Wikipedia:Ukens danske artikkel/2018

Ukens danske artikkel. Arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020Uke 1
Petro Porosjenko

Petro Porosjenko (født 1965) er en ukrainsk oligark, politiker og landets nuværende præsident. Han var tidligere udenrigsminister og minister for handel og økonomisk udvikling og er omtalt som en af ​​de mest indflydelsesrige personer i ukrainsk politik. Han blev valgt til præsident den 25. maj 2014 med mere end 54 % af stemmerne i første runde, og undgik dermed en anden valgrunde.

Porosjenkos forældre arbejdede i den sovjetiske offentlige sektor. I den økonomisk urolige periode i Ukraine i 1990'erne fik Porosjenko-familien et industri- og investeringsselskab op at stå. Da broderen døde i 1997, fik Petro Porosjenko større og større kontrol med firmaet, der tjente en formue, især på konfekture. Senere er forretningen udvidet, så den også omfatter bil- og busvirksomheder, et skibsværft, en tv-kanal og flere andre typer virksomheder.

Porosjenko blev første gang valgt til parlamentet i 1998, hvor han var medlem af det socialdemokratiske parti, der støttede præsident Kutjma. Han forlod dog inden længe partiet og dannede Regionernes Parti, og han brød med Kutjma for i stedet at støtte oppositionslederen Viktor Jusjtjenko, der gav ham indflydelsesrige poster efter at være blevet valgt til præsident i 2004. Fra februar 2007 til marts 2012 var Porosjenko leder af Ukraines nationalbanks bestyrelse; i den periode var han ikke medlem af parlamentet. Han blev i 2009 af Jusjtjenko udnævnt til udenrigsminister og senere til handels- og økonomiminister. I 2012 var han tilbage i parlamentet, og han støttede aktivt protesterne under euromajdan i 2013, der førte til Janukovitjs afgang. Ved det efterfølgende valg blev Porosjenko ny præsident. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 2
Terra Nova-ekspeditionen

Terra Nova-ekspeditionen (1910–1913) var en britisk ekspedition ledet af Robert Falcon Scott. Ifølge ham var hovedmålet at nå Sydpolen. Scott og fire ledsagere nåede Sydpolen den 17. januar 1912, men opdagede, at en ekspedition ledet af Amundsen havde været der 33 dage tidligere. På rejsen tilbage til Cape Evans-basen omkom Scott og hans ledsagere.

På denne tid var Scott Storbritanniens mest erfarne leder af polarekspeditioner og havde ledet Discovery-ekspeditionen til Antarktis i 1901–04. Terra Nova-ekspeditionen, opkaldt efter ekspeditionens forsyningsskib, var et privat initiativ finansieret med indsamlede midler og et mindre statsligt tilskud. Udover målsætningen om at nå Sydpolen gennemførte Scott også et omfattende videnskabeligt program og udforskede Victoria Land og den Transantarktiske bjergkæde.

Scotts heltestatus i Storbritannien var ubestridt i mange år efter hans død, og der blev rejst få spørgsmål om årsagerne til ulykken. Den sidste fjerdedel af det 20. århundrede blev ekspeditionen gransket nærmere, og for eksempel har Scotts dagbog fået stor opmærksomhed, fordi den detaljerede fremstilling kaster lys over omstændighederne omkring tragedien. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 3
Jan Ullrich, 2006

Jan Ullrich (født 1973) er en tidligere professionel tysk cykelrytter. Ullrich blev et ikon for Tour de France i anden halvdel af 1990'erne og til midt i 2000'erne - kendt for den markante lyserøde T-Mobile cykeltrøje. Jan Ullrich kørte sammen med Bjarne Riis på det daværende tyske cykelhold Team Telekom.

International cykelsport lagde mærke til Ullrich første gang i 1993, da han blev verdensmester i landevejsløb for amatører. I 1994 vandt Ullrich, 20 år gammel, bronze ved VM i enkeltstart. Siden fulgte en stribe topresultater – blandt andet sejren i Tour de France 1997 og i Vuelta a España 1999. Han blev verdensmester i enkeltstart i 1999 og i 2001. Herudover vandt Ullrich, blandt de største resultater, i 2000 en guldmedalje og en sølvmedalje ved OL i Sydney.

Som flere andre topryttere fra denne periode endte også Ullrichs karriere med en dom for bloddoping, og hans resultater blev annulleret fra 1. maj 2005. I februar 2007 trak han sig endegyldigt tilbage som professionel cykelrytter. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 4
Blomsteranlæg på vej frem fra deres beskyttende dække.

Plantemorfologi eller fytomorfologi er studiet af planternes fysiske form og ydre opbygning. Dette ses oftest som adskilt fra planteanatomi, der er studiet af planternes indre opbygning, i særdeleshed på det mikroskopiske niveau. Planternes morfologi er især nyttig ved den visuelle identificering af planterne.

Sammenligninger mellem strukturer i mange forskellige planter af samme eller forskellige arter har til formål at besvare spørgsmålet om, hvorfor strukturerne er ens. Det anses for meget sandsynligt, at lignende underliggende årsager til genetik, fysiologi eller miljøpåvirkning har ført til denne lighed i udseende. Resultatet af videnskabelig undersøgelse af disse årsager kan føre til en af ​​to forklaringer på den underliggende biologi: enten, at der er tale om homologi på grund af fælles forfædre og fælles genetik, eller at der er tale om konvergens på grund af uafhængig tilpasning til et bestemt miljø. At forstå hvilke egenskaber og strukturer, der hører til hver type, er en vigtig del af forståelsen af ​​planteevolutionen. Den evolutionære biolog bygger på plantemorfologen for at fortolke strukturer, og til gengæld giver phylogenier af planteforhold, der kan føre til nye morfologiske indsigter. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 5
Velbevaret statshusmandsbrug i Rønholt.

Statshusmandsbrug i Danmark var mindre landbrug, der fra 1899 blev oprettet med forskellige former for statslig støtte (i modsætning til de ældre husmandsbrug). Man skelner normalt mellem husmandsbrug oprettet efter love fra 1899 og dem, der blev oprettet efter love fra 1919, de såkaldte jordrentebrug.

1899-husmandsbrug kaldes de ejendomme, der blev oprettede ved ydelsen af statslån. Statslånene udgjorde 9/10 af ejendommens låneværdi. 1919-husmandsbrug var sådanne ejendomme, som staten oprettede på sin egen jord, hvortil de enkelte husmænd fik såkaldt brugseje og dermed rådighed over jorden mod at betale en årlig jordrente til staten.

I alt blev der oprettet 28.113 statshusmandsbrug svarende til en stigning i bedriftsantallet på ca. 15 %, hvoraf omkring en tiendedel blev etablerede som lensafløsningshuse. Karakteristisk for statshusmandsbrugene er, at de ofte kom til at ligge i klynger som samlede udstykninger af større arealer, og at selve brugene ofte blev opført i en karakteristisk byggestil udviklet af Bedre Byggeskik. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 6
Helligåndskirken i København.

Helligåndskirken er en kirke midt i København, ved Amagertorv, som er en del af Strøget. Kirkens adresse er Niels Hemmingsens Gade, opkaldt efter en navnkundig teolog, som var præst ved kirken 1547-53. I forbindelse med kirken ligger Helligåndshuset og Helligaandskirkens Børnehave.

