Wikipedia:Tinget/Arkiv/2017-17

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar
februar
mars
april
mai
juni

Endring i krav til administratorkandidaterRediger

Jeg mener det er en feil i de kravene vi i dag har for kandidater til administratorer. I tillegg er det unødvendige gjentakelser. I dag gjelder blant annet følgende:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene. Han/hun må forstå og være enig i prosjektets målsetning og fortrolig med rutinene, herunder adminrutinene, på Wikipedia på bokmål/riksmål (denne språkutgaven).
 • Kandidaten må følge prosjektets retningslinjer, og følge avgjørelser tatt i avstemninger (selv om han/hun ikke er enig i dem).
 • Kandidaten må ha vist/vise tilstrekkelig modenhet i sitt arbeid på Wikipedia.

Det første punktet er dels overlappende med det andre og dels inneholder det noe som ikke er mulig/selvmotsigende. Det står at kandidaten må være fortrolig med rutinene, herunder adminrutinene. Hvordan skal man kunne være det, uten å være admin? Jeg foreslår derfor følgende første punkt:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene og og være enig i prosjektets målsetning.

Mitt forslag forenkler en unødvendig lang setning og fjerner et par meningsløse punkt. Foreslår at denne - og kun denne endringen diskuteres. Hint, om ingen har innsigelser (kun trykker knapp for takk) så gjør jeg endringen etter innlegget har blitt arkivert. Om det blir diskusjon rundt forslaget så får vi eventuelt ta en avstemning etter en passende tid. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 08:05 (CEST)

Jeg tror jeg er enig i dette. Å bli fortrolig med adminrutinene er en lang prosess som ikke begynner før etter at knappene er gitt, så det er et krav ingen kandidater fyller... Mvh 3s (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 09:42 (CEST)
Logisk egentlig. Mvh BjørnN (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 12:40 (CEST)
Virker rimelig, og synes også den biten kan fjernes. --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 15:45 (CEST)
Hva er en «adminrutine»? --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 16:21 (CEST)
Det er noe man må ha vært admin veldig lenge for å forstå. Nording 24. apr. 2017 kl. 18:04 (CEST)
Lite forslag til justering bare: Hva med «... og akseptere prosjektets målsetning» i stedet for «... og være enig i prosjektets målsetning»? --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 20:35 (CEST)
Målsetning bør uansett endres til målsetting... så fremt det ikke er en setning som er målet :) Mvh TorbjørnS (ʦ) 24. apr. 2017 kl. 20:45 (CEST)
Helt greit med flisespikkeri i slike tilfeller :-) --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 20:47 (CEST)
Til Trygve Nodeland: En grunn til at jeg foreslår det fjernet er at adminrutinene er ganske diffust. Det er vel neppe alle administratorer som kjenner all funksjonalitet som følger med rettigheter som administrator, og hva de bruker de til er ulikt. Et eksempel på adminrutine er f.eks å avslutte en diskusjon om sletting, men om man ikke deltar der, så har det ingen hensikt å kjenne til rutinen for det. Som ellers på Wikipedia så velger bidragsyterne selv hva de ønsker å engasjere seg i. Legg til at det heller ikke er noe kurs eller innføring i jobben som administrator, følgelig gir det lite mening å snakke om adminrutinene. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 20:49 (CEST)
(red. koll.)Kanskje uansett «akseptere prosjektets retningslinjer» er bedre? Litt usikker på hva dette med målsetting innebærer. Tenker man på dette overordnede med at "målet er å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle mennesker" e.l.? I så fall synes jeg ikke dette litt filosofiske punktet trenger å være med som krav til administratorer. --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 20:52 (CEST)

Det pågår et administratorvalg akkurat nå. Det er unødvendig å begynne å endre rutiner/retningslinjer under valget. Vi har også et valg som kommer 15. mai så er det noe hold i dette kan det arrangeres en avstemning etter at valgene er over. Dette har nå skjedd flere ganger midt under valg at noen ikke liker noen rutiner/retningslinjer mens valget pågår og jeg synes ikke noe om å endre regler mens valget pågår. Rene skrivefeil kan trygt endres uten videre. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 24. apr. 2017 kl. 21:41 (CEST)

