Åpne hovedmenyen
Vassdamp skapar bobler i kokande vatn.

Vassdamp er gassfasen til vatn. På jorda er vassdamp ein av fasane i vasskrinslaupet i hydrosfæren. Vassdamp vert danna ved at flytande vatn fordampar eller ved at is sublimerar. Under normale atmosfæriske forhold vil vatn heile tida fordampe, medan vassdampen kondenserar. Vanlegvis er det ikkje mogeleg å sjå vassdamp med det blotte auget.

Vassdamp står for det meste av den naturlege drivhuseffekten på jorda. Les meir…