Kirken hed skiftevis Helligaands, Helliggeist og Helliggæst (på dansk). Efter reformationen blev Helliggeist det mest almindelige, men i 1881 blev navnet ved kongelig resolution fastsat til Helligaandskirken. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 7
Campingvogne med fortelte

Camping er en udendørs rekreativ aktivitet, hvor man overnatter i bivuak, telt, teltvogn, campingvogn, campinghytte, autocamper eller et mobilehome. Camping blev populær blandt borgerskabet i Europa tidligt i det 20. århundrede. Senere er det blevet en mere folkelig foreteelse, og der er verden rundt dannet en række organisationer til fremme af campinglivet.

Lokaliteten kan enten være et naturområde som f.eks. en skov, eller en speciel campingplads. I de fleste lande skal overnatning ske på en campingplads eller et andet godkendt sted. Modsætningen hertil er Sverige, hvor allemandsretten tillader, at man i naturområder overnatter en enkelt nat. Danske campingpladser hører under sommerhusloven, der administreres af kommunerne i henhold til vejledningen til campingreglementet.

Allerede 13. december 1926 blev der etableret en "Lejrklubben Danmark af 1926", som siden er blevet til Dansk Camping Union, der varetager campisternes interesser. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 8
Tróndur í Gøtu, som blev bygget i 2010, er en moderne færøsk trawler, som fisker pelagisk fisk som f.eks. makrel og sild.

Færøsk fiskeri fik først betydning for det færøske samfund fra midten af 1800-tallet. Fiskeri var før den tid fortrinsvis til eget behov. I dag er Færøerne en moderne fiskerination med en stor flåde af trawlere, vodskibe, mindre langlinefiskebåde, fiskefabrikker og havbrug med laks.

I november 2014 var 6,3 % af arbejdsstyrken beskæftiget i fiskerierhvervet på Færøerne, mens yderligere 5,7 % af arbejdsstyrken arbejdede i fiskeforarbejdningsprocesserne. Dertil kommer beskæftigede i følgevirksomheder som transportfirmaer, skibsværfter, fremstilling af fiskeredskaber med mere.

Fiskeriflåden omfatter ca. 250 fiskefartøjer, der i 2013 fangede i alt 487.200 ton fisk (levende vægt), heraf 68.000 ton fersk fisk, som blev solgt for 668,8 millioner danske kroner. Samme år blev der indenfor havbrug taget 70.893 ton opdrættet laks. Fisk udgør ca. 92-95 % af Færøernes eksport. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 9
Mindesmærke for Owain Glyndwr

Glyndwroprøret var et walisisk oprør mod det engelske overherredømme, der foregik mellem 1400 og 1415 under ledelse af Owain Glyndwr. Det var den sidste store manifestation af en walisisk uafhængighedsbevægelse, inden Wales formelt blev inkorporeret i England ved Laws in Wales Acts 1535–1542.

Oprøret gik i gang, da Henrik Bolingbrok overtog tronen fra Richard 2., der var waliserne venlig stemt. Efter en strid med en engelsk stormand udråbte Owain sig selv som prins af Wales og angreb hans borg. Tudur-familien fra Anglesey indledte en guerillakrig mod englænderne, og Henrik sendte sin hær til Wales for at slå oprøret ned. Flere engelske borge faldt for oprørerne, og Owain opnåede stor succes og popularitet i Wales. Omkring 1402 begyndte Frankrig også at støtte waliserne, da de så et svækket England som en fordel.

Flere engelske borge faldt eller blev belejret, og waliserne brugte en taktik med små hurtige angreb mod englænderne, hvorved de undgik åbne konfrontationer. Omkring 1406 begyndte Frankrig at trække deres støtte af oprøret, og englænderne påbegyndte en ny strategi med økonomisk blokade af Wales. Englænderne genvandt efterhånden vigtige borge, og flere af oprørslederne blev dræbt på slagmarken eller taget til fange, men Owain forblev på fri fod. I 1415 havde englænderne igen fuld kontrol over Wales. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 10
Jazz

Jazz er en rytmisk musikstilart med oprindelse hos den farvede befolkningsgruppe i det sydlige USA tilbage i slutningen af 1800-tallet. Jazzen har lige siden og op til vore dage udviklet sig gennem flere epoker eller stadier, men med alle udviklingsstadier fortsat eksisterende lige fuldt side om side verden over. Musikstilarten udføres og spilles fortrinsvis på akustiske instrumenter, men har siden 1970'erne også brugt elektriske instrumenter. Desuden rummer jazzen en righoldig sangtradition, bestående af især blues og evergreens m.v.

Som rytmisk stilart kan jazzmusikkens hovedperioder groft taget opdeles otte dele fra 1895 og frem til i dag. Desuden høres igennem de senere år en række eksperimenterende forsøg gjort med at blande jazzen med andre rytmiske stilarter, som fx latin-jazz, soul-jazz, punk-jazz, jazz-funk, jazz-rock, o.lign. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 11
Acceleration (g-kræfter) kan skabe rotationskræfter i hjernen, specielt i midthjernen og diencephalon, og derved forårsage hjernerystelse.

Hjernerystelse er den mest almindelige form for traumatisk hjerneskade. Den er normalt defineret som en hovedskade med et midlertidigt tab af hjernens funktionsevne.

Symptomerne, der måske ikke opdages, hvis de er svage, kan være af meget forskellig art, både fysiske, kognitive og emotionelle. De kan omfatte hovedpine, synsforstyrrelser, irritabilitet, bevidstløshed, hukommelsestab, personlighedsændringer, forsinket reaktionstid og søvnforstyrrelser. Almindelige årsager inkluderer sportsskader, trafikuheld og fald – med de to sidste som værende de hyppigste årsager blandt voksne.

Behandling består af overvågning og fysisk og kognitiv hvile, altså reduktion af aktiviteter. Symptomerne forsvinder typisk inden for tre uger, men de kan vedblive, eller der kan opstå komplikationer. Antallet af af mTBI- og hjernerystelsesramte kendes ikke præcist, men det skønnes, at der er 45 millioner tilfælde på verdensplan hvert år.

Personer som har pådraget sig en hjernerystelse tidligere virker til at være mere modtagelige for flere, især hvis den nye skade opstår, før symptomerne fra den tidligere hjernerystelse er forsvundet fuldstændig. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 12
Renæssanceslottet Frederiksborg Slot fra 1620 tegnet af Hans van Steenwinckel den yngre.

Arkitektur i Danmark udtrykkes ulikt i de forskellige perioder. Den blev for alvor etableret i middelalderen, hvor romanske og herefter gotiske kirker blev opført i hele landet. Det var i denne periode, at mursten blev det foretrukne byggemateriale, da Danmark ikke har store sten-ressourcer til at bygge med. Dette gjaldt ikke bare for kirker, men også for fæstninger og borge.

Under indflydelse af Frederik 2. (regent 1559–88) og Christian 4. (regent 1588–1648), der begge var inspirerede af franske slotte, blev hollandske og flamske arkitekter bragt til landet. I første omgang for at forbedre forskellige fæstninger, men efterhånden blev det i større grad for at bygge storslåede slotte i renæssancestil. Samtidig blev bindingsværksbygninger populære til almindelige folks huse i byerne og landsbyerne i hele landet. I den sene del af sin regeringsperiode blev Christian 4. også en tilhænger af barokstil, en stil, der fortsatte efter hans død, og som blev den primære byggestil i mange store prominente bygninger både i hovedstaden og i resten af landet. Nyklassicismen kom oprindeligt fra Frankrig, men vandt langsomt indpas blandt de danske arkitekter, der i stadig højere grad bidrog til at definere stilen. En produktiv periode med historicisme udviklede sig til nationalromantik i slutningen af 1800-tallet.