Til Wikijens: Jeg har ingen problemer med at ordlyden endres som angitt over, dvs. «* Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene og og være enig i prosjektets målsetting.». Ulf Larsen (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 22:38 (CEST)
Til Dyveldi: ikke noe hastverk med endring eller avstemning, det kan med fordel vente til etter neste valgrunde. Til Ulflarsen: Det var uttrykket "være enig i" jeg gjerne vil ha bort – det innebærer etter min oppfatning en personlig overbevisning som det ikke er mulig å kreve at folk har. Jeg mistenker at dette kan være en oversettelse av engelsk "agree", som vel ikke behøver å være så sterkt som norsk "være enig i", men kan brukes i en betydning nærmere "godta". Dette siste er bare spekulasjon. --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 23:19 (CEST)
Til Wikijens: Litt surr fra min side, med ditt innspill så blir da punktet som følger: «* Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene og akseptere deres målsetting.». Når det gjelder meningen med målsetting så ser jeg det som en slags sperre for å hindre at en velger administratorer som motarbeider prosjektet. For min del er det ikke viktig å ha det med. Men. Alle endringer her medfører lange diskusjoner, og jo mer man ønsker å endre, jo mindre er sjansene for at noe kan endres. Derfor oppfordrer jeg til at vi prøver å enes om å endre det som er helt opplagt. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 23:50 (CEST)
(red.koll.) Jo, la oss bare gjøre ikke-kontroversielle endringer foreløbig. Bare som et eksempel på dette med "agree": I redigeringsvinduet står det "Ved å lagre endringer, aksepterer du bruksvilkårene, og samtykker ugjenkallelig til å ..." . Dette er oversatt fra "By saving changes, you agree to the Terms of Use, and you irrevocably agree to ...". Både "akseptere" og "samtykke" (og vel også "godta") er greie oversettelser av "agree" her, mens man ikke kan kreve at du må "være enig i" bruksvilkårene. Du kan godt mene at de er fullstendig tåpelige bare du allikevel godtar dem. Men siden jeg kom inn på denne systemmeldingen under redigeringsvinduet: Heter det ikke "samtykke i" heller enn "samtykke til"? --Wikijens (diskusjon) 24. apr. 2017 kl. 23:53 (CEST)
Ad «samtykke i» versus «samtykke til»: Begge deler går. Semikolon (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 04:09 (CEST)

Etter kommentarer i tråden har jeg justert forslaget, og gjengir det derfor i sin helhet, først teksten som det skal erstatte:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene. Han/hun må forstå og være enig i prosjektets målsetning og fortrolig med rutinene, herunder adminrutinene, på Wikipedia på bokmål/riksmål (denne språkutgaven).
 • Kandidaten må følge prosjektets retningslinjer, og følge avgjørelser tatt i avstemninger (selv om han/hun ikke er enig i dem).
 • Kandidaten må ha vist/vise tilstrekkelig modenhet i sitt arbeid på Wikipedia.

Det første punktet er dels overlappende med det andre og dels inneholder det noe som ikke er mulig/selvmotsigende. Det står at kandidaten må være fortrolig med rutinene, herunder adminrutinene. Hvordan skal man kunne være det, uten å være admin? Jeg foreslår derfor følgende første punkt:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene og akseptere deres målsetting.

Så langt virker det som det er generell aksept for endringen, og om ikke andre innsigelser kommer så endrer jeg det når tråden har gått til arkivering. Ulf Larsen (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 11:19 (CEST)

Enig i forslaget, men synes endringen godt kan vente til etter valgene nå i mai. Da slipper vi at en eventuell diskusjon blir en unødvendig distraksjon i den anledning. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 11:22 (CEST)
Til Wikijens: For min del kan det godt vente, men jeg kan ikke se at det er noe saklig grunnlag for det. Det er innlysende at denne endringen ikke får noen betydning for den nominasjonsprosessen som pågår nå. Tilsvarende er det innlysende at endringen ikke får noen betydning for åremålsvalg i mai, da det er snakk om eventuelt gjenvalg av eksisterende administratorer. Ulf Larsen (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 13:06 (CEST)
Joda, men det er av rent praktiske og erfaringsbaserte grunner for å minimere støy. Men ikke viktig for meg i det hele tatt egentlig når det gjøres. Kan jo eventuelt benytte anledningen til å finpusse formuleringene inntil da. Men bare gjør som du synes, jeg kommer ikke til å protestere :-) Takk forresten til Semikolon som slo opp «samtykke». --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 13:22 (CEST)

VenstremargenRediger

Er det ikke på tide å rydde litt i venstremargen igjen? Jeg kunne ønske et litt mere kompakt utseende, slik at lenkene til andre prosjekter og andre språk kom i første skjermbilde uten at det må scrolles (på en normal skjerm med normal oppløsning). Nå er det antagelig ikke nok elementer i venstremargen som kan fjernes, så dette måtte eventuelt gjøres ved at gruppene i venstremargen ble "sammenleggbare", altså litt som enkelte maler, hvor man ser overskriften og så trykker en pil eller lignende for å åpne. Er dette overhodet mulig i venstremargen? Uavhengig av om dette første er mulig eller ikke. Enkelte elementer synes jeg med fordel kan flyttes eller slås sammen. Det mest åpenbare er "Siste endringer". Det bør vel inn under gruppen "Prosjekt"? Slik jeg forstår det, er de øverste elementene det som en vanlig leser kunne være interessert i, og der passer ikke "Siste endringer". Kanskje også "Hjelp", hvis det først og fremst er tenkt som hjelpeside for skribenter, men her er jeg mere usikker. Uansett kunne jeg forestille meg at punktene "Hjelp", "Stilmanual", "Skribentportal" kanskje kan samkjøres bedre. Og så er jeg usikker på om gruppen "Verktøy" er prinsipielt forskjellig fra tingene under "Prosjekt", eller om det er unødvendig med to adskilte grupper. Wikidata-element kan vel kanskje være under "På andre prosjekter"? Og kanskje trengs ikke direkte lenke til Tinget, Torget, Notiser, Nybegynner, men disse kan ha én samlet lenke, slik som f.eks. "Utmerkede artikler" lenkes uten at "Anbefalte artikler" og "Utmerkede lister" osv. har egen lenke? Dette avhenger jo også litt av om dette med sammenleggbare grupper er mulig. Bare litt løse og ustrukturerte tanker her, hva mener andre? --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 12:36 (CEST)

