omkring 23 cm. Kønnene er ens i fjerdragten. Oversiden er brun, dog med gulbrune spidser på de store dækfjer. Undersiden er gullig med mange mørke pletter i rækker. I den hurtige, retlinede flugt ses på vingens underside lysebrune vingedækfjer. Den unge fugl ligner den udvoksede fugl, men har gulplettet overside. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 29
Shu-bi-dua ved receptionen for udgivelsen af albummet Shu-bi-dua 7 i 1980.

Shu-bi-dua var en dansk pop-rockgruppe fra 1973 til 2011. Shu-bi-duas diskografi omfatter 18 studiealbum og en række livealbum. Gruppen havde gennem tiden en skiftende medlemsskare, hvor forsanger Michael Bundesen var gennemgående figur.

I mange år blev der udgivet et album om året, og gruppen fik en række store hit. Blandt deres mest populære sange er "Hvalborg", "Sexchikane", der også modtog en Grammy, "Vuffeli-Vov", "Danmark", "Den røde tråd", "Fed rock", "Stærk tobak" og "Midsommersangen". De blev i de senere år især forbundet med Fredagsrock på Plænen i Tivoli.

Shu-bi-dua solgte sammenlagt over seks millioner album, hvilket gør dem til det bedst sælgende navn i Danmark nogensinde, og de er blevet kaldt "institution i dansk rock- og pophistorie". I 2015 havde Shu-bi-dua - The Musical urpremiere på Fredericia Teater. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 30
To af sporvognene på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er et dansk museum for sporvogne og busser beliggende ved herregården Skjoldenæsholm på Midtsjælland.

Museet blev indviet 1978 og er i dag et af de fem førende af sin art i verden. Museet er anlagt og drives af frivillige medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab. Samlingen har fra begyndelsen fokuseret på de nu forhenværende danske sporvejsbyer, København, Aarhus og Odense, men der findes også udenlandske sporvogne.

Museet råder over ca. 140 sporvogne og busser, og to sporvejsstrækninger: en kort på 300 m med meterspor, og en 1,5 km strækning med normalspor. På disse strækninger tilbydes besøgende sporvognsture. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 31
Teresa Sampsonia

Teresa Sampsonia (Lady Shirley, 1589–1668) var en adelsdame fra Safavideriget i Iran. Hun var gift med den engelske eventyrer Robert Shirley, som hun ledsagede på hans diplomatiske rejser over hele Europa, hvor han repræsenterede den safavidiske kong Abbas den Store.

Teresa blev modtaget af mange af de kongelige huse i Europa. Efter at hendes mand døde af dysenteri i 1628, forlot hun Iran og levede i et kloster i Rom i resten af sit liv. Hun fik Shirleys lig transporteret til Rom fra Isfahan og der begravet igen; på gravstenen for deres fællesgrav nævner hun deres rejser og refererer til sin adelige tjerkessiske oprindelse.

Teresa er blevet beskrevet som en person, der undergravede patriarkalske kønsroller, som de muslimske og kristne kulturer delte på hendes tid. På grund af deres sammensatte personligheder og eventyr blev Teresa og hendes mand genstand for flere samtidige litterære og billedkunstneriske værker. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 32
Danmarks første gasværk blev taget i brug i Odense i 1853.

Et gasværk er en fabrik, der producereder bygas.

Gassen bliver produceret ved at opvarme kul til omkring 1000 °C. Når kullene har afgivet al gas, er de blevet til koks. Ved gasproduktionen opstår der en række biprodukter såsom tjære, der også kan sælges. Produktionen af gas har medført stor forurening af de grunde, hvorpå gasværkerne lå.

I dag bruger man ikke længere kul-produceret bygas i Danmark. Den traditionelle bygas er blevet erstattet af en naturgas-blanding, som er langt renere, både at producere og at afbrænde. Bygas produceres i dag ved at blande naturgas med luft i forholdet ca. 1:1. Bygasinstallationer og -apparater er ikke kompatible med apparater som er beregnet til ren naturgas fra naturgasrørnettet. Det sidste traditionelle gasværk i Danmark blev lukket i København i 2007. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 33
R.E.M. til en koncert i Padova, Italien, i juli 2003.

R.E.M. var et amerikansk rockband fra Athens, Georgia, der blev dannet i 1980 af trommeslager Bill Berry, lead guitaristen Peter Buck, bassisten Mike Mills og forsangeren Michael Stipe. Som et af de første alternative rockbands blev R.E.M. kendt for Bucks ringende, arpeggio guitarstil, Stipes særlige vokale kvalitet og obskure tekster og Mills melodisk bas. R.E.M. udgav deres første single "Radio Free Europe" i 1981 på det uafhængige pladeselskab Hib-Tone.

