Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 22, 2012

Gjallarbrua. En av Gerhard Munthes illustrasjoner til Draumkvedet.

Draumkvedet er Norges mest kjente folkevise (eller middelalderballade). Den er et visjonsdikt i balladestil, og gjengir en rekke syner/visjoner fra dødsriket som en mann ved navn Olav har opplevd i en transeliknende søvn fra julaften til trettende dag jul, dvs. fra 24. desember til 6. januar. I disse 13 døgnene har sjelen hans forlatt legemet og vandret i drømme fra den verden vi fødes i, «fø'esheimen», og inn i det hinsidige, «annheimen» eller «auromheimen». På «trettandagen» meddelte han drømmesynene sine til en lyttende kirkealmue som på den måten fikk kunnskap om det som venter bak dødens grense.

Draumkvedet er den eneste folkeviseballaden som er et gjennomført visjonsdikt. Middelalderen er rik på visjonsdiktning, slik som den italienske Guddommelige komedie fra 1300-tallet. Mange har spekulert på hvem som skrev Draumkvedet , og når, og om dikter og visjonær er en og samme person. Draumkvedet har en omfattende virkningshistorie fra det ble «oppdaget» i Øvre Telemark ca 1840. Les mer…