Personlig setter jeg stor pris på å ha "Siste endringer" der. Bruker den mye. Mvh 3s (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 13:58 (CEST)
Jeg bruker den også mye, kanskje mere enn noen annen funksjon på Wikipedia, men den blir jo ikke borte av å grupperes under "Prosjekt"? --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:08 (CEST)
For sikkerhets skyld, er det likt oppsett i de ulike "utseende-valgene"? Bare så man ikke snakker forbi hverandre. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:11 (CEST)
Det jeg ofte bruker i venstremargen er: «Siste endringer», «På andre språk», «Commons», «Hva lenker hit», «Tinget», og «Torget». I tillegg bruker jeg av og til: «Stilmanual», «Sideinformasjon», «Wikidata-element», «Bokhylla». De andre bruker jeg svært sjelden eller aldri. Enkelte lenker skjønner jeg ikke helt vitsen med å ha (som f.eks «Tilfeldig side», «Underprosjekter» og «Forside».), mens enkelte skjønner jeg ikke hva er (som «Permanent lenke».). Man kunne med fordel kuttet ut noe og man kunne f.eks klappet sammen seksjonen Skriv ut/eksporter slik at de tre sub-alternativene kun hadde blitt synlig hvis man hadde klikket på de. Noen elementer kunne kanskje være valgritt for etablerte brukere, som «Nybegynnere», «Svaksynte», «utmerkede artikler» og «Doner». Det er for mange valg i venstremargen. Det har jeg alltid ment. Som andre her påpeker er jeg spesielt glad i Siste endringer. Den funksjonen viser hva som skjer på Wikipedia og er langt på vei prosjektets puls.--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:33 (CEST)
Forsiden er grunnleggende viktig - den er inngangsporten til Wikipedia. Jeg bruker både den linken og "Tilfeldig side" nokså jevnlig. Jeg vet også om andre som setter pris på å bla tilfeldig i Wikipedias artikler - gå på "skattejakt", og kanskje oppdage og lære noe nytt. --BLÆGG (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:40 (CEST)
Jo, men Forsiden får man ved å trykke på logoen. Slik har nesten alle nettsider vært siden tidens morgen.--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:42 (CEST)
(red.koll) Takk for innspill. Av andre nærliggende språkversjoner er det, etter hva jeg kan se, bare svensk som har en såpass kompakt liste i venstremargen at "på andre prosjekter" inkl. Commons, kommer i første skjermbilde på min laptop. De har droppet alt av gruppering (prosjekt/wikipedia/verktøy) bortsett fra det som har med utskrift å gjøre. Er det noen vesentlige ting som mangler i det svenske oppsettet, som vi absolutt bør ha med? Angående «Tilfeldig side» bruker jeg den faktisk endel, men er jo egentlig enig i at den er ganske merkelig å ha med når jeg tenker over det. Men alle andre (inkl. svensk med sin kompakte liste) har den med. Angående det med forsiden støtter jeg Ezzex, logoen peker til forsiden og det burde holde. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:46 (CEST)
«Tilfeldig side» brukte jeg litt i prosjektets barndom. Trykker man på den kan utrolige ting komme opp (Svært mye elendige, mangelfulle og rare artikler). Synes funksjonen egentlig er litt barnslig i dag.--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:52 (CEST)
Jeg synes det kommer opp mye spennende når jeg klikker "Tilfeldig side". Det jeg derimot kunne vært foruten er "Utmerkede artikler". Brukere oppsøker ikke et leksikon for å lese utmerkede artikler, men for å søke kunnskap om visse, bestemte emner (med mindre de bruker "Tilfeldig side"). Det betyr ikke at gode artikler er uvesentlig, men at de kanskje ikke trenger en framtredende plass i venstremenyen. --BLÆGG (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 14:59 (CEST)
(red. koll.) Til Ezzex: Jo, du har nok rett i det. Overdrevet bruk av «Tilfeldig side»-knappen har også en tendens til å lede til hyppig deltagelse på «slettesiden», hvilket ikke alltid er godt for den mentale helsa :-) For egen del er også denne knappen noe jeg kun bruker på no.wp. Kunne aldri finne på å trykke på tilsvarende på andre språkversjoner, hvor jeg er innom heller som en normal leser, og det kan jo være et tegn på at dette er en knapp for «spesielt interesserte». --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:02 (CEST)
Til BLÆGG: Ganske enig i det med utmerkede artikler. Veldig viktig jobb som gjøres med disse artiklene, særlig fordi de fungerer som mal og forbilde for å få relaterte artikler opp på et høyere nivå, men det er mere prosjektrelatert og ikke nødvendigvis noe som trenger å være i venstremargen. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:06 (CEST)
"Underprosjekter" virker dessuten å ikke være oppdatert på lang tid. Cnyborg listes som aktiv innenfor et par av underprosjketene, og burde vel blitt fjernet? --BLÆGG (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:15 (CEST)
(red.koll.) Et tilleggspunkt til det med «tilfeldig side»: Et resultat av Wikipedias format er at dekningen av ulike emner er ekstremt skjev. I «gamle dager» fikk jeg omtrent annenhver gang en brasiliansk kommune når jeg trykket på denne knappen, nå får jeg i tillegg til dette OL-deltagere og en og annen botanikk-artikkel. NB! Dette er ikke kritikk av noen for at vi har overdekning av disse emnene, det viser bare at de som jobber med disse temaene har vært særlig produktive og grundige. Men det viser jo kanskje også at denne «tilfeldig artikkel» har relativt liten nytte? Nå har svensk en funksjon for å velge bort botartikler fra deres "Slumpartikel", ellers ville man vel måtte trykke 10 ganger før man fikk noe annet enn insekter og sommerfugler? --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:16 (CEST)
Til Blægg og Wikijens: Ok, jeg skal ikke stå på mitt og jeg tok vel i litt vel hardt når jeg skrev at «svært» mange rare sider kom opp når man trykker på «tilfeldig side». Det er vel heller et inntrykk jeg sitter igjen med fra tidligere tider. Men hva er egentlig «Permanent lenke»? og trenger vi ha den der?--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:21 (CEST)
Jeg beholder gjerne "Tilfeldig side", men fjerner gjerne: Utmerkede artikler, Skribentportal, Underprosjekter, Notiser, Spesialsider og "Permanent lenke". --BLÆGG (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:24 (CEST)
Jeg er iallefall enig i deg om å fjerne Skribentportal, Underprosjekter og "Permanent lenke". De andre er jeg usikker på, men «Utmerkede artikler» passer kanskje best hjemme på forsiden (synes også vi kan fjerne «forsiden» siden dette jo er den første siden man kommer til når man besøker prosjektet. Jeg ser ingen aviser som har denne funksjonen som et alternativ lenger. Utdatert! - og det holder jo å klikke på logoen for å komme "hjem".--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:30 (CEST)