Det var dog ikke før 1960'erne, at danske arkitekter for alvor kom ind på verdensscenen med deres meget succesfulde funktionalistiske bygninger. Dette udviklede sig senere til anerkendte bygningsværker som Operahuset i Sydney og Storebæltsbroen, der har banet vejen for et stort antal danske designere og arkitekter, der har modtaget priser for deres værker både nationalt og internationalt. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 13
Diego Velázquez: Cristo crucificado – Jesus på korset, ca. 1632, Pradomuseet

Jesu lidelse og død er nævnt i alle fire evangelier og finder sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og domfældet af Det højeste råd og umiddelbart efter at Pontius Pilatus havde dømt ham til døden. Jesu lidelse og død omfatter pisk, korsfæstelse, død og begravelsen. I kristen teologi er Jesu død ved korsfæstelse den centrale hændelse i kristendommen som hele frelsen afhænger af, da Kristus' lidelse og død ifølge kristen forståelse er nødvendig for tilgivelse af synd. Ifølge evangelierne stod Jesus op tre dage efter og viste sig for sine disciple i 40 dage, hvorefter han for til himmels. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 14
Martin Luther King

Martin Luther King, Jr. (1929-1968) var en amerikansk baptistpræst, som i årene 1954-68 var frontfigur i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Med sin kristne baggrund, filosofien om civil ulydighed og inspireret af Gandhis ikkevolds-politik stod King i spidsen for en række demonstrationer og aktioner, der satte fokus på raceadskillelse og sorte amerikaneres manglende borgerrettigheder i forhold til hvide.

King gjorde først sig bemærket i offentligheden under busboykotten i Montgomery i 1955-56. Senere var han med til at grundlægge Southern Christian Leadership Conference, et samarbejde der skulle organisere borgerrettighedsaktivismen. Bevægelsen vakte opmærksomhed med sin protestdemonstration i Birmingham, Alabama i 1963, samt den store demonstration samme år i Washington, hvor King holdt sin berømte tale I Have a Dream. I 1964 modtog King Nobels fredspris for sin ikkevoldelige kamp mod raceadskillelse.

4.april 1968 blev King dræbt i Memphis, Tennessee. Drabet udløste omfattende optøjer i mange amerikanske byer. King anses som en af USAs største intellektuelle og fejres årligt på Martin Luther King-dag, indført i 1986. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 15
Induskulturen lå i Indusdalen i det nuværende nordøstlige Afghanistan, Pakistan og nordvestlige Indien

Induskulturen var en bronzealder-civilisation, som var aktiv i perioden 3300–1300 f.Kr. med højdepunkt 2600–1900 f.Kr. Civilisationen lå i Indusdalen i det nuværende nordøstlige Afghanistan, Pakistan og nordvestlige Indien og var en af verdens tre første civilisationer.

På civilisationens højdepunkt omfattede den mere end fem millioner indbyggere. Indbyggerne omkring den gamle Indusflod udviklede nye teknikker inden for håndværk og metalarbejde, hvor der blev bearbejdet kobber, bronze, bly og tin. Civilisationens byer er kendetegnet ved nyplanlægning, huse bygget af mursten med brændt ler, avancerede dræn-systemer, vandforsyning samt klynger af bygninger med andre formål end beboelse.

Induskulturens sprog er endnu ikke endeligt udforsket og dens tilknytning til andre sprog er uklar, idet kulturens skriftsprog endnu ikke er tydet. Den overvejende antagelse er, at sproget er i familie med den dravidianske eller elamo-dravidianske sprogstamme, men det er også antaget, at kulturens sprog var et austroasiatisk sprog i familie med munda-sproget. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 16
Trekanthandel i Atlanterhavet

Trekanthandel er et term, der benyttes om handel mellem tre havne eller områder, der indbyrdes har en relativt stor afstand og er nødt til at passere et hav. Trekanthandel udvikles normalt, når et område har mulighed for at levere eksportvarer, fordi der er et overskud af disse varer lokalt og samtidig en efterspørgsel efter importvarer, som er vanskeligt tilgængelige i et andet område. Det andet område kan levere varer til et tredje område, som for sin del kan levere varer, der efterspørges i det første område. Trekantshandel er således en måde at regulere handelsbalancen mellem flere områder, samtidig med, at skibene har last med under hele rejsen. Historisk udviklede den sig i perioden efter opdagelsesrejserne.

Storbritannien havde i det meste af perioden med trekantshandel kontrollen over størstedelen af den atlantiske havtrafik. Storbritannien forbød handel med slaver med Slave Trade Act i 1807. Der var dog stadig et grundlag for en mindre trekantshandel, indtil USA forbød slaveri efter borgerkrigens afslutning i 1863.

Trekantshandelen er et eksempel på udnyttelsen af komparative fordele i klassisk økonomisk teori. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 17
Skt. Peders Kirke i Næstved

Næstved er en gammel dansk købstad på Sydsjælland nær Susåens udløb. Med sine 43.234 indbyggere (2017) er det Danmarks 15. største by. Næstved er hovedby i Næstved Kommune.

Næstved blev grundlagt i 1135 og blev købstad i 1140. I middelalderen var det en stor by og blandt de vigtigste på Sjælland. I 1600-tallet stoppede byens fremgang for atter at forbedres i slutningen af 1700-tallet, hvor statskasernen, Grønnegades Kaserne, blev grundlagt. Under industrialiseringen voksede befolkningstallet støt. En jernbane og en kanal muliggjorde en egentlig havn med udløb i Karrebæk Fjord.

Næstved er rig på især middelalderlig arkitektur og har flere museer og årlige kulturarrangementer, heriblandt Næstved Festuge. Der er også et stort teater og musikmiljø. Flere større turistattraktioner ligger i umiddelbart nærhed af byen: forlystelsesparken BonBon-Land og Gavnø Slot. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 18
Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) var en tysk sociolog, politisk økonom og politisk filosof.

Karl Marx er, sammen med Friedrich Engels, grundlægger af, hvad han selv kaldte for, den videnskabelige socialisme. Denne socialisme tog ideologisk udgangspunkt i den såkaldte utopiske socialisme, men kombinerede denne ideologi med en økonomisk og sociologisk teori for den historiske udvikling. Marx påstod deri at samfundene udvikler sig som resultat af samfundsklassernes indbyrdes kampe om herredømmet. Denne udvikling ville ifølge teorien nå sit højeste stadie med det kommunistiske samfund, hvor proletariatet (de besiddelsesløse, arbejderklassen) havde erobret magten over produktionsmidlerne og stillet dem i hele befolkningens tjeneste. Den såkaldt videnskabelige socialisme er i eftertiden også blevet kendt under betegnelsen marxisme. Karl Marx og Friedrich Engels samlede disse ideer i 1848 Det Kommunistiske Manifest.

Karl Marx var i sin levetid en relativt ukendt skikkelse uden for de socialistiske kredse, men kort tid efter hans død begyndte hans tanker at få stor indflydelse på en større del af arbejderbevægelsen i mange lande. I 1917 førte den russiske revolutionen til at først zaren og senere den provisoriske regering i Rusland blev styrtet, hvilket førte til oprettelsen af Sovjetunionen, der var funderet på marxistiske principper. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 19
Geologisk kort over Grønland.

Kendskabet til Grønlands geologi stammer i altovervejende grad fra de isfri områder, der udgøres af en 250 km bred bræmme langs kysten.

Den isfrie bræmme består primært af et skjold af prækambrisk grundfjeld bestående af krystalline bjergarter, som i Isua-området nær Nuuk i Vestgrønland hører blandt verdens ældste bjergarter. Grundfjeldet er komplekst sammensat med foldede gnejs-bjergarter, der udgør rodzonerne af en række gamle sammensvejsede bjergkædedannelser. Kontinentalsoklen omkring Grønland er en fortsættelse af landområderne. Her er et krystallinsk underlag af grundfjeld dækket af yngre sedimenter og basalter. På dybere vand afløses kontinentets aflejringer af oceanbundsbjergarter, der består af vulkansk materiale dannet i forbindelse med havbundsspredningen.

I Kvartærtiden blev Grønland dækket af sit enorme skjold af indlandsis, som har medført en isostatisk nedpresning af de centrale dele af landet, så disse i dag ligger under havniveau.

I Grønlands enorme isfrie landområder er der afdækket en række vigtige mineralforekomster, som tidligere er blevet udnyttet kommercielt. De fleste forekomster er dog svært tilgængelige, og minedrift dermed oftest urentabel, men de senere år har der gentagne gange været gjort forsøg på indvinding af bl.a. guld, platin og uran. I havet er der potentiale for indvinding af olie og gas, og flere selskaber arbejder aktivt med at undersøge mulighederne for en produktion. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 20
Harald Blåtand er den første danske konge vi kjenner som sikkert historisk

Harald Blåtand var søn af kong Gorm den Gamle og dronning Thyra, og konge i Danmark fra omkring 958 til sin død omkring 987.

Hans regeringstid blev præget af det spændte forhold til Danmarks naboer mod syd, dels venderne langs Østersøens sydkyst og dels det tysk-romerske rige, som søgte at indføre kristendommen i sine nabolande. Harald lod sig kristne tidligt i sin regeringstid og imødekom dermed den store tyske nabo, men gik samtidig i gang med at befæste grænsen mod syd ved Dannevirke og Hedeby. Harald giftede sig med Tove, datter af den vendiske fyrste Mistivoj, og knyttede således bånd til de vendiske naboer. Efter kejser Ottos død i 973 angreb Harald mod syd, men blev slået tilbage. Som modtræk til truslen om yderligere tysk fremrykning byggede Harald på kort tid omkring 980 de store ringborge Fyrkat og Aggersborg i Jylland, Nonnebakken på Fyn og Trelleborg på Sjælland, og hans rige må derfor have omfattet hele det nuværende Danmark og sikkert også Skåne. Omkring 986-87 ragede Harald uklar med sin søn Svend, og Harald måtte flygte til Jomsborg, hvor han døde kort efter. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 21
Granddanois

En granddanois (også kaldet Den danske Hund) er en stor selskabs-, vagt- og forsvarshund, der vejer op til ca. 95 kg.

Der fandtes ingen organisering af hundeopdræt nogen steder i verden i første halvdel af 1800-tallet, men i 1886 blev den "Danske Commission Kjøbenhavn 1886" nedsat under Dansk Jagtforening, hvor en standard for Den danske Hund (i samtiden kaldet "Den store danske Hund") blev formuleret. Dansk Kennel Klub overtog varetagelsen af interesserne omkring Den danske Hund, da denne organisation blev etableret i 1897.

Tyskland står anført som oprindelsesland, men sagen diskuteres i den internationale hundeorganisation, Fédération Cynologique Internationale (FCI), eftersom Dansk Kennel Klub har indgivet indsigelser mod, at Tyskland er anført som oprindelseslandet for Granddanois. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 22
Piller med vitamintilskud

Et vitamin er en organisk forbindelse og et livsnødvendigt næringsstof, som en organisme kræver i begrænsede mængder. En organisk kemisk forbindelse kaldes et vitamin, når en organisme ikke på egen hånd kan syntetisere forbindelsen i nødvendige mængder, og det derfor må fås gennem kosten. Mange vitaminer findes som kosttilskud, og mens disse er vigtige for behandlingen af bestemte helbredsproblemer, findes der ikke beviser på næringsmæssige fordele, når de bruges af ellers sunde mennesker.

Vitaminer inkluderer hverken andre essentielle næringsstoffer, såsom mineraler, fedtsyrer eller aminosyrer eller det store antal andre næringsstoffer, der er sunde for kroppen, men kun sjældnere kræves for at vedligeholde organismens helbred. I øjeblikket anerkendes 13 vitaminer universelt. Vitaminer klassificeres ved deres biologiske og kemiske aktivitet, ikke deres struktur.

Frem til midten af 1930'erne, da de første kommercielle B-vitaminer af gærekstrakt og semi-syntetiserede vitamin C-kosttilskudspiller blev solgt, blev vitaminer udelukkende opnået gennem kostindtag, og forandringer i kost ændrede ofte voldsomt, hvilke typer og mængder af vitaminer man indtog. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 23
Edisons udstilling af fonografen på verdensudstillingen i Paris, 1889, få år før skabelsen af Ruben-samlingen.

Ruben-samlingen er Danmarks ældste bevarede lydoptagelser, i alt 154 unikke fonografvalse-optagelser foretaget i København 1889-1895 på Edisons forbedrede fonograf. Optagelserne blev forestået af generalkonsul og grosserer Gottfried Moses Ruben (1837-1897); han virkede som generalagent for Edison-selskabet i hele Skandinavien i samarbejde med sin forretningspartner Theodor Valdemar Cornelius-Knudsen (1844-1920).

Ved fonograf-demonstrationer kunne et betalende publikum lytte til udvalgte og ofte aktuelle optagelser med datidens populære danske skuespillere, sangere og musikere. Således udgør optagelserne som helhed et lydspor til Københavns teater- og musikliv i første halvdel af 1890’erne. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 24
Ruslands flag

Rusland er et land i Eurasien. Med sit areal på 17.075.200 km² er Rusland verdens største land, og det har et indbyggertal på 144 millioner. Den vestlige, europæiske del af landet er meget tættere befolket end den østlige, asiatiske del; således bor omkring 77 % i europæisk Rusland. Her ligger også hovedstaden Moskva.

Med sit store areal spænder Rusland over elleve tidszoner og en bred vifte af landskabsformer. Store områder er sletter, der mod syd især er stepper, mod nord er skovdækket, og længst mod nord er tundra. 10 % af verdens landbrugsjord ligger i Rusland.

I 800-tallet opstod en middelalderlig stat Rus, grundlagt af væringer. Et par århundreder senere konverterede eliten til ortodoks kristendom, men riget blev efterhånden opsplittet i mindre stater. Med den mongolske invasion blev det meste af området underlagt dette herredømme, og først engang i 1300-tallet opstod storfyrstendømmet Moskva, der efterhånden opsugede de omkringliggende fyrstendømmer. I 1700-tallet opstod det Russiske Kejserrige, der var en enorm magt. Rusland er fortsat en markant magt i storpolitik samt i verdensøkonomien. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 25
Haitis flag

Haiti er et land i det Caribiske Hav. Det grænser op til Den Dominikanske Republik og ligger på den vestlige tredjedel af øen Hispaniola, øst for Cuba. Landet er en tidligere fransk koloni og var et af de første amerikanske lande som erklærede sin uafhængighed (1804). Hovedstaden er Port-au-Prince. Indbyggertallet er over 11 millioner (2018). Befolkningen er hovedsagelig af afrikansk oprindelse.

Haiti er en af de fattigste nationer på den nordlige halvkugle. Trods indsatser fra f.eks. FN er landet hæmmet af udbredt kriminalitet og politisk vold. Vigtige handelspartnere er USA, Canada og Japan. Vigtige importvarer er madvarer, levende dyr, råvarer og kemikalier. Vigtige eksportvarer er elektrisk udstyr, tekstiler og kaffe.

Selv om Haiti har mange fælles kulturelle træk med sine latinamerikanske naboer, er landet alligevel den eneste overvejende fransktalende nation i Amerika, og det ene af to (sammen med Canada) med fransk som officielt sprog. Kreolsproget haitisk har ligeledes officiel status. Haiti er et kristent land med 80 % katolikker. Haitiansk voodoo dyrkes af en betydelig del af befolkningen. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 26
«Stor gedehams» på dansk, «Bålgeting» på svensk, «Geithams» på norsk

Stor gedehams (Vespa crabro) er en art i familien gedehamse og tilhører en slægt med store hvepse. I Danmark er den ret almindelig og er blevet endnu almindeligere i de senere år. Den er ikke specielt aggressiv, men hvis den først stikker, er stikkene mere smertefulde end stik fra mindre hvepse.

Den store gedehams er Europas største gedehams, men som andre gedehamse varierer størrelsen meget, og dronninger hos de mindre arter kan blive større end små arbejdere af stor gedehams. Dronningen er 25-35 mm lang. Arten har typiske advarselsfarver i gulorange til rødt, med sorte striber. Baghovedet, noget af brystet og første led på bagkroppen er rødlige. Hovedet er bredere end hos de andre danske gedehamse, øjnene store og kindbakkerne kraftige. Vingerne er brunrøde.

Den store gedehams er udbredt i et bredt bælte gennem Europa og Asien til Østsibirien og Japan. Den er et rovdyr, der lever af mindre dyr som insektlarver. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 27
Bipolar affektiv lidelse er karakteriseret ved bratte skift i humøret.

Bipolar affektiv sindslidelse eller maniodepressiv sindslidelse er en psykisk sygdom som periodevis forhøjer stemningslejet til mani eller den lettere hypomani. Samme personer rammes som regel også af alvorlige depressioner, men symptomer på depression kan også forekomme i maniske perioder. Alternativt kan episoderne være blandede med intensive og hurtige skift mellem disse.

Symptomerne bliver som regel værre med tiden. Uden behandling risikerer den syge kroniske funktionsnedsættelser. Med forebyggende medicinering er prognosen god. Mange er symptomfrie i flere årtier og mellem sygdomsperioderne (neutralt stemningsleje) fungerer personen som regel normalt. Forløbet påvirkes af ydre faktorer som miljø og stress. Mellem 1 og 3 procent af befolkningen rammes af bipolar lidelse. Mange rammes første gang når de er mellem 15 og 30 år.

Lidelsen deles op i bipolar I, bipolar II, cyklotymi eller rapid cyckling og andre typer alt efter hvordan stemningslejet forandres. WHO vurderede i 2004 bipolar lidelse til at være den 12. mest udbredte af de 20 mest invaliderende sygdomme. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 28
Republic F-84 Thunderjet

Republic F-84 Thunderjet var en turbojet jagerbomber-flyvemaskine, designet og bygget i USA. Den opstod i 1944 som et forslag til en "dagjager" og fløj første gang i 1946. Selvom den trådte i tjeneste i 1947, var Thunderjet plaget af så mange struktuelle problemer og motorproblemer, at en statusopgørelse i 1948 af U.S. Air Force erklærede flyet ude af stand til at udføre sine tiltænkte roller. Flyet blev ikke anset som fuldt operationelt, før F-84D modellen kom i 1949.

USAF havde F-84 Thunderjets i tjeneste fra 1948 til slutningen af 1957. Thunderjet blev USAF's primære jagerbomber under Koreakrigen. Den fløj 86.408 togter. Over halvdelen af de 7.524 producerede F-84 tjente ved NATO-landene. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 29
Vilhelm Erobreren på Bayeuxtapetet

Vilhelm Erobreren (ca. 1028-1087) var den første normanniske konge af England, der regerede fra 1066 til sin død i 1087. Han var hertug af Normandiet fra 1035 og påbegyndte den normanniske erobring af England i 1066. Resten af hans liv var præget af kampe om at få konsolideret sin magt over England og landområder på kontinentet samt problemer med hans ældste søn.

Vilhelm var søn af Robert 1. af Normandiet og hans elskerinde Herleva. Vilhelms uægte status og hans unge alder skabte problemer for ham, da han efterfulgte sin fader. I 1047 formåede Vilhelm at knuse et oprør og begynde at etablere sin autoritet i hertugdømmet, som var en proces, der kom til at foregå helt frem til 1060.

Vilhelm blev en spiller i kampen om den engelske krone efter den barnløse Edvard Bekenderen, og invaderede England i september 1066, og vandt en overbevisende sejr under slaget ved Hastings. Skønt han vendte tilbage til Normandiet, lykkedes det ham at bevare grebet om England. Hans styre i England var præget af opførelsen af borge, en ny normannisk adelstand der bosatte sig og en ændring i den engelske gejstlighed. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 30
Sigrid Undset, 1928

Sigrid Undset (1882-1949) var en norsk forfatter, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1928. Hun er især kendt for sine middelalderromaner som Kristin Lavransdatter (1920-1922), men ellers handler hendes bøger om fattige bykvinders tilværelse og om konflikterne for kvinder, som har brudt med traditionelle kønsrollemønstre.

Sigrid Undset var af norsk-dansk oprindelse, og familien boede i flere perioder i Kalundborg, hvorfra moderen stammede. Faderen døde, da Sigrid var 11 år gammel, hvorpå moderen søgte at holde et standsmæssigt hjem, skønt pengene var små. Sigrid Undset blev handelsuddannet og arbejdede på et kontor, hvilket hun hadede. I samme periode begyndte hun at skrive, efter et par udgivelser kunne hun sige sit sekretærjob op i 1909 og koncentrere sig fuldt om sit forfatterskab.

Hun rejste herefter til Rom, hvor hun mødte maleren Anders Svarstad, som hun forelskede sig i. Svarstad var gift, men blev snart efter skilt. I mellemtiden havde Undset fået udgivet Jenny, som blev hendes gennembrud. Med udgivelsen af trilogien om Kristin Lavransdatter fik hun mulighed for at få en økonomisk hæderlig tilværelse. Et vigtigt punkt i hendes liv var konverteringen til katolicismen.

På grund af hendes stærke modstand mod nazismen blev hendes bøger forbudt i Tyskland, og ved besættelsen af Norge måtte hun flygte til Sverige. Hendes svagelige datter Mosse og hendes mor var begge døde kort inden, og hendes ældste søn Anders døde i kamp. Undset rejste så med sønnen Hans til USA, hvorfra hun fortsat talte mod nazismen. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 31
Epicenter for jordskælv over hele kloden 1963-1998.

Et jordskælv er en rystelse af jordens overflade. Jordskælv skyldes typisk, at kontinentalpladerne flytter sig, sådan som det er beskrevet i teorien om pladetektonik. Videnskaben om jordskælv kaldes seismologi. En anden årsag til jordskælv kan være landhævning, som hyppigt opleves i Nordskandinavien.

Den tekniske, objektive styrke af jordskælv kan måles på mange forskellige måder, hvor richterskalaen er den mest kendte. Skaderne og menneskers fornemmelse af skælvet måles derimod med mercalliskalaen. Et jordskælvs centrum på jordoverfladen kaldes epicenter. Det ligger lige over hypocenteret, stedet hvor jordskælvet finder sted nede i jorden. Jordskælvenes epicentre samler sig ofte i linjer langs forkastningszoner.

Større jordskælv i Danmark menes at have forekommet, men meget sjældent. Europas mest jordskælvsaktive land er Grækenland. I de seneste 100 år er over en million mennesker omkommet som følge af jordskælv. Mellem 1906 og 2005 har der været 17 jordskælv i størrelsesordenen 8,5 til 9,5 på MMS (moment magnitude scale). Jordskælv er årsagen til en stor del af de seismiske bølger. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 32
Harlech Castle

Harlech Castle er en walisisk middelalderborg, der ligger på toppen af en klippe tæt på det Irske Hav. Den blev opført af Edvard 1. under hans invasion af Wales mellem 1282 og 1289. I løbet af de næste århundreder spillede fæstningen en vigtig rolle i adskillige krige. I 2000-tallet bliver ruinerne drevet som turistattraktion af Cadw, den walisiske regerings organisation til varetagelse af historiske bygninger.

Borgen er klassificeret som et verdensarvssted. Fæstningen blev bygget af lokale sten i et koncentrisk design, der indeholder en stor portbygning, der sandsynligvis har indeholdt fornem beboelse for borgens øverstbefalende og besøgende gæster. Havet har ligget meget nærmere, end det gør i moderne tid, og en havport og en lang trappe leder ned til den tidligere kyst, som gjorde det muligt at få forsyninger bragt til borgen under belejringer. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 33
Anti-syrisk demonstration i Beirut.

Cederrevolutionen var en række demonstrationer og protestaktioner i Libanon, primært i Beirut-området, efter mordet på tidligere premierminister Rafik Hariri 14. februar 2005. Demonstranternes krav var, at Syrien skulle trække sine styrker tilbage fra landet, at en international kommission skulle nedsættes for at undersøge mordet på Hariri, at offentlige sikkerhedsembedsmænd skulle træde tilbage samt at frie parlamentsvalg skulle afholdes. Det gennemgående tema var, at Syrien skulle standse al indblanden i libanesisk politik. Ved demonstrationernes begyndelse havde Syrien ca. 14.000 soldater og sikkerhedsagenter stationeret i Libanon, men som konsekvens af de folkelige protester valgte den syriske regering 26. april 2005 at trække alle styrker ud af landet. Den pro-syriske regering måtte desuden gå af, hvilket var det primære mål med demonstrationerne.

Den libanesiske opposition tog det hvide og røde tørklæde samt det blå pro-Hariri bånd til sig som symboler. Populære slagord fra bevægelsen var Hurriyya, Siyada, Istiqlal (frihed, suverænitet, uafhængighed) og Haqiqa, Hurriyya, Wahda wataniyya (sandhed, frihed, national enhed). Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 34
Anna Ancher, fotograferet af Frederik Riise.

Anna Ancher (1859-1935) var en dansk maler. Hun var den eneste i den første generation af Skagensmalere, der var født og opvokset i Skagen.

Som datter af kro- og hotelvært Erik Andersen Brøndum kom hun i kontakt med tilrejsende, hvoraf især kunstnere fik stor betydning for hende. I hendes teenageår begyndte danske og norske marinemalere lejlighedsvis at komme til Skagen, og på den måde oplevede hun deres malerier. Hun fik en borgerlig kulturel opdragelse, og hendes fascination af billedkunst blev ikke modarbejdet af familien, hvis åndelige kraft var en mor, der selv var optaget af litteratur og religion. En af de kunstnere, hun mødte som ganske ung, var Michael Ancher, som hun giftede sig med på sin 21~års fødselsdag. Ægteskabet gav begge mulighed for at udfolde sig kunstnerisk.

Med sine evner som menneskeskildrer og kolorist regnes Anna Ancher som en af dansk malerkunsts virkeligt store skikkelser samt som en af de betydeligste impressionistiske malere i dansk kunst. Hun har ofte repræsenteret dansk kunst i udlandet. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 35
Phil Spector

Phil Spector (født 1939) er en amerikansk musiker, musikproducer og sangskriver.

Udover at være ophavsmand bag "Wall of Sound" var Spector også en pioner i 1960'ernes pigegruppelyd og opnåede over 25 top-40-hits mellem 1960 og 1965. Senere arbejdede han sammen med forskellige andre musikere som Ike og Tina Turner, John Lennon og Ramones med lignende succes. I 1989 blev Spector optaget i Rock and Roll Hall of Fame som en ikke-optrædende person. I 2004 kårede Rolling Stone ham til en 63. plads på deres liste over de 100 bedste kunstnere overhovedet.

I de senere år er Spector blevet kendt for sin særhed, temperament og tvangsadfærd, der toppede med en retssag mod Phil Spector anlagt i 2003 på mistanke om, at han havde myrdet skuespillerinden Lana Clarkson. Retssagen blev afsluttet i april 2009, hvor Phil Spector blev kendt skyldig i drabet. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 36
Mindesmærke for Owain Glyndwr

Joseon var et koreansk dynasti som eksisterede mellem 1392 og 1897, da det blev afløst af Kejserriget Korea (1897-1910).

Joseon blev grundlagt af kong Taejo på ruinerne af et andet koreansk kongedømme, Goryeo. Landet fik tidligt sit nye navn, og hovedstaden blev flyttet til nutidens Seoul. I nord tog kongedømmet kontrollen tilbage fra Jurchen og udvidede landets grænser til naturlige grænser som skabes af floderne Yalu og Tumen.

Joseon konsoliderede sit enevælde på Koreahalvøen med afsæt i de konfucianske idealer og doktrinerne i det koreanske samfund samtidig med, at det importerede og tilpassede kinesisk kultur og udviklede den klassiske koreanske kultur, handel, videnskab, litteratur og teknologier. Joseon-kongerne har sat tydelige aftryk i dagens Korea; store dele af nutidens etikette, kulturnormer, sprog og dialekter stammer fra denne periode i Koreas historie. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 37
Claudio Monteverdi, som formodes at være komponist til L'incoronazione di Poppea

L'incoronazione di Poppea (Poppeas kroning) er en italiensk barokopera, første gang opført i Venedig i karnevalssæsonen 1642-1643. Musikken tilskrives Claudio Monteverdi.

Operaen var en af de første, der byggede på historiske begivenheder og personer i stedet for klassisk mytologi, og den benytter episoder fra skrifter af Tacitus, Sueton og andre i sin fortælling om, hvordan Poppea, den romerske kejser Neros elskerinde, opnår at blive kronet som kejserinde. Operaen blev genopført i 1651 men blev derefter glemt, indtil partituret blev genopdaget i 1888. Værket har været med til at definere det centrale i teatermusik og desuden etableret Monteverdi som sin tids førende musikdramatiker. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 38
St. Steensen Blicher, forfatter til "Præsten i Vejlbye".

"Præsten i Vejlbye" er en dansk novelle fra 1829, der er skrevet af Steen Steensen Blicher. Den væsentligste del af plottet bliver fortalt gennem en dagbog. Komposition, fortælleteknik og intrige bindes her sammen til en sammenhængende beretning om en forbrydelse, hvor den egentlige opklaring af sagen sker gennem en anden persons optegnelser, fordi jeg-fortælleren ikke er i stand til selv opklare sagen.

Den betragtes som værende verdens første krimi. Blicher brugte selv betegnelsen "Criminalhistorie" i tekstbladet til novellen. Handlingen er baseret på virkelige begivenheder, med udgangspunkt i præsten Søren Jensen Qvist. De centrale dele af handlingen berettes af herredsfoged Erik Sørensen i dagbogsform, men den endelige opklaring af denne kriminalhistorie finder sted gennem "tvende Optegnelser af Præsten i Ålsø".

Den er en af de Blicher-noveller, som ofte betegnes som de "fire store". I 2006 kom "Præsten i Vejlbye" med på Kulturministeriets Kulturkanon blandt i alt tolv litterære værker. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 39
Georg Philipp Telemann

Georg Philipp Telemann (1681-1767) var en tysk komponist. Telemann var en af sin tids mest ansete komponister, og han var ufattelig produktiv. Netop hans store og aldeles uoverskuelige produktion var en medvirkende årsag til, at hans anseelse senere stort set helt forsvandt, før han op gennem det 20. århundrede langsomt blev rehabiliteret. Omfanget af hans produktion skyldtes dels, at han var aktiv i 75 år, dels at han havde en meget uanstrengt måde at skrive musikken på.

Hans kirkemusik omfatter 1750 kantater, over 40 passioner, 6 oratorier, 16 messer, 23 salmer såvel som motetter og andre sakrale værker. Hans verdslige musik omfatter ca. 50 operaer, kantater, ca. 1000 instrumentalværker, hvoraf der er bevaret ca. 136 orkestersuiter, 110 koncerter, foruden talrige sonater, triosonater, kvartetter mv. samt orgelværker.

Moderne forskning inddeler Telemanns værker efter TWV-numre (Telemann-Werke-Verzeichnis). Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 40
Etiopien

Etiopien er et land i Afrika. Landet har fire større floder: Den Blå Nil, Omo, Awash og Wabe Shebelle. Den Blå Nil udmunder i Middelhavet, de øvrige udmunder enten i søer eller opløses i ørkensandet.

Med 1.104.300 km2 er Etiopien verdens 27. største land. Riftdalen løber fra sydvest til nordøst gennem landet, og deler dette i to højere bjergplateauer. Etiopien har aldrig været koloniseret af europæiske stater, og Kejserriget Etiopien varede fra ca. 1270 til det blev styrtet i 1974 af den marxistiske militærjunta Derg. Kristendommen kom til landet allerede på 300-tallet, og den etiopisk-ortodokse kirke omfatter 43 % af indbyggerne. 34 % af indbyggerne er muslimer.

I alt findes der mere end 90 etniske grupper i Etiopien, hvoraf syv omfatter mere end én million mennesker. Traditionelt har amharer og tigreanere været de statsbærende og landejende folkegrupper i Etiopien. Efter afslutningen af borgerkrigen i 1991 har EPRDF-koalitionen udviklet en statsform, som bygger på etnisk baserede regioner og partier. Menneskerettighedssituationen i landet regnes som bekymrende. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 41
Olsen-Banden

Olsen-banden er en serie af danske kriminalkomedier, der handler om Egon Olsen (Ove Sprogøe), Benny Frandsen (Morten Grunwald) og Kjeld Jensen (Poul Bundgaard) og deres utrættelige bestræbelser på at stjæle millioner. Serien består af 14 film fra 1968 til 1998. De er blandt de mest sete film i danske biografer.

Filmene følger mere eller mindre samme opbygning, og starter næsten uden undtagelse med at Egon Olsen kommer ud af fængslet og har en storstilet plan, hvor banden skal enten kontanter eller værdifulde genstande til en værdi af flere millioner. Undervejs forsøger politiet ofte at stoppe dem. Næsten alle film ender med, at planen går galt af den ene eller anden årsag, hvilket resulterer i at Egon atter ryger i fængsel mens Benny og Kjeld ikke bliver anholdt.

Olsen-banden-filmene er genindspillet i Sverige under navnet Jönssonligan og i Norge under navnet Olsenbanden. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 42
Motiver fra Englands middelalder.

Englands historie i middelalderen omfatter tiden fra slutningen af 400-tallet til 1485. Efter Romerrigets fald hang økonomien i England i laser, og mange byer var forladt. I løbet af århundreder udviklede der sig mange små kongeriger og kulturen blomstrede under angelsakserne, der blandt andet producerede episke digte som Beowulf. Angelsakserne konverterede til kristendommen i 600-tallet, og klostre blev opført over hele England. I 700- og 800-tallet blev landet hærget af vikinger, og kampene varede i flere årtier. Wessex blev det mægtigste kongerige og medvirkede til en engelsk identitet. England var i 1060'erne en magtfuld centraliseret stat med et stærkt militær og en succesfuld økonomi.

Den normanniske invasion af England i 1066 bragte normanner og franskmænd til magten. Vilhelm Erobreren og hans efterfølgere overtog det eksisterende statssystem, undertrykte lokale oprør og beherskede befolkningen fra en række borge. Feudalismen blev indført, og i 1100- og 1200-tallet voksede byerne. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 43
Volbeat, 2013

Outlaw Gentlemen & Shady Ladies er Volbeats femte album. Det udkom 5. april 2013. Det er bandets første album med guitaristen Rob Caggiano og deres sidste album med bassisten Anders Kjølholm. Nummeret "Room 24", med sangeren King Diamond, blev gjort tilgængelig gratis for fans ved digitalt download.

Outlaw Gentlemen & Shady Ladies modtog gode anmeldelser og blev rost for at være meget varieret. Det solgte 2x platin i Danmark og platin i Tyskland og Østrig. I både Canada og Sverige solgte det guld. Det nåede førstepladsen i seks lande og i Top 10 i fem andre.

Albummet modtog prisen som "Årets Danske Hard Rock-udgivelse" ved GAFFA-Prisen og "Årets Danske Rockudgivelse" ved Danish Music Awards. Til den tyske Echo awards modtog albummet prisen for "Bedste International Alternative Act", og sangen "Room 24" blev nomineret til en Grammy for "bedste metal-præstation". Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 44
EU

Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater i Europa. Med en samlet befolkning på mere end 510 millioner indbyggere, i 2010 genererede EU, hvad der anslås at være 26% (USD 16.282 milliarder) af den globale økonomi.

Som følge af den europæiske integrationsproces har unionens politiske system udviklet sig med tiden. Det er baseret på to grundlæggende traktater, Traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-traktaten), der indeholder både overstatslige og mellemstatslige elementer. Mens medlemsstaternes regeringer er repræsenteret i Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union, vælger medlemsstaternes borgere direkte sine repræsentanter til Europa-Parlamentet. Medlemmerne af Europa-Kommissionen og dommerne i Den Europæiske Unions Domstol repræsenterer unionens interesser.

Den Europæiske Union kan spores tilbage til 1950'erne, da seks stater oprettede tre europæiske fællesskaber med det formål, at samordne en række økonomiske formål således, at fremtidige militære konflikter kunne undgås. Et af kerneelementerne i EU-samarbejdet er et indre marked. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 45
Billeder fra 1. Verdenskrig.

1. Verdenskrig var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien. Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien.

Krigen blev udløst af mordet i Sarajevo den 28. juni 1914 på den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand. Dette mord udløste krig mellem Østrig-Ungarn og Serbien og efterfølgende en række krigserklæringer forårsaget af den indgroede mistillid, de indviklede europæiske alliancesystemer havde opbygget til hinanden. Dermed udløstes de store spændinger, Europa på denne tid var præget af, og af mange blev krigen derfor set som en lettelse, der kunne tage trykket af stormagternes provokationer over for hinanden. Man forventede i alle lande, at krigen ville være overstået i løbet af blot et par måneder.

Konsekvenserne af krigen var enorme. Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige opløstes og blev erstattet af en række mindre østeuropæiske stater. Tyskland blev omdannet fra monarki til republik og måtte afgive landområder til Frankrig. Oktoberrevolutionen i Rusland skabte den første kommunistiske stat i verden. Fredsslutningen formåede ikke at afslutte landenes iboende stridigheder, der havde været årsagen til krigen. Krigen og fredsslutningen blev derfor en slags forløber for en endnu større katastrofe, 2. verdenskrig. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 46
Relief af Dareios 1. i Persepolis.

Dareios 1. (550-486 f.Kr.) var den tredje persiske storkonge. Han og Kyros 2. var de mest betydelige af det achæmenidiske dynastis konger. Under Dareios 1. nåede det persiske imperium sin største udstrækning og omfattede meget af Vestasien, Kaukasus, Centralasien, dele af Balkanhalvøen, dele af Nord- og Nordøstafrika såvel som det meste af Pakistan, de Ægæiske øer og det nordlige Grækenland.

Dareios organiserede sit imperium ved at inddele det i provinser og sætte satrapper (guvernører) til at regere dem. Han organiserede et nyt ensartet valutasystem og gjorde aramæisk til det officielle sprog i imperiet. Dareios arbejdede desuden på byggeprojekter i hele riget ligesom han udtænkte en kodificering af love for Egypten. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 47

Akademisk Boldklub Gladsaxe (AB) er en dansk fodboldklub fra den københavnske forstad Gladsaxe, som spiller i Danmarksturneringens 2. division. Klubben blev stiftet 1889 ved en sammenslutning af Fredericia Studenternes Kricketklub og Polyteknisk Boldklub. AB har vundet det danske mesterskab ni gange, det københavnske mesterskab otte gange, landspokalturneringen én gang og Københavns pokalturnering seks gange, og klubben er dermed en af de mest vindende i dansk fodbold.

Klubben har trænings- og klubfaciliteter i Bagsværd nord for København og afvikler sine hjemmekampe på Gladsaxe Stadion. Siden stiftelsen har AB spillet i grønne og hvide klubdragter og haft en ugle som maskot. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 48
Gloster Meteor

Gloster Meteor var den første britiske jetjager og de Allieredes eneste operationelle jetfly under 2. verdenskrig. Udviklingen af Meteor var en følge af den revolutionerende turbojetmotor, der blev udviklet af Frank Whittle og hans firma, Power Jets Ltd. Med øgenavnet "kødkassen" var Meteor ikke et aerodynamisk sofistikeret fly, men viste sig i kamp at være en vellykket jager.

Meteor tjente kun begrænset i 2. verdenskrig, men deltog i Koreakrigen og i mange regionale konflikter. Specialiserede varianter blev udviklet til rekognosceringsfly og til natjagere, flyet blev benyttet til forskning og udvikling, og undervejs satte det adskillige rekorder. Efterhånden som nyere og bedre jetjagere blev udviklet i 1950'erne, blev Meteor forældet.

Meteor legemliggjorde fremkomsten af jetmotoren; i den tid flyet gjorde tjeneste ville både militære og civile konstruktører hilse turbinemotoren velkommen, indbygge den i deres designs og arbejde med dens fordele, silkeblød motorgang og højt effekt. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 49
Danmarks Nationalbank

Danmarks økonomi er præget af, at Danmark er et relativt rigt vestligt land med en stor offentlig sektor.

Danmarks velstand skabes især i servicesektoren med over tre fjerdedele af både beskæftigelsen og værditilvæksten. Industrisektoren, der præges af en række små og mellemstore virksomheder, står for ca. 11 % af arbejdspladserne.

Landet har som en lille åben økonomi betydelig eksport og import; begge på omkring halvdelen af BNP. Den danske økonomi er derfor meget afhængig af den internationale økonomiske udvikling, og de danske konjunkturudsving følger typisk bevægelserne i udlandet. Danmark er unikt ved som det eneste OECD-land at føre fastkurspolitik, mens vores samhandelspartnere enten følger en inflationsmålsætning eller er gået over til euroen.

Landets levestandard er høj. I 2016 var Danmark det 20. rigeste land. Landet havde i 2016 en femteplads i FN's Human Development Index. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 50
Michael J. Fox, 2012

Michael J. Fox (født 1961) er en canadisk skuespiller, forfatter, komiker, producer og aktivist. Hans film- og tv-karriere begyndte sidst i 1970'erne, og han er især kendt for rollerne som Alex P. Keaton fra Blomsterbørns børn (1982-1989), Marty McFly fra Tilbage til fremtiden-trilogien (1985–1990) samt Mike Flaherty fra Spin City (1996–2000).

Fox blev diagnostiseret med Parkinsons sygdom i 1991, men afslørede det først i 1998. Han støtter nu forskningen for at finde en kur mod sygdommen gennem The Michael J. Fox Foundation. Hans arbejde fik det svenske Karolinska Institut til i 2010 at udnævne ham til dr. honoris causa.

Siden 2000 har Fox hovedsagligt arbejdet med at lægge stemme til tegnefilmsfigurer i film som Stuart Little og Atlantis. Han har også skrevet tre bøger: Lucky Man: A Memoir (2002), Always Looking Up (2009) og A Funny Thing Happened on the Way to the Future (2010). Han blev ridder af Order of Canada i 2011 for sit opsøgende arbejde for at skaffe penge. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 51
N.F.S. Grundtvig, malet af C.A. Jensen.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) var en dansk forfatter, (særligt salmedigter), filosof, historiker, præst, skolemand og politiker. Han anses bredt som en institution i dansk ånds- og samfundsliv.

Han lægger navn til grundtvigianismen, en af 1800-tallets store kirkelige vækkelsesbevægelser, der lagde vægt på, at det jordiske liv er vigtigt i sig selv. Han var også en af initiativtagerne til folkehøjskolen.

Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og har skrevet en række kendte salmer som "Et barn er født i Betlehem", "Vær velkommen, Herrens år" og "Nu falmer skoven trindt om land".

Han var en kritisk kristen og havde kun kortvarige ansættelser som præst, før han i 1839 blev ansat i Vartov i København, hvor han omsider blev anerkendt. Han levede et begivenhedsrigt liv med blandt andet tre ægteskaber og tre psykiske nedbrud.Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Uke 52
Lufttørret fårekød (skærpekød)

Det færøske køkken har igennem århundreder udviklet sig på sin egen måde på grund af Færøernes beliggenhed langt ude i Nordatlanten, og er på én gang meget enkelt og særdeles komplekst.

Klimaet på øerne er ikke velegnet til dyrkning af korn og grøntsager. Derfor består traditionel færøsk mad for en stor del af kød af opdrættede dyr samt af vilde land- og havpattedyr og -fugle samt af fisk. Kartofler blev almindelige i 1800-tallet og er for de fleste uundværelig i dag og spises daglig. Mange spiser slet ikke grøntsager eller kun meget lidt.

I nutiden spiser færingerne både traditionel færøsk mad, men også mad som spises i de øvrige nordiske lande. Mange spiser til dagligt lufttørret kød fra fisk, får og hvaler. Man spiser kød fra de tre stadier i tørringsprocessen ("visnet" , "ræst" og (hel)tørret) og i fersk tilstand. Visnet og ræst kød og fisk må koges, mens tørret fisk, kød og hvalkød spises som det er, oftest sammen med kogte kartofler, skærpekød spises ofte som pålæg på rugbrød eller "drýlur", tørsaltet spæk af grindehval med tørret fisk eller ræst fisk. Tørsaltet spæk gemmes mørkt i salt og kan holde sig i lang tid. Det tørrede kød spises, som det er. Læs mere
Vis - HistorikkSe dansk


Ukens danske artikkel. Arkiv: 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020