Singlen blev fulgt op af EP'en Chronic Town i 1982. I 1983 udgav bandet deres kritikerroste debutalbum, Murmur, og opbyggede herefter deres ry over de næste par år med efterfølgende udgivelser og konstant turne. Efter flere år med succes i den musikalske undergrund opnåede R.E.M. bred popularitet med deres single "The One I Love" i 1987. Gruppen skrev kontrakt med Warner i 1988 og begyndte at gå ind i politiske og miljømæssige debatter, mens de spillede koncerter på store scener over hele verden. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 34
Carl Nielsen, sangens komponist, fotograferet 1928.

Den danske sang er en ung, blond pige (eller blot "Den danske sang") er en sang, oprindelig skrevet som lejlighedsdigt, med tekst af Kai Hoffmann i 1924 og melodi af Carl Nielsen i 1926. Linjen "Så syng da Danmark lad hjertet tale" har været vignet på Højskolesangbogen siden dennes 18. udgave.

Sangens tekst er skrevet med henblik på at inddrage såvel naturen som historien, ligesom land og by nævnes side om side som et fællesskab. Sangen har dog også tidvis været til debat som følge af nogle af de stereotyper, som sangen også indeholder. Sangen var ofte på programmet ved alsangsstævnerne under besættelsen. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 35
Stonehenge der blev rejst i flere etaper fra 2500-2000 f.Kr.

Englands historie begynder med at England blev beboet for mere end 800.000 år siden, hvilket fund af flinteredskaber og fodaftryk ved Happisburgh i Norfolk viser. De tidligste spor efter moderne mennesker i Nordvesteuropa er en kæbeknogle, som blev fundet i Devon ved Kents Cavern i 1927, og den blev gendateret i 2011 til at være mellem 41.000 og 44.000 år gammel.

Faste bosættelse i England begyndte for omkring 13.000 siden (Creswelliankultur), i slutningen af sidste istid. Området har mange rester fra mesolitikum, neolitikum og bronzealderen, såsom Stonehenge og Avebury. Under jernalderen blev England, ligesom resten af Storbritannien syd for Firth of Forth, beboet af keltere kaldet britere, inklusive nogle belgiske stammer (bl.a. Atrebates, Catuvellauni, Trinovanter osv.) i sydøst. I år 43 begyndte den romerske erobring af Britannien, hvor romerriget tog kontrol over provinsen Britannia frem til 400-tallet.Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 36
Andrea Corr på Glastonbury 1999.

Andrea Jane Corr (født 1974) er en irsk musiker, sangskriver og skuespiller. Corr debuterede i 1990 som forsanger for folkrock- og popgruppen The Corrs sammen med sine tre ældre søskende Caroline, Sharon og Jim. Udover at være forsanger spiller hun også tinwhistle, ukulele og klaver.

Sammen med resten af gruppen har Andrea Corr udgivet seks studiealbum, to opsamlingsalbum, et remix album og to livealbum. Andrea Corr har derudover haft en solokarriere; hendes debutalbum, Ten Feet High, udkom i 2007 og var mere dance-poporienteret end musikken fra The Corrs. Hendes næste album fra 2011 bestod udelukkende af coverversion af sange fra hendes yngre dage.

Som skuespiller har hun medvirket i flere film, blandet andre The Commitments og Evita. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 37
Christian 1.'s våbenskjold fra 1460 viser Danmarks daværende besiddelser.

Danske besiddelser omfatter geografiske områder, der tidligere har tilhørt Danmark eller den danske konge, dels uden for grænserne, dels i form af tidligere landsdele (Skånelandene).

I den sene vikingetid nåede de danske besiddelser et højdepunkt med Knud den Stores rige, der omfattede Norge og England. Det tabte Nordsøimperium blev i det 13. århundrede erstattet af korstogsbesiddelser i Østersøen. Fra slutningen af det 14. århundrede regerede den danske monark over Kalmarunionen med Norge og Sverige. Sverige løsrev sig i 1520'erne, mens statsforbundet Danmark-Norge varede frem til 1814.

Danmark bevarede kontrollen over de oprindeligt norske bilande: Island, Færøerne og Grønland. Dertil kom Helstatens andre landsdele frem til 1864: Slesvig, Holsten og Lauenborg, samt i perioder andre besiddelser i det nuværende Nordtyskland. Desuden var der fra 1620 til 1917 forskellige danske kolonier i Asien, Afrika og Caribien. Endelig blev Island uafhængigt i 1944 mens selve Danmark var besat af Tyskland. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 38
Oversigt over Grænseslagene kort efter udbruddet af 1. verdenskrig

Grænseslagene var en række slag, som blev udkæmpet langs østgrænsen af Frankrig og i det sydlige Belgien kort efter udbruddet af 1. verdenskrig i perioden 7. august — 13. september 1914.