(Til marg) Først og fremst takk til Ezzex og BLÆGG for konstruktiv tilbakemelding uten «kjepphester» som blokkerer videre diskusjon. Mitt hovedanliggende med dette er å få lenkene til andre prosjekter, særlig da Commons, mere frem i lyset. Det hjalp veldig at den fikk et ikon, men hvis den i tillegg kommer inn i første skjermbilde ville det være et stort fremskritt. Sekundært ville en mere kompakt venstremarg gjøre behovet for kompakte språklenker noe mindre prekært, en funksjon jeg har inntrykk av at mange, meg inkludert, ikke egentlig ønsker. Hovedargumentet for disse kompakte språklenkene har etter hva jeg har forstått, vært at venstremargen ofte må scrolles mye lenger enn selve artikkelen. Dette vil da reduseres i hvert fall litt, hvis antall elementer over reduseres. Hvis vi tar utgangspunkt i svensk, hva er det vi eventuelt må legge til hos oss? Jeg ser nå at de har flere elementer enn jeg trodde, men de har gruppert noen under verktøy og lagt denne gruppen under "På andra projekt". Det kan jo også være en mulighet. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:38 (CEST)

Kanskje kunne det hjulpet oss videre om vi fikk en klikk-statistikk på bruken av venstremenyen, da hadde det blitt enklere å skrote noen menypunkt.--BLÆGG (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:44 (CEST)
Ja, det ville være nyttig. I tillegg om noen relativt nye brukere kan informere om hva de fant nyttig og som hjalp dem med å komme igang, altså hva vi bør beholde. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 15:48 (CEST)

"Permanent lenke" finnes forøvrig under "Sideinformasjon", hvis man trykker på datoen i punktet "Dato for siste redigering". Det kunne kanskje komme tydeligere frem der, så trengs den ikke i venstremenyen. Lenken "Svaksynte" synes jeg også er overflødig. Vi bør selvfølgelig legge til rette også for svaksynte, kunne f.eks. være et eget "utseende-valg" i instillingene, men denne lenken til en hjelpeside for generelle instillinger på datamaskin og i nettleser, trenger vi ikke. Må nesten gå ut fra at relevante personer kjenner til dette i forveien og har gjort nødvendige innstillinger før de kommer til Wikipedia. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 16:02 (CEST)

