Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-43

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar

Ny avstemning om nb.wikipedia.orgRediger

Fremmer følgende forslag:

«Støtter du en endring fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner?»

Bakgrunnen for forslaget er en rekke diskusjonstråder, spesielt denne tråden på Torget. Se også denne tråden på Meta, og denne avstemningen på Tinget fra 2009, hvor forslag om endring til nb.wikipedia.org falt med 39 mot 85.

Siden dette er grundig debattert ser jeg ikke noe behov for videre diskusjon, og foreslår derfor at avstemningen starter mandag 2. oktober klokken 0001 og går til søndag 8. oktober klokken 2359. Det stemmes for eller mot, og forslaget avgjøres ved simpelt flertall. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 18:47 (CEST)

Grunnen til at det står Norsk i språkboksen på andre Wikipediaer er ikke fordi domenet er no.wikipedia.org. Grunnen til at det står Norsk, og grunnen til at det er no.wikipedia.org og ikke nb.wikipedia.org, er fordi dette ikke er Wikipedia på bokmål, men Wikipedia på bokmål og riksmål. Det er dette siste du må ta tak i hvis du synes situasjonen er uholdbar. Ters (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 21:15 (CEST)
Det er en rekke innlegg i diskusjonene som er nevnt over som angir at problemene løses om vi endrer til nb.wikipedia.org. Riksmål er noe annet, du må gjerne forsette å skrive efter om du ønsker det, så lenge du oppretter artikkelen. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 21:23 (CEST)

Vi er no.wikipedia.org. Et simpelt flertall kan ikke kapre eierskapet vi har opparbeidet gjennom ca. 15 år. Her kreves det tilnærmet konsensus. Vi er mange som vil bli værende. Om noen vil flytte står det dem fritt å starte et nytt prosjekt på nb. Husk at (fra sist avstemning om dette temaet):

Punktliste Nei til flytting fra nowiki til nbwiki fra Bruker:Nsaa/Prefiks 
Nei til flytting fra nowiki til nbwiki

(en halvdårlig oversettelse til engelsk finnes her: https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Requests_for_comment/Rename_no.wikipedia_to_nb.wikipedia#No_relocation_from_nowiki_to_nbwiki )

 1. Eksterne lenker – I nowiki har opparbeidet seg en stor verdi i alle lenker som lenker inn til siden. Per i dag er det opp mot 1,3 millioner slike lenker. Hvordan skal vi få eksterne aktører til å oppdatere over 1 300 000 lenker til oss [1] hos Yahoo som inneholder no.wikipedia.org? [2] [3]
 2. Merkevaren no.wikipedia.org – No-domenet faller sammen med landskoden no, samt at no har vært i bruk siden denne wikien ble opprettet. Dermed er det en fordel å beholde det kjente prefikset no som alle norsktalende har et forhold til, versus det totalt ukjente nb, som knapt språkmennesker kjenner.
 3. Synlighet – Alle lenker som viser til artikler på no.wikipedia.org vil ikke lenger telle i like stor grad for Googles PageRank-algoritme (kan man anta) om man ikke permanent legge på riktig redirectkoder på no-domenet.[4]. Forslaget åpner for å fjerne 301 redirect etter 5 år.
 4. Synlighet og verdiBritannicas-sjef Jorge Cauz knallhardt ut mot Wikipedia og sier «If I were to be the CEO of Google or the founders of Google I would be very [displeased] that the best search engine in the world continues to provide as a first link, Wikipedia,»[5][6]
 5. Hovedsiden og trafikktall. Et bytte vil etter all sannsynlighet redusere hovedsidens viktighet. Per i dag var trafikken 57 694 treff, det utgjør 5,04 % av trafikken på nowiki. Trafikken på nnwikis hovedside er pr. dag 1 496 treff, det utgjør 1,37 % av trafikken på nn. Kilder: Kilde nn (arkiv nn 2009-01-26), kilde no (arkiv no 2009-01-26)
 6. Usikkerhet – På samme vis har vi ingen kontroll på hva andre søkemotorer og andre som følger lenker gjør med denne type omdirigeringer og i hvor stor grad dette har negativ effekt.
 7. Merkevaren – no-domenet er opparbeidet i hele den norsktalende befolknings bevissthet som stedet for Wikipedia på bokmål og riksmål.
 8. Teknisk – At det teknisk er en ikke ubetydelig jobb å få gjennomført (mange boter må rydde utrolige mengder, man må sette ting opp korrekt av utviklere på Wikipedias servere – skal vi bruke disse knappe ressursene til slik politiske endringer som dette?). [7]
 9. Usikkerhet – det er ikke enighet om hva man evt. skal gjøre med no-domenet etterpå, ergo så ligger det implisitt i en stor fare for at eksterne lenker ikke lenger vil peke direkte til våre artikler og hovedrom.
 10. Forfordeling av bokmål/riksmål – indirekte er forslaget et forsøk på å forfordele språkene som skrives på no (bokmål og riksmål), et språk som benyttes i all hovedsak av de aller fleste (I en undersøkelse med et utvalg på over 4000 personer kom man frem til følgende «7,5% svarte at de skriver bare nynorsk, 5,5% at de skriver omtrent like mye i begge målformer, og 86,3% at de skriver riksmål/bokmål»BARE 7,5% NYNORSK(arkivert 2009-01-09). Ergo så er det over 90 % av den skrivende befolkning som benytter bokmål/riksmål for å sette det litt i perspektiv). Det vil være ganske diskriminerende å ødelegge all den verdien som er skapt på no.domenet allerede ved en flytting bare fordi noen driver med semantisk argumentasjon på at også no-ISO-koden innbefatter hele det norske språk.[8]
 11. All evighet og no-domenet er ubrukelig til andre formål – Med permanent flytting vha. en:301 Redirect unngår man muligens noen av problemene med eksterne lenker, men det vil gjøre no.wikipedia.org domenet opptatt i all evighet. [8]
 12. ISO-koden no er mer korrekt enn nb for denne wikien – Offisielt bokmål normeres av Språkrådet, mens riksmål normeres av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. I ISO-beskrivelsen av nb står det bokmål, og riksmål er ikke definert inn i denne. No dekker det norske språk og dermed fallerbåde riksmålet og bokmålet inn under no-ISO-koden, men ikke direkte under nb-ISO-koden, i hvert fall ikke navnemessig. Dermed vil riksmål og moderat bokmål (siden dette ikke benyttes av det offisielle Språkrådet som holder seg konsekvent til radikale former) bli forfordelt(i betydning 1) ved en flytting fra no til nb.
 13. Man gjennomfører ikke en endring som får så store konsekvenser bare for å tilfredstille et lite mindretall – Flyttingen gjelder ikke å likestille to likestilte språk. Vi er ikke Wikipedia for Norge, men Wikipedia på norsk (bokmål, nynorsk, riksmål m.m.). Her driver vi ikke offisiell forfordeling av språket. 90 % av befolkningen bruker bokmål og da i hovedsak den moderate formen. Dermed er argumentasjonen at no tar opp et domene som også bør dekke nynorsk korrekt, men svakt. Det finnes mange varianter av tysk, men på de følger man bare den nye rettskrivningen (ikke plattysk, sveitsertysk, østerrisktysk el.l.). Jeg synes jeg ser at dewiki blir beskyldt for å diskriminere disse.
 14. Definisjonsmakt – Konsekvens av fall i søkemotorer: Den relative posisjonen til nn vil forbedres (ergo velger folk nn-artikler istedenfor nb-artikkelen i større utstrekning). Dermed overtar nn mer av definisjonsmakten (heter det Vedavågen eller Veavågen m.m.), [9]
 15. (tilføyd etter avstemning) Eksterne lenker på papir. [10] Det er ingen som vet hvor mange (permanente)lenker som i dag er trykket og som etter den foreslåtte femårsperioden ikke lenger vil peke til det aktuelle innholdet.
 16. (tilføyd etter avstemning) Eksterne lenker i avhandlinger. Ved et skifte vil ikke lenger (permamente) lenkene være like. Etter fem år vil de antagelig ikke peke til riktig innhold. Dette er uheldig sett i et akademisk perspektiv (vanskeliggjør referansesjekk).
 17. (tilføyd etter avstemning, 2011-08-14) Eiendomsrett til no.wikipedia.org er opparbeidet av alle som har bidradd på no.wikipedia.org på de artiklene som per i dag eksisterer. Hver og en av brukerene har blandet sitt arbeid inn i disse artiklene og det vil i praksis medføre at hver og en av alle brukeren må spørres og akseptere avgivelse av denne opparbeidede retten. Antagelig er det kun et styrevedtak i Wikimedia Foundation som kan flytte prosjektet siden det er de som eier domenet formelt.
 18. (tilføyd etter avstemning, 2011-08-14) W3C anbefaler sterkt at man IKKE endrer nettadresser.[11]
 19. (tilføyd etter avstemning, 2011-08-14) Å legge riksmål under bokmål er veldig feil da bokmål dekker nesten hele det norske skriftspråk, selv de mange nynorskformer. Riksmål har en helt egen hundreårig historie med mange av de ledende kulturbærerene av det norske språk. For å illustrere hvor fjernt bokmålet kan være fra riksmål kan vi ta dette eksempelet
  • «Kvinnen ble oppfordret til selv å legge alle kortene på bordet med hensyn til hva hun drev med hjemme i fritiden sin.» moderat bokmål og riksmål [12]
  • «Kvinna blei oppfordra til sjøl å legge alle korta på bordet med omsyn til hva hun dreiv med heime i fritida si.» radikalt bokmål[12]
  • «Kvinna blei oppfordra til sjøl å legge alle korta på bordet med omsyn til kva ho dreiv med heime i fritida si.» nynorsk
Referanser
 1. ^ siteexplorer gir 1 334 091 treff (arkiv per 2009-01-23). nn har bare 129 016 per arkiv 2009-01-23
 2. ^ oldid4940174, oldid4942276
 3. ^ Google sier Ideally, you should contact the webmaster of each site that links to yours and ask them to update the links to point to the page on your new domain. [1] så Google selv antyder at en 301 Redirect ikke er nok for å beholde deres pagerank.
 4. ^ Use a 301 Redirect to permanently redirect all pages on your old site to your new site. [2]
 5. ^ Watch out Wikipedia, here comes Britannica 2.0
 6. ^ Britannica 2.0 - nok en wikidødare inn på banen
 7. ^ Se bugzilla 19986 og kommentarene under denne
 8. ^ a b no > nb: Ran på høylys dag Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Tingetoldid4933676» er definert flere steder med ulikt innhold
 9. ^ Synlighet nn kan bli foretrukne valg i søkemotorer når no faller ut eller lenger ned
 10. ^ Fortsett å benytte «no» «[…] Haros 8. feb 2009 kl. 00:17 (CET) Timingen er dårlig, liker heller ikke på å bryte eksisterende lenker, selv ikke de som befinner seg på papir. […]»
 11. ^ Argument fra Cool URIs don't change i dette innlegget på Tinget
 12. ^ a b HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Nsaa (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 21:50 (CEST)

Til Nsaa: Jeg har foreslått en avstemning, gjenstår å se hvor mange som deltar og hvordan de stemmer. For meg er det én og kun én sak som betyr noe: at vi får tilbake Norsk bokmål som merking på våre artikler fra andre språkversjoner av Wikipedia. Følgelig har jeg også formulert avstemningsforslaget iht. det. Slik jeg ser det vil en stemme mot nb.wikipedia.org være en stemme for dagens situasjon, hvor denne språkversjonen synes å stå over Wikipedia på nynorsk. Det mener jeg vi ikke kan leve med og da får vi heller bite det i oss og endre til nb.wikipedia.org så vi blir ferdig med dette og kan konsentrere oss om å utvikle et best mulig leksikon. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 22:17 (CEST)
Dagens situasjon er ikke feilaktig. Dog, det er synd at utviklerne gjorde den endringen som har vekket slike sterke følelser hos noen. Med listen over så ser du antagelig at det vil være særdeles skadelig å flytte fra nowiki til nbwiki som en løsning på et lite problem. Jeg stemte dog selv for å tilbakestille (phabricator:T173602 Revert "norsk bokmål" -> "norsk" change) endringen (phabricator:rMW0d82d154476bbc6adbd015072c6c90616ea8cdea Rename autonym for 'no' from 'norsk bokmål' to 'norsk') for å bevare roen. Dog dette er en sak som er blåst ut av alle proporsjoner. At kun en liten tekst til venstre på alle fremmedspråklige Wikipedier som ikke gjør som nn, viser Norsk og ikke Norsk bokmål / Norsk bokmål/riksmål sier litt om hvor betent språksituasjonen i Norge fortsatt er. For å sitere fra diskusjonen i 2009: «92 % av alle norskspråklige publikasjoner er på bokmål/riksmål. Dette rettferdiggjør at vi tar reelle hensyn. Det viktigste må være Wikipedias interesser. Hensynet til minoritetsspråk kan ikke gå på bekostning av dette.» (min uthevning). Som jeg har sagt tidligere så er det bedre at vi åpner for nynorsk enn å endre til nb. Om det først skal gjennomføres en slik stemningsavstemning så bør et slikt punkt inn som et alternativ nr. 3. Nsaa (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 22:54 (CEST)
Sitatet er fra Tinget (Dittaeva 15. nov 2004 kl.16:38 (UTC) [3]) og er uten referanser. At 92% av avisene bruker bokmål og riksmål er nok riktig, hvis en legger til grunn tolking av «og» som «eller» i norsk språk. En slik tolking sier ingenting om det faktiske volumet av publiseringer på riksmål. — Jeblad 19. sep. 2017 kl. 00:06 (CEST)

Jeg er helt enig med Ulf Larsen at det skal stå «Norsk bokmål» evt «Norsk bokmål/riksmål» i margen. Diskusjonen om no.* vs nb.* trenger vi ikke ta. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor det er teknisk vanskelig å legge dette inn. Uansett kan vi ikke uten videre akseptere at en eller annen liten teknikalitet gjør et språkpolitisk valg. Både her på WP og de programmene jeg bruker på jobb er det helt vanlig at den koden som ligger bak og det som faktisk vises ikke behøver være det samme. --Vennlig hilsen Erik d.y. 18. sep. 2017 kl. 23:00 (CEST)

Vi er skjønt enige alle her om dette. Det er ikke teknisk vanskelig å endre denne phabricator:rMW0d82d154476bbc6adbd015072c6c90616ea8cdea. Det er bare noen som ikke aksepterer at vårt prosjekt vil kalles «Norsk bokmål» evt «Norsk bokmål/riksmål» i margen. Jeg har selv sterkt argumentert for å tilbakestille denne endringen her: phabricator:T173602 Revert "norsk bokmål" -> "norsk" change. Gå gjerne inn der og gi din stemme tilkjenne slik at saken blir prioritert opp. Problemet nå er at et mye større problem dras inn som et løsningsforslag på dette mindre problemet. Nsaa (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 23:08 (CEST)
Til Nsaa: Det er ikke noe reelt alternativ å åpne for nynorsk, og det vet du. Når det gjelder Norsk bokmål så er det kun fra forsiden på Wikipedia på nynorsk at det fungerer, om du tviler så sjekk denne. Det betyr at det er en stadig irritasjon for nynorskbrukere. Det er to skriftspråkvarianter av norsk, og vi kan ikke leve med at vi nå synes å stå over nynorsk. Om ikke du forstår det så er det nok av andre som gjør det til at det ikke går. Enhver som har litt oversikt over norsk politikk vet at dette er en bombe som før eller siden går av. Følgelig kan vi like godt bli ferdig med dette, om en liker det eller ei, og ferdig betyr at vi endrer til nb.wikipedia org så vi kan bruke tiden på annet enn dette. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 23:11 (CEST)
@Ulflarsen:. Ferdig med det? Har du lest punktlisten over? Vi skaper ekstremt mange andre problemer og forfordeler denne wikien ekstremt. Alternativet om å åpne for nynorsk kan skrives i nye artikler er absolutt der og bør inn. Som jeg sier så er skaden på vårt prosjekt mye mindre da enn om vi flyttes tvangsmessig (om det er et flertall eller mindretall betyr lite her.) til nb. Nsaa (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 23:20 (CEST)
Til Erik d.y.: Fint. Skriv en e-post og se om du får svar. Hvor lenge skal vi utsette avstemningen? Ett år? Jeg er helt enig i det du skriver. Men. Får vi noe svar fra utviklerne? Slik jeg forstår dette har de bestemt seg, julebordet i år blir hyllest til nb.wikipedia.org - og om vi strør sand i det, så venter de bare til neste år, mens vi etterhvert steker i vårt eget fett. Om noen undres over hva det kan bli så kan de lese seg opp litt på norsk språkhistorie. Resultatet blir masse bortkastet tid, slaget er uansett tapt. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 23:17 (CEST)
Til Nsaa: Ja, jeg har lest det. Nei, jeg er ikke enig. Ja, jeg kommer til å stemme for nb.wikipedia.org og jeg regner med at et stort flertall kommer til å gjøre det. Ikke pga. standarder (hvem bryr seg om de til vanlig), men fordi vi ved en teknisk endring har blitt presset inn i en posisjon som ikke er holdbar. Og for all del, det er ikke umulig at forslaget stemmes ned, men det betyr ikke noe, endringen kommer uansett. Vi kommer bare til å kaste bort mer tid, og mer velvilje. Ulf Larsen (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 23:35 (CEST)

For å spare lesere flest så gir jeg svaret til Nsaa på sammenklappet form nedenfor. Kan forøvrig anbefale gjennomgangen på Bruker:Soulkeeper/Endre no til nb. — Jeblad 18. sep. 2017 kl. 23:49 (CEST)

Punktvis svar på NSAA sitt innlegg 
 1. Eksterne lenker – ikke lengre et problem, alle de større søkemotorene fanger opp en flytting uten problemer. Noen søkemotorer har til og med egne folk som jobber med å optimalisere oppslag og gjenbruk av stoff fra Wikipedia.
 2. Merkevaren – Domeneadressen er ikke merkevaren, og refikset angir uansett språket og ikke landet.
 3. Synlighet – Selv de langsomste søkemotorene vil ha fanget opp flyttingen i løpet av noen uker. For Google sin del vil det sannsynligvis skje i løpet av samme dag som endringen gjøres.
 4. Synlighet og verdi – dette er en meningsytring.
 5. Hovedsiden og trafikktall – dette er 1 gjenfortalt på annen form.
 6. Usikkerhet – dette er 1 gjenfortalt på annen form.
 7. Merkevaren – dette er 2 gjenfortalt på annen form.
 8. Teknisk – riktig, og «ja», det er blitt for mange problemer med denne «gjøkungen».
 9. Usikkerhet – dette er vel strengt tatt en tankefeil og ikke et argument.
 10. Forfordeling av bokmål/riksmål – det skjer allerede en forfordeling iom at stavesjekk retter mot bokmål. Såvidt jeg vet finnes det ikke stavesjekk for riksmål.
 11. All evighet og no-domenet er ubrukelig til andre formål – dette er delvis 1, 2 og 3. En omdirigering trenger strengt tatt bare å stå noen uker.
 12. ISO-koden no er mer korrekt enn nb for denne wikien – riksmål vil plasseres som en utvidelse eller variant av bokmål, eller også som privat bruk av bokmål, litt etter hvordan eierskapet av riksmål tolkes. Hvis jeg skal være snill så ville jeg nok sagt at den er utvidelse eller variant av bokmål, men jeg tror nok riksmål havner under privat bruk av språkkoden for bokmål.
 13. Man gjennomfører ikke en endring som får så store konsekvenser bare for å tilfredstille et lite mindretall – meningsytring som nok trenger noen referanser.
 14. Definisjonsmakt – dette er 1 gjenfortalt på annen form.
 15. Eksterne lenker på papir – det som er sagt er vel strengt tatt at omdirigeringer av URL-er skal stå permanent.
 16. Eksterne lenker i avhandlinger – dette er 15 gjenfortalt på annen form.
 17. Eiendomsrett – domener er vanligvis (?) eid av registraren og leid ut til de aktuelle brukerne. Uansett er både no-domenet og nb-domenet kontrollert av WMF.
 18. Endring av nettadresse – usikker på om dette faktisk er en endring slik W3 ser på det, i og med at dette er to domener som allerede er operative mot samme nettsted.
 19. Riksmål under bokmål – dette argumentet er feil, iom at det forutsetter at nynorsk er inneholdt i bokmål, mens riksmål skal være «noe annet».

Jeg vil helst slippe å engasjere meg i teknikaliteter på wikimedia eller hvor nå dette blir bestemt. Så jeg gjentar meg selv: La oss ikke koble diskusjonen om «norsk» vs «norsk bokmål» til spørsmålet om nb.* vs no.*. La oss få tilbake «norsk bokmål» evt «norsk bokmål/riksmål» (på NN er problemet dels løst). Den språkpolitiske situasjonen er entydig, nynorsk er ikke en variant av eller subset av norsk (bokmål). --Vennlig hilsen Erik d.y. 19. sep. 2017 kl. 00:38 (CEST)

Både språkkoden og domene-prefikset er teknikaliteter av natur. Men hvis du likevel bestemmer deg for å engasjere deg i dem, kan du finne ett eksempel på hvorfor det ikke er uproblematisk å få tilbake «norsk bokmål» ved å studere avsnittet om Wiktionary under Bruker:Soulkeeper/Endre no til nb#Tekniske problemer. - Soulkeeper (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 00:56 (CEST)
Til Erik d.y.: Helt enig. Jeg er ikke her for å misjonere for Norsk standard. Men først, problemet er løst på Wikipedia på nynorsk for én og kun én side - forsiden, de andre 130 tusen + ser ut som denne siden. Så bidragsytere på Wikipedia på nynorsk får kontinuerlig påminnelser om at storebror er virkelig norsk, mens de bare er nynorsk. Med andre ord en tikkende bombe, for alle som kjenner norsk språkpolitisk historie.
Så til spørsmålet om å få tilbake norsk bokmål. Sjekk denne tråden, ser du noe som helst tegn til kommunikasjon fra ansvarlige utviklere der? I så fall ser du noe jeg ikke ser. I tillegg har jeg som tidligere nevnt sendt e-post til utviklerne, det er snart en måned siden. Ikke noe svar. Ikke engang en bekreftelse på at e-posten er mottatt.
Om du kan få noe til å skje fra utviklerne - på en raskere og enklere måte enn hva jeg har foreslått i denne tråden - så er jeg ekstremt takknemlig for det, fordi jeg er rasende på det som har skjedd. Men slik jeg leser dette er det kun én sak som kan få tilbake Norsk bokmål i artikkelen om byen Bern på nynorsk (og alle andre språkversjoner), og det er at vi endrer til nb.wikipedia.org - om vi ikke endrer så vi fortsette å stekes inntil vi gir etter. Ulf Larsen (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 00:57 (CEST)
Nedenfor er et langt svar til Ulf Larsen. Kortversjonen er at han har fått svar, men kanskje ikke fått det med seg. Det samme kan gjelde andre som kanskje ikke helt har funnet ut av takt og tone på Phabricator. — Jeblad 19. sep. 2017 kl. 03:16 (CEST)
Svar til Ulf om hva som skjer inne på Phabricator 

Du har fått svar fra utviklerne, du er bare ikke klar over det. Ønsket til Kjetil (phab:T173602) er merket «stalled» og «lowest». Stalled betyr at fremdrift har stoppet fordi «noe» mangler. I dette tilfellet enighet om noe som kan gjennomføres, det vil si at det er actionable. Nå er det skrevet en oppgavetekst som sier at utviklerne skal bryte med en offentlig standard. Det vil ikke bli gjort, for det vil reintrodusere flere bugs. Lowest betyr at tasken er puttet i kjelleren i påvente av noe som er gjennomførbart. I praksis vil ingen bli tildelt saken, den som skal løse problemet må melde seg selv. Løsningen må være slik at den ikke reintroduserer de tidligere feilene, det vil si at en ren tilbakerulling er uaktuell.