Slagene var baseret på de militære strategier, som var udviklet af den franske general Joffre i Plan XVII og en offensiv fortolkning af den tyske Aufmarsch II indsatsplan, som var udformet af von Moltke. Den tyske koncentration af styrke på den højre (nordlige) fløj, som skulle svinge gennem Belgien og angribe Frankrig bagfra blev forsinket af general Lanrezac's femte armé og British Expeditionary Force.

Franskmændene og briterne blev trængt tilbage af tyskerne, som var i stand til at invadere det nordlige Frankrig, men bagtropperne forsinkede den tyske fremrykning, hvilket gav tid til at franskmændene kunne overføre deres styrker vestpå, så de kunne forsvare Paris. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 39
Mykines set fra øst (Sørvágur) i oktober

Mykines er den vestligste ø på Færøerne. Den har et areal på 10,0 km² og har 19 indbyggere. Indtil 2004 udgjorde øen en selvstændig kommune, men denne er nu sammenlagt med Sørvágur kommune.

Helt indtil første halvdel af det 20. århundrede var Mykines en af de største kommuner på Færøerne. Men på grund af øens isolerede beliggenhed er den langsomt blevet affolket. I sommermånederne vender mange dog tilbage og bebor forfædrenes bygd igen.

En af Færøernes betydeligste billedkunstnere, Sámal Joensen-Mikines, fødtes her i 1906. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 40
Han van Meegeren malede sin sidste forfalskning i fængslet, Jesus blandt de skriftkloge

Han van Meegeren (1889–1947) var en hollandsk maler, der anses for at være en af de bedste kunstforfalskere i det 20. århundrede. Hans mest succesfulde forfalskning var Måltid ved Emmaus, der blev malet i 1937, mens han boede i det sydlige Frankrig. Dette maleri blev hyldet som en ægte Vermeer af flere berømte kunsteksperter. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 41
Pederstrup

Pederstrup er en gammel dansk hovedgård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Vesterborg i Lolland Kommune. Hovedbygningen er opført i 1813–1822 ved C.F. Hansen, ombygget i 1858 ved Ferdinand Meldahl og Christian Peder Wienberg og ombygget igen i 1938–1940 ved Viggo Sten Møller.

Fra 1725 og frem til 1938 var hovedgården i slægten Reventlows besiddelse, og blandt ejerne var C.D.F. Reventlow, der var dansk gehejmestatsminister 1797–1827 og en af hovedmændene bag stavnsbåndets ophævelse i 1788. Hovedbygningen huser i dag Reventlow-Museet, der blev oprettet i 1938, mens avlsgården blev solgt fra i 1935.

Pederstrup hovedbygning har en park på 20 hektar, mens Pederstrup avlsgård er på 204 hektar. Umiddelbart nord for ejendommen ligger Danmarks næststørste gravhøj, Kong Svends Høj. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 42
Kort over de 54.317 luftruter, som var i drift i juni 2009.

Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer. Teknologiske fremskridt inden for transport og kommunikation har gennem tiden været stærke drivkræfter bag globalisering, idet de har øget den indbyrdes afhængighed og sammenhæng mellem forskellige landes økonomiske og kulturelle forhold.

I de første årtier af det 21. århundrede er følgerne af globalisering blevet mærkbare næsten overalt i verden, og holdningerne til globalisering er stærkt delte. Tilhængerne mener, mere globalisering vil føre til bedre økonomiske og sociale forhold i store dele af verden, mens modstanderne omvendt mener, mere globalisering vil forringe mange menneskers sociale forhold og skabe mere ulighed, samt gå ud over både kultur og natur. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 43
Wilma Mankiller

Wilma Mankiller (1945–2010) var en amerikansk cherokee-aktivist, socialarbejder, samfundsudvikler og den første kvinde, der blev valgt til overhøvding for Cherokee Nation.

Hun var født i Oklahoma, men måtte som tiårig på grund af tørke flytte med sin familie til Californien. Inspireret af de sociale og politiske bevægelser i 1960'erne blev Mankiller involveret i besættelsen af Alcatraz, og senere blev hun involveret i Pit River-stammens kamp for land og kompensation.