Jeg tror nok det er en fordel å skille mellom hvordan venstresiden skal se ut for anonyme/ferske brukere, og hvordan det bør være for etablerte/avanserte. At "Jeg bruker ikke den funksjonen" er ikke en god grunn for å fjerne det for alle. Da er det bedre at du får muligheten til å fjerne den funksjonen for å rydde opp. Det sagt, så tror jeg det er en fordel å ta en opprydding i menyen. Kanskje burde man prøvd å få tak i et høyskoleprosjekt rundt User interface design som kan teste og utvikle det slik at det blir best mulig for flest mulig? Lars Åge (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 16:05 (CEST)
Ja, enig i dette. Flest mulig stemmer fra ulike typer brukere og lesere er ønskelig. En måte å "sette seg inn i" hvordan lesere/ferske brukere forholder seg til ting, kan være å reflektere over egen adferd på andre prosjekter, hvor man ikke er så aktiv. Som nevnt, har f.eks. også en.wp en knapp "Random article". Det har aldri slått meg at jeg kunne trykke på denne knappen bare for å lese om et eller annet helt tilfeldig, og antagelig gjør ingen normale lesere dette på no.wp heller. Den funksjonaliteten kunne derfor kanskje heller være endel av et prosjektrom e.l. Angående notiser, ser det ut til å være mest for å rydde unna systemmeldinger fra mediawiki o.l. Antar det er fordi de oppleves litt forstyrrende på Tinget hvis de kommer for ofte. Kanskje hadde det allikevel vært mulig at de kom der, men sammenklappet, så trenger vi ikke siden Notiser og dermed åpenbart heller ikke lenke fra venstremenyen? --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 16:25 (CEST)
Hva med sideinformasjon. Kunne det være mulig å få denne opp blant "artikkelfanene"? Jeg synes det er der det hører naturlig hjemme, men vet ikke om det er teknisk mulig. Kan man f.eks. legge til andre ting under fanen "Mer", der hvor jeg i hvert fall kun har valget "Flytt"? --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 16:43 (CEST)
Jeg er vel stort sett leser, med litt innslag av uformell patruljering. Det jeg benytter på venstemenyen er Tinget, Torget og lenkene til andre språk. En sjelden gang stilmanualen, men den kan jeg kortnavnet på som jeg kan bruke i søkeboksen. Oversikten over spesialsider hender det også jeg er innom. For øvrig er vel kontaktinformasjon noe man forventer å finne øverste eller nederst på en nettside, ikke midt på venstresiden. Ters (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 17:10 (CEST)
Veldig godt innspill. Kontakt-lenke og kanskje også Doner-lenke tror jeg begge ville passe perfekt i bunnen, altså der nede hvor det nå er "Om Wikipedia", "Forbehold" osv. "Utmerkede artikler" gjerne på forsiden i stedet for venstremenyen. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 17:45 (CEST)

(trekker inn): Jeg synes dette er et godt initiativ fra Wikijens. Om jeg virket negativ i stad, var det mot min intensjon, selv om jeg ser det er lett å lese meg slik. Jeg synes også at særlig Ezzex og BLÆGG kommer med gode innspill. Det er mye rydding som kan, og sikkert bør, gjøres. Når det gjelder svaksynte tror jeg vi skal være forsiktig med å fjerne den og gå ut fra at folk vet hvordan det fungerer for dem. Hva med å snakke med Blindeforbundet eller noen andre og høre. Det koster oss ingenting å ha lenken der, men for dem som trenger den er den gull. (I den forbindelse. Noen spårkversjoner har lydversjoner av artikler om jeg ikke husker feil. Noe for oss?) En ting til (Og selv om jeg ser at jeg virker som en grinebiter som vil ha det slik det er og er mot alle forandringer, er det ikke det som er meningen) Jeg bruker Modern-drakten og liker den godt. Den har ingen logo, så om man fjerner lenken til forsiden er det ingen enkel måte å komme seg dit. Jeg vet ikke hvor mange dette gjelder, men det er verdt å ta med seg. For min del vil det være et stort savn om den knappen forsvinner... Mvh 3s (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 21:31 (CEST)