Mer spesifikt; i phab:T173602#3536448 og phab:T173602#3536608 har dere fått to viktige svar. I det første sier Krenair «I'm not sure it's a good idea to be considering an no -> nb rename right now». Hvis Krenair sier dette er en dårlig idé så er det slik. Så sier han i neste innlegg «If it were to be done then you'd get redirects e.g. https://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Main_Page goes to https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/Main_Page». Tror jeg har sagt det samme noen ganger, det vil bli satt opp en omdirigering, og det er slik disse tingene blir gjort. Så begynner en politisk diskusjon. Jeg gjør et forsøk på å få diskusjonen tilbake til hva som er mulig i phab:T173602#3539456. Det skjer ikke mye av interesse før phab:T173602#3550965, hvor tasken blir plassert i phab:project/board/178/. Deretter får dere kort og greit beskjed om at diskusjonene må tas annet sted.

Kommentarene i phab:T173602#3568895 er viktige, om enn litt forsiktige, men de i phab:T173602#3613071 og phab:T173602#3613072 er mer rett på sak. Meldingen er «please read the code of conduct, it fits the first criteria of #Unacceptable behavior». Det er en ganske skarp kommentar.

Liuxinyu970226 lager et sammendrag i phab:T172035#3613648 og deryckchan presiserer i phab:T172035#3614424 det Krenair sa tidligere, domenenavnet vil beholdes som et alias.

Utviklerne har putta ønsket fra Kjetil i kjelleren og sagt tildels skarpt at de ikke ønsker en politisk diskusjon, de ønsker en diskusjon om tekniske muligheter og problemer. En av dem har endatil tatt seg bryet å oppdatere phab:T172035 med det som kunne brukes av informasjon fra phab:T173602. De har også vært snille og latt oppgaven henge videre, selv om den strengt tatt kunne vært stengt både som invalid (en ber ikke om at det opprettes bugs) og denied (den vil bryte med etablerte standarder).

Videre aktivitet skjer nå i phab:T172035, denne er overordnet og går på hvordan en teknisk skal løse flytting av wikisites. Disse oppgavene organiseres på phab:project/board/179/. Selve flyttingen organiseres på phab:project/board/179/, men det er ikke gitt at en wikisite vil bli flyttet selv om den er der. Mange av de oppgavene må hentes opp fra kjelleren, for de har stått på vent lenge.

Takk for utledning av sakens natur på et teknisk prosessnivå jeblad (diskusjon · bidrag)! Her har vi i hvert fall litt mat til hvor ting skjer teknisk. Dog, teknikkere er ikke guder. Husk det er disse som skal serve oss og ikke motsatt. Vi har hatt en stabil situasjon i snart 15 år og så er det en eller annen teknikker som gjør en særdeles skadelig endring (ikke teknisk skadelig, men politisk. Ulf Larsen bruker så sterke ord som fortsette å stekes) Nsaa (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 07:21 (CEST)
Til Jeblad: Jeg har fått med meg at utviklerne ikke gjør noe mer med dette før vi endrer til nb.wikipedia.org - i mangel av et fornuftig svar, og fordi det ikke skjer noe. Men om du er passasjer på min ferge, spør om hvor lang tid det tar til Horten og jeg svarer at distansen er 5 nautiske, vi har snittfart på 13 knop, har jeg svart da? Skulle ikke tro det.
Uansett er essensen av dette - som Erik d.y. synes å betvile, at utviklerne uten forvarsel har endret noe som vi av språkpolitiske grunner ikke kan leve med. Derfor må vi gjøre som de vil, altså endre til nb.wikipedia.org - ellers får vi ikke Norsk bokmål tilbake. Det som har skjedd gjør meg rasende, det er en bølleopptreden, på en arbeidsplass hadde dette ikke kunnet passere, og her behandles altså frivillige slik. Man kan tenke seg hva det gjør med motivasjonen, og hvordan de som setter seg inn i dette vil se på Wikimedia Foundation som jo er ansvarlige. Ulf Larsen (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 08:50 (CEST)
Denne tråden har gitt meg en a-ha-opplevelse. Nå skjønner jeg hvorfor diskusjonen ikke går noen vei og hvorfor den er så lite realitetsorientert. Jeg kommer til å skrive noen ord om det senere, forhåpentligvis i løpet av dagen. Oppdatering: Jeg har skrapet sammen noen tanker i noen avsnitt her («Hvorfor diskusjonen går i ring») nå. Forhåpentligvis har jeg funnet en balanse mellom å uttrykke meg klart og unngå å fornærme noen for grovt. Teksten er foreløpig lite gjennomarbeidet og kommer nok til å bli redigert framover. Så får det være opp til den enkelte om det er noe man akter å forholde seg til eller ikke. - Soulkeeper (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 10:56 (CEST)

Takk til Soulkeeper for klar og ryddig redegjørelse. Så vidt jeg klarer å forstå er cluet at no.* er koblet til ISO-standard som angir no.* som norsk («makrospråk»). Om jeg har forstått det rett er det springende punktet om den underliggende koden (som ikke er synlig for brukerne) kan kobles til merkelappen «Norsk bokmål» (som er synlig for brukeren). At det ikke er formelt riktig anser jeg som helt uvesentlig, det avgjørende er den tekniske løsningen. Jeg har stor respekt for den jobben utviklerne gjør og regner derfor med at de klarer dette også. I vanlig html- og wiki-kode er jo dette noe vi gjør hele tiden, tilsvarende er den programvaren jeg bruker på jobb.--Vennlig hilsen Erik d.y. 19. sep. 2017 kl. 15:29 (CEST)

Wikimedia er et så stort prosjekt at alle avvik fra standarder før eller siden vil føre til større eller mindre problemer. Problemene med å ha merkelappen «Norsk bokmål» koblet til språkkoden «no» har tydeligvis vært store nok, og mange nok, lenge nok, til at utviklerne for noen måneder siden bestemte seg for å gjøre noe med det. Så svaret til det er at ja, det er teknisk mulig å koble språkkoden «no» til merkelappen «Norsk bokmål». Det var slik det var før. Om det vil være fruktbart, eller engang respektfullt, å be utviklerne om å tilbakestille rettingen sin blir et annet spørsmål. Som tidligere nevnt, kan du finne ett eksempel på hvorfor det ikke er uproblematisk å få tilbake «norsk bokmål» ved å studere avsnittet om Wiktionary under Bruker:Soulkeeper/Endre no til nb#Tekniske problemer. - Soulkeeper (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 16:03 (CEST)
Takk for svar, Soulkeeper. Jeg forstår at utviklerne har nok å holde på med og at norsk språkpolitikk ikke er høyt prioritet i så måte. Jeg forstår at det er enklest å holde seg til standarden. Jeg må likevel innrømme at jeg fortsatt har problemer med å forstå hvorfor det er teknisk vanskelig å vise teksten «Norsk bokmål» for koden no.* selv om ISO sier «Norsk». Nå ser jeg forresten at det er egen Wiktionary på NN, så dersom det er koblingen til Wiktionary som er problemet så er vel det løst.--Vennlig hilsen Erik d.y. 19. sep. 2017 kl. 19:29 (CEST)
Nynorsk Wiktionary ser ut til å være et mer eller mindre dødt prosjekt, med én aktiv bruker. Uansett så er dette lite relevant for norsk Wiktionary fordi sistnevnte tillater både bokmål og nynorsk. I tillegg har vi Wikibøker, Wikikilden og Wikinytt. Jeg kalte det ett eksempel, men for å si det mer presist så representerer navnene på de norske språkkodelenkene til disse prosjektene én klasse av problemer som forårsakes av språkkodeavvik. - Soulkeeper (diskusjon) 20. sep. 2017 kl. 11:27 (CEST)
Autonymene i sidemargen er felles på alle språk, og bruker en språkkode fra en egen tabell. Denne språkkoden er ikke det samme som prefikset og ikke det samme som sitelanguage. Språkkoden fra tabellen er «no», mens sitelanguage er «nb». Det er også koden fra tabellen som er nøkkelen som brukes for oppslag i en oversikt over autonym. Oversikten er definisjoner gjort av IANA som bygger på ISO 639-1. (Denne greia) Endringen enkelte vil ha omgjort er i denne oversikten.(phab:rMW0d82d154476bbc6adbd015072c6c90616ea8cdea) Hvis «no» skal settes til «norsk bokmål» i denne oversikten så vil det gjelde for alle Mediawiki-baserte prosjekter.
Språkkodene fra denne tabellen brukes noen ganske få steder, deriblant internlenker og under content negotiation for de tilfellene hvor dette når serverene. Internlenking er når det står «no» i noe ala [[w:no:Wikipedia:Tinget]]. Etter en mellomlanding på den engelske utgaven havner en her inne. Content negotiation er greia som skal gjøre at får riktig innhold, men er ønsket og levert innhold satt til «no» så vil det kunne overstyre «nn». Satt riktig skal «no» vekte «nn» og «nb» likeverdig, men hvis no skal tvinges til nb så feiler dette. For dette prosjektet spiller ikke det noen rolle, men det får konsekvenser for prosjekter på begge målformer. Jeg vet ikke hvor mye av content negotiation som nå blir gjort på serverene, og det var også en del feil sist jeg sjekket.
Det er noen prosjekter som bruker «no», men som kun har innhold på bokmål, og noen som bruker begge målformene. Såvidt jeg husker så bruker nowikibooks, nowikinews og nowikisource begge målformer. I tillegg så er det nowiktionary som er litt spesiell i og med at den er tospråklig samtidig som det finnes en nnwiktionary. Hvis phab:T173602 skulle bli gjennomført så vil disse blir angitt som «norsk bokmål». Fordi denne tabellen også brukes på eksterne nettsteder, sammen med den samme oversikten, så vil også disse bli definert som «norsk bokmål». Jeg er usikker på om noen av disse bruker begge målformer, dermed blir ikke feilen synlig.
Påstander om at bruk av «no» er ihht norsk språkpolitikk er ikke riktig. Les avsnittet Hvilken språkkode skal jeg benytte?Hvordan deklarerer du språket i HTML. Husk likevel på at dette gjelder det vi kaller sitelanguage. — Jeblad 20. sep. 2017 kl. 12:37 (CEST)

Jeg har forskjøvet dato for avstemning, foreløbig med én uke, til start mandag 2. oktober. Hensikten er å gi rom for Haros' alternative fremgangsmåte, som angitt i tråd under.

I og med at det ikke er noen utvikling i tråden under varsler jeg avstemning for å forsøke å løse problemet Norsk. Jeg fremmer følgende forslag:

«Lenker til artikler på denne språkutgaven av Wikipedia vises på andre språkutgaver som Norsk. Dette antyder at denne språkutgaven er den norske utgaven av Wikipedia, noe som av flere grunner er svært uheldig. Støtter du en endring av språkkode fra no til nb og endring i domeneprefiks fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner?»

Avstemningen starter klokken 0000 mandag 9. oktober og går til og med klokken 2359 søndag 15. oktober. Alle brukernavn registrert før dette forslaget til avstemning ble reist (dvs. 18. sep. 2017 kl. 18:47) har stemmerett, og saken avgjøres ved alminnelig flertall. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 16:34 (CEST)

Kan vi finne noe vi kanskje kunne være enige omRediger

Disse diskusjonene om språk ser ikke ut til å ende i noe annet enn en krangel som garantert ikke vil være grunnlag for at noe kommer til å skje. Imidlertid hadde vi en situasjon som vi klarte leve med i flere år uten at det skapte stor støy - Domenet var no.wikipedia.org, Språk på Wikidata var nb, og betegnelsen i iw-listen var Norsk bokmål. Kan vi være enige i at dette kan vi leve med med en eventuell domeneflytting gjort senere? Hvis vi kan enes om det, kan vi be utviklerne om de kan finne en løsning på dette som ikke tar for lang tid å gjennomføre. Jeg tror det er den raskeste veien. Vi kan godt ta kampen om domenenavnet, men jeg tror det er en langvarig prosess selv om vi skulle komme til å klare å få et resultat som er slik at utviklerne ikke bare utsetter det. Haros (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 13:02 (CEST)

Jeg er åpen for å trekke eller utsette avstemningen, og det som skisseres over er helt ok for meg, men det ser ikke ut som det er noen som helst meningsfylt kommunikasjon med utviklerne. For meg synes det som de er fast bestemt på å kjøre standarder, og det er det. Om så er tilfelle kan jeg ikke se at vi har noe annet alternativ enn å legge oss nesten totalt flat, og etter en avstemning hvor det alternativet når frem, be de om å endre til nb.wikipedia.org for å få tilbake Norsk bokmål. Ulf Larsen (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 13:26 (CEST)
Jeg er ikke sikker på at du har rett i din antagelse. Jeg vil egentlig tro at de vegrer seg for å gripe fatt i noe som helst mhp dette så lenge det er garantert å skape masse støy. Det er derfor jeg håper vi kan være enige om en minimumsløsning, demonstrere at det er vi enige om, og så deretter se om det finnes en teknisk løsning. Alt annet tror jeg vil ta lang tid. Haros (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 15:16 (CEST)
Så vidt jeg oppfatter konsensus her, er det et klart ønske om å få tilbake «Norsk bokmål», men ikke nb.* pga tekniske problemer. --Vennlig hilsen Erik d.y. 19. sep. 2017 kl. 15:32 (CEST)
@Haros:. Skissen gjort av Haros er helt ok og jeg støtter dette. Jeg protesterte kun på en eventuelt domeneflytting pga. eierskap, vårt prosjekt og en rekke andre punkt. Jeg er også forøvrig åpen for Norsk bokmål/riksmål i venstremargen for å unngå fremtidige misforståelser fra utviklere uten kjennskap til norsk språkkamp. Nsaa (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 20:50 (CEST)
@Haros: Jeg er åpen for å trekke mitt forslag, men jeg synes du bør formulere et alternativ, som bør følges av en avstemning, alternativt at vi kan si at det er konsensus for det, gitt at ingen går mot forslaget. Ulf Larsen (diskusjon) 19. sep. 2017 kl. 21:48 (CEST)
Hvem er «utviklerne»? Er det frivillige på Toten og i Toronto, eller er det ansatte personer? Toten-folk er godt informert om norsk språkstrid, men nyheten om den har kanskje ikke nådd Toronto, ennå? Dersom man skal fortelle dem noe, må man vite hva de allerede vet og hva de ikke vet. Trygve Nodeland (diskusjon) 20. sep. 2017 kl. 16:32 (CEST)
Sistnevnte snarere enn førstnevnte, de sitter over hele verden og etter hva jeg husker er det ingen nordmenn i den staben. Du kan titte på meta:Developers Profoss (diskusjon) 20. sep. 2017 kl. 17:09 (CEST)
Det er kun noen av dem, prøv Spesial:Versjon/Credits. I tillegg er det alle i devops, og alle som har vært involvert i utvidelser. Tror nesten alle land skal være representert. — Jeblad 20. sep. 2017 kl. 19:17 (CEST)
Glemte å ta med at det selvfølgelig er mange på foundation:Staff and contractors#Technology og foundation:Staff and contractors#Audiences, og på wmde:Staff#Software Development. — Jeblad 20. sep. 2017 kl. 21:54 (CEST)

Skal det stemmes over noe så bør det være stemmes over hva no.wikipedia.org skal hete. Per nå har utviklerne på egenhånd byttet navn på prosjektet og det ligger langt utenfor hva de bør ha kompetanse til å bestemme.
-- Tema for avstemningen bør være noe sånt som «no.wikipedia.org skal ha visningsnavn «Norsk bokmål» og ikke «Norsk»».
-- Flytting fra no. til nb. er et annet spørsmål som det strengt tatt er stemt over før. Nå går det imidlertid en tråd her Requests_for_comment/Rename_no.wikipedia_to_nb.wikipedia hvor brukere som ikke har tilknytning til no.wikipedia.org gir sine bidrag og andre bytter mening på grunn av navnebyttet som utviklerne har foretatt. Disse to spørsmålene bør ikke blandes sammen.
-- Deretter bør resultatet presenteres/følges opp i User_talk:Jimbo_Wales#Who_gets_to_decide_content_-_the_users_or_the_developers_-_the_name_of_a_language. Phabricator ser ikke ut til å være et sted hvor slike henvendelser fungerer så her ser det ut til at noen som har myndighet til å bestemme over utviklerne, dvs styret/the board, må gripe inn. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 24. sep. 2017 kl. 14:41 (CEST)

Navnet på prosjektet er ikke endret, derimot er tolkingen av språkkoden rettet. Dette har konsekvenser for dette prosjektet fordi prosjektet har feil språkkode. — Jeblad 25. sep. 2017 kl. 16:26 (CEST)
Enig med Dyveldi at det avgjørende spørsmålet er om «no.wikipedia.org skal ha visningsnavn «Norsk bokmål» og ikke «Norsk»». Jeg forstår at dette byr på en del tekniske vanskeligheter så lenge vi ligger på no.* men det er fortsatt veldig uklart for meg hvor stort det tekniske problemet er. Det synes å være konsensus om å gå tilbake til «Norsk bokmål», dernest burde vi ha en dialog om hvordan dette kan løses på en tilfredsstillende måte, eventuelt klar info om hvorfor det ikke lar seg løse. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. sep. 2017 kl. 18:36 (CEST)
Enig med Erik d.y.. Men det skjer ikke noe, tråden på phabricator viser at dette ignoreres av utviklerne. Det er vel ingen grunn til å tro at det vil skje noe mer etterhvert som tiden går. Følgelig mener jeg vi må ta det skrittet som er nødvendig for å få tilbake Norsk bokmål. Det betyr å skifte språkkode fra no til nb og endre domeneprefiks fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner.
I praksis vil dette ikke bety mye, for den vanlige bruker er det desidert viktigste at fra alle andre språkversjoner vises våre artikler som Norsk bokmål. Internt er denne striden negativ, derfor bør vi også få lagt den bak oss så fort som mulig. Selv om utviklerne har tatt grep som er svært uheldige så har de oss sjakk matt - vi har tapt - og kan like godt endre til nb og no.wikipedia.org først som sist. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 19:14 (CEST)
Jeg vet ikke hvordan man går frem for å ta opp disse tekniske problemene, og jeg vil helst slippe å forholde meg til phabricator eller hva det nå er. Men det virker som det er vanskelig å få til en konstruktiv dialog om dette. I en norsk kontekst er det «norsk» vs «norsk bokmål» en stor sak, og jeg er usikker på om utviklerne har fått det med seg. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. sep. 2017 kl. 19:38 (CEST)
I tillegg til tråden på phabricator har jeg som tidligere nevnt sendt epost til to av utviklerne. Det ble sendt for én måned siden. Jeg har ikke fått noe svar, ikke så mye som en bekreftelse på at det er mottatt. For interesserte så ble eposten også lagt ut på Torget og Samfunnshuset på nynorsk (se denne lenken). Om man (som jeg) mener at det er uholdbart at dette prosjektet beskrives som Norsk fra de andre prosjektene, ser jeg ingen annen utvei enn å endre språkkode/domeneprefiks så vi kan få tilbake Norsk bokmål. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 20:00 (CEST)

Jeg har ikke oppfattet den øredøvende stillheten fra de som mest ivrig går inn for bytte av prefiks som tilstrekkelig deltagelse i konsensus til at jeg har gått videre med det for min del. Skulle jeg fått gjort det ville jeg måttet føle jeg kunne nærmest love at det var mulig å lage en slik løsning uten at det ble rabalder omkring den. Det har jeg ikke følt at jeg kunne gjøre. Derfor er det helt greit for meg at @Ulflarsen: starter med sin avstemning. Så får vi se hvordan den går. Haros (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 20:05 (CEST)

Avstemning om språkkode og domene-prefiksRediger

Jeg fremmer følgende forslag:

«Lenker til artikler på denne språkutgaven av Wikipedia vises på andre språkutgaver som Norsk. Dette antyder at denne språkutgaven er den norske utgaven av Wikipedia, noe som av flere grunner er svært uheldig. Støtter du en endring av språkkode fra no til nb og endring i domeneprefiks fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner?»

Avstemningen starter klokken 0000 mandag 9. oktober og går til og med klokken 2359 søndag 15. oktober. Alle brukernavn aktive på dette prosjektet før forslaget til avstemning ble reist (dvs. 18. sep. 2017 kl. 18:47) har stemmerett, og saken avgjøres ved alminnelig flertall.

Maler for å avgi stemme:   For eller   Imot

Avstemning (nb/no)Rediger

Viktig melding fra utvikler fra Wikimedia Foundation (WMF), se denne tråden lenger nede på siden.

Stemmer for
Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 16:43 (CEST)
 1.   For --BLÆGG (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 17:25 (CEST)
 2.   For --Kaitil (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 20:13 (CEST)
 3.   For Vi må få avklart hva vi ønsker, vi kan ikke fortsette med dette rotet. — Jeblad 26. sep. 2017 kl. 22:23 (CEST)
 4.   For Geanixx (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 00:23 (CEST)
 5.   For --Trurl (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 10:24 (CEST)
 6.   For - Å stemme over dette blir nesten som å stemme over om klimaendringer er menneskeskapte. En smule meningsløst. Jeg tør ikke sette en krone på at folk innser at dette problemet er skapt av oss, og at hvis det skal løses så må det løses av oss. Men håp er gratis. Skitt au, borgerplikt utført. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 12:37 (CEST)
 7.   For Profoss (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:58 (CEST)
 8.   For Jon Harald Søby (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:29 (CEST)
 9.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 18:14 (CEST)
 10.   For Pmt (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 18:52 (CEST)
 11.   ForDanmichaelo (δ) 27. sep. 2017 kl. 21:51 (CEST)
 12.   For Sam Vimes (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 11:13 (CEST)
 13.   For Virker fornuftig. – Ordensherre (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 15:55 (CEST)
 14.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 22:03 (CEST)
 15.   For Blue Elf (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 22:25 (CEST)
 16.   For Helt klart for så lenge det blir permanent omdirigering fra no til nb. Semikolon (diskusjon) 3. okt. 2017 kl. 00:20 (CEST)
 17.   For Burde vært gjort da «no» ble splittet i «nb» og «nn». Magne Flåten (diskusjon) 5. okt. 2017 kl. 20:25 (CEST)
 18.   For Hurrystage (diskusjon) 8. okt. 2017 kl. 22:48 (CEST)
 19.   For Tholme (diskusjon) 9. okt. 2017 kl. 22:15 (CEST)
 20.   For --KRISTAGAα-ω 9. okt. 2017 kl. 22:46 (CEST)
 21.   For med en særs langsiktig stemme, såvidt jeg forstår... Kimsaka (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 20:50 (CEST)
 22.   For med en særs langsiktig stemme fra meg også, og følger dermed Kimasaka. Hilsen Migrant (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 21:09 (CEST)
 23.   For - L0ll0r4m4 (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 16:38 (CEST)