Efter at være blevet skilt flyttede Mankiller i 1976 tilbage til Oklahoma, hvor hun blev ansat af Cherokee Nation. Hun stod bag en række udviklingsprojekter for sin stamme, og hendes lederevner blev bemærket, og hun blev valgt som viceoverhøvding i 1983. Da overhøvding Ross Swimmer fratrådte, overtog Mankiller den som første kvinde.

Som øverste leder fik hun endnu mere succes med udviklingsprojekter, og da hun trådte tilbage som overhøvding, genoptog hun sin aktivistiske indsats gennem blandt andet foredrag. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 44
Hulepadder i Postojnagrotten, Slovenien

Hulepadden (Proteus anguinus) er en blind halepadde der findes i underjordiske kalkstenshuler langs den østlige kyst af Adriaterhavet. Den lever hele livet i vand og i totalt mørke og er som følge heraf helt farveløs og blind. Lokalt kaldes den også for Menneskefisken. Hulepadden er den eneste art i sin slægt Proteus, den eneste europæiske repræsentant for familien Proteidae, og det eneste europæiske hvirveldyr, der lever hele sit liv i huler uden lys. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 45
Rudi Dutschke

Rudi Dutschke (1940-1979) var en tysk marxist, filosof og sociolog.

Dutschke var den mest fremtrædende talsmand for den tyske studenterbevægelse i 1960'erne og var med i organisationen Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) indtil april 1968, hvor han blev hårdt såret ved et attentatforsøg. Han talte for en lang, kraftfuld march gennem institutionerne for at skabe radikale ændringer i regeringen indefra og i samfundet ved at blive en integreret del af magtens maskineri. I 1970'erne fulgte han op på denne idé ved at tilslutte sig den spirende grønne bevægelse. I 1968 overlevede han et attentat begået af Josef Bachmann. Radikale studerende lagde skylden for mordforsøget på en kampagne i Axel Springer-koncernens aviser mod studenterbevægelsen.

Efter attentatet bosatte Dutschke sig i England, hvorfra han imidlertid blev udvist i 1971 og derpå flyttede til Aarhus, hvor han arbejdede ved universitetet. Han døde i 1979 af eftervirkninger af attentatet. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 46
Rekonstrueret skelet af Deinosuchus.

Deinosuchus, der levede fra omkring 80 til 73 millioner år siden, er en uddød slægtning til alligatoren. De første rester blev fundet i USA i 1850'erne, og arten blev navngivet og beskrevet i 1909. Yderligere fragmenter blev fundet i 1940'erne, og var senere indarbejdet i en indflydelsesrig, men upræcis rekonstruktion ved American Museum of Natural History. Kendskabet til Deinosuchus er stadigvæk ufuldstændig, men bedre kranielt materiale fundet i de seneste år har udvidet den videnskabelige forståelse af denne massive jæger.

Selvom Deinosuchus var langt større end moderne krokodille eller alligator, omkring 12 meter lang, og vejede op til 8,5 ton, var den forholdsvis identisk med dens mindre slægtninge. Den havde store, robuste tænder, der var bygget til at knuse byttet, og dens ryg var dækket med tykke, halvkugleformede osteodermer. Den var en opportunistisk jæger i kystregionerne ved den østlige del af Nordamerika. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 47
Købmandshuset på Middelaldercentret var en af lokationerne til Historien om Danmarks afsnit om middelalderen.

Historien om Danmark er en dokumentarserie på ti afsnit produceret af DR i 2017, der gennemgår Danmarks historie fra stenalderen og frem til moderne tid. Hvert afsnit handler om en afgrænset tidsperiode, som bliver gennemgået kronologisk med dramatiseringer af forskellige begivenheder.

Den danske skuespiller Lars Mikkelsen er vært på programmet, og han overværer mange af dramatiseringerne. Det var første gange siden 1982, at DR gav sit bud på Danmarkshistorien, og dengang var det med historikeren Erik Kjersgaard som vært. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 48
Elisabeth af Habsburg

Elisabeth af Habsburg (1501–1526) var dronning af Danmark og Norge 1515–1523 og af Sverige 1520–1521 som den sidste dronning af Sverige under Kalmarunionen.

Hun var datter af Filip den Smukke og Johanne af Kastilien og søster til kejser Karl 5. I 1515 blev hun gift med Christian 2., med hvem hun fik fem børn.

Elisabeth blev overbevist lutheraner, og til trods for at hun i ung alder måtte gå i landflygtighed og af religiøse årsager befandt sig i et vedvarende modsætningsforhold til sin broder og øvrige familie, forblev hun både sin mand og sin lutherske overbevisning tro til sin død. Hun blev syg og døde i ung alder, blot 24 år gammel. Hun blev først begravet i Sankt Peterskirken uden for Gent, men senere i Sankt Knuds kirke i Odense ved siden af sin mand og sin svigerfamilie. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 49
Finlands rigsvåben kan spores tilbage til 1580'erne.

