Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 34, 2015

Informasjonstavle fra Byhistorisk forening Stavanger. Denne tavlen henger på porten inn til kvekergravplassen på Storhaug.

Kvekergravstedet i Stavanger er en gravplass fra 1854. Gravlunden ligger i Øvre Haukeligate i Storhaug bydel. Gravlunden har vært, og er, i kontinuerlig bruk siden kvekersamfunnet fikk tomten i gave i 1854, og mellom 260 og 270 personer hadde blitt gravlagt der i 2011. Gravplassen er unik i nasjonal sammenheng, da ingen andre byer i Norge har egne gravlunder for kvekere, og kun svært få europeiske byer har slike gravplasser.

Det finnes også en eldre kvekergravplass i Stavanger. Denne ligger i dagens Muségate, men ble for liten for den voksende kvekermenigheten på 1840-tallet. Den var likevel i bruk fram til den nye gravplassen ble gitt i gave til kvekersamfunnet av ikke-kvekeren Carl Petter Nyman i 1854. Fram til 1980-tallet hadde kvekerne aleneansvar for drift og vedlikehold av gravplassen, men fra da av har Stavanger kommune bidratt, og etterhvert tatt over. Les mer...