#   For --Liuxinyu970226 (diskusjon) 24. okt. 2017 kl. 04:53 (CEST)

Stemmer mot
 1.   Imot se Vi er no.wikipedia.org under Nsaa (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 22:41 (CEST)
  phab:T172035#3667539. --Liuxinyu970226 (diskusjon) 24. okt. 2017 kl. 04:53 (CEST)
 2.   Imot Petter Bøckman (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 10:16 (CEST)
 3.   Imot - flytting fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org. For at riktig navn vises og at navnet endres tilbake til «Norsk bokmål». Dette er et utviklerskapt problem. Det som trengs å endres tilbake er navnet og prosjektet behøver ikke flyttes av den grunn. Her er feil tema tatt opp til avstemning. Riktig tema burde vært at vi ønsker navnet på no.wikipedia.org tilbake. Og kan Bruker:Ulflarsen slutte å flytte rundt på andres innlegg. Hvis det blir lagt en kommentar til en stemme kan den få stå i fred. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 27. sep. 2017 kl. 12:23 (CEST)
 4.   Imot. Dette forslaget fremstår som en hyperkorreksjon. --Ooo86 (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 16:35 (CEST)
 5.   Imot - Dette dreier seg mye om å "befale" datamaskinene til å innrette seg etter oss mennesker. Menneskeskapte bokstav-koder burde ikke være så umulige å fravike at det er vi "jordboere" som må tilpasse oss datamaskinene (og programutviklere). Påstandene om hvor umulig/vanskelig/feil det er å fortsette å bruke no., får meg til å tenke på den vrangviljede Carol Beer i Little Britain-sketsjen(e) Computer says "no" :-). --- Aldebaran (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 22:36 (CEST)
 6.   Imot (begrunnelse) Nording 2. okt. 2017 kl. 04:16 (CEST)
 7.   Imot Mvh Noorse 6. okt. 2017 kl. 10:32 (CEST)
 8.   Imot J. P. Fagerback (diskusjon) 9. okt. 2017 kl. 23:44 (CEST)
 9.   Imot - unødvendig. Innsatsen står ikke i et brukbart forhold til nytten etter mitt syn. Det opprinnelige problemet kan løses på 3 sekunder av utviklerne. Mvh BjørnN (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 11:17 (CEST)
 10.   Imot – Unødvendig språkpolitisk endring TommyG (d^b) 24. okt. 2017 kl. 19:38 (CEST)
Avstår fra å stemme
 • Jeg registrerer med en form for sorg og vantro at denne diskusjonen aldri slutter. Jeg har ingen tro på at noe til sjuende og sist skjer nå, eller at dette er siste gangen denne diskusjonen dukker opp. Blir det flyttet og alt fungerer bra er det tipptopp. Blir det ikke flyttet enten fordi det er flertall for dette eller på grunn av tekniske problemer, lever jeg godt med det. Vi har viktigere ting å bruke tiden vår på enn dette. Mvh 3s (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 10:44 (CEST)
 • Jeg skjønner hva folk mener er "riktig", men jeg skjønner ikke at det er så viktig. Hebue (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 10:00 (CEST)
 • Samme her. Jeg kan egentlig bare gjenta det jeg sa sist dette var oppe: Da bokmåls- og nynorskutgavene skilte lag, burde man ha døpt om den første til nb.wikipedia.org. Det gjorde man ikke, men det har heller ikke ført med seg noen skadevirkninger, helt til en eller annen bestemte seg for at «bokmål er Norsk». Det er hverken greit eller riktig. Det beste er efter min oppfatning å beholde no.wikipedia, men slik at den blir oppført som norsk bokmål, ikke Norsk, på de andre utgavene. Det virker som det er den løsningen, som vi altså har levet problemfritt med i alle år, som blir gjeninnført. Så don't rock the boat. For å si det på engelsk. Asav (diskusjon) 14. okt. 2017 kl. 14:31 (CEST)
Problemene dette skaper er lite synlig her inne, men det betyr ikke at de ikke finnes. Dette er ett av de mest kødne problemene i programvaren, ikke minst fordi problemene det skaper er så fullstendig unødvendige. — Jeblad 14. okt. 2017 kl. 17:55 (CEST)
Dette har fungert knirkefritt på alle Wikipedia-utgaver. I mange, mange år. Du promoterer en «løsning» på et problem som ikke finnes. Asav (diskusjon) 14. okt. 2017 kl. 18:23 (CEST)
Det skaper er problemer med sitelinks, signaturseksjonen på Wikidata, lokaliserte strenger på Wikidata, Notifications, Flow, Babel, lokalisering, Sitematrix, statistikk, MassMessage, ContentTranslation, og det var kun noen av dem. Det er flere utvidelser som ikke er listet her. Hver gang må noe bruke tid på å kode seg rundt. Med hensyn til «Dette har fungert knirkefritt på alle Wikipedia-utgaver.» så har vi nå Wikipedia prosjekter (legg merke til flertall) som er omtalt som «norsk» som burde være omtalt som norsk bokmål, hvor vi tidligere hadde prosjekter som var omtalt som norsk bokmål som burde vært omtalt som norsk. Dette kommer av at ett prosjekt (gjett hvilket) insisterer på å bruke feil språkkode, og forlanger at andre skal godta det. Knirkefritt? Ikke akkurat! — Jeblad 14. okt. 2017 kl. 19:11 (CEST)
Dette har som sagt fungert knirkefritt i langt over ti år, og ville fortsatt gjort det dersom ikke en eller annen hadde fått den Asperger-pregede fikse ideen at det må være absolutt samsvar mellom prefikset no og karakterstrengen Norsk, mens det altså har fungert aldeles utmerket med key-value-paret no og Norsk bokmål i alle år. At det forsatt fungerer ser man for eksempel på Wikidata, som har rullet tilbake til norsk bokmål. Det er faktisk knekkende likegyldig hvilken kode man bruker sålenge denne utgaven blir presentert som Norsk bokmål i de andre publikasjonene i Wikimedia-systemet. Utover dette ser jeg i likhet med de andre to i denne seksjonen ingen grunn til å bruke tid på å terpe på dette ikke-problemet. Asav (diskusjon) 14. okt. 2017 kl. 20:14 (CEST)
Først, ikke sjikaner folk du ikke kjenner. Endringen står uforandret,[4] og såvidt jeg kan se er det heller ingen lokal endring på Wikidata. (Det er mulig å kode inn lokale endringer i sidemargen.) — Jeblad 14. okt. 2017 kl. 22:09 (CEST)
KommentarerRediger

Det er angitt at avstemningen starter mandag 9. oktober, men det er anledning til å forhåndsstemme, noe jeg selv har gjort. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 16:43 (CEST)

Hva med å kjøre samme regler som ved adminvalg...? så er det litt lettere å holde styr på stemmeberettigede. Profoss (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 16:50 (CEST)
Jeg har tenkt på det, men synes det blir for snevert. Det er jo endel som bidrar en god del, men allikevel såpass ujevnt at de da ikke kan få stemme. Det bør vel uansett ikke være vanskelig å sjekke om de har bidratt her før dato/tidspunkt angitt. Jeg har også gjort en liten presisering så det er tydelig at man må være aktiv her for å stemme. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 17:07 (CEST)
Det er flere språkkoder, og at den dette gjelder er en språkkode i en databasetabell. Prosjektet har allerede «nb» som språkkode for innholdsspråket. I tillegg bør databasenavnet endres til «nbwiki». Det ville vært enklere å overlate hva som skal endres og når til utviklerne. Husk også på at selv om det vedtas å endre disse så kan ikke endringene gjøres nå, for det må på plass script for å automatisere omleggingen. — Jeblad 26. sep. 2017 kl. 20:12 (CEST)
Til Jeblad: Jeg har basert meg på følgende oversikt skrevet av Soulkeeper. Om avstemningen får rimelig deltakelse og dette forslaget får flertall så vil det uansett nulle ut avstemningen i 2009, og det vil være implisitt at eventuelle andre tilpasninger kan gjøres, noe utviklerne sannsynligvis uansett gjør uten å høre på oss. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 20:21 (CEST)
Bare påpeker nyansene så ingen skal komme etterpå å si at de ikke visste. — Jeblad 26. sep. 2017 kl. 22:07 (CEST)

En kort stemmeforklaring: Jeg synes det er bedrøvelig at vi er nødt til å ta en ny avstemning over det som ble avgjort i 2009. Selv om jeg da stemte for å flytte til nb.wikipedia.org var jeg innstilt på å leve med resultatet og det har gått greit inntil nå i august. Slik situasjonen er ser jeg ingen annen utvei enn å endre språkkode og domeneprefiks så vi kan få tilbake Norsk bokmål som beskrivelse på lenker til dette prosjektet fra andre språkversjoner.

Jeg håper at så mange som mulig stemmer, og at de støtter forslaget, alternativet synes å være en krangel som dras ut over år og som vi til sist uansett taper. Når det er sagt, så mener jeg det er klart at noen har allerede tapt på dette: Utviklerne og Wikimedia Foundation (WMF) som må ansees som ansvarlige for det de gjør. Denne saken bør kunne være et case-studium på hvordan man ikke behandler frivillige som deltar i en dugnad. Hvis jeg som offiser i forsvaret eller handelsflåten hadde behandlet de under meg slik utviklerne og WMF har behandlet oss, da hadde jeg fått sparken, og det med god grunn. Ulf Larsen (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 20:32 (CEST)

Dette fremstår som en gordisk knute, men så vidt jeg har klart å følge de tekniske redegjørelsene er det teknisk mye vanskeligere å flytte til nb.* enn å endre merkelappen til «Norsk bokmål». Jeg har stor sympati med Ulf Larsens frustrasjon, men jeg synes dette er vanskelig og ønsker heller å løse det på annen måte. Avstår derfor fra å stemme. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. sep. 2017 kl. 20:38 (CEST)
Tviler på om dette hadde vært noe reelt problem hvis folk sluttet å krisemaksimere. De aller fleste vil ikke være i stand til å identifisere hvilken språkkode det gjelder og hvor den brukes. Prefikset til domenet er ikke egentlig det samme, kun ett av flere steder hvor samhørende problemer dukker opp. Den aktuelle språkkoden brukes av andre nettsteder i familien (f.eks. Wikipedia) for å finne ut hvilket nettsted (domene) som tilsvarer angitt språk («no»,«nb»).
Dere er klar over at vi allerede bruker «nb» som språkkode flere steder, deriblant som kode for innholdet? Dere er klar over at språkkoden «no» blir oversatt et utall steder til «nb» for å få nettstedet til å fungere? Dere er klar over at domenet «nb.wikipedia.org» allerede er oppe og aktivt, og har vært det i årevis? Omdirigering av domenet er ikke problemet, problemet er bruk av «no» på et utall steder som dere aldri ser. Ruting av meldinger. Gjenbruk av Babel-koder. Riktige språkkoder i signaturer på Wikidata. Identifisering av magiske lenker og mål for interwikilenker. Generering av statistikk. Håndtering av sitematrix. Kjeding av fallbacks for de forskjellige språkene. Osv.
Faktisk er prefikset det eneste som er trivielt å endre, for mekanismene for å hoppe fra domene til domene er solide og har vært en del av internett i årevis. Og vet dere hva, hvis dere skriver «no.wikipedia.org» så vil dere bli omdirigert tre ganger før dere lander på riktig sted. Fra «nb.wikipedia.org» er det fire omdirigeringer. Hvis vi bytter til «nb» som prefiks vil «no» få fire omdirigeringer og «nb» tre. Både «no.wikipedia.org» og «nb.wikipedia.org» fungerer idag, og vil også fungere i morgen.
Litt morsomt, på siste omdirigeringen blir nettleseren fortalt at dette er «Content-language: nb». Nei vi er ikke «no», vi er allerede «nb». — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 11:53 (CEST)
Gode poenger. For de som skal utvikle og drifte systemet vil muligheten til å kunne rydde opp i systemet ha en reell positiv betydning. For vanlige brukere og bidragsytere vil forskjellen knapt være merkbar. Perspektiv. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 12:28 (CEST)
Enig med Jeblads kommentar, dvs første setning. Men hvem har krisemaksimert dette ved å endre fra Norsk bokmål til Norsk uten noe varsel, og deretter nekter å uttale seg om det, gi noen forklaring, eller i det hele tatt kommunisere?
Jeg har tatt initiativ til denne avstemningen og jeg håper mange stemmer og at det blir et solid flertall for nb som språkkode og nb.wikipedia.org som domeneprefiks. Men om så skjer er det ansvarlige frivilliges fornuftige fremtreden overfor uvettig krisemaksimering fra utviklerne og Wikimedia Foundation (WMF). Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:30 (CEST)
Rettingen er selvforklarende. I stedet for å rette en anklagende pekefinger mot alle andre, vil det være mer konstruktivt og ansvarlig å ta inn over seg at det nå en gang er her feilen ligger. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:42 (CEST)

Kan noen fortelle meg hvorfor folk stemmer nå, når det står at avstemningen starter 9. oktober? --- Løken (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:50 (CEST)

Ulf åpnet for forhåndsstemmer. Jeg har derfor lurt litt på hva som er formålet med å ha en start-dato, men jeg har ikke spurt. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:54 (CEST)

Et annet spørsmål: Hvis vi bytter til nb, vil vi forby riksmål? --- Løken (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:50 (CEST)

Slik jeg har forstått det: Nei. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:54 (CEST)
Til Soulkeeper: Det er din påstand at feilen ligger hos oss. I likhet med andre påstander (MAGA, global oppvarming er svindel osv.) forblir det nettopp det, inntil den belegges med gode kilder. Det er lett å se at vi har hatt et system som har fungert i årevis. Det er videre lett å se, og grundig dokumentert nå i en rekke diskusjoner, at når dette ble endret (Norsk bokmål ble til Norsk) så ble det hverken varslet på forhånd, eller kommentert i etterkant.
Enten ble denne endringen gjort for å tvinge dette prosjektet over på nb som språkkode og nb.wikipedia.org som domeneprefiks, eller det ble gjort uten å overskue konsekvensene. Hvis vi er velvillige og går for sistnevnte så kunne det vært løst i etterkant, ved kommunikasjon. Ingen svar fra ansvarlige personer, hverken på tråder startet om dette eller på e-post har fremkommet.
Jeg forsøker å være pragmatisk, håper et flertall av bidragsyterne er det og at vi for husfredens skyld nå blir ferdig med dette ved at mange stemmer for forslaget. Men om så skjer er det ikke utviklernes og WMFs fortjeneste, det er i så fall bidragsyterne på denne språkversjonen som for et større mål velger å overse bølleopptreden fra utviklerne og WMF. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 13:55 (CEST)
Siden Bruker:Soulkeeper/Endre no til nb er belagt med kilder. Hvis du syns kildene for sentrale påstander er for få eller for dårlige, kan du gjerne legge inn en eller flere kommentarer på diskusjonssiden, så skal jeg prøve å finne bedre og/eller flere kilder. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:02 (CEST)
Ulf Larsen om du trenger å få det inn med teskje; brukere fra dette prosjektet har oppført seg på et slikt vis at det er vanskelig å få noen som helst til å ytre seg. Det hjelper ikke når du og andre hiver om dere med utsagn som «bølleopptreden fra utviklerne og WMF». Det har gått så langt som at en av dere fikk en skarp advarsel, tror du virkelig at noen vil gjøre noe annet enn det de mener er rett? I dette tilfellet er rett å følge etablerte standarder. Avstemmingen som holdes spiller igrunnen ingen rolle, ingen vil hjelpe dere med noe annet enn å endre fra «no» til «nb». — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 14:30 (CEST)
Til Løken: Vi har vel solid sedvane for at avstemninger skal varsles i rimelig tid, samtidig som de går over en avgrenset periode, og det har jeg etter beste evne forsøkt å følge når jeg satte dette opp. Samtidig har det ved tidligere avstemninger vært endel som har stemt tidlig, og det er vel egentlig uansett ikke noe problem, derfor har jeg åpnet for det. Det viktigste er vel at så mange som mulig av de som bidrar får deltatt.
Forslaget slik det står går kun på nb som språkkode og nb.wikipedia.org som domeneprefiks - hvor formålet er at vi kan få tilbake Norsk bokmål på lenker til artikler på dette prosjektet, altså tilstanden slik den var før endringen i august. Jeg kan ikke se noe som helst i forslaget som åpner for at dette prosjektet kun er for de som skriver bokmål. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:02 (CEST)
Til Jeblad: Jeg vet ikke hvor mye ledererfaring du har, men jeg har litt, som troppsjef i utenlandstjeneste, mellomleder på et trykkeri, overstyrmann på ferge osv. Uansett hvem jeg hadde under meg så kunne jeg ikke som leder ignorere de, slik utviklerne/WMF har gjort her.
Forøvrig er det til veldig stor hjelp at du understreker at denne avstemningen ikke betyr noe som helst. Det er slikt som bidrar til å motivere deltakelse fra frivillige på en dugnad. Og NB, utviklerne/WMF hadde kommet langt med om de så bare i etterkant av skiftet i august (fra Norsk bokmål til Norsk) hadde kommet med en melding hvor de skrev at beklager, men dette er dessverre konsekvensen av feil språkkode og domeneprefiks. Såvidt jeg kan se har det ikke kommet noe som helst slikt, fra autoritativt hold. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:46 (CEST)
Nei du har nok rett. Det funker helt sikkert å skjelle ut utviklere og WMF, da gjør de nok som du vil. — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 15:03 (CEST)
Til Jeblad: Utskjelling fungerer knapt noen gang, men av og til er det rimelig å si ifra når en blir tråkket på. Det er helt klart fra det som har skjedd at utviklerne ikke gjør som vi ønsker, de tar seg ikke engang bryet med å kommunisere med oss. Dette til tross for at vi er et rimelig fungerende prosjekt og vi har f.eks en utdanningsforskers ord på at våre nettsider er en viktig ressurs for norske elever og studenter (Utdanningsforsker Marte Blikstad-Balas om Wikipedia). Legg til at vi har et vedtak fra 2009 hvor det med et stort flertall ble bestemt å fortsette å bruke no.wikipedia.org (avstemning på Tinget fra 2009, hvor forslag om endring til nb.wikipedia.org falt med 39 mot 85).
Hvis denne avstemningen får en brukbar oppslutning og hvis et flertall stemmer for å endre til nb som språkkode og nb.wikipedia.org som domeneprefiks - hvor formålet er at vi kan få tilbake Norsk bokmål på lenker til artikler på dette prosjektet, altså tilstanden slik den var før endringen i august - så mener jeg vi har gjort vårt for å få avsluttet denne sørgelige saken. At vi slik godtar overmakten, betyr ikke at vi trenger å takke de. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 15:31 (CEST)

Når man er enig, er det ikke lenger nødvendig å opptre som om man er uenig, selv om det kan føles naturlig. Her synes mange å være enige om noe, men kjemper for ulike måter å oppnå det samme mål. Vi kan jo prøve å holde oss til saken. Dyveldi skriver: «Riktig tema burde vært at vi ønsker navnet på no.wikipedia.org tilbake.» Det forstår jeg som at vi må ha tilbake Bokmål/riksmål og nynorsk, og det er jeg enig i. Men så sier Jeblad:«Avstemmingen som holdes spiller igrunnen ingen rolle, ingen vil hjelpe dere med noe annet enn å endre fra «no» til «nb»». Hans syn vil også føre til det samme resultat som Dyveldi ønsker seg, slik jeg oppfatter det. Har Jeblad rett eller tar han feil? Trygve Nodeland (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 15:46 (CEST)

Sannsynligheten for at utviklerene reverserer endringen er nok forsvinnene liten, siden det har betydninger for andre prosjekter, samt mediawikiprogramvaren, med andre ord en stemme mot flyttning til nb.wiki er de facto en stemme for å ha kun "norsk" som interwikinavn. Profoss (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 15:49 (CEST)
Vet ikke helt hvordan Trygve leser, men her har han nok lest meg stikk motsatt av hva jeg har argumentert for i gjentatte innlegg. Vi har et prefix «no» og en tilsvarende språkkode som ikke er synlig så mange steder. Enkelte argumenterer for at vi skal beholde disse og krever (i nokså harde formuleringer) å sette «no» til «norsk bokmål» i noen filer. Dette kommer ingen av utviklerne til å bli med på, for disse filene følger etablerte standarder. En slik endring vil også få konsekvenser for andre prosjekt. Det eneste utviklerne kommer til å være med på er å endre koden «no» til «nb» slik at det står «norsk bokmål» enkelte steder hvor det nå står «norsk». Noen av de villeste forslagene, slik som at nowiki (nbwiki) ensidig skal flytte nnwiki inn til seg for å beholde no-koden er bare tøv. Jeg tror de fleste innser det. — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 16:00 (CEST)
Signerer Profoss. Slik jeg forstår dette har Jeblad forsåvidt rett, og det betyr at om det blir et flertall mot endring til nb som språkkode og nb.wikipedia.org som domeneprefiks så vil det ikke skje noe - da vil dette prosjektet fremdeles vises som Norsk fra andre språkversjoner av Wikipedia.
Vil ellers understreke at hensikten med avstemningen er å få tilbake situasjonen før endringen i august, dvs. at lenker til våre artikler fra andre språkversjoner vises som Norsk bokmål, ikke Norsk slik det står i dag. Jeg er ikke kjent med at lenkene til dette prosjektet noen gang har vært merket som Norsk bokmål/riksmål. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 16:05 (CEST)
Men da har jeg - og det var dere nok spente på - forstått Jeblad riktig.Trygve Nodeland (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 17:59 (CEST)

Når det gjelder Sam Vimes kan jeg ikke se noe annet enn at vedkommende har stemmerett, se se info om brukerkonto. Om Ezzex mener at vedkommende ikke har stemmerett så må det underbygges med fakta. Ulf Larsen (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 22:01 (CEST)

Ut i fra reglene om stemmerett ved åremålesvalg har han helt klart ikke stemmerett. Jeg viste ikke at vi hadde andre kriterier for stemmerett. Dette er en annen situasjon, men alikevel så burde stemmereglene ved åremål gjelde også her.--Ezzex (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 22:12 (CEST)
Hva jeg har satt opp mht. denne avstemningen er såvidt jeg kan se stort sett iht. Wikipedia:Avstemninger, forøvrig samme som ble benyttet under avstemningn om prefiks i 2009. Den avstemningen ble, som denne, avgjort ved enkelt flertall. Bemerk ellers at Wikipedia:Avstemninger ikke er en offisiell retningslinje, men et utkast, som jeg altså har lagt meg tett på. Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 09:25 (CEST)
Bare for å avklare: Reglene for stemmerett i den pågående avstemningen er forskjellige fra de som gjaldt ved avstemningen i 2009:
 • Gjort minst 200 redigeringer på no.wikipedia.org totalt. (nå holder det at man er aktiv på dette prosjektet)
 • Vært registrert på no.wikipedia.org før 26. november 2008 (CET) (dvs. to måneder før avstemningsstart)
 • Ikke vært blokkert i mer enn tilsammen to dager etter 26. november 2008 (CET) (nå er det ingen krav mhp. blokkeringer)
 • Hatt minimum 30 redigeringer etter 26. november 2008 (CET) (nå holder det at man er aktiv på dette prosjektet)
Jeg er skeptisk til å avlegge stemme og dermed legitimere en avstemning med såpass uklare og egendefinerte regler for stemmegivning. Men siden avstemningen ikke har startet ennå, er det ikke for sent å rette på (selv om forhåndsstemmingen kompliserer dette). Mvh - 4ing (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 09:41 (CEST)
Til 4ing: Når det gjelder avstemninger så mener jeg det sentrale er at reglene må være bestemt når den annonseres, og de bør være rimelig entydige. Hva jeg har satt opp åpner for at flere kan stemme, men jeg tror ikke det slår ut den ene eller den andre veien. Følgelig synes jeg det ryddigste er å la avstemningen fortsette slik den er. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 10:19 (CEST)

Registerer kjapt at min stemmerett er blitt trukket i tvil. Jeg mener dette er en viktig sak for Wikipedias troverdighet blant norsktalende, og den nåværende situasjonen med interwikier til "norsk" og "norsk nynorsk" er totalt uholdbar. No. får gjøre som sv. og da., som også har språkkoder som ikke samsvarer med landkoden. Det er mulig avstemning ikke er den beste måten å oppnå dette på, men det virka som den mest konstruktive veien framover, og jeg syns det er rart at det ikke blir godkjent stemmer fra Wikipedias "kunder" (altså lesere, ikke bare bidragsytere). Jeg har bidratt på Wikipedia på bokmål, nynorsk (haltende) og engelsk siden 2003, det er bare å gå gjennom bidragshistorikken min. Sam Vimes (diskusjon) 3. okt. 2017 kl. 23:44 (CEST)

Endringen/flyttingen bør skje NÅ. Vi har ventet lenge nok. Utviklerne som omdøpte prosjektet til "Norsk" har helt rett: no. viser verken til nynorsk eller bokmål, eller rettere sagt - det viser til begge. Så lenge dette Wikipedia-prosjektet befinner seg på dette domenet, er det ikke riktig at nynorsk ikke kan brukes i artiklene. --BLÆGG (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 16:03 (CEST)

Mangler ved avstemmingsgrunnlagetRediger

 1. Det mangler en klar uttalelse fra autoritativt hold her om at "noen" har vedtatt at vi skal hete «Norsk» og miste navnet «Norsk bokmål» for no.wikipedia.org.
 2. Avstemmingen hviler på en forutsetning om at det skal være nødvendig å flytte for å få lov til å hete «Norsk bokmål». Det er er en antagelse som hviler på mangel på svar fra feil sted, dvs i Phabricator.
 3. Flytting fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org er grunnleggede noe annet enn et spørsmål om visningsnavn. Avstemmingen hviler på premisset at dette er det samme, men det er vist flere ganger i diskusjonen at det stemmer ikke.
 4. Det mangler en skikkelig konsekvensutredning for hva en flytting vil innebære av praktiske konsekvenser. En slik utredning må foretas av noen som WMF utnevner og den bør være grundig. Det er temmelig i det blå hva en flytting vil føre til. Det hjelper ikke at enkelte på eget initiativ har ytret meninger. Her må det solid faktakunnskap til.
 5. Det er ikke satt noen avgrensning for hvem som skal kunne stemme. Skaff deg et par redigeringer etter at forslaget ble reist og du er "aktiv"?.
 6. Det naturlige stedet å begynne hadde vært med en supplikk til WMF sitt styre om at de 1) nå tar tak i problemet og første og fremst sørger for at no.wikipedia.org får navnet sitt tilbake 2) eller gir en solid begrunnelse for hvorfor ikke og 3) sørger for at vi får en skikkelig konsekvensutredning om hva en flytting fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org vil kunne innebære.
 7. Når vi har fått svar på supplikken kan vi ta problemet derfra. Da har vi et faktisk grunnlag for egne meninger. Avstemningen kommer uten nødvendige avklaringer fra rett hold, dvs vedtaksfør myndighet som her bare kan være WMF og ikke er utviklerne.