Takk for innspill, og du oppfattes på ingen måte oppfattet som negativ hverken i stad eller nå :) Når det gjelder dette med svaksynte, har jeg alltid trodd det var en slags snarveisknapp til tilpassede innstillinger (større font eller lignende), men så viste det seg at det er til en hjelpeside for hvordan man kan justere generelle innstillinger på datamaskin og nettleser, altså ting helt utenfor Wikipedia. Synes det blir litt som om vi skulle vise til hjelpeside fra forsiden for hvordan man kan justere lyden opp og ned. Svaksynte er vel ikke generelt mindre datakyndige enn andre, så er det noe de eventuelt skulle ha særlig bruk for, måtte det være et eller annen stort blikkfang helt fra starten av, som ledet dit hvor de kunne tilpasse sine innstillinger. Men igjen, siden disse innstillingene åpenbart ligger utenfor Wikipedia, må vi anta at de allerede har gjort tilpasninger når de surfer eller bruker datamaskinen generelt, ikke når de først er kommet til Wikipedia. Det andre, med Forside-lenken, var et viktig poeng. Jeg hadde også en mistanke om at de ulike draktene kunne ha ulikt oppsett. Hvis det ikke finnes annen måte å komme tilbake til forsiden med dette oppsettet, må vel nesten lenken beholdes. Mvh. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 22:02 (CEST)
Løsningen er kanskje å fjerne de aller minst benyttede lenkene og gjøre de nest minst benyttede valgfrie. Kanskje kan Forside-lenken gjøres valgfri. Eller kanskje kan det gjøres endringer i Modern slik at logoen blir klikkbar.--Ezzex (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 22:15 (CEST)
Ett eller annet mer er det med den svaksynt-lenken, for den bytter også drakt... Et alternativ til å fjerne lenken er jo også å lage en skikkelig greie, som faktisk er en hjelp for svaksynte. Siden den allerede «tvinger» en annen drakt, kan den vel også «tvinge» opp skriftstørelse og slikt og gjøre det til en nyttig lenke for dem som har bruk for det?
Når det gjelder forside lenken kan det være lurt å finne ut hvor mange som faktisk bruker drakter som blir «rammet» av en endring. Disse må vi gå ut fra at er mer avanserte brukere som kan tilpasse seg. Det går jo for eksempel an å lage seg et bokmerke til forsiden, så er problemet ute av veien. Mitt Wikipedia-bokmerke går til overvåkningslisten min, men det kan jo fort endres. Så det er ikke nødvendigvis noe som låser lenken til margen, selv om det kanskje finnes andre gode grunner for å ha den der.
@Ezzex: Det er ingen logo i Modern. Mvh 3s (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 22:19 (CEST)
Det er bra vi får oppklart ting. Jeg var ikke klar over at Svaksynte-knappen skifter drakt, antagelig fordi jeg allerede har den samme drakten fra før. Men når du sier det, lurer jeg på om ikke skriftstørrelsen øker et like hakk på den hjelpesiden. Dette vet sikkert andre mere om. --Wikijens (diskusjon) 25. apr. 2017 kl. 22:26 (CEST)

Et problem med venstremargen er at det bare er lenke til «Utmerkede artikler», og ikke til anbefalte artikler og gode lister/portaler. Problemet her er at jeg syns de to siste typene også fortjener å framheves mer, for ofte er det nærmest ingen forskjell i kvalitet mellom en UA- og en AA-artikkel. Derfor har jeg tidligere lekt med tanken om å lenke til en felles portal for alle typene kvalitetsartikler, noe à la dette: Bruker:Haakon K/Kvalitetsartikler. Da blir det ingen flere lenker i menyen, men de anbefalte artiklene og de gode listene/portalene synligere enn de er nå. Haakon K (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 07:06 (CEST)