Finlands middelalderhistorie omfatter et tidsrum på henved 500 år fra 1000-tallet til 1500-tallet, hvor det finske samfund gennemgik store ændringer. Blandt disse forandringer kan nævnes indførelsen af svensk overhøjhed, dannelsen af en kirkelig organisation, indflytning af en svensksproget befolkning i kystegnene samt opdyrkning af og bosættelse i tidligere ødemarker.

Ved middelalderens begyndelse blev Finland mål for korstog både fra øst og fra vest. Især tre svenske korstog fik afgørende betydning for landets videre udvikling. Det tredje fandt sted i 1290'erne og resulterede i kampe, som varede frem til 1323, da der blev indgået en fredsaftale mellem Novgorod og Sverige om at Novgorod de facto anerkendte svensk overhøjhed over hele Finland, dog med en uafklaret og derfor senere omstridt grænse mod nord.

Langt den overvejende del af befolkningen boede på landet og levede af landbrug, mod vest i landsbyer og med agerskifter, mod øst i form af svedjebrug. Ved kysterne og ved indsøer og elve spillede fiskeri en betydelig rolle. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 50
Njords længsel efter havet (1908) af W.G. Collingwood

Njord er i nordisk mytologi en af vanerne. I de islandske kilder blev Njord knyttet til havet og fungerede som gud for søfart, vinde og frugtbarhed (rigdom). Det østnordiske materiale tyder på, at Njord her blev opfattet som en frugtbarheds- og velstandsgud, der var knyttet til indlandet, i modsætning til det vestnordiske. I vikingetiden var han som frugtbarhedsgud nærmest blevet fortrængt af sin søn Frej, der havde overtaget nogle af hans attributter og egenskaber.

Njord er gift med Skade, men de lever ikke sammen. Hans børn er Frej og Freja. Efter krigen mellem aser og vaner bliver han sammen med sine børn udleveret som gidsler til aserne, blandt hvilke han tager bolig.

Njord har været genstand for flere diskussioner. Hans navn er nært beslægtet med den ældre germanske gudinde Nerthus, der omtales af Tacitus. Sammen med de mange tilfælde af stednavne, der indeholder hans navn, har det givet anledning til spekulationer om, at han tidligere i historien har haft langt større betydning. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 51
Ove Sprogøe ville ha været 100 år 21. december i år

Ove Sprogøe (1919-2004) var én af Danmarks mest benyttede skuespillere. Sprogøe blev uddannet som skuespiller ved Alliancescenernes elevskole i 1944 og havde sin debut som Nicolai året efter i Nøddebo Præstegård på Folketeatret. Hans mest kendte roller både i Danmark og udlandet er uden tvivl som doktor Hansen i Matador og den geniale vaneforbryder Egon Olsen i filmene om Olsen-banden.

Ove Sprogøe modtog fire Bodil-priser: I 1956 for bedste birolle i På tro og love, i 1972 for hovedrollen i Den forsvundne fuldmægtig og tre år senere for hovedrollen i Olsen-bandens sidste bedrifter. I 1999 modtog han en Æres-Bodil for sin indsats i dansk film, hvor han nåede at medvirke i 156 film og flere end 140 teaterstykker. I 1996 havde Danmarks Film Akademi hædret ham med en ærespris. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 52
Den Store Jellingsten med afbildning af Kristus med udstrakte arme, men uden kors. Rejst af Harald Blåtand I sidste halvdel af 10. århundrede.

Kristendommens indførelse i Danmark førte til, at den traditionelle nordiske religion blev udskiftet. I løbet perioden fra omkring 700 til 1300 e.v.t. fandt der en gennemgribende kulturel forandring sted i landet, da det traditionelle stammesamfund blev erstattet af en mere centraliseret kongemagt efter vesteuropæisk forbillede.

Gorm den Gamle var den første reelle konge i Danmark og samtidig den sidste hedenske konge. Hans søn, Harald Blåtand (ca. 911 – ca. 986), skrev stolt på den store jellingsten, at han gjorde danerne kristne.

I begyndelsen var kristendommen et fænomen blandt overklassen og fungerede i lang som et supplement til den traditionelle, nordiske religion. Først i 12. og 13. århundrede bliver den kristne kirke et folkeligt kultfællesskab, at Danmark kan siges at være blevet fuldkommen kristent. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Ukens artikkel. Arkiv danske: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021