Avstemningen baserer seg på løse antagelser om at utviklere (som en uspesifisert, uidentifisert, vag størrelse og hvor det bare er påvist at de ikke svarer) er de som bestemmer over en Wikipedias navn og innhold og det mener jeg er grunnleggende feil. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 27. sep. 2017 kl. 16:57 (CEST)

Flyttingen består ikke utelukkende av at man vil ha tilbake "Norsk bokmål" som navn, flere av oss har i lengre tid argumentert med at no.wiki er feil språkkode for dette prosjektet. Navnet er en utløsende årsak til avstemningen, men det er ikke den eneste grunnen til at en flytting er en god ide. En flytting vil minske fremtidlige tekniske problemer, foreksempel har vi hatt problemer ved nesten samtlige innføringer av nye prosjekter, slik som det problemer med beskrivelsene på bokmål da wikidata var nytt, det har dukket opp flere andre slike eksempeler de siste årene. Jeg ser for meg at disse problemene vil øke i takt med teknisk utvikling av wikipedia. Et tenkt eksempel kan være innføring av bildetekster hentet direkte fra commons (der de er riktig lagret med språkkoden nb). Som sagt, gjennom å ta flyttingen nå, sparer vi tekniske problemer i fremtiden. Profoss (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 17:09 (CEST)
Språkkodeetikett er ikke det samme som prosjektnavn. Ellers så er det jo ikke noe i veien for å klage både hit og dit. Å vente på et svar som kanskje kommer og kanskje ikke, er imidlertid i praksis det samme som å ta en avgjørelse om å fortsette å ha en venstremarg som sier «norsk» og «nynorsk» på ubestemt tid. Våre provinsielle kriser er neppe så viktige for verden som vi muligens liker å tro. Det samme med vår opplevde rett til å kreve at greina vi sitter på skal stå til rette for oss når vi merker at baken har blitt nummen. Jeg er for øvrig enig i at avstemningen kan virke noe meningsløs, men hvis den kan endre på hvordan venstremargen framstår så er det ingenting å tape. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 17:26 (CEST)

Det er alt å tape på denne avstemningen. Dette ender opp med å bli et "salig rot" når fundamentalt forskjellige problemstillinger blandes. Da vil avstemningen ende opp med å bli tolket som et behov for å har riktig navn i venstremargen og kan ikke tas til inntekt for et oppriktig ønske om flytting. Hva en flytting vil kunne tenkes å innebære må vi ha skikkelig kunnskap om og det må vi ha før det stemmes og avstemningen skal ikke da dreie seg om visningsnavn i venstremargen. Uansett utfall vil ikke denne avstemningen slik den er formulert, kunne tas til inntekt for at folk faktisk ønsker å flytte hele no.wikipedia.org. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 27. sep. 2017 kl. 17:39 (CEST)

Jeg har vanskelig for å se verken hvordan endring av språkkode eller domeneprefiks kan føre til mer rot, eller hvordan rotet kan bli noe saligere enn det allerede er. Men hvis målet er å sikre status quo, skal jeg innrømme at urealistisk høye krav til empiri og garantier nok kan være en effektiv angrepsvinkel. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 18:03 (CEST)
Avstemningen kan ikke tas til inntekt for et ønske om flytting fra no. til nb.. Avstemningen kan ikke tas til inntekt for et ønske om å få riktig språknavn i venstremargen. Avstemningen kan ikke gi et resultat som kan brukes til noe. Avstemningen vil heller ikke kunne tas til inntekt for å sikre noe status quo uansett hva man måtte mene er status quo. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 27. sep. 2017 kl. 18:12 (CEST)

Dyveldi skriver følgende i første innlegget i denne tråden: «Det er ikke satt noen avgrensning for hvem som skal kunne stemme. Skaff deg et par redigeringer etter at forslaget ble reist og du er "aktiv"?.»

Det er feil, i innledningen til avstemning står følgende: «Alle brukernavn aktive på dette prosjektet før forslaget til avstemning ble reist (dvs. 18. sep. 2017 kl. 18:47) har stemmerett, og saken avgjøres ved alminnelig flertall.».

Dersom et flertall støtter avstemningsforslaget og det er rimelig deltakelse så betyr det at denne språkversjonen av Wikipedia går inn for å endre språkkode fra no til nb og endre domeneprefiks fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner. Vi har holdt ulike slike avstemninger siden jeg begynte å delta her i 2004 og det er akseptert av det store flertall at omstridte saker kan avgjøres på denne måten. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 18:29 (CEST)

Du har skrevet aktive og det er ikke en klar begrensning. Videre står det i forslaget «for å sikre at Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner» og da dreier det seg ikke lenger om bytte av språkkode, men om visningsnavn i venstremargen. Å flytte på grunnlag av denne avstemningen er ikke forsvarlig. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 27. sep. 2017 kl. 20:23 (CEST)
Om noen har registrert en konto før nevnte dato, da er man aktiv. Samme om man har ett bidrag eller ett tusen bidrag. Det er en ganske klar avgrensing, riktignok åpner den for at mange kan stemme, men det er også hensikten. Mht. stemmer er det viktige å unngå at man kan registrere seg i etterkant, og det sperrer reglene jeg har satt opp effektivt for.
Hensikten med å bytte språkkode og domeneprefiks er å sikre at artikler på dette prosjektet vises som Wikipedia bokmål på andre språkversjoner. For å oppnå måle (tilbake til situasjonen før endringen i august) må vi ta tiltak (endre språkkode og domeneprefiks).
Det er ikke noe uforsvarlig i dette, og for så godt som alle vil dette kun vises ved at vi etterhvert får tilbake Norsk bokmål når andre språkversjoner peker til artikler på denne språkversjonen. Gitt at man innser det håpløse mht. språkpolitikk at lenker til artikler her nå er merket med Norsk, så synes det ingen annen realistisk måte dette kan løses på. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 20:44 (CEST)

Det er en god del feil og unøyaktigheter i Dyveldi sitt innledende innlegg

 1. Navnet på prosjektet er «Wikipedia». Underprosjekt på de enkelte språkene har ikke selvstendige navn utover hva som skrives inn på de enkelte sidene, men de er flere steder koblet mot eksonymet for språket de har valgt å bruke. Når eksonymet blir korrigert så vil «navnet på prosjektet» endres.
 2. Språket er angitt med en kode flere steder, og for dette prosjektet er kodene inkonsistente mellom de forskjellige stedene. Noen av disse stedene er koden satt til «no» som er «norsk», noen steder er den satt til «nb» som er «norsk bokmål». Hvorvidt en gjør et vedtak om bruk av språkkode eller eksonym er symmetrisk, det ene medfører det andre.
 3. Både og, de henger sammen selv om det er to forskjellige koder. Det mest vesentlige tilfellet er at begge står i en og samme tabellrad. Denne er nå inkonsistent, og det er lite sannsynlig at de involverte er villige til å endre denne til noe annet enn noe som er mer konsistent.
 4. Det pågår allerede en organisering og strukturering av krav og ønsker, og dette er del av en løpende prosess. Du finner de aktuelle diskusjonene på profile og board.
 5. Dette er feil. Jeg ser ingen problem med at avstemmingen er såpass åpen, det sikrer at folk fra nynorsk kan stemme og de er helt klart en part i saken.
 6. Premisset er feil, men det som skjer i praksis er at en god del folk må involveres, og disse kommer ikke til å gjøre noe som helst før de får et go fra mw:Wikimedia Technical Committee. Jeg kjenner en del av disse folka, og de kommer til å stille noen sentrale spørsmål; hvor stor er backlog etter endringen, følger forslaget etablerte standarder, vil det løse et reelt problem, og vil en endring løse eller introdusere nye bugs.
 7. Igjen feil premiss, men at endringen ikke er rullet tilbake er igrunnen svar godt nok.

Tror det skal være det meste. — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 21:40 (CEST)

I hovedsak en grei imøtegåelse av Dyveldis innlegg fra Jeblad, bortsett fra punkt 5. De som stemmer må ha vært aktive her før angitt dato. I og med at mange av de som bidrar til Wikipedia på nynorsk også er aktive her, så betyr det at de kan stemme her, og det er også hensikten, det ville vært urimelig å utelukke de selv om de bidrar til begge prosjekter. Men om en bidragsyter kun har vært aktiv på Wikipedia på nynorsk før angitt dato, så kan hun eller han ikke delta i avstemningen. Ulf Larsen (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 21:53 (CEST)
Jeg prøvde meg to ganger i går å komme til orde, men ble møtt med opptattsignal (redigeringskonflikt) hver gang. Nå er vel alle på jobben, så da kan jeg komme til. Temaet for avstemningen er presist nok. Det er nesten litt for presist, ved at det ikke bare taler om flytting fra no til nb, men også formålet med dette. Hver og en får legge sitt i sin stemmegivning. Viktigere er at vi må ha tillit til at de som skal sette vedtaket ut i livet, vurderer forsvarligeten av det, og gjrnnomfører det på en hensiktsmessig måte. Vedtaket gir uttrykk for en folkemening. Jeg håper det blir et tydelig ja. Det kan de ansvarlige forholde seg til, og behandle på en god måte. Et nei eller et tja, er det vanskelig å vite hva man skal gjøre med. --Trygve Nodeland (diskusjon) 28. sep. 2017 kl. 13:00 (CEST)

Avviser Jeblad og det helper ikke å bytte eksynom til demonym eller påstander om at premisset er feil.
-- Vi vet grunnleggende ikke hva det vil føre til å flytte alt innhold fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org.
-- no. eller nb. er ikke noe som i annet enn url-adressen synes. Forøvrig så forholder vel de fleste av oss til det vi ser, nemlig artikler, diskusjoner mv og det andre skriver. For de fleste av oss er det som betyr noe når vi jobber er det vi jobber med og ikke url-adressen. Fra et slikt synspunkt kunne url-adrssen fint vært «hansen.wikipedia.org» eller «jensen.wikipedia.org». Problemet her er ikke adressen men flytting fra en adresse til en annen.
-- En flytting kan få store konsekvenser for det innholdet vi jobber med, lenker, maler, verktøy og mye annet som får dette til å virke. Vi vet per nå ikke hva det kan tenkes å bli. Det er fremsatt en del teorier, men en oversikt mangler.
-- En flytting fra en url-adresse til en annen vil påvirke alt av lenker inn til no.wikipedia.org. Vi har mange ganger fått demonstrert hva som skjer når det offentlige flytter, "rydder" og omorganiserer nettstedene sine. Våre lenker ut til dem dør. Vi kan være ganske sikre på at det offentlige (og andre som omorganiserer seg) har tatt stilling til at når de flyttet/omorganiserte så kom lenker inn til å dø og i de fleste tilfelle aktivt bestemt seg for at det ville de ikke ta hensyn til.
-- På mange måter spiller ikke en url-adresse stor rolle for brukerne når de jobber, men det er konsekvensene her inne og alle andre steder som kan spille en rolle. Dette er konsekvenser vi per i dag ikke har noen god oversikt over. Flytting dreier seg om veldig mye mer enn visningsnavn i venstremargen.
-- Her blandes sammen to tema. Jeg har ikke sett noen ta til orde for at vi ikke skal hete «Norsk bokmål» i venstremargen. Den avstemningen er det neppe nødvendig å ta. Nå blandes dette sammen med en flytting som kan ha uante konsekvenser veldig mange steder inklusive for brukernes arbeid på Wikipedia på norsk bokmål og riksmål. Det innebærer at selve grunnlaget for å ha en mening om flytting er for dårlig. Dette i kombinasjon med at hvem som kan stemme er upresist så mister avstemningen troverdighet. Den kan ikke en gang tolkes som en støtte til å få tilbake visningsnavn siden motstemmene neppe kan tolkes som en stemme mot «Norsk bokmål» i venstre margen. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 13:38 (CEST)

Det skal jo opprettes en permanent omdirigering fra no til nb så dette med lenker o.l. har vel ikke noe å si? Altså ingen lenker dør hvis det flyttes. --- Løken (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 13:51 (CEST)
Oi, skrivefeil, skulle vært endonym. Både eksonym og endonym er autonym.
Subdomenet er det folk ser og som de de derfor assosierer med språket. Dermed er dette det viktigste stedet for informasjon om hvilket språk som brukes for prosjektet. Nettopp fordi mange interne verktøy og eksterne nett-tjenester gjør bruk av likhet mellom internt språk og domenet er det viktig at disse er like og satt riktig. Internt er det lite som er hardkodet til å bruke bestemte URL-er og språkkoder, for det finnes mekanismer for å generalisere. Det er viktig å bruke disse slik at kode (både programkode og malkode) kan gjenbrukes. Det finnes helt sikkert tilfeller hvor noen har hardkodet domener og språk, men da bør dette fikses. For å finne slike feil settes det opp interne speil. Det finnes en oversikt over slike på Deployment, eller du kan gå til engelsk wp og ta en titt. Det er helt uproblematisk å få satt opp et slikt testmiljø for dette prosjektet.
Nope, det vil ikke påvirke alt av lenker. Dette er forklart gjentatte ganger. Brukere kan følge både https://no.wikipedia.org og https://nb.wikipedia.org inn til dette prosjektet. Eneste endringen blir hvem av de to som er alias.
Står i starten av avstemmingen «…Wikipedia på bokmål vises som Norsk bokmål på andre språkversjoner.»[5]
Det kommer nok til å bli noen runder med innlegg hvor forskjellige påstander vil bli brukt som argument for og imot en avstemming, men jeg tror det er lurt å sjekke ut hva som faktisk er riktig. — Jeblad 30. sep. 2017 kl. 16:18 (CEST)
Bare slutt å bruk fremmedord. Det går ikke bra og går generelt ut over innleggene dine. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 18:11 (CEST)
Dyveldi skriver igjen i et innlegg at «hvem som kan stemme er upresist». Dette er de som kan stemme (gjengitt fra innledning til avstemning): «Alle brukernavn aktive på dette prosjektet før forslaget til avstemning ble reist (dvs. 18. sep. 2017 kl. 18:47) har stemmerett». Jeg kan ikke se at det er noe upresist i den formuleringen. Ulf Larsen (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 16:29 (CEST)
Beklager, Dyveldi, men det har allerede blitt flyttet en wikipedia en av de to hviterussiske wikipediaene ble flyttet i september 2015, som resulterte i noen små problemer de første 2 dagene, men ser ut som det meste løste seg ganske fort, noe som er imponerene med tanke på at det var første gangen de hadde prøvd det. Hvis vi flytter vil de problemene være kjent og kan løses enda fortere i vårt tilfelle. Det eneste problemet vi må rydde opp i selv blir muligens utvidelsene vi har laget på dette prosjektet, men det vil være en triviell sak å gå igjennom disse og forandre no til nb der det forekommer. Og som jeg har forsøkt å forklare før, jeg tviler veldig veldig veldig sterkt på om noen av oss klarer å overtale foundation til å reintrodusere enn feil i språktabellen slik at "no" viser til "norsk bokmål", derfor er nok den eneste måten å få løst det problemet, som du også har identifisert å faktisk flytte til riktig språkkode. Noe vi skulle ha gjort for flere år siden. De få problemene de første dagene med oppsett er ikkenoe imot fremtidlige tekniske problemer med å forbli på no.wiki. Profoss (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 17:52 (CEST)
En annen ting som vi må regne med at påvirkes er alle favoritter/lenker/bokmerker/snarveier som den enkelte har på sine personlige datamaskiner. Alle mine går til no.wikipedia.org . Vi har et konkret eksempel på hva som kan tenkes å skje i lenken til bokmålsordboka her http://nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi. Den går til uio.no, men hele ordboka er flyttet til http://ordbok.uib.no . Samme ordboka, men altså flyttet til ny url. Tidligere lå det en opplysningsside hos UiO som henviste videre. Den er nå borte og snarveien jeg har laget virker ikke lenger. For no.wikipedia.org så snakker vi ikke om en url-adresse som skal omdirigeres, absolutt alle mulige måter å lenke på må omadresseres og ingen her har en gang vist at det vil bli etterlatt noe slikt om dette flyttes. Uten at noen som faktisk vet og jobber med dette så er det temmelig i det uvisse. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 18:11 (CEST)
Hvor i alle dager har du det ifra? Sitter du på informasjon som jeg ikke har tilgang til, eller er det bare FUD? - Soulkeeper (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 18:18 (CEST)
Når nettleseren prøver å nå tidligere bokmerker og får en «301 Permanently moved» så vil bokmerket endres. Samme skjer med søkemotorer. Selv nettsider som ikke oppfører seg som de skal vil bli omdirigert av serverene. Nettlesere får nå en 301 hvis du bruker en URL som går til http://nb.wikipedia.org, den endres til http://no.wikipedia.org. Første omdirigering gir «301 TLS Redirect» for å skifte til «https://nb.wikipedia.org/», andre omdirigering gir «301 Moved Permanently» for å skifte til «https://no.wikipedia.org», tredje omdirigering gir «301 Moved Permanently» for å skifte til «https://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside». Det fjerde oppslaget gir «200 OK» og den aktuelle siden. (Hentet med wget wget -SO- -T 5 -t 1 nb.wikipedia.org) Disse omdirigeringene håndteres av en håndfull regler på serverene, og er uavhengige av de enkelte sidene. WMF har selv full kontroll på disse omdirigeringene, så hvis de blir fjernet eller endret så er det fordi det er nødvendig å gjøre det. — Jeblad 30. sep. 2017 kl. 18:46 (CEST)
Bruker:Dyveldi: Det eneste uvisse er de scenariene du produserer opp, som har lite eller ingen rot i virkeligheten. Redirect blir tatt hånd om slik Jeblad har vist til. Hvis du har legitime spørsmål rundt flyttingen vennligst ta opp det som spørsmål, istedetfor å nøre opp under feiloppfatninger på tvilsomt grunnlag som kan forlede andre. Profoss (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 20:28 (CEST)
Og så kom påstandene om legitime spørsmål, ærlig talt Profoss. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 21:59 (CEST)
Bruker:Dyveldi: Det står jeg for, her er det snakk om en avstemning om å flytte, basert på tidligere erfaringer med flyttinger av wikipediaer har dette gått bra og med minimale tekniske problemer, i tillegg har punktet om bokmerker og adresser blitt besvart så mange ganger at jeg mener det er et illegitimt spørsmål å reise enda en gang. Dette er ikke noe annet enn et forsøk på å spre frykt for å få andre brukere til å stemme for en løsning som vil involvere flere tekniske problemer i fremtiden (altså å fortsette med no.wiki som hovedoppføring). Profoss (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 15:25 (CEST)
Nei Profoss og det hjelper ikke å skrive tilsvar foran svaret mitt, se det jeg skrev nedenfor. Dette er en avstemning basert på at utviklerne har endret visningsnavn i språklisten i venstre marg og det er et dårlig grunnlag å diskutere flytting på. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 1. okt. 2017 kl. 18:50 (CEST)
Beklager, jeg forsto at du hadde delt innlegget ditt i to som et ønske om å gå i direkte dialog rundt det jeg ser som problematisk argumentasjonsteknikk og diskusjonsform, og derfor svarte jeg på den delen av innlegget som var direkte adressert til meg. Profoss (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 18:55 (CEST)
Det jeg sier er at her har det vært påstander og spekulasjoner enmass. Det betyr at det mangler kunnskap om hva som er konsekvensene av det det skal stemmes over. Plutselig blir noen få som har ønsket en flytting lenge veldig sikre og det er ikke tillitvekkende. Jeg etterlyser sikker kunnskap og peker på at det mangler. Det må ikke bare være sikker kunnskap, men vi skal vite hva det er usikkerhet rundt. Det har ikke kommet uttalelser fra uviklere eller andre som jobber med dette og som vet hva en flyttejobb innebærer og hva den kan føre til. Her innviteres til å stemme over noe som har uvisse konsekvenser og det er uvisst hvor mange steder konsekvensene kan dukke opp. Det er ikke en avstemning vi bør ha. Punkt 1 for å stemme for noe at man vet hva det kan føre til. Det mangler i denne diskusjonen, men påstander er det nok av. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 21:59 (CEST)
Det virker som du tror dette er noe unikt som kun gjelder nowiki. Det er flere som har endret språkkode, du trenger ikke gå lengre enn til svwiki. Krenair endret be-x-old til be-tarask, noe han informerte om i tråden på Phabricator. (phab:T173602#3536448,phab:T173602#3536608) Hvis en endring blir gjort så vil ikke nowiki bli håndtert annerledes enn andre prosjekter som har endret disse kodene. Uansett må dette forbi folka i mw:Wikimedia Technical Committee, og de er absolutt istand til å forutse eventuelle problemer. Jeg tviler på om dette blir gjort før nødvendige script er på plass, men hvis det viser seg at det er et ønske fra nettsamfunnet så er jeg ganske sikker på at arbeidet med dette blir prioritert. Det er ingen stor hemmelighet at «no» er en blocker for å få løst disse problemene. — Jeblad 30. sep. 2017 kl. 22:57 (CEST)
«Plutselig blir noen få som har ønsket en flytting lenge veldig sikre og det er ikke tillitvekkende.» Hvem sikter du til, egentlig? Jeg har vært sikker siden jeg satte meg ordentlig inn i saken i 2009. Da argumenterte Jeblad imot, og jeg kan ikke se at Profoss deltok verken i avstemningen eller diskusjonen. Ulf har etter det jeg har sett aldri gitt uttrykk for å være sikker, bare løsningsorientert. Så hvem er det du sikter til?
Vi er alle uvitende om en rekke ting, det er helt naturlig og ikke et problem i seg selv: Folk har forskjellige spesialiteter. Det er også helt menneskelig å frykte det man ikke forstår, spesielt hvis man mangler tillit til dem som sitter på kompetansen, eller ikke anerkjenner at det finnes en kompetanse. I utgangspunktet et dette personlig problem, inntil man begynner å la uvitenheten og frykten styre samfunnet. Da har man et samfunnsproblem. - Soulkeeper (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 12:29 (CEST)
Og når motargumentet blir såkalt frykt og at andre ikke forstår så ender jeg med at dette forslaget bør falle. Da baserer argumentasjonen seg på helt feil grunnlag og har sluppet opp for argumenter for forslaget. Flytteproblematikken bør reises som en uavhengig avstemning. ツDyveldi☯ prat ✉ post 1. okt. 2017 kl. 18:50 (CEST)
Et motargument må nødvendigvis relatere til argumentet. Noe annet ville vært usaklig. - Soulkeeper (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 19:28 (CEST)
Argumentet her er at hvis man skal planlegge å gjennomføre noe så stort som flytting av no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org så tilsier organisasjonsteorien, annen teori og erfaring at da skal man først gjennomføre en risikoanalyse. Sånnt lærer man seg når man sitter på skolebenken og utdanner seg i temaet. Videre legger man frem analysen/e for dem som skal ta beslutningen. Listen over gjøremål er ganske lang for så store oppgaver som dette. Svaret på det argumentet er ikke å avvise det som frykt. Dette kaller vi andre realisme. Alle som jobber med og i datasystemer må daglig forholde seg til ting som ikke virker eller som virker feil. Det er også slik at alt ikke lar seg forutse så det vil også være utilsiktede konsekvenser som blir oppdaget i ettertid. Å flytte uten å undersøke hva som kan tenkes å skje er som å forsøke å gå inn i en skog med svart bind for øynene og tro at du kommer til å finne lyset i andre enden. ツDyveldi☯ prat ✉ post 1. okt. 2017 kl. 21:58 (CEST)
Det er ingen motsetning mellom å si sin mening i en avstemming og gjøre en konsekvensanalyse. Regner med at du mener konsekvensanalyse, en risikoanalyse er ikke helt det samme, selv om begrepene brukes om hverandre. Første er generelle utfall av en handling, andre er sannsynlighet for kritiske utfall.
Tror kanskje jeg vil presisere at jeg har jobbet sammen med en del av de involverte folka, og vet hvor grundige de er. Spesielt vil jeg nevne at jeg har delt kontorpult med Daniel Kinzler som leder mw:Wikimedia Technical Committee, og har full tillit til at han og resten av folka i komitéen skal klare å påvise alle vesentlige konsekvenser.
Likevel (og igjen) de som eventuelt skal gjøre disse endringene jobber på et vis som sikrer at svært få feil slipper gjennom. — Jeblad 1. okt. 2017 kl. 22:20 (CEST)