Hvorfor har vi da to forskjellige typer ??--Ezzex (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 09:03 (CEST)
Til Haakon K: Jeg liker den tanken, gitt at vi har alle disse artiklene med ulike utmerkelser. Man kunne kanskje også tenke seg noe lignende for Tinget/Torget/Notiser/Nybegynner så man slipper 4 lenker i venstremenyen. Når det gjelder tittelen kvalitetsartikler, kunne man kanskje også vurdere noe i retning av "evaluerte artikler" (eller gjerne noe bedre, var bare det første jeg kom på), altså noe som viser til det faktum at de "har gått gjennom en prosess" (er vel ytterst få igjen som dette ikke gjelder) heller enn en subjektiv betegnelse "kvalitet". Mener ikke selv at de ikke holder høy kvalitet, men er bare for å gjøre det mest mulig objektivt. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 11:17 (CEST)
Trenger vi noen lenke for Utmerkede artikler eller bra innhold? Jeg er skeptisk til om noen går spesielt på slikt innhold, og uansett blir disse artiklene massivt markedsført (dvs. vist frem) på forsiden. Så for min del må den lenken gjerne fjernes helt. Lenken Forside tror jeg er verre, i tiden jeg har kjørt kurs har jeg sett mange som ikke var klar over at en kom til forsiden ved å trykke på tegningen av en kule øverst til venstre - om det er mulig så bør heller den tegningen fjernes. Underprosjekter kan ryddes og legges som en lenke under Skribentportal, samme kan skje med Tinget, Torget, Notiser og Nybegynner (dvs. legges inn under Skribentportal). Likeledes kan Doner fjernes, vi kjører jevnlig kampanjer og de som ønsker å gi utover det er nok såpass interessert at de finner ut av det uten en slik lenke. Seksjonen verktøy bør enten kunne åpnes (dvs. så til vanlig vises kun menyvalg) eller de fleste av lenkene der fjernes (Relaterte endringer, Last opp fil, Spesialsider, Permanent lenke, Sideinformasjon og Siter denne siden). For 99,9 % av brukerne av Wikipedia er dette gresk - de 0,01 % vet nok hvor de finner det uansett. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 11:44 (CEST)
Ja, her var det også mange fornuftige tanker. Eneste jeg kanskje vil påpeke, som Ulflarsen ofte er inne på selv, er at for drastiske forslag har en tendens til å føre til for mye bråk og krangling med det resultat at ingenting skjer, selvom kanskje et stort flertall var enige om deler av det. Men vil gjøre et forsøk på litt oppsummering:
 • Forside-lenken er på mange måter overflødig når logoen rett over har samme funksjon, men siden dette ikke gjelder alle drakter og mange heller ikke er klar over det, er det nok ikke riktig tid for å fjerne denne.
 • Svaksynte-lenken trenger litt avklaring mtp. hva den innebærer og hvis mulig, om den oppleves som nyttig for relevante personer.
 • Utmerkede artikler-lenken bør enten endres til noe mere generelt (som inkluderer også anbefalt/lister osv.) eller kan muligens fjernes helt, og heller vises til fra forsiden eller annen innholdsside.
 • Hjelp-lenken er vel naturlig å ha tilgjengelig til enhver tid, så den passer i venstremenyen. Jeg stusser imidlertid litt på den strukturelle oppbyggingen her, det at hjelpesiden ligger i navnerommet "Portal" og ikke for eksempel på Hjelp:Forside, siden vi har et eget navnerom "Hjelp". I det hele tatt ville det være praktisk med en side som avklarer litt hva de ulike navnerommene innebærer (Kategori, Portal osv), det kunne jo være hjelpeforsiden, eller eventuelt en side "Innhold" eller lignende.
 • Siste endringer-lenken er vel også typisk skribent-relatert, og burde kanskje ligge sammen med disse, men det avhenger også av om vi i det hele tatt har bruk for å markere grupper som "Prosjekt", "Verktøy" osv.
 • Det ville være veldig fint om noen av de teknisk kyndige kunne gi en pekepinn på om en form for individuell tilpasning er en realistisk mulighet, eller om man bare skal legge fra seg dennetanken. Hvis det er mulig, ville jeg f.eks. selv antagelig gjerne ha individuelle lenker til Tinget og Torget, selvom jeg egentlig mener at de fire individuelle lenkene Tinget/Torget/Notiser/Nybegynner blir for mye i et standardoppsett. Hvis individuell tilpasning er mulig, kunne man ha som standard et mye mere leserorientert oppsett, med en enkel henvisning til en Skribentportal hvor lenkene og verktøyene finnes, som vi som skriver på prosjektet bruker. Så ville det være praktisk hvis vi da kunne velge i innstillinger å skifte til et "skribentoppsett" eller eventuelt legge til elementer helt fritt. Jeg vet ikke hva som er teknisk mulig.
 • Litt avhengig av forrige punkt, kan enkelte elementer som er gruppert under Prosjekt samles på en mere kompakt måte. Særlig Underprosjekter har jeg inntrykk av at er litt utdatert og kanskje ikke noe som trenger direkte henvisning i venstremargen.
 • Elementene i gruppen "Wikipedia", i hvert fall kontaktinformasjon og Doner, kan gjerne flyttes ned i bunnen eller eventuelt vises til på forsiden, det er ikke noe man trenger raskt tilgjengelig til enhver tid mens man leser artikler. Samme med Wikimedia Norge, men usikker på hvor lenken passer best.
 • Endel av elementene i verktøy er kanskje typiske Skribent/Prosjekt-ting og hører naturlig hjemme der, men det avhenger igjen litt av tekniske muligheter. Wikidata-element tenker jeg på som naturlig hjemmehørende i "På andre prosjekter", men mulig jeg tenker feil. Spesialsider er vel igjen noe som kunne passe der hvor de forskjellige navnerommene presenteres.

Sikkert endel annet jeg har glemt, men det var i hvert fall noe. Bare å komme med tilføyelser. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 13:48 (CEST)

«Siste endringer» er den uten tvil viktigste lenken i margen og den vil jeg ha langt oppe og godt synlig, omtrent der den ligger i dag.--Ezzex (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 14:16 (CEST)
Ok, det virker rimelig. Forhåpentlig blir alt som er igjen godt synlig hvis noe av det mindre relevante forsvinner. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 14:21 (CEST)
Ser forresten at Wikidata-lenke allerede finnes i "På andre prosjekter", så sånt sett er det allerede kanskje overflødig at den dobbeltoppføres med noen få linjers mellomrom. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 14:23 (CEST)

Sånn ser lista ut i dag og jeg har merket det jeg synes er ok og lagt til noen merknader

 • Globeikon
  • Forside - ok, det er ikke naturlig å gjette på at det går an å klikke på globen. Globen er varemerket vårt og bør heller ikke fjernes.
  • Svaksynte - ok, men siden den lenker til bør kanskje ses over. Å legge tilrette for svaksynte er en jobb vi bør delta i.
  • Utmerkede artikler - bør kanskje flyttes til seksjonen for Prosjekt
  • Hjelp - ok, vi trenger å lenke til hjelpesider. Skal innholdet i siden diskuteres så bør det være en separat diskusjon.
  • Siste endringer - ok og nyttig
 • Prosjekt - ok, uten å lenke til noe av dette så tar vi livet av en del sider, UA, AA og gode lister bør kanskje flyttes hit og få én lenke til en felles side
  • Stilmanual - ok, viktig
  • Skribentportal - ok, men bør portalen ses over? Hvor nyttig denne er henger på den siden det er lenket til.
  • Underprosjekter - ok, kan kanskje inkluderes i Skribentportalen. Er det noe særlig liv i disse prosjektene? Vil de dø helt ut hvis de mister lenken?
  • Tinget - ok
  • Torget - ok
  • Notiser - ok og denne siden dør hvis den ikke får lov til å synes
  • Nybegynner - ok, viktig å ikke usynliggjøre
  • Tilfeldig side - ok, nyttig, selv om jeg bruker den mest på andre språk for å se om jeg finner eksempler på ett eller annet. Bør flyttes til seksjonen over etter Siste endringer.
 • Wikipedia - ok og viktige lenker
  • Kontakt Wikipedia - ok, vi trenger at et kontaktsted er vesentlig synligere enn nederst med bitteliten tekst
  • Doner - ok, viktig, uten donasjoner vil vi ikke ha servere eller et sted å skrive
  • Wikimedia Norge - ok, WMNO har fortjent at vi ikke usynliggjør dem.
 • Verktøy - ok
  • Hva lenker hit - ok, viktig
  • Relaterte endringer - ok
  • Last opp fil - ok, men kunne kanskje ha et klarere navn som last opp bilde til Commons
  • Spesialsider - ok, nyttig, men er navnet på lenket særlig informativt
  • Permanent lenke - ok, veldig nyttig. Brukes til få finne riktig versjonsnummer ved oversettelser og er nyttig hvis du vil lenke til en versjon av en side. I diskusjoner lenkes det ofte til siden rent generelt og ettersom tiden går så blir siden så endret at det er komplisert å forsøke å rekonstruere hva brukeren egentlig mente å lenke til.
  • Sideinformasjon - ok
  • Wikidata-element - ok og er ikke det samme som en lenke til prosjektet Wikidata. Denne lenker til riktig element og trengs for å finne siden på Wikidata hvis noe skal fikses der.
 • Skriv ut / eksporter - neppe nyttig og kan reduseres til én lenke som er inkludert i seksjonen for Verktøy.
  • Opprett en bok - bør fjernes og siden det lenker til bør gjennomgås med tanke på om det ligger slettekandidater der. Tanken bør henvises til Wikibøker.
  • Last ned som PDF - ok kan behodes, men trenger ikke egen overskift. Kan inkluderes i Verktøy.
  • Utskriftsvennlig versjon - neppe nyttig
 • På andre prosjekter - det er lenket til alle prosjektene på hovedsiden og trengs det da lenker her? Det er henvist til 12 prosjekter på forsiden og er er er det bare 8. I tillegg mangler WMF. Kan dette komprimeres til én lenke som heter Søsterprosjekter og lenker til riktig seksjon på forsiden?
  • Wikimedia Commons
  • MediaWiki
  • Meta-Wiki
  • Wikispecies
  • Wikidata (ikke det samme som Wikidata-element ovenfor)
  • Wikinews
  • Wikiquote
  • Wikisource
 • På andre språk
  • språklenker hvor vi vel vedtok å få slått av DLL som standard for ip-adresser. Systemet fungerer ikke og mine lesevaner samsvarer fortsatt ikke med de språkene DLL foreslår.

I sum ser jeg ikke det helt store behovet for endringer og synes vel det bør stemmes over den enkelte lenke som ønskes fjernet. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. apr. 2017 kl. 18:43 (CEST)

Takk for oppklaring ang. Wikidata-lenken. Hvis jeg forstår det riktig er den under Verktøy til selve elementet, mens den under "På andre prosjekter" er til tilsvarende prosjektside der, altså i praksis ikke i bruk i hovedrommet? For disse lenkene "På andre prosjekter" er det vel til tilsvarende side på disse prosjektene og det vil derfor variere hvilke som finnes. Skjønner ikke riktig hvordan det skulle fungere at de går via forsiden? Angående "Permanent lenke" synes jeg selv det er temmelig enkelt å finne via historikken eller eventuelt "Sideinformasjon". Har faktisk aldri brukt lenken før til tross for at jeg ofte henviser til konkrete versjoner. Men andre kan ha annet mønster. Jeg er uenig i at kontakt, doner osv. er viktig å ha på skjermen til enhver tid. Det er slike ting man leter opp (via en forside eller lignende) når det trengs. Jeg ville nærmest ha opplevd det som forstyrrende, hvis f.eks. på en universitets- eller biblioteksnettside at jeg hadde kontaktlenke kontinuerlig foran meg mens jeg leste om andre ting, den ville jeg intuitivt ha lett etter via startsiden eller eventuelt nede i en bunntekst. Svaksynte er jeg fortsatt i tvil om er nyttig eller om det bare er for å gi oss selv en god følelse av å være hjelpsomme. Finner man egentlig denne lille lenken hvis man først er svