Åpne hovedmenyen
Manger kirke

Manger kirke (Manger kyrkje) er en langkirke fra 1891Manger i Radøy kommune. Kirken er den sørvestre kirka på Radøy. Den tilhører Radøy sogn, som er en del av Nordhordland prosti i Den norske kirke. Det har vært kirke på Manger siden 1100-tallet. Den nåværende kirken er den fjerde kirken i bygda, og ble vigslet 27. oktober 1891. Tidligere har det stått en stavkirke som sannsynligvis ble bygd på 1100-tallet, en tømmerkirke fra begynnelsen av 1600-tallet og en steinkirke fra 1743. Tømmerkirken brant ned, mens de to andre kirkene ble revet.

Dagens kirke har liturgiske møbler som ble bygd sammen med kirken og et orgel fra 1981 som er det største orgelet i Nordhordland. Ellers har kirken flere gjenstander fra de tidligere kirkene som noe inventar og liturgisk utstyr fra 1700-tallet, inkludert rester av den tidligere altertavlen. På galleriet står det og en gapestokk som tidligere har stått på gravplassen utenfor den forrige kirken. Før endringer i kirkerommet hadde den 550 sitteplasser, men har i dag 400 sitteplasser, noe som fremdeles gjør kirken den største i Nordhordland. Les mer...