Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 24, 2016

Volsungesaga, med helten Sigurd Fåvnesbane, var den første boka i serien

Norrøne bokverk er en bokserie på 52 bind, utgitt av Det norske Samlaget fra 1907. Serien omfatter islendingesagaer, kongesagaer, fornaldersagaer, Eddakvadene, de norske middelalderlovene og andre tekster fra norrøn litteratur.

Islendingesagaer skildrer personer og slekter på Island i landnåmstiden fra ca. 930. Sagaene ble nedskrevet på 1200- og 1300-tallet. Avhengig av hvor en trekker grensen mot kortere, sagaliknende fortellinger (tætter), er mellom 30 og 45 sagaer bevart. Kongesagaer er skildringer av livene til de norske kongene. De ble skrevet av både navngitte og ukjente forfattere på Island og i Norge.

Fornaldersagaene er legendariske sagaer med innhold fra «gamle dager» (forn ǫld). De ble skrevet eller nedskrevet på Island av ukjente forfattere, men innholdet kom hovedsakelig fra Norge, Sverige og Danmark, og fra tidligere germanske myter. Les mer…