Vi er no.wikipedia.orgRediger

– Å endre domeneprefiks er ikke aktuelt uansett. Vi er no.wikipedia.org. Om noen vil starte et nytt prosjekt står de fritt til å gjøre det. Å stjele 15 års opparbeidet eierskap er IKKE aktuelt uansett. Se forøvrig punktlisten Nei til flytting fra nowiki til nbwiki. At Jeblad lukker saken om å endre tilbake til Norsk bokmål er ja … https://phabricator.wikimedia.org/T173602 «Closing this as it will imply to break with BCP-47. Choosing "invalid" as per T173602#3613072». Men typisk. Nsaa (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 22:41 (CEST)

Tasken som ble lukket gjaldt et ønske om revertering, som ville gjenintrodusert en hel rekke feil. Det er ikke lukking av en sak «om å endre tilbake til Norsk bokmål». — Jeblad 26. sep. 2017 kl. 22:50 (CEST)
Ja jeg må da tydeligvis ikke kunne lese «Revert "norsk bokmål" -> "norsk" change». Eller? Nsaa (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 22:56 (CEST)
Saken Revert "norsk bokmål" -> "norsk" change handler om å tilbakestille endringen Rename autonym for 'no' from 'norsk bokmål' to 'norsk'. Endringen forandret ikke noe på denne wikien, derimot korrigerte den språknavnet til språkkoden no, noe som påvirker denne wikien. Korrigeringen er korrekt, selv om effekten for oss er uønsket. Årsaken til at korrigeringen påvirker denne wikien, er at denne wikiens språkkode, no, ikke representerer wikiens språkinnhold på en tilstrekkelig god måte. Hvis man endrer språkkoden på wikien til en språkkode som passer bedre overens med det faktiske språkinnholdet, vil konsekvensen bli at også språknavnet som vises blir i tråd med det språknavnet som det er ønskelig å vise i forbindelse med denne wikien. - Soulkeeper (diskusjon) 26. sep. 2017 kl. 23:34 (CEST)
Det er helt sikkert korrekt ihht til en regel (ISO standard eller noe) om at no.* = norsk (makrospråk), men den er slett ikke korrekt ihht det entydige faktum at no.* er bokmål/riksmål. vi komme forbi disse formalitetene og finne ut hvordan dette kan løses teknisk. --Vennlig hilsen Erik d.y. 27. sep. 2017 kl. 00:16 (CEST)
Ja, det er et faktum at denne wikien har språkkoden no, og det er også et faktum at vi ønsker å bruke wikien til bokmål/riksmål, men det er et nettopp dette (selvvalgte) avviket som gir oss det problemet som vi ser den dag i dag. Ønsket om å bruke språkkoden no er simpelthen ikke kompatibelt med ønsket om at det skal stå «norsk (bokmål)» i venstremargen. Grunnen til at vi fikk i pose og sekk før, var at utviklerne så gjennom fingrene med inkompatibiliteten til tross for at det skapte unødige problemer. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 00:32 (CEST)
Ja, det forstår vi, det som ikke er mulig å få klarhet i er hvor stort problemet er, hvor mye fikling eller anstrengelse kreves for å få merkelappen bokmål i venstremargen. Er den nåværende løsningen en bekvemmelighet eller er det tvingende nødvendig? Gitt de lange diskusjonene og det sterke ønsket mener jeg svaret på det spørsmålet er avgjørende. --Vennlig hilsen Erik d.y. 27. sep. 2017 kl. 00:48 (CEST)
En slik dikotomi er det ikke sikkert at det finnes noen som kan svare på. Spennet av mulige nyanser mellom «bekvemmelighet» og «tvingende nødvendighet» er stort og trolig veldig komplekst. Om det finnes en enkeltperson som har full oversikt over hvordan språkkodene i Wikimedia interagerer, blir jeg overrasket. Jeg blir også litt imponert hvis det finnes noen med full oversikt over bare hvordan de norske språkkodene interagerer i praksis. I så fall kan vi jo håpe at vedkommende vil uttale seg, men jeg tror ikke vi skal holde pusten. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 01:06 (CEST)
Kan legge til at tidligere var de enkelte underprosjektene nokså frittstående, men med økende datautveksling på tvers av hoved- og underprosjekter blir det stadig vanskeligere å opprettholde alle avvikene. [Fila som lister alle avvikene mellom prosjektene [6] er på omtrent 20k linjer.] — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 00:40 (CEST)
(redigeringskonflikt)Vi er Wikipedia på bokmål og riksmål. Vi er IKKE Wikipedia på bokmål. Vi holder til på no.wikipedia.org uansett. Dette tøvet som stadig kommer opp om å flytte stopper nå. Det vil aldri oppnås konsensus om flytting som er påkrevet. Nsaa (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 00:19 (CEST)
Bare en liten saksopplysning til Nsaa når han skriver at «om noen vil starte et nytt prosjekt står de fritt til å gjøre det». Da ZorroIII spurte om dette på meta:Requests for new languages/Wikipedia Norsk (bokmål) fikk han nei til svar fra Wikimedias språkkomité, med en «Please, use the main Norwegian Wikipedia for Bokmal»-kommentar. Nå kan man jo se på forespørselen hans som noe som grenser opp imot et «POINT»-stunt, men det er vel uansett en nyttig saksopplysning at komiteen så på no.wikipedia som «the main Norwegian Wikipedia for Bokmal». Hilsen Kjetil_r 26. sep. 2017 kl. 23:30 (CEST)
Takk Kjetil r! Den husket jeg ikke.Godt poeng. Nsaa (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 00:22 (CEST)
Brukere på prosjektet har eierskap på opphavsretten til sine bidrag, og det er det hele. Eierskap på varemerket og merkevaren, inklusive domenet, er eid av WMF. Uansett hva som måtte bli bestemt her inne så er dette prosjektet kun ett av flere, og ønsker må veies opp mot det som måtte være nødvendig for å få alle nettstedene til å fungere. — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 11:12 (CEST)
Du har helt rett i at WMF eier wikipedia.org og disponerer dette. Skal vi eventuelt tvangsflyttes til nb.wikipedia.org vil det kreve et styrevedtak i Foundations styre. no.wikipedia.org fungerer utmerket i dag og din håpløse antydning om å få alle nettstedene til å fungere er direkte feil. At en liten detalj ikke fungerer optimalt må vi bare finne oss i ser det ut til. At man bruker en slik liten detalj for å tvinge gjennom en flytting som har drastisk verre konsekvenser for vårt prosjekt er hårreisende. Riksmål har aldri vært bokmål. Det normeres uavhengig av bokmålet som nå tillater alt, selv de fleste nynorskformene. Derfor er det språkpolitisk særdeles skadelig. Vi er avhengig av en stram normering som følger bruken, ikke som er normative slik det har vært tradisjon for i Språkrådet. Nsaa (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:07 (CEST)
Jeg vil gjerne se en referanse for at endring av språkkode eller endring av domeneprefiks krever et styrevedtak i WMF. Det hadde også vært morsomt å se en referanse for at bokmål tillater de fleste formene av nynorsk. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:12 (CEST)
Sjekk punkt 19. her Bruker:Nsaa/Prefiks#Nei_til_flytting_fra_nowiki_til_nbwiki:

Å legge riksmål under bokmål er veldig feil da bokmål dekker nesten hele det norske skriftspråk, selv de mange nynorskformer. Riksmål har en helt egen hundreårig historie med mange av de ledende kulturbærerene av det norske språk. For å illustrere hvor fjernt bokmålet kan være fra riksmål kan vi ta dette eksempelet

  • «Kvinnen ble oppfordret til selv å legge alle kortene på bordet med hensyn til hva hun drev med hjemme i fritiden sin.» moderat bokmål og riksmål [1]
  • «Kvinna blei oppfordra til sjøl å legge alle korta på bordet med omsyn til hva hun dreiv med heime i fritida si.» radikalt bokmål[1]
  • «Kvinna blei oppfordra til sjøl å legge alle korta på bordet med omsyn til kva ho dreiv med heime i fritida si.» nynorsk
Kilder
Nsaa (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:37 (CEST)
Dette besvarer ingen av forespørslene. - Soulkeeper (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 15:30 (CEST)
(redigeringskollisjon) Jeg har bevist unngått denne diskusjonen de siste ukene (med unntak av forslaget om å flytte uten omdirigering) og jeg vil gjerne be Nsaa om å unngå ord som "håpløse" og "tøv" rundt andres forslag. dette legger ikke opp til debatt og det fremmer ikke ditt syn i saken. Profoss (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:16 (CEST)
Tja, det brukes særdeles kraftige ord fra visse parter for å få til en flytting fra nowiki til nbwiki. Man har til og med opprettet nok en avstemning om temaet uten å ta med seg et tredjealternativ som er at vi åpner for nynorsk på nowikipedia (mye bedre løsning enn å flytte til nbwiki). «Håpløst» og «tøv» går mer mot at man forsøker å tvinge gjennom en endring gjennom simpelt flertall som det kreves konsensus om skal kunne gjennomføres. Nok en gang. Vi er no.wikipedia.org. Kan vi avslutte denne prosessen nå og gå tilbake og skrive artikler? Nsaa (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:28 (CEST)
For de av oss som ikke deler ditt personlige språksyn så er det faktisk en ganske viktig sak. Den forrige avstemningen (der jeg faktisk står oppført med en strøkt stemme for å ikke flytte var preget av svært dårlig informasjon rundt flytteprosessen og foregikk på en tid da vi i langt mindre grad var del av et større mediawikiparaply. Dette har gradvis forandret seg opp igjennom årene, Commons, wikidata osv har kommet til og i løpet av disse årene har vår bruk av no for bokmålswikipedia blitt et problem, foreksempel ved utvikling. Det er mye større sannsynlighet at det problemet blir verre, snarere enn bedre etterhvert som Wikimedia utvikler seg. En effektiv måte å unngå disse problemene og samtidig rette opp en feilaktig bruk av språkkoden er å flytte til nb.wiki og beholde no.wiki som omdirigering. Profoss (diskusjon) 27. sep. 2017 kl. 14:36 (CEST)
Støtter Nsaa her, har sett hvordan raddissiden sjikanerte, harselerte og latterliggjorde dem de oppfattet som motstandere i tidligere diskusjoner. Innleggene burde vært brukt som lærebok i herske- og kneblingsteknikker. Det er faktisk en ganske viktig sak for mange andre enn den siden du plasserer deg selv på. 109.247.144.11 27. sep. 2017 kl. 18:51 (CEST)
Rolig, innlegget ditt er akkurat like ille. — Jeblad 27. sep. 2017 kl. 21:46 (CEST)
Og hva er ditt motiv for dette innlegget? Hva er nytten av det, Jeblad? 109.247.144.11 28. sep. 2017 kl. 01:41 (CEST)

Avstemningsresultat og stemmegivereRediger

Ulflarsen har nylig gjennomført avstemninger vedr. "Rettesiden" (se ovenfor) og "God artikkel". Selv om dette er mindre viktige saker, valgte han å benytte adminåremålsreglene. Men når det så skal stemmes over en større sak, nemlig å flytte hele underprosjektet til en annen adresse, da holder det altså med én stemmes overvekt, og nesten alle med brukerkonto har stemmerett. Det henger absolutt ikke på greip! Mvh. Nording 28. sep. 2017 kl. 13:29 (CEST)

Hva er ditt forslag for å løse problemet med at lenker til artikler på denne språkversjonen vises som Norsk på andre språkversjoner, i stedet for Norsk bokmål, slik det var inntil august? Ulf Larsen (diskusjon) 28. sep. 2017 kl. 13:44 (CEST)
Helt uholdbart. I en slik sak bør man selvsagt bruke adminåremålsreglene.--Ezzex (diskusjon) 28. sep. 2017 kl. 14:18 (CEST)

@Ulflarsen: Jeg betrakter det ikke som et problem. Den som iverksetter en avstemning, bør for øvrig ikke ha rett til å bestemme hvem som skal kunne stemme, og hvordan resultatet skal tolkes, da det gir vedkommende en urimelig/uforholdsmessig stor innflytelse sammenlignet med andre bidragsytere. (Etter denne avstemningen ble saken vurdert/avgjort av en uhildet admin.) Videre mener jeg at Ulflarsens krav om "rimelig deltakelse", er håpløst upresist. Nording 28. sep. 2017 kl. 15:08 (CEST)

Slik jeg oppfatter regler og sedvane rundt dette er det vesentlige mht. avstemninger at de varsles i rimelig tid, går en forhåndsbestemt periode, angir klart hva det dreier seg om og hvem som har stemmerett. Ellers gir det seg selv at legitimiteten til en avstemning øker jo flere som deltar, og jo flere av de som deltar som stemmer for.
Om noen er misfornøyd så kan de stemme mot, eller de kan la vær å stemme. Forøvrig kan jeg berolige både deg og andre med at det uansett utfall ikke blir utlyst noen flere avstemninger om dette temaet fra meg. Ulf Larsen (diskusjon) 28. sep. 2017 kl. 17:20 (CEST)
Hele avstemningen er noe skjev. Jeg ba om å få et alternativ til inn. Åpne opp for nynorsk (for å unngå flytting). Videre er spørsmålsstillingen slik Dyveldi påpeker en blanding av flere ting. Avstemningen går på at de fleste vil ha Norsk bokmål eller Norsk bokmål og riksmål i venstremargen da dette betyr mye for en del. Det går i liten grad på at man ønsker å flytte fra no.wikipedia.org til nb.wikipedia.org. Dette har jo til og med forslagsstiller spesifisert flere ganger. Jeg stiller meg forøvrig helt bak Nording og hans påpekning av stemmebegrensninger. Hele setuppet bare svekker dennes gyldighet.Nsaa (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 20:52 (CEST)
Til Nsaa: Når det gjelder avstemninger så mener jeg man bør forholde seg til det som er realistisk etter saken er diskutert noe tid. Jeg kan ikke se at ditt forslag om å ta inn nynorsk har fått noen som helst støtte, følgelig har det lite for seg å ta det inn som en del av avstemningsgrunnlaget.
Dersom det var mulig å uten videre endre tilbake til situasjonen før endringen i august i år så hadde jeg støttet det, det har jeg også gitt uttrykk for en rekke ganger. Men det er ikke noen som helst antydning om at noe slikt er mulig. Kjetil_r har reist spørsmålet og nevnt at han vil sende en e-post til WMF om saken, noe jeg stiller meg bak. Dersom en slik e-post sendes og det kommer et positivt svar på det, så mener jeg det må bety at avstemningen avblåses/nulles, gitt formålet for den. Ulf Larsen (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 21:43 (CEST)

Hva jeg har satt opp mht. denne avstemningen er såvidt jeg kan se stort sett iht. Wikipedia:Avstemninger, forøvrig samme som ble benyttet under avstemningn om prefiks i 2009. Den avstemningen ble, som denne, avgjort ved enkelt flertall. Bemerk ellers at Wikipedia:Avstemninger ikke er en offisiell retningslinje, men et utkast, som jeg altså har lagt meg tett på. Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 06:59 (CEST)

At WP:STEM ikke er vedtatt, medfører at siden er ugyldig. Den er altså ikke litt gyldig. Det kunne like gjerne stått et annet utkast/forslag der, eller intet utkast i det hele tatt. Hilsen Nording 2. okt. 2017 kl. 08:47 (CEST)
Til Nording: Det er korrekt, men jeg har heller ikke hevdet at den er litt gyldig, jeg har kun nevnt at jeg har lagt meg tett opp til den. Forøvrig er den henvist til ved avstemningen i 2009 om samme emne. Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 09:24 (CEST)

Det springende punktRediger

Som Soulkeeper har nevnt virker det som diskusjonen går i ring. Så vidt jeg kan forstå er hensikten med en evt flytting til nb.* å få riktig kobling til ISO-kode for norsk bokmål. Jeg har på ingen måte den fulle oversikt, men det virker for meg som en slik flytting vil eller kan skape store tekniske problemer. Jeg lurer derfor på om dette er å skyte spurv med kanoner.

Alternativet er som det er nevnt utallige ganger å trikse det til slik at det står «Norsk bokmål» i venstre marg når man er inne på WP Nynorsk (helst også andre WP som dansk, engelsk etc). Jeg forstår at en slik triksing er ikke helt kurrant, men jeg er heller ikke overbevist om at det er teknisk svært vanskelig/håpløst. Jeg vil anta at for utviklerne befinner dette seg et sted på skalaen mellom «bekvemmelighet» og «tvingende nødvendighet». For oss som ikke er inne i det tekniske ville det vært fint med et ikke-teknisk svar, om mulig. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. sep. 2017 kl. 14:05 (CEST)

Innenfor utvikling og drift av systemer på denne størrelsen er «triksing» alltid ukurant, uten unntak, så der har du helt rett. Eventuelle tekniske problemer forårsaket av en eventuell endring vil være av kortsiktig karakter, og forsvinnende små sammenlignet med tekniske problemer av permanent karakter forårsaket av en eventuell mangel på endring. For å si det folkelig, å trikse til noe i stedet for å rette det underliggende problemet vil være sammenlignbart med å pisse i buksa for å holde seg varm. Jeg sitter ikke på noen objektiv sannhet; Dette er min mening som programvareutvikler og driftstekniker, riktignok utenfor Wikimedia, og jeg uttaler meg derfor på generelt grunnlag. Wikipedia er for meg bare en hobby, og her har jeg holdt på med koordinering av språkversjoner, primært interwiki-lenking, i elleve år. - Soulkeeper (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 14:45 (CEST)
Mangelen på kommunikasjon fra Wikimedia Foundation gjør at det er mye spekulasjoner her, både fra meg og andre. Det bekymrer meg litt at vi diskuterer til dels radikale tiltak (endring av domene-prefiks) uten å vite om 1) Wikimedia Foundation ser på en konsensus på dette prosjektet som nødvendig for en eventuell flytting, eller 2) Om Wikimedia Foundation har tid / lyst / ressurser til å følge opp dersom det blir flertall for et bytte, eller 3) Endringen som startet diskusjonen (det at interwiki-navnet vårt plutselig ble endret fra «norsk bokmål» til «norsk») var en bevisst handling eller om det var en bieffekt man ikke hadde tenkt på forårsaket av en rutinemessig rydding i Mediawiki-koden, eller 4) Om utviklerne har noen planer for å få tilbake «norsk bokmål» som interwiki-navn uten et eventuelt prefiksbytte.
Jeg foreslår at vi nok en gang prøver å komme i kontakt med en ansvarlig hos Foundation for å få klarhet i disse tingene, så det blir mindre spekulasjoner fra vår side. Forespørselen på Phabricator om å få tilbake «norsk bokmål» ble lukket av Jeblad som «invalid» uten at ansvarlige i Foundation kommenterte den, så det virker som om Phabricator ikke er riktig kanal for å komme i kontakt med de som kan gi oss slike svar. Hva med om vi sender en epost til CTOen eller program managerene listet på Staff_and_contractors#Technology der vi forklarer problemstillingen og ber om en kommentar? Hilsen Kjetil_r 30. sep. 2017 kl. 15:55 (CEST) (la til punkt #4 30. sep. 2017 kl. 16:01 (CEST))
Ser ingen grunn til å ikke sende en epost. Det verste som kan skje er at vi ikke får svar. For min del er det bare å kjøre på. - Soulkeeper (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 16:13 (CEST)
Signerer Soulkeeper. Samtidig vil jeg nok en gang nevne at jeg har sendt en e-post til en sentral utvikler, med kopi til en annen, uten at noe kom ut av det. Jeg mistenker at Jeblad har rett mht. at utviklerne hos Wikimedia Foundation ikke ønsker å ta i dette.Gitt såpass negativt den nåværende situasjon er for oss synes jeg uansett at vi åpner for endring av språkkode og domene-prefiks synes å være den beste veien ut av dette uføret. Ulf Larsen (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 16:24 (CEST)
WMF vil vise til mw:Wikimedia Technical Committee (jeg listet dem 27. sep. 2017 kl. 21:40 og la til Daniel via mention på phab:T173602#3547339 og subscriber på phab:T173602#3547358 24. aug.), og de vil neppe ønske eller ha vilje til å gjennintrodusere en bug. De kommer antakelig til å vise til eksisterende diskusjoner på Phabricator, ikke minst phab:project/profile/179/, og spørre Santhosh, Aharoni, og Nikerabitt om rår, og kanskje Siebrand. De tre første er folka som utvikler mw:Extension:ContentTranslation. — Jeblad 30. sep. 2017 kl. 16:48 (CEST)
Ja, det er slett ikke utenkelig at alt dramaet her gjør at de ikke vil ta i diskusjonen med en ildtang. Ikke bare har vi blåst saken ut av alle proporsjoner, vi har også holdt den gående i mange år. Det er vanskelig å klandre noen for å holde seg lengst mulig unna. Men det er jo bare én 100 % sikker måte å finne ut om man får svar på, og det er å sende (enda) en epost, så jeg skal absolutt ikke motsette meg noe sånt. - Soulkeeper (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 16:51 (CEST)
Hva de vil si vet jeg ikke, men de ønsker nok en opprydding i kaoset. WMF kommer nok ikke til å markedsføre noen egen mening. — Jeblad 30. sep. 2017 kl. 16:59 (CEST)
Til Kjetil_r: Innholdet i en e-post kan jo være så enkelt som hvorvidt utviklerne/WMF anser interwiki-navnet Norsk å henge sammen med domeneprefikset no.wikipedia.org. Den antakelsen er endel av grunnlaget for forslaget til avstemning, om vi får det skriftlig så vet vi sikkert at en eventuell endring til Norsk bokmål kun kan oppnås ved å endre språkkode og domeneprefiks. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 30. sep. 2017 kl. 17:35 (CEST)
 • Løsningen er enkel. Skriv her
https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Jimbo_Wales#Who_gets_to_decide_content_-_the_users_or_the_developers_-_the_name_of_a_language (husk å logge inn du er ikke nøvendigvis logget inn på Meta selv om du er det på norsk WP)
-- Det er brukerdiskusjonssiden til Jimbo Wales og det er en side som leses av mange og ofte besvares av andre enn Wales. Det er ikke en side hvor det nødvendigvis kommer et svar fra Wales, men det ligger på et tilstrekkelig synlig og lest nivå at det vil komme et svar.
-- Et svar kan komme til å ta tid for "noen" kommer antagelig til å måtte snakkes sammen og være i tenkeboksen en stund før "de" finner ut hva de vil svare.
-- Eposter er ikke et alternativ. Det blir ærlig talt bare rot å sitte å gjettepå hvem som måtte være rette mottaker og så skal mottaker forsøke å gjette hvor mange andre som har fått tilsvarende eller likelydende eller forskjellig epost om det samme. Enten får slike eposter ulne svar eller så blir de ignorert som feilsendt.
-- Sørg for at både spørsmål og svar kommer på ett sted hvor alle kan lese dem og gjør det her[[7]]. Drukner siden i innlegg så er det helt fint. Da kan vi håpe på at innleggene om enn kanskje ikke blir besvart enkeltvis så blir summen av spørsmål tatt på alvor.
-- Etterpå er det bare å sette seg ned å vente og eventuelt purre på svar på Wales sin brukerdiskusjonsside. ツDyveldi☯ prat ✉ post 30. sep. 2017 kl. 18:30 (CEST)
Den siden blir ikke brukt av andre enn misfornøyde brukere, så tror kanskje ikke det er noe lurt sted å poste spørsmål eller kreve svar. Sist gang han var innom den siden var 1. jan. 2011. — Jeblad 1. okt. 2017 kl. 22:26 (CEST)
Misfornøyde brukere er et formål som er midt i blinken. Poenget var ikke at at Wales skulle være den som svarer. Siden har over 4000 sidevisninger siste 12 måneder og den blir lest. Men det går fint an å bruke brukersiden hans på engelsk WP, den er veldig aktiv. Der er det mange som svarer, men vi er kanskje ikke så interessert i at de som er aktive på engelsk WP skal svare. Det er vel å foretrekke å trekke det frem på Meta. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 1. okt. 2017 kl. 22:40 (CEST)

Til orientering så vises det mer vesentlige feil, feks en:Norwegian_County_Road_13 der bokmålsnavnet i infoboksen lenkes til Norwegian i stedet for til Bokmål. Det er jo en klar faktafeil på EN WP og ikke kosmetikk. Om det er samme årsak vet ikke jeg. --Vennlig hilsen Erik d.y. 2. okt. 2017 kl. 23:03 (CEST)

Fikset her. Det er sikkert flere slike feil rundt omkring, jeg vil anta at de normalt kan rettes opp på akkurat samme måte. Mvh. Kjetil_r 2. okt. 2017 kl. 23:12 (CEST)
Utkast til epostRediger

Jeg har nå laget følgende kladd, som jeg tenker å sende til CTO Victoria Coleman, og spørre om hun kan delegere saken til noen:

Subject: WMF technical assistance requested, Norwegian interwiki names

Dear Victoria,

I am writing to you as Wikimedia Foundation's Chief Technology Officer to get clarification from Wikimedia's engineering team regarding a recent MediaWiki change that has caused disturbances in parts of the Norwegian Wikipedia communities. While I don't expect you to personally know the inner workings of MediaWiki localization source code or the language situation in Norway, I do hope that you can delegate the task to a Wikimedia staffer who can assist Norwegian wikipedians in moving towards resolving an issue that is deeply polarizing in our communities.

It's challenging to give an executive summary of the issue that's dividing us, but I'll give it a try: There are two official written standards for the Norwegian language, called "bokmål" and "nynorsk". Since 2004/05, there have been two Norwegian Wikipedia editions, one for bokmål, and one for nynorsk. The former is located at no.wikipedia.org, and the latter at nn.wikipedia.org. Until about seven weeks ago, the interwiki links to these Wikipedia editions used the labels "norsk bokmål" and "norsk nynorsk", clearly directing readers to the corresponding Wikipedia edition. But in mid-August, a software change was rolled out that caused the interwiki link to the bokmål edition to simply be labeled as "norsk", instead of the previous "norsk bokmål".

This change might seem trivial or insignificant to outsiders, but language identity is very important to many Norwegians, and language issues have been very politicized in Norway the last 100 years. The two Norwegian Wikipedia communities clearly agree that we want "norsk bokmål" and "norsk nynorsk" as interwiki names, but individual contributors don't agree on what it takes to get there. I opened a Phabricator ticket (https://phabricator.wikimedia.org/T173602) asking for "norsk bokmål" to be reinstated as the interwiki name to the Norwegian bokmål Wikipedia, but it was closed as "invalid" by a non-WMF contributor, without any WMF staff ever commenting on the issue. In order to get "norsk bokmål" back as the interwiki name, the Norwegian bokmål community is now preparing a vote about asking for the entire bokmål Wikipedia project to be moved from the subdomain no.wikimedia.org to nb.wikipedia.org, as such a move is perceived to be more in accordance with standardized language code usage and thus a way to correct the erroneous interwiki name.

However: The lack of clear communication from the WMF makes it hard for Norwegian contributors to make an informed decision about how to proceed. Could you get an WMF representative to answer the questions below, and if possible post the reply to the Norwegian bokmål Village Pump at https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tinget#Ny_avstemning_om_nb.wikipedia.org?

 1. Was the change from "norsk bokmål" to "norsk" as the interwiki name to the Norwegian bokmål Wikipedia deliberate, or did it come as an unintended side effect of routine software maintenance?
 2. Is there currently a plan in place to get "norsk bokmål" back as the interwiki name to the Norwegian bokmål Wikipedia?
 3. Would moving the Norwegian bokmål Wikipedia from the subdomain no.wikipedia.org to nb.wikipedia.org make it easier for WMF's technical staff to get "norsk bokmål" back as the interwiki name?
 4. Does the WMF consider it necessary to get a consensus or majority in the Norwegian Wikipedia communities before changing subdomains and language codes, and would the WMF actually prioritize such a change if a majority in the Norwegian communities asked for it?

I know that these questions aren't necessarily easy to answer, but getting at least a partial answer would be very helpful to our internal discussions. Thanks in advance.

Best regards,
Kjetil Ree (User:Kjetil_r)
Wikipedian since 2005

Det er jo alltid litt tricky å lage en oppsummering av et såpass komplekst og betent emne uten at det blir alt for langt, og jeg føler at jeg allerede pusher grensene for epostlengde her. Jeg er selvsagt åpen for alle konstruktive innspill for forbedring av teksten og eventuelle flere spørsmål, men jeg er skeptisk til å legge på mer bakgrunnsstoff og argumentasjon for enten det ene eller det andre.

Jeg er for øvrig helt sikker på at Jimmy Wales' diskusjonssider ikke er noen fruktbar vei til å komme i kontakt med ansvarlige hos WMF, siden de fleste som prøver å appellere til Jimmy via disse oppfattes som bråkebøtter. Mvh. Kjetil_r 1. okt. 2017 kl. 22:44 (CEST)(La til uteglemt ikke i siste avsnitt 1. okt. 2017 kl. 22:58 (CEST))

Tror ikke jeg kan bifalle den formuleringen, for det gir feil inntrykk av hva som som faktisk har skjedd, og slik jeg leser den så er det et partsinnlegg. Tror kanskje det enkleste er å spørre om de kan klargjøre her i tråden. — Jeblad 1. okt. 2017 kl. 22:54 (CEST)
Send ham en epost hvor du ber ham lese Wales sin diskusjonsside og skriv på diskusjonssiden. Be videre om at han leser diskusjonssiden. Diskusjonssiden bør nok også oppdateres. ツDyveldi☯ prat ✉ post 1. okt. 2017 kl. 22:56 (CEST)
Synes det er en grei e-post som oppsummerer det vesentligste rundt dette, så for min del må du gjerne sende den. Jeg har ikke noe å tilføye. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 1. okt. 2017 kl. 23:19 (CEST)
Bare noen få rent tekniske bemerkninger:
I am writing to you as Wikimedia Foundation's Chief Technology Officer burde være
I am writing to you in your capacity as Wikimedia Foundation's Chief Technology Officer – ellers er et du som blir Chief Technology Officer.
used the labels "norsk bokmål" and "norsk nynorsk" burde kanskje forklares i parentes, altså
used the labels "norsk bokmål" (Norwegian bokmål) and "norsk nynorsk" (Norwegian nynorsk) – man kan ikke forutsette at utlendinger umiddelbart skjønner hva det dreier seg om her.
to simply be labeled as "norsk", instead of the previous "norsk bokmål".
to simply be labeled as "norsk" (Norwegian), instead of the previous "norsk bokmål". Som over.
Jeg ville kanskje for ordens skyld tilføyd
For completeness sake, I'll add that Saami languages are also recognized in Norway, but these editions are not affected by the current problem.
Ellers syns jeg brevet oppsummerer situasjonen ganske godt. Asav (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 07:15 (CEST)
Takk, det var gode tilbakemeldinger. Særlig den første fikk meg til å trekke på smilebåndet. Men nå ser det ikke ut som det blir nødvendig å sende epost, etter hva Johan skriver under her. Hilsen Kjetil_r 2. okt. 2017 kl. 09:20 (CEST)
Til Kjetil_r: Jeg synes e-post fremdeles er en god ide, da den gir konkrete spørsmål som, hvis de besvares, bør kunne avklare mye. Det er ikke gitt at henvendelsen under fører til at én eller flere fra WMF setter seg såpass grundig inn i sakskomplekset at de kan gi noe tilsvarende tilbakemelding. At diskusjonen har foregått på norsk bidrar vel til det. Derfor synes en sammenstilling som e-posten gir å ha mye for seg. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 09:33 (CEST)

Houston, we have a problemRediger

Can foundation:User:VColeman (WMF) (CTO), User:Daniel Kinzler (WMDE) (leader of techcom), User:Johan (WMF) (community liaison), or some other person from foundation:Staff and contractors or mw:Wikimedia Technical Committee come to our help on this thread (#Ny avstemning om nb.wikipedia.org). I don't dare to summarize or translate the thread, as it will most likely ignite further discussions. One attempt on an email is at #Utkast til epost but I doubt everyone will agree on it being accurate.

Note to the community; this will make the notifications go off for the listed users, and they will be directed here. — Jeblad 1. okt. 2017 kl. 23:05 (CEST)

Acknowledging that I've seen the ping (and understand why you're upset). It's as late in Sweden as in Norway so I won't do anything right now, but I'll return to this or make sure someone else does. /Johan (WMF) (diskusjon) 2. okt. 2017 kl. 00:03 (CEST)
The problem in short (!) is that nowiki historically was a common project for Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk, and used the language code "no". Norwegian Nynorsk split off into nnwiki and started using the "nn" language code, while this project continued to use the "no" code. The "no" code and its use has since been successively modded and adjusted to become Norwegian Bokmål, even if other projects use it for the macro language Norwegian.
Over time this has created a significant problem as some part of the code use "no" to mean "Norwegian Bokmål" while other parts of the code use "nb". It has also made it necessary to diverge from BCP47 (aka ISO 639-1). In change gerrit:#/c/341983/ this was fixed, with leading to "norsk (bokmål)" (Norwegian Bokmål) being replaced by "norsk" (Norwegian) several places, especially in the sidebar.
This triggered a couple of discussions on-wiki, [8] [9] [10] leading to a request phab:T173602. This can't be solved as it is without reintoducing the previous bugs, especially the divergence from BCP47, but also reintroducing bugs on other projects. This is clearly stated by Krenair in phab:T173602#3536608. After a lengthy discussion Liuxinyu970226 notes in phab:T173602#3613072 that the task should be closed as invalid, and in phab:T173602#3625364 I close it.
While this goes on Ulflarsen starts a thread about changing the domain prefix.[11] I have explained several times that the language code and the domain prefix are not the same, but that a change of the language code most likely will trigger a discussion about the domain prefix. Changes of the prefix and language code (aka "moving the wiki") will most likely not be done before the necessary scripts are made, as Krenair says in phab:T173602#3536448.
Complicating the matter somewhat is the fact that the language debate in Norway is a bit tense, both between proponents of Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk and between proponents of Norwegian Bokmål and Norwegian Riksmål. The later is an unofficial version of Norwegian Bokmål that is not recognized outside Norway, and which has no language code.
A further complication is the fact that the consensus has changed (note #Avstemning om språkkode og domene-prefiks) in the community from a previous vote back in 2009 where the community wanted to use the "no" prefix, to the present situation where the community seems to want a change to "nb". I guess the users of Norwegian Riksmål was taken by surprise, it seems like they assumed the situation would be perpetuated. I'm a bit surprised too by the change in community consensus.
Back in 2009 I voted to keep the "no" prefix, but after experiencing how many places the code creates havoc I have changed my mind. Still note that what we did vote over back in 2009 was the domain prefix, and that this thread was originally also about the domain prefix. The question posed for voting was only changed after I pointed that the language code and the domain prefix was not the same.
I guess that should be sufficient as a summary. The rest is more or less just clarification of different users' stance on the matter. — Jeblad 2. okt. 2017 kl. 10:26 (CEST)
Jag har skummat igenom hela den norska diskussionen och skall försöka läsa den grundligt senare i veckan. Under tiden ser jag till att folk som borde vara medvetna om vad som sker här är medvetna om det. /Johan (WMF) (diskusjon) 4. okt. 2017 kl. 07:20 (CEST)
(Continuing in English for the benefit of the discussion.)
The person I first and foremost want to take a look at this is on holiday at the moment, but has promised to read through this when he comes back.
As far as I know, there have been no central discussion – from the WMF or otherwise – to rename Bokmål Wikipedia in the language list, more than you can see in the discussions on Phabricator. But this is not what I'm working with normally, so I shouldn't be the one to respond to your questions. I'm just trying to make sure the right persons see them. Johan (WMF) (diskusjon) 5. okt. 2017 kl. 12:10 (CEST)
You'll get a proper reply on Monday. /Johan (WMF) (diskusjon) 5. okt. 2017 kl. 12:35 (CEST)
... or so I hoped. I'd ping folks again. /Johan (WMF) (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 02:11 (CEST)
Til Johan (WMF): It seems that the answer (that is, lack of) from Wikimedia Foundation (WMF) only underscore my point that changing to nb seems to be the only way to solve this problem (that articles in this language version show as Norsk instead of Norsk bokmål on other language versions). Despite of trying to get in touch with developers there seems to be no interest in informing us why the change in August happened, and if it in any other way than change to nb is possible to revert it. Ulf Larsen (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 11:06 (CEST)
Hi,
Very sorry about the delay in reply.
Despite what some of you may have understood from Phabricator tickets, there is no current plan to rename the URL from no.wikipedia.org to nb.wikipedia.org. There's no such plan for the simple reason that at the moment it's technically impossible. Not counting some very early things back 2001, in the whole history of Wikipedia, only one URL was renamed: be-x-old.wikipedia.org to be-tarask.wikipedia.org. While this was generally desirable, it caused severe technical problems, which are still unresolved because of issues with how Wikidata and MediaWiki core handle language codes. If you're curious about the technical stuff, see task T172035. This task is not about actual domain renaming; it's about tracking bugs that make domain renaming impossible and fixing them. Until these issues are resolved, domain renaming is out of question for all languages, and it doesn't matter whether the editors community wants it or not; it's simply impossible. Any discussion about actual renaming will only become possible after this is fixed.
That said, the issue of the appearance of the language name in the interlanguage links list as "Norsk" or "Norsk (bokmål)" remains unresolved, and it can be resolved. The change was made here. It's not entirely clear to me what prompted it. The commit message doesn't link to any Phabricator task or discussion. The change is correct in terms of standard language codes, but it's clearly problematic for practical reasons. If the editors community is interested in changing it back to "Norsk (bokmål)", I won't stand in the way; it’s up to you.
When the handling of language codes in MediaWiki core and in other relevant pieces of software will be more robust, then we all can revisit the possibility of changing it again.
Keeping Norwegian Bokmål at no.wikipedia.org will continue causing technical problems until language and language code align. If the community is ready to take the decision to move to nb.wikipedia.org, it will make it easier to do the transfer when this will be possible in the future. --Amir E. Aharoni (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 14:38 (CEST)
Thank you for the answer. If I understand you correctly, changing the domain prefix is not possible at the moment, but is changing the language code possible? Please have a look at phab:T174160. - Soulkeeper (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 14:46 (CEST)
Thank you indeed. I agree with Soulkeeper here, changing the language code should be done. And as there should be no other user-visible change than returning to the norsk bokmål that we have lived with for most of the projects existence I cannot see any reason that this should be controversial in any way. Haros (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 15:30 (CEST)
Thank you from me too. I believe we can continue with the voting, but leave the change for later when the very clever developers have sorted out all problems. Right now it would be nice if we could have some sort of temporary solution. — Jeblad 10. okt. 2017 kl. 15:32 (CEST)

To Amir E. Aharoni: Its now close to two weeks since your last post, and we still have Norwegian instead of Norwegian bokmål on articles from this language version as seen from other language versions. I understand that this is not corrected immediately, but it would be good to have some information about what happens and when we can expect it to be corrected. Ulf Larsen (diskusjon) 22. okt. 2017 kl. 11:27 (CEST)

Nokså mange er fraværende for øyeblikket, så skjer nok ikke noe før om tidligst noen uker. Deretter skal kode gjennom peer-review og eventuell godkjenning, og da er vi oppi jula. Tipper vi snakker om Q1 før noe eventuelt er synlig her inne. — Jeblad 27. okt. 2017 kl. 13:13 (CEST)

Kommentar på norsk til «Houston, we have a problem»Rediger

Slik jeg leser meldingen fra Amir E. Aharoni er det kortsiktig ikke mulig å endre til nb, og det er samtidig mulig å endre tilbake til Norsk bokmål. Sistnevnte går jeg ut fra alle er enig i, spørsmålet blir da hvorvidt denne avstemningen har noen mening. Ut fra det Amir E. Aharoni skriver videre synes det uansett for meg mest fornuftig å endre til nb «Keeping Norwegian Bokmål at no.wikipedia.org will continue causing technical problems until language and language code align.».

Så lenge avstemningen pågår står det enhver fritt til å endre/stryke stemmen. Jeg kommer imidlertid ikke til å endre min stemme for å endre til nb. Ut fra det over anser jeg at vi for å unngå disse problemene og diskusjonene bør få saken overstått ved å endre til nb. Ulf Larsen (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 15:26 (CEST)

Etter å ha tenkt meg om tror jeg det beste er å avbryte denne avstemningen, da situasjonen har endret seg, ref. det som nevnes av utviker fra WMF. Ulf Larsen (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 18:29 (CEST)

Hm. Du ønsker å avslutt avstemningen på et tidspunkt da den viser et flertall for ditt ønske.--Ezzex (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 19:11 (CEST)
Jeg tror Ulf mener avbryte - det vil si "ikke gjennomføre". Ifølge kode-guruen kan "Norsk bokmål" gjeninnføres, og da faller jo hele grunnlaget for diskusjonen og avstemmingen vekk. --- Aldebaran (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 19:58 (CEST)
Den avbrytes i så fall på et tidspunkt hvor det stort flertall for Ulfs mening. Kanskje vil han trekke den frem ved en annen anledningen når denne saken kommer opp igjen. Pussing avstemning i grunnen. Stemmegivningen ble startet før den begynte og stanset før den utløp. Hele greia fremstår for meg som suspekt.--Ezzex (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 20:10 (CEST)
Signerer Aldebaran, avbryte betyr altså at avstemningen ikke har gitt noe gyldig resultat. Jeg mener det er mest korrekt, fordi forutsetningene har blitt endret. Da hjelper det ikke at hva jeg synes totalt sett er en bra løsning har flertall, det blir uansett feil. Som vedkommende fra WMF skriver over så kan vi få tilbake Norsk bokmål uten å endre til nb, og det er uansett ikke mulig å endre til nb nå. Så selv om det teknisk sett er best å skifte til nb, så bør det tas på et senere tidspunkt, når det er mulig for WMF å gjennomføre det, om vi så ønsker. Ulf Larsen (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 20:04 (CEST)
Til Ezzex: Jo mer jeg ser av denne saken, jo mer tror jeg vi må bli ferdig med dette og komme oss over på nb. Men å bruke denne avstemningen, når grunnlagsmaterialet har blitt endret, blir feil. Så ja, jeg skulle ønske at vi kunne kjørt denne avstemningen ferdig, men jeg mener det blir feil. Og avbryte betyr at jeg anser den som ugyldig. Om WMF får orden på det tekniske så det en eller annen gang blir mulig å skifte til nb anser jeg at vi bør ha en ny diskusjon og en ny avstemning før flytting til nb, siden vi har et vedtak mot det, fra 2009. Ulf Larsen (diskusjon) 10. okt. 2017 kl. 20:32 (CEST)
Støtter Ulflarsens forslag om å avbryte avstemningen. Hilsen Nording 10. okt. 2017 kl. 22:13 (CEST)
Tror ikke det er så lurt å stoppe avstemmingen for selv om den ennå ikke har endt med et gyldig resultat, så har den likevel gitt et grunnlag for å si med stor sikkerhet at konsensus er for flytting. Denne konsensus er likevel ikke retningsgivende fordi den blir overstyrt av tidligere avstemminger. Stopper vi så vet vi dermed at konsensus er for flytting, mens siste gyldige avstemming er imot flytting. I en slik situasjon er det umulig å gjøre noe som helst, det er skapt en deadlock. Avstemmingen er igang, da er det bedre å la den gå, for vi får da et nytt gyldig resultat.
Hvis avstemmingen avbrytes så er det ikke fordi ny informasjon er blitt tilgjengelig, det samme er presisert gang på gang. Hvis den avbrytes så er det fordi noen av de involverte ikke lengre ønsker en avstemming. Det syns jeg er et dårlig argument, og er noe de involverte burde avklart tidligere. En starter ikke en avstemming for så å rygge ut av det hele etter halvkjørt avstemming.
Ved et nytt gyldig resultat kan vi gi et klart og utvetydig signal om hva vi ønsker, og det vil gi et grunnlag for utviklerne for hvordan en fremtidig opprydding skal skje. Avbryter vi nå så sier vi i praksis at vi ikke vet hvordan vi ønsker at rotet skal løses. Det er en høyst uheldig situasjon. — Jeblad 10. okt. 2017 kl. 23:48 (CEST)
Jeg er tilbøyelig til å være enig her. Nå som avstemningen først er godt i gang syns jeg at vi kan stå løpet ut, selv om avgjørelsen ikke kan føre til umiddelbare tiltak. Saken er kakafonisk nok fra før, og jeg tviler på at en halvkvedet vise ville skape noe mer harmoni. - Soulkeeper (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 00:44 (CEST)
Basis for denne avstemningen er at det tilsynelatende ikke var noen annen vei å få tilbake Norsk bokmål enn ved å endre til nb. Nå har vi plutselig fått beskjed fra kompetent hold at a) vi kan få tilbake Norsk bokmål uten å endre til nb og b) det er for tiden uansett ikke mulig å endre til nb. Med andre ord er situasjonen helt endret. Ut fra det samme Amir E. Aharoni skriver så er det fremdeles gode grunner til å endre til nb, og jeg støtter det, men det må bli en separat diskusjon og en ny avstemning, en annen gang. Noe annet vil være lite ryddig. Ulf Larsen (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 08:38 (CEST)
Det vil være ryddigst å sette opp en avstemning en gang når det akutte problemet er løst. Denne vil i beste fall gi et sterkt omstridt mandat. Avklar på forhånd en del av de innvendingene som har vært reist mot denne, fx. hvem som kan delta. Forsøk å legge inn i premissene for den punkter som tar vare på så mange som mulig av bekymringene som motstanderne har reist i denne. Fx. bør et kriterium være at selv om nb fra Isos side står for bokmål, skal det på prosjektet betraktes å stå for bokmål og riksmål. Annonser avstemningen slik at ikke bare de som følger med på Tinget eller blir gjort direkte oppmerksom på den, kan få delta. Vi trenger en site notice til innloggede brukere eller en direktemeldingtil de stemmeberettigede, og en slik trenger en bedre forklaring enn at "Vi trodde den eneste måten å få løst et akutt problem på var å bytte prefix. Det viser seg imidlertid å være umulig, men vi vil be om at det gjøre allikevel en eller annen gang i fremtiden.", som hvis vi skal være ærlige nå vil være det vi måtte fortelle om denne.
Dette blir ikke mulig i løpet av noen måneder, så om vi trenger noen måneder på å lage ett opplegg som vil være uten de innvendingene som denne avstemningen har og for alltid vil ha, så er ikke det noen krise. Haros (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 09:16 (CEST)
Merk at «vi» ikke trodde det var eneste mulighet, og at «vi» ikke trodde at noe annet enn status quo ville være gjennomførbart. Jeg har skrevet om dette gjentatte ganger. — Jeblad 11. okt. 2017 kl. 09:45 (CEST)
Det var riktig å sette avstemningen igang, for nå vet flere av oss mer enn det vi ville visst uten. Jeg viser til det Ulf sier ovenfor «Nå har vi plutselig fått beskjed fra kompetent hold at a) vi kan få tilbake Norsk bokmål uten å endre til nb og b) det er for tiden uansett ikke mulig å endre til nb. Med andre ord er situasjonen helt endret.» Det var fint at Jeblad skrev til svensken. Honnør for handlekraft! Men nå har den alminnelige kunnskap om denne materien endret seg for de fleste av oss. Avstemningen må foretas på nytt, og den bør vente. Et resultat nå har ingen legitimitet, ettersom forutsetningene har endret seg underveis. NÅ kan vi følge Haros' møysommelige metode. Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 14:44 (CEST)
Beklager, men forutsetningene har ikke endret seg. Det som har endret seg er at en til har gitt samme svaret som jeg har gitt flere ganger. Avstemmingen har samme legitimitet nå som den hadde før den ble igangsatt. — Jeblad 13. okt. 2017 kl. 17:41 (CEST)
Det er vel intet å beklage at det måtte en svenske til å forklare hvordan tingene hang sammen? --Trygve Nodeland (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 19:49 (CEST)

En annen sakRediger

Som kjent er vi en gjeng frivillige som bidrar etter beste evne. For å understøtte vår dugnad har vi etablert støtteforeningen Wikimedia Norge (WMNO), de har ialt tre ansatte i totalt omlag to heltidsstillinger. Penger til det kommer fra stiftelsen Wikimedia Foundation i USA, som igjen får penger via innsamlinger, der blant annet folk fra Norge gir. WMNO har tidlligere søkt offentlige midler for leksikonproduksjon, og fått nei, i praksis er midlene skreddersydd Store norske leksikon og Allkunne.

Men kanskje det er like greit? Det er jo ingen katastrofe for oss at vi ikke får penger fra det offentlige, og med noe innsats kan vi kanskje vesentlig øke antall medlemmer i WMNO. Kontingenten er 200 kroner, om én prosent av våre månedlige lesere (minst én million) blir medlem, så får WMNO 2 millioner i året. Hva skal til for å klare det? For det første at vi forteller våre lesere om det, f.eks ved å kjøre en sitenotice. Og om vi får de som medlemmer, at de automagisk trekkes hvert år (med mindre de selvfølgelig melder seg ut).

I tillegg kan vi jo spisse det litt med å gå ut med at vi ikke søker offentlig støtte - vår støtte er de frivillige bidragsyterne + medlemmer i WMNO. I disse tider hvor de fleste organisasjoner jamrer seg over hvor elendig de kommer ut av årets statsbudsjett, så kan kanskje den lille foreningen som ikke ville ha penger være noe som får oppmerksomhet? Dette skulle formelt vært postet på WMNOs nettsider, men siden knapt noen leser de, så velger jeg å poste det her.

Så kort oppsummert kan jeg tenke meg å fremme et vedtak omtrentlig i disse baner for neste årsmøte i WMNO:

 • Minst én prosent av våre lesere bør verves som medlemmer via sitenotice og andre kanaler.
 • Inntekt fra medlemmer på minst 2 millioner i året i kontingent, noe WMNO må legge til rette for.
 • Nei til støtte fra det offentlige, SNL trenger pengene, vi klarer oss selv.

Med støtte for dette fra bidragsyterne + systematisk arbeide med det fra WMNO ser jeg det som en høyst reell mulighet at vi i løpet av ikke så alt for lang tid har en solid inntektsstrøm som vi kan bruke for å underbygge vår viktige kunnskapsdugnad. Og for ordens skyld, jeg taler ikke for min syke mor som det heter, dvs. jeg har ikke tenkt meg noen jobb i WMNO. Men med en solid støtteorganisasjon så kan alle vi som er frivillig med på denne kunnskapsdugnaden få gjort mer. Ulf Larsen (diskusjon) 13. okt. 2017 kl. 23:55 (CEST)

Nei, nei, nei. — Jeblad 14. okt. 2017 kl. 18:00 (CEST)
Det er naturligvis en god idé å gjøre WMNO til en folkebevegelse, men det er lettere sagt enn gjort. Dersom vi får flere medlemmer, vil vi også kunne få flere bidragsytere. Men ikke minst vil WMNO representere en stor del av den norske befolkning når de henvender seg til institusjoner for å be om et eller annet. Det er langt igjen også til «mange medlemmer». Jeg vil ikke kritisere de som eventuelt har søkt om offentlig støtte til WMNO eller Wikipedia. Men vi må nok klare oss uten offentlig støtte. Et norsk departement vil ikke bruke mye penger på en stiftelse med hovedsete i USA. Kanskje er vi også best uten? Den står sterkest som står alene, er det sagt. Og tilknytning til en stat er ikke nødvendigvis noen garanti for kvalitet og uavhengighet. --Trygve Nodeland (diskusjon) 17. okt. 2017 kl. 19:35 (CEST)
Til Trygve Nodeland: For å ta det siste først, så er jeg ikke ute etter å kritisere de som har søkt om offentlig støtte til WMNO, vi har ikke hatt noen linje mot det. I praksis vil det tredje punktet nok også kun være å formalisere hva som gjelder i dag, siden vi uansett ikke får noe. Men ved å si nei kan vi legge grunnlag for å bygge opp en økonomi basert på egeninnsats. Dette har endel likhetstrekk med hva WMF har gjort, dvs. etablere et apparat for innsamlinger. Det kan ikke vi gjøre (i hovedsak er det WMF som kjører innsamlinger), men vi kan kjøre sitenotice med oppfordring om å melde seg inn i WMNO. Ulf Larsen (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 21:46 (CEST)
Forslag til vedtak på WMNOs årsmøte hører ikke hjemme her. Slike forslag får Ulf ta opp med WMNO. Den diskusjonen hører hjemme der.
-- Norges Røde Kors har omkring 133 000 medlemmer og 884 ansatte (se proff.no). Kan ikke anbefale noen slik målsetting. Klarer ikke å se for meg at dette på noen som helst måte ville være praktisk eller ha noen verdi for Wikipedia på de norske språkene. Kan heller ikke anbefale å forsøke å komme opp i 10 000. Ikke uten at antall aktive bidragsytere er minst 10 ganger så mange. Det kommer alltid til å være slik at det er flere som skriver her enn de som er medlemmer av en støtteorganisasjon. Dette er bare urealistisk.
-- Skal det søkes om penger fra det offentlige i Norge så må det lages en plan for hva pengene skal brukes til. Problemet er er ikke om WMNO skal søke, men å finne ut hva de skulle søke om midler til. De har ingen kontroll og skal ikke ha kontroll på hva som skrives på Wikipedia.
-- WMNOs årsmøte bestemmer ikke over om det skal være sitenotice på Wikipedia og det er ikke et forslag som bør komme på WMNOs årsmøte. Forslag til sitenotice på Wikipedia gjøres her og avgjøres her. Verving av medlemmer til WMNO bør ikke gjøres som sitenotice på Wikipedia.
-- Dette er ikke en Tinget-sak. Dette burde du lagt inn på tavla for notiser med en lenke til siden som WMNO etterhvert vil opprette for neste årsmøte. Den bør forkortes vesentlig og bare gi informasjon om når årsmøtet er planlagt og som sagt lenke til riktig side hos WMNO. ツDyveldi☯ prat ✉ post 19. okt. 2017 kl. 22:39 (CEST)
Jeblads innlegg har en viss konsekvens, mens Dyveldi burde avsluttet etter første linje, om ansvaret lå hos WMNO. Det er selvfølgelig feil, vi som bidrar her er WMNO. Forøvrig slår Dyveldi inn åpne dører, jeg er mot at WMNO skal søke om offentlige midler, vi bør sørge for å skaffe midlene selv. Dersom det er enighet her kan vi kjøre sitenotice for medlemskap. Vi er blant de mest brukte nettstedene i Norge og vi har et godt budskap, slik sett bør ikke ti tusen medlemmer i WMNO være noe stort problem. Og vi har nok å bruke pengene på: hjelpesider, videoer, generell opplæring osv. Ulf Larsen (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 23:34 (CEST)
Bør vel klargjøre mitt noe korte svar. Jeg imot at det settes bestemte krav til antall vervede (punkt 1) fordi slike tall i praksis er umulig å kvalitetssikre, og ofte særdeles vanskelig å oppfylle. Vi har hatt en tidligere diskusjon om slike krav. Punkt 2 følger av at punkt 1 er vanskelig å gjennomføre. Punkt 3 er litt merkelig, for jeg mener SNL burde konkurrere om slike midler på lik linje med andre, og underforstått at vi burde kunne søke på midler på samme vis. Slik SNL får penger nå så er det som målrettet støtte ved at kriterier for tildelingen er skreddersydd til en enkelt aktør. Vi kan ikke legge føringer for WMNO, på samme måte som de ikke kan legge føringer for oss, men de kan spørre oss om vi vil ha en sitenotis gitt at det er i henhold til avtaler med WMF og så videre. — Jeblad 21. okt. 2017 kl. 00:01 (CEST)
For å starte med det siste først, vi kan selvfølgelig ikke bestemme hva WMNO skal gjøre. Samtidig er det knapt noen som leser deres diskusjonsside og jeg anser at dette er viktig for oss. WMNO er til for oss, følgelig har vi en stor interesse av at den kan bidra så godt som mulig for å støtte vår kunnskapsdugnad.
Uavhengig av hva man mener om statsstøtte til frivillige organisasjoner (noe jeg er skeptisk til) så er det lite som tyder på at vi får noe fra det offentlige i denne stortingsperioden. Tanken er at da kan vi snu det til noe positivt. Vi takker nei til statsstøtte og ber heller våre brukere om å støtte oss ved medlemskap. Vi har aldri kjørt noen sitenotice for å verve medlemmer, om vi gjør det, koblet med mediautspill om nei til statsstøtte, så kan vi kanskje få en del tusen medlemmer.
Til punkt 1 og 2: Jeg skrev med hensikt Minst én prosent av våre lesere bør. Vi kan selvfølgelig ikke vite om dette er mulig, før det eventuelt er prøvd. Men har vi et mål - som her mer penger til WMNO gjennom vesentlig flere medlemmer - så er slike målsetninger ganske vanlig.
Hva skal til for å realisere dette? Dels må det være en viss aksept fra nettsamfunnet, men WMNO må også ha et apparat. De må bygge opp under budskapet med medieutspill, og de må effektivt kunne ta imot mange innmeldinger og vedlikeholde de. Det hjelper ikke med ti tusen innmeldinger dersom de kun er med oss ett år. Som en siste detalj så tror jeg det vil være smart å sette en ens, lav kontingent, f.eks redusere fra 200/100 til 100. En hundrelapp er nesten ingenting, men om vi har 50 tusen medlemmer som hver betaler 100 kroner i året, så har vi fem millioner. Om vi når dit, så har vi en jevn støtte, mens Store norske leksikon er avhengig av det offentliges velvillighet fra år til år. Ulf Larsen (diskusjon) 21. okt. 2017 kl. 11:20 (CEST)

Det årvisse utspillet har kommet. Penger. Mer penger. Medlemmer av WMNO. Flere medlemmer av WMNO. Hvordan skal dette gi et bedre klima og få bidragsytere til å ønske å bli? 213.236.222.243 21. okt. 2017 kl. 11:39 (CEST)

Bedre klima må vi frivillige selv ordne. Dette forslaget retter seg mot å styrke WMNO så de i større grad kan støtte vår kunnskapsdugnad. Ulf Larsen (diskusjon) 21. okt. 2017 kl. 13:11 (CEST)

Jeg tror fremdeles det er nyttig å diskutere dette (et mer slagkraftig WMNO) her, og har et lett revidert utkast til forslag for WMNOs årsmøte 2018:

 • Vi bør unnlate å søke støtte fra det offentlige, SNL trenger pengene, vi har nytte av SNL og vi klarer oss selv.
 • Minst én prosent av våre lesere bør verves som medlemmer (antatt minst én million lesere, altså minst 10 tusen medlemmer) via sitenotice og andre kanaler.
 • Inntekt fra medlemmer bør være på minst 2 millioner i året, noe WMNO må legge til rette for ved et apparat for enkel betaling og oppfølging (automagisk trekk av kontingent hvert år om den ikke sies opp).

Endringene er dels at jeg har flyttet om på punktene, dels moderert (bør i stedet for skal), og dels mer konkret innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 24. okt. 2017 kl. 14:19 (CEST)

Utglidning på forsidenRediger

Jeg synes ikke vi kan ha det slik at ting som fremheves i "utstillingsvinduet" er så fremhevelsesuverdig som i dag:

- Sport: Bueskytter-VM • Banesykkel-EM • Guangxi rundt

De to første "artiklene" er slikt vi ville ha slettet slik som de står kl. 11:24 i dag. Bare såvidt påbegynte. Den tredje er en rød lenke (det lenkes til uskrevet artikkel).

Det vi fremhever på førstesiden skal demonstrere no.wikipedias kvaliteter, i AKTUELT-rammen no.wikipedias kombinerte kvaliteter og aktualiteter. Det er ikke stedet å blottlegge svakheter og redigeringstabber. Hvis forsiderammens AKTUELT-ramme til stadighet har en så lav list hva gjelder "Sport", og dette gjentar seg (som det har gjort i årevis), er det meget bedre å kutte ut linjen "Sport", evt som kompromiss lage en egen liten "SPORT"-ramme meget lenger ned i høyremargen.Ctande (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 11:23 (CEST)

Aktuelt-malen er for å vise til aktuelle artikler. Og siden det er et pågående VM i bueskyting og et pågående EM i sykling er naturligvis disse aktuelle. Siden det kun er jeg (og Theilert) som driver med disse artiklene, er det bare å ta kontakt med oss om vi har glemt å oppdatere artikkel når den tiden er inne. Forsiden er jo der også for å vise mangfoldet vårt, og jeg og mange flere har mer interesse i sykling enn i for eksempel tyske delstatsvalg eller radio-frekvenser. Det er forøvrig ikke første gang du klager på ting du aldri har bidratt til, så hva har endret seg siden sist du tok opp aktuelt-malen? --- Løken (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 14:23 (CEST)
Ut fra overskriften trodde jeg det var snakk om Mannen igjen jeg! :-D Hebue (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 14:32 (CEST)
Takk for at alle tar i mot et velment innlegg på Tinget slik det fortjener. Dette er deler av retningslinjene: «HOVEDDELEN består av inntil fem aktuelle saker som er godt dekket i Wikipedia. Sakene skal summeres opp med én setning.» «UNDER STREKEN (----) kan det være kortere lenker til aktuelle saker innen de tre kategoriene bakgrunn, kultur og sport. Igjen forutsatt at sakene har fyldige artikler i Wikipedia.» At en artikkel er «aktuell» er således ikke nok. Det er for lite produksjon av artikler om aktuelle saker. Når de kommer bør de være fyldige med bakgrunnsinformasjon, og deretter bør resultatene komme så snart det er mulig. Artikler om tyske delstatsvalg kunne vært bedre, men de pleier å være relativt godt planlagt, og de inngår i en plan og et ønske om å skape oversikt over et samfunnsområde. VM i bueskyting er et tema som interesserer mange, og som mange kan noe om. Selv vet jeg ikke hva for eksempel «recurve» er, og heller ikke «compound». Det kunne med fordel ha blitt forklart, slik at en sportsinteressert, men ignorant leser som jeg, ble opplyst! Jeg tror det er det Claes tenker på, og jeg er enig med ham. Jeg har flere ganger sett at det dukker opp en rød lenke på forsiden. Hvilke aviser i Norge eller andre steder trykker hvite sider? La oss få mer bueskyting, men samtidig også folkeopplysning. Trygve Nodeland (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 19:00 (CEST)
Enig i at røde lenker bør unngås, men mener at slik de to mesterskapene + sykkelrittet står nå i dag, er helt innenfor. --- Løken (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 23:26 (CEST)
Synes egentlig det kan stå litt mere enn akkurat arrangementsdato, sted, arena og dato samt konkurranse-øvelser. Hva med en eventuell norsk deltagelse, vinnere av tidligere utgaver, sammenlignbare kunkurranser på samme nivå, aktuelle konkurranserekorder for nevnte konkurranse, lokale arrangører, forhåndsomtale i aviser (uttak til konkurransen, mulige favoritter til konkurransen) mulige favorittforfall til konkurransen ? Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 18. okt. 2017 kl. 23:47 (CEST)
Hvis du har referanser til dette er det jo fint om du kunne lagt det til =) --- Løken (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 00:35 (CEST)
Hvor vil du jeg skal lete etter slikt for sykkel-arrangement da ? På den allerede oppgitte ekstern lenken (Guangxi rundt 2017 2 nordmenn påmeldt, men den ene meldte senere forfall) ? eller på UEC eget nettsted (banesykkel-EM 2017 ble koblet på IW-lenke), Offisielt nettsted (banesykkel-EM 2017), eller rett og slett et google-søk ? Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 01:25 (CEST)
Kravet er at det skal være «fyldige» artikler. Jeg kan ikke se at det kravet er oppfylt bare ved at det er oppgitt tid og sted og tomme resultatrubrikker.--Trygve Nodeland (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 19:02 (CEST)
Og hva gjør en artikkel fyldig? Informasjonen som Migrant etterspør har han jo ikke klart å finne selv en gang, så da er det urimelig å kreve det i artiklene, og mye av det han etterspør er unødvendig informasjon som ikke fører til bedre artikler nødvendigvis. Artiklene, spesielt de to sykkelartiklene vil uansett bli fyldige så snart det kommer medaljevinnere, da blålenkene gjør den fyldig nok. Jeg jobber forresten med et forbedret oppsett til de mesterskapene som kommer i 2018. --- Løken (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 20:11 (CEST)
Fyldig betyr at den har innhold. Vil tro at grunnen til at Migrant nevner mulig innhold er at han, i motsetning til mange av oss andre, kan ha en ide om hva som kan trengs. Det han sier artikkelen inneholder er ikke akkurat et eksempel på en artikkel uten stubb-merking. 109.247.144.11 19. okt. 2017 kl. 21:33 (CEST)
Fyldig betyr nok at den har vesentlig mer enn et minimum av innhold. En artikkel om et arrangement som skal gi resultater, for eksempel i sport eller politikk, vil ofte kunne fylles med bakgrunnsmateriale, lenker til noe som gir oss informasjon. De nye, gode artiklene er fyldige, men jeg vil tro vi vil kunne klare oss med mindre i aktuelt-spalten. Det vil kunne være slik at vi poster en artikkel om VM i bueskyting før resultatene foreligger, men den kan ikke komme på førstesiden, før den har et fyldig innhold. Førstesiden krever altså mer enn det som ligger i disse artiklene for øyeblikket. Man må ganske enkelt ikke sette den opp på førstesiden før man etter et forsvarlig skjønn har vurdert det slik at artikkelen tilfredsstiller kriteriene. Dersom man er usikker på om en artikkel tilfredsstiller kriteriene, må man spørre en erfaren administrator. Verden går ikke under bare fordi sportslinjen på vår førsteside står tom noen dager. --Trygve Nodeland (diskusjon) 19. okt. 2017 kl. 22:34 (CEST)

Disse var i underkant av magre. Det finnes vesentlig mer stoff på andre språk. Her burde det vært ventet inntil det i alle fall forelå en artikkel. Disse befinner seg vel på et utkastsnivå. Sport er viktig og det er veldig mange som er interessert i sport. Jeg har vanskelig for å se at vi må ligge så mye i forkant at vi fremhever artikler før arrangementet har startet og hvor det meste i artikkelen er tomt. Sport er så viktig og leses at så mange at her er jeg redd leserne vil føle seg litt snytt for innhold. Her synes jeg det er bedre å ligge litt i etterkant og vente til det har blitt noe å skrive om. Vi har da vel såpass mye skrevet om sport og mange følger med at vi har en del å ta av her som kanskje er litt mer gårsdagens nyheter, men i alle fall har blitt noe mer fyllt ut enn disse? Men jeg synes heller ikke DAB-artikkelen var spesielt aktuell (den er litt for mye gårsdagens nyheter) og den var ikke veldig kulturell heller. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 19. okt. 2017 kl. 22:51 (CEST)

Dyveldi, Trygve Nodeland: Jeg tenker følgende om forsiden: Ukens artikkel og ukens skandinaviske artikkel skal være en AA eller UA, og være hovedoppslag den uken. Her har vi jo også gode prosesser. I nye artikler skal vi vise frem hvordan leksikonet blir større og større, og også her har vi en god prosess for utvelgelse. Når det gjelder aktuelt-malen så tenker jeg at den har en hovedfunksjon, og det er å vise til aktuelle artikler. Det kan være valg, sportsmesterskap, flystyrter, vinnere av priser eller andre høyaktuelle artikler. Disse bør naturligvis være så gode og fyldige som mulig, men det er enda viktigere å vise til aktualiteten spør du meg. Vi har jo heller ingen prosess på denne, slik som enWP har, men spør du meg har vi en av de beste aktuelt-bolkene av alle språk. Vi kan jo også spørre oss hva en leser ønsker å vite når man trykker seg inn på en artikkel om VM i bueskyting eller andre sportsarrangementer, og det er ikke nødvendigvis for å lese metervis med uinteressante opplysninger, for hvis jeg hadde trykket meg inn på den artikkelen hadde jeg forventet å finne hva det er, hvor det er, når det er, samt hvem som har tatt medaljer. Dette er altså det aktuelle i artikkelen, og sistnevnte er naturligvis vanskelig å skrive om før det er blitt utdelt medaljer...
Videre så kan vi se på hva som kan gjøre artikkelen fyldig i følge Migrant. 1) Norsk deltagelse: Enig i at dette kunne være interessant, så det kan jeg nok finne referanser til på en del av mesterskapene, men mange mesterskap går jo uten norske deltakere, blant annet nevnte banesykling. 2) Vinnere av tidligere utgaver: Hører ikke hjemme i disse artiklene, og den informasjonen finner man heller i hovedartiklene. 3) Sammenlignbare kunkurranser på samme nivå: Ikke sikker på hva som menes her, men om det er noen lenker til for eksempel bueskyting under OL, skjønner jeg ikke helt hva det skal inn i artikkelen for. 4) Aktuelle konkurranserekorder for nevnte konkurranse: Igjen enig i at det kan passe inn i noen artikler, men for for eksempel banesykling er det da 22 rekorder, og så interessant er det ikke. For andre artikler kan heller dette være en idé, men mange idretter drives uten rekorder. 5) Lokale arrangører: Gjerne det, men vil en rødlenke (i 99% av tilfellene) gjøre en artikkel veldig mye mer fyldig? 6) Forhåndsomtale i aviser (uttak til konkurransen, mulige favoritter til konkurransen): Usikker på denne, for det får lett et journalistisk preg, altså kan det være vanskelig å gjøre dette leksikalsk. Hvem og ikke minst hva er det som bestemmer at noen er favoritter for eksempel? Kan være mer naturlig i for eksempel Tour de France, men neppe i de artiklene vi diskuterer her. 7) Mulige favorittforfall til konkurransen ?: Samme som 6, for det er vanskelig å gjøre noen til favoritter samtidig som det blir leksikalsk. Uansett er ikke disse punktene de viktigste, og hvis jeg jobber med en litt bedre ingress til 2018-mesterskapene, er dette langt innenfor. I år er første gang vi har såpass mye sport dekket, og dermed også første gang det ofte er sport å finne i bolken, så det er uansett greit med en oppsummering så langt.
Oppsummert så mener jeg det er plass til noen av disse mindre fyldige, men samtidig korrekte og godt oppsummerte artiklene som i artiklene om bueskyting, banesykling, landeveissykling og Formel 1 som er på siden nå. Jeg kan derimot være enige i at vi kan vente med å ha den på forsiden til medaljene blir delt ut (på lørdag for bueskyting for eksempel), men mener de er helt klart innenfor på grunn av at de gir den informasjonen man forventer å finne for å bli oppdatert! Til sammenligning ligger det jo til og med en artikkel på forsiden som er merket med objektivitet, og den har vært der lenge... Og hvem er det forresten som har bestemt at alt må være overfyldig? --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 00:04 (CEST)
Tar det punktvis. 1) Bra! I tillegg kan man jo nevne hvor mange deltagere fra x antall nasjoner (inkludert mulige debut-nasjoner) som er påmeldt eventuelt fra hvor mange verdensdeler om slikt er hensiktsmessig. (Nyhetslenke Banesykling-EM 2017: 330 Sportler aus 29 Nationen – Fokus auf Briten, Niederländer und Russen) 2) Mente regjerende mester/siste vinner av foregående utgave av konkurransen med info om han deltar (og vil den utøveren ha noen god sjanse til å forsvare tittelen/har den utøveren vunnet noe/gjort det bra i det siste). 3) Hvilke startende utøvere har vunnet konkurranser i det siste som dermed har vist konkurranseform og kan være aktuell i en favorittgruppe. 4) Mener at rekorder alltid er interessant siden det setter standarden opp mot tidligere konkurranser, det være seg verdensrekorder, (kontinentalrekorder), mesterskapsrekorder, banerekorder. 5) Lokale arrangører kan jo få malen {{Ikkerød}} om man har navnet på denne arrangøren. Med hvor mente jeg også at vertsby (vertsbyen er jo nevnt i EM i banesykling 2017) og vertsarena bør kunne nevnes og eventuelt lenkes slikt som man kunne gjort på EM i banesykling 2017 til denne arenaen Velodromen i Berlin. 6) Ser ikke helt forskjellen på om mulige favoritter skal nevnes i en Tour de France-artikkel i forhold til en egentlig hvilkensomhelst sports-arrangements-artikkel. Jeg kan se at forskjellige enkelt-utøvere kan ha forskjellige tyngde angående favorittgruppe-stempel på seg, men da mener jeg det kan være hensiktmessig å vise til hvem som trekker de aktuelle favorittene frem som mulige favoritter (selvfølgelig med referanse for dette.) og 7) Forventede utøvere som kunne vært i favorittsjiktet, men som ikke deltar for en eller annen grunn (skade, uventet uttak, doping, ikke prioritert konkurranse av en eller grunn).
Både VM i bueskyting 2017 (Campo Marte og Plaza de la Constitución) og EM i banesykling 2017 vil ha blålenkede vertsarenaer om de artiklene utvides med slik info, og offisielt nettsted er lagt inn på wikidata og hentes automagisk til infoboksen.
Disse punktene er jo selvfølgelig ting som kan inkluderes før resultatene tikker inn og dermed på en måte rettferdiggjør en forhåndsomtale av arrangementet. Grunnen til at jeg ikke har funnet den er fordi jeg ikke har brydd meg noe særlig om å lete etter den.
PS. Kilde lenke til norske ryttere i Guangxi rundt 2017 i Kina. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 03:21 (CEST)
Det som er bestemt er at aktuelt-artikler skal ha en viss «fylde», (ikke overfyldig). Vår praksis må rette seg etter dette, inntil retningslinjene blir endret. Ordet fylde knytter seg her åpenbart til innhold. Innhold kan være så mangt. Jeg er ikke fremmed for at et gjennomarbeidet og komplett system av innledende, åttendels-, kvarte, semi- og hele finaler, er en informasjon i seg selv. Men jeg vil nok si at en artikkel om et verserende mesterskap som skal på førstesiden, også bør inneholde omtale av eller lenke til arenaene, antall land som deltar, antall deltakere, en lenke til tidligere mesterskap etc. Videre bør fremmede begreper som for eksempel recurve og compound forklares, enten i artikkelen eller ved hjelp av en lenke til en annen artikkel. For den som er interessert i bueskyting vil det neppe være noen sak å få til det. Man må bare bestemme seg et par-tre måneder i forveien, først kladde litt for seg selv, og når artikkelen har nådd stub-nivå, poste den. Den dagen flaggene går til topps ved åpningen av mesterskapet, kan man sette den fyldige artikkelen på førstesiden. Mine egne, snevre interesser strekker seg ikke utover Europas grenser. Selv innenfor disse er det meg uoverkommelig å dekke alle valg i denne verdensdelen, så jeg må gjøre meg et utvalg. Vi bryter vår avtale dersom vi omgjør førstesiden til en slags rullerende, nærmest innholdsløs terminliste over arrangementer i det ene eller andre samfunnsområde. Enkelte vil ha et ønske om å nevne, ved hjelp av svært magre artikler, det meste av det som skjer innenfor sport eller politikk, men det vil være i strid med vår avtale - om fyldige artikler. For klarer vi ikke å gjøre artikkelen fyldig før mesterskapet er ferdig, da kan den ikke stå på førstesiden.
Løkens betimelige påpekning av artikkelen på førstesiden som var merket med manglende objektivitet (DAB), har ført til at den er forsvunnet, noe som er etter mitt hjerte. At den lå der var imidlertid en feil, og feil skaper aldri presedens. Det mulig at vår førsteside er god. Jeg leser for det meste den tyske, og vi har evig langt igjen dit, men de er flere bidragsytere. Jeg har aldri opplevd at jeg lenkes til en artikkel nærmest utelukkende med tomme tabeller. Hva de av og til gjør er at de lenker til avsnitt i en artikkel. Da er den aktuelle hendelse nevnt, men uten at man behøver å opprette en ny artikkel. Det kunne nok også vi gjøre - når det ellers passet. --Trygve Nodeland (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 10:24 (CEST)
Tillegg om Banesykling-EM med en ekstern lenke til offisielt nettsted for arrangementet fra UEC med lenke til deltagerliste med en norsk mann (Anders Oddli) og en norsk kvinne (Anita Yvonne Stenberg). Se også denne nettsiden til Banesykling-EM for live-resultater eliteeuropean2017.veloresults.com/. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 16:43 (CEST) Liten utvidelse Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 17:36 (CEST)
Spørsmålene mine var ikke nødvendigvis hva som kan legges inn, men hva av de 6-7 punktene eller andre ting som gjør at en artikkel går fra ikke-fyldig til fyldig. Er det nok med en litt lengre ingress? Flere malparametere? Eller hvor mange ord/tegn/bytes er det snakk om? Hvorfor er det ikke nok at en aktuell sportsartikkel gir det en leser er på jakt etter, (hvem, hva, når, hvordan, hvor, osv.)? Det gjelder forøvrig ikke nødvendigvis akkurat disse 4 artiklene som ligger der nå, men hvordan det kan bli gjort i fremtiden. --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 16:53 (CEST)
For meg holder det som en start med et eller annet i tillegg som ikke sier noe om hva, når og hvor med en informativ referanse, altså et eller annet som gjør den mer interessant enn å bare vente på resultatene. Banesykling-EM overføres også direkte på Eurosport Norge. Anita Yvonne Stenberg tror jeg akkurat tok en delt bronse i Points race. Formel-1-artikkelen som kom inn etter de andre tre mener jeg er grei. Den har forhåndsomtalen som jeg utfyller med bilde av baneprofil med blålenke til arena og lenke til tildligere samme type arrangement i bunnen. Selv om kanskje selve tekstinnholdet var noe snaut, men mener den allikevel er innenfor siden den har flere kurante blålenker som gir det man først og fremt etterspør på artiklene. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 17:36 (CEST) Beklager det visst bare en fjerdeplass på Anita Yvonne Stenberg plassert etter på lik poengsum men dårligere plassering ved mål passering. Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 17:38 (CEST)
OK, da har jeg oppdatert artikkelen om banesykling med samme type informasjon som i formel-1-artikkelen (bilde, arena og nummer på mesterskapet). Så nå er den artikkelen fyldig nok eller? Igjen, det finnes tusenvis av ting og inkludere, men når er en artikkel fyldig nok... --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 19:59 (CEST)
@Løken: ...det er vanskelig å si! Du må avgjøre selv! For det er neppe mulig å lage generelle retningslinjer for hva som er «fyldig». Jeg tror det viktigste er at hver og en av oss 1) respekterer at det gjelder en slik regel, og 2) søker å etterleve den. Når vi alle deretter gjør så godt vi kan, får det stå til! Vi bør, i tillegg til å ha det hyggelig når vi skriver, være opptatt av å vise andre til kunnskap. Kanskje er nivået for Nye gode, noe å strekke seg etter i en slik sammenheng. Jeg imøteser nye sportsartikler! --Trygve Nodeland (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 20:11 (CEST)
Grunnen til jeg spør er jo at det er kommet veldig lite kontruktive tilbakemeldinger i denne tråden, heller mer generelle betraktninger om at noe er lite fyldig. Migrant er den eneste som har kommet med betraktninger om hvordan det faktisk kan bli bedre, og han har kommet med et eksempel som han syns er bra (USAs Grand Prix 2017). Hvis det er en artikkel å strekke seg etter vet jeg mer om hvordan jeg kan arbeide med disse artiklene ved senere anledninger. Det handler jo som sagt nødvendigvis ikke om akkurat sykling, banesykling, bueskyting eller formel-1, men mer det store bildet... Jeg er fornøyd med alle artiklene som står under sport nå. --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 20:25 (CEST)
Selv om Bruker:Løken er fornøyd er ikke jeg det, synes at EM i banesykling fortsatt er kort siden jeg har lenket opp flere aktuelle eksterne kilder og informasjon til å utvide artikkelen med. Og bueskytter-VM er fortsatt ikke utbedret etter lignende opplysninger om blålenkede arenaer og ekstern lenke. Kina-sykkelrittet er i ettertid flyttet til engelsk tittel siden bruker:Pirker ikke mente at det var etablert noe norsk navn på rittet, og er kun wikidata-oppdatert med etappevinner og sammenlagtleder for de 2 første etappene. Det er forøvrig ingen eksplisitt info om 2 norske ryttere som har norsk WP-artikkel som var påmeldt men hvor den ene senere meldte forfall.
Grunnen til at jeg ikke er fornøyd er jo fordi de ovenstående innspillende var jo ment som en grunnpilar før arrangementet har startet. Når arrangementet er underveis bør det jo ha litt mer om selve konkurransene, og da er det jo greit med flere av de punktene jeg nevnte ovenfor. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 20:54 (CEST)
Du sier jo først at formel-1-artikkelen er OK, og når jeg utvider EM i banesykling med det samme så er ikke det godt nok? Hvordan kan jeg da vite hva som er nok for å kalle noe "fyldig" (igjen kan det ikke kalles en retningslinje, for kan ikke finne noen diskusjon om dette tidligere, og det er hundrevis av artikler hvert år som havner på aktuelt-malen som ikke er spesielt gode artikler). --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 21:13 (CEST)
Det er jo fordi at Banesykling-EM allerede har startet, men det har ikke Formel-1 arrangementet gjort ennå så det er forskjellen i mine øyne en artikkel på forsiden forventes jo å oppdateres og utvides når den er fremvist på forside-malen Aktuelt ihvertfall av meg. Det er kun et mindre tall artikler jeg mener jeg har lagt til der som har vært så korte. Banesykling-EM artikkelen har jo et klart potensiale til utdypende artikler om de forskjellige konkurranseøvelsene også med tilhørende navigasjonsmal. I tillegg mangler den en medaljelinje for den 12 øvelsen for menn. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 21:40 (CEST)
Det er jo bare resultater som blir utvidet i formel-1-artikkelen og det blir det jo også i de andre artiklene. Tror ikke du kan forvente at det kommer til å stå noe om hverken avise, favoritter, favorittforfall, tidligere vinnere, rekorder eller de andre tingene du listet opp i den artikkelen (som jeg ikke rører). Uansett er grunnen til at jeg har opprettet såpass mange mesterskaps-artikler, samt lagt de inn i malen er at vi etterhvert har fått veldig mange artikler om utøvere, uten å ha noe særlig sted å vise disse frem. Ved å vise frem disse blå lenkene gjør det også en artikkel fyldig, akkurat som at artikkelen om formel-1 kommer til å bli fyldig når resultatene kommer. --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 21:54 (CEST)
Det er avsatt et eget felt for raskeste runde i infoboksen siden rekorder er lite aktuelt for formel-1 (F1) artikler men man kan sikkert finne noen der også som banerekord for eksempel. De relevante tidligere arrangementene for USAs Grand Prix fjorårets utgave og foregående F1-artikkel har jo kort infotekst om pallbestigere (topp-3) etter løpet med en inkludering om at seieren i fjorårets utgave var seierherrens 50. i F1-sirkuset og at det også var fra Pole position. Det er også lagt til en note til tabellen og flere referanser, i tillegg har artikkelen flere tabeller. Hva med en nasjonsmedaljetabell for EM i Banesykling. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 22:52 (CEST)

Prinsipielt enig med Ctande og andre, men. For det første kommer vel de fleste av våre lesere via søk på Google, følgelig er ikke forsiden så viktig. Så er det om en skal ha fokus på at glasset er halvtomt eller halvfullt. Jeg synes debatten er litt ugrei, det viktigste er jo at vi har endel aktuelle artikler og at de blir oppdatert. Mange bidragsytere leverer bra til vår kunnskapsdugnad, noe som gjør at vi i dag har et nivå en knapt kunne drømme om i 2004 når jeg begynte å bidra. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 22:03 (CEST)

Ja, kan jo opplyse at de sportsartiklene vi har diskutert her har blitt besøkt 30 ganger per dag i gjennomsnitt (100 ganger i gjenomsnitt totalt på de fire artiklene), og når vi kan tenke oss at mye av det er på grunn av diskusjonen, så er det jo ikke mye i det hele tatt. Men det er jo Wikipedia i et nøtteskall, det diskuteres småting i det uendelige... --- Løken (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 22:28 (CEST)
Er ellers delvis enig med Bruker:Ulf Larsen. Med vennlig hilsen Migrant (diskusjon) 20. okt. 2017 kl. 22:52 (CEST)
Nivået for AA-artikler er senket, for at det skal være oppnåelig for flere temaer, og kanskje bidragsytere også. Videre har vi fått en flott mellomkategori i Nye gode artikler på førstesiden. Her er det mulig å lage en relativt liten, god artikkel og få en vurdering av den med én gang. Det nivået er oppnåelig for alle som gidder å sitte to helger med en artikkel. Begge disse to tiltakene vil bidra til å heve nivået i artikkelproduksjonen. Et tredje nivå, som jeg ville vurdert som lavere enn Nye gode, er at alle artikler på førstesiden skal være «fyldige». Vi har ikke noen Morten som sitter som konsulent for alle artiklene på førstesiden, han skal jo ha tid til jobben sin også, så vi må være vår egen dommer i den saken. Men det at vi aksepterer og respekterer disse reglene er også et bidrag til å heve kvalitetsnivået. Det er umulig å gi retningslinjer for dette, man må bare utøve et samvittighetsfullt skjønn. Det er korrekt at ikke alle søker via førstesiden, men den er nå der. Og den skal være et utstillingsvindu for vår artikkelproduksjon. Det betyr at når vi viser noe frem, så bør det være for å vise kvalitet, ikke bare et eksempel på kvantitet. Med kvalitet mener jeg at artikkelen er gjennomarbeidet, wikifisert og at den tilfører leseren kunnskap utover opplysninger om tid og sted for et arrangement. Dersom man er opptatt av Wikipedias omdømme, bør dette anses som viktig. --Trygve Nodeland (diskusjon) 21. okt. 2017 kl. 10:29 (CEST)
Begrepet fyldig er ganske vagt. Men: dersom en leser klikker seg inn på en "aktuelt-artikkel" på forsiden vår, og føler seg "litt snytt" av det han/hun blir presentert, da har vi bommet. En artikkel om et sted, person, arrangement eller gjenstand bør inneholde noe mer enn bare å konstatere at artikkel-objektet eksisterer (og befinner seg et sted i tid eller rom). Jeg er enig med Trygve Nodelandss oppsummering: «Med kvalitet mener jeg at artikkelen er gjennomarbeidet, wikifisert og at den tilfører leseren kunnskap utover opplysninger om tid og sted for et arrangement (min utheving). Mvh --- Aldebaran (diskusjon) 21. okt. 2017 kl. 10:47 (CEST)

Aktuelt-malen på forsiden - litt statistikkRediger

Denne saken ble reist på Tinget 18.10.2017. Nå har jeg sett på sidevisningsstatistikken og en del annet og lurer på om denne delen av forsiden i det hele tatt blir lest. Sidevisningsstatistikkene før 18.10.2017 er i særklasse dårlige. Sidevisningsstatistikkene f.o.m. 18.10.2017 kan vi regne med at skyldes denne diskusjonen på Tinget og ikke kommer på grunn av plassering på forsiden. Det gjelder også av erfarne brukere som jobber med saken, det lå en rød lenke på forsiden veldig lenge. Videre så har kvartetten stått i flere uker før arrangementene startet. Videre snakker vi om nesten tomme artikler om fremtidige arrangementer. En del av artiklene ble også opprettet først flere uker etter at de havnet på forsiden.

Litt historikk om når artiklene kom inn i mal aktuelt
VM i bueskyting 2017

blir arrangert i Mexico by i Mexico 15.–22. oktober 2017. Artikkelen er opprettet 24. des. 2016 Artikkelen har lite sidevisninger, og først 18.10.2017 får den et nevneverdig antall Artikkelen er fortsatt praktisk talt tom [[14]] Frem til 14. okt. 2017 kl. 14:52 er «Bueskytter-VM» en rød lenke [[15]]

EM i banesykling 2017
 • EM i banesykling blir arrangert i Velodromen i Berlin i Tyskland fra 19. til 22. oktober 2017
 • Artikkelen er opprettet 25. des. 2016
 • Sidevisningsstatistikken [[16]] viser at den ikke i nevneverdig grad blir oppsøkt før 18.10.2017. Det hadde med andre ord ingen effekt å sette den på forsiden.
 • Artikkelen er skrivende stund praktisk talt tom [[17]].
Guangxi rundt 2017
 • Tour of Guangxi 2017 er den første utgaven av sykkelrittet Tour of Guangxi og arrangeres fra 19. til 24. oktober 2017.
 • Artikkelen ble opprettet først 18. okt. 2017 og ble flyttet 20. okt. 2017 til Tour of Guangxi 2017
 • Ingen har sett på artikkelen før 18.10.2017[[18]] noe som ikke er særlig rart.
USAs Grand Prix 2017
 • arrangeres 22. oktober 2017
 • Artikkelen er opprettet 15. okt. 2017.
 • Har 4 sidevisninger 15.10.2017 og først 18.10.2017 får den et nevneverdig antall sidevisninger.
Bekymring og lurer på

Jeg lurer virkelig på hvorfor artikler som har eksistert og stått på forsiden ikke får et nevneverdig antall sidevisninger før denne diskusjonen kommer opp på Tinget. Dette er veldig bekymringsfult. Jeg lurer videre på hvorfor artikler står i aktuelt-malen i ukesvis og hvorfor plasseres de der flere uker før arrangementet er aktuelt. Videre lurer jeg på hvorfor artiklene i aktueltmalen ikke byttes ut minst en gang i uken. Videre lurer jeg på hvorfor vi har nesten tomme eller ikke-eksisterende artikler på forsiden, og jeg lurer sikker på mer ... --ツDyveldi☯ prat ✉ post 21. okt. 2017 kl. 22:22 (CEST)

Har ikke krefter til å svare på hele innlegget, men som en saksopplysning kan jeg opplyse om at selv om artiklene er i aktuelt-malen i ukesvis, månedsvis eller årevis er det først når datoene vi har satt at de dukker opp. De dukker altså opp når de er aktuelle. Ser forresten at de andre artiklene (i samme interesse-nivå) også har lite treff (som fylkesordføreren), så handler nok ikke bare om at det er sport det. Artiklene ellers i aktueltmalen byttes vanligvis i løpet av en uke, da det a) artiklene som er nyheter bare kan stå i syv dager, og b) få sportsmesterskap er over en uke. Videre er det en del feil i innlegget ditt, blant annet feil differ og lenker. --- Løken (diskusjon) 21. okt. 2017 kl. 22:34 (CEST)
Hovedtyngden av lesere kommer via søkemotorer, og går rett til de aktuelle artiklene. Det er også en stor rest som går til forsiden, men hovedtyngden av disse er nok lesere som leter etter betemte ting, og som bruker forsiden for å nå søkeboksen. Nokså lite av det som vises frem på forsiden utløser trafikk, og ser en på andelen økt trafikk på artikkelsider så er resultatet litt forstemmende. Grunnen er nok at forsiden er det vi ønsker å vise frem, og ikke det leserne ønsker å lese, eller det som er i nyhetsbildet. — Jeblad 21. okt. 2017 kl. 23:28 (CEST)

Jeg bladde meg gjennom diffene i malen og datoene ovenfor viser når de dukket opp og ble synlige, dvs disse artiklene har ikke stått på forsiden i en uke. Det ser heller ikke ut til at søkamotorene har hjulpet disse artiklene. De har svært lave besøk, om noen i det hele tatt før denne tråden dukker opp på Tinget. Denne undertråden var til ettertanke og her bør det kanskje undersøkes nærmere og grundigere for andre tidligere tidsperioder (dette er tross alt et tilfeldig utvalg av 4 artikler og neppe representativt) hva som faktisk skjer når artikler havner i aktuelt-malen. Hvis det gjøres er det tidkrevende og da kan det godt reises en ny tråd som viser frem resultatene på Torget. Her ligger det vel ikke akkurat an til noe vedtak og det hele er vel mer til ettertanke. ツDyveldi☯ prat ✉ post 22. okt. 2017 kl. 11:20 (CEST)

Nei, VM i bueskyting ble synlig på forsiden den 14. oktober, EM i banesykling og Tour of Guangxi ble synlig den 18. oktober og USAs Grand Prix ble synlig den 19. oktober (bevis, snapshot fra 29. september). Diffene på aktuelt-malen er litt rare, men de har altså ikke blitt vist i ukesvis som du påstår... Les på Mal:Aktuelt så ser du at de blir synlige en dag før datoen som er satt. Jeg tok forresten noen stikkprøver på andre artikler som har vært på forsiden i det siste, og med unntak av allerede populære artikler er det også her få besøk, så igjen; det handler ikke om at det er sport eller hvor fyldig noe er. --- Løken (diskusjon) 22. okt. 2017 kl. 11:31 (CEST)
Takk til Løken for nyttig lenke. Jeg ble alvorlig bekymret ettersom jeg bladde meg gjennom diffene i selve malen og så på resultatet der. Noen av de arkiverte sidene ser litt "rare" ut. At det er en forskjell på én dag mellom arkivertdato og dato som arkivet viser at forsiden vår hadde kan jeg forstå (det har vel med tidssoner å gjør?). Men både 18. og 17. oktober ser det ut til at det stod «I dag Den 14. oktober:» [[19]][[20]] på forsiden vår.
Bekymringen her er imidlertid like mye at antall sidevisninger er lavt og at det derfor ser ut til at plassering på forsiden ikke virker, men også at her var noen artikler som var praktisk talt tomme når de havnet på forsiden. Jeg er ikke sikker på hva kriteriet «fyldig» skal innebære, men går det an å at artiklene som havner på forsiden har litt mer innhold og er litt mer ferdige enn disse eksemplene? Det får bli til ettertanke for dem som arbeider med å plassere artikler på forsiden og kanskje en diskusjon et annet sted om hvordan de ønsker å strukturere arbeidet. Personlig går jeg sjelden inn på forsiden og når jeg gjør det så går jeg raskt til artikkelen jeg var på ukikk etter uten å inspisere innholdet på forsiden. Det er søkeruta jeg ser etter.ツDyveldi☯ prat ✉ post 28. okt. 2017 kl. 15:27 (CEST)