Wikipedia:Ukens artikkel på nynorsk/Uke 46, 2008

Frå den indre øygruppa.

Skjergardshavet er ei øygruppe i Austersjøen mellom Bottenhavet og Finskebukta. Med over 20 000 øyar er ho den mest øyrike øygruppa i verda. Dei fleste er svært små og dekkjer eit lite område. Øyane dukka opp frå vatnet kort tid etter den siste istida, og landhevinga er ein prosess som framleis pågår, der nye skjer og øyar sakte vert danna, medan dei eldre øyane vert større eller veks i hop.

På 1700- og 1800-talet var talet på tvillingfødslar i forhold til folketalet større her enn nokon anna stad i Europa, og svært mykje høgare enn på det finske fastlandet. Årsaka til dette kan ha vore fiske. Fisk er ei svært god kjelde til protein og umetta feitt, og var tilgjengeleg sjølv når avlingane på fastlandet svikta. Tvillingar hadde difor større sjanse til å vekse opp på øyene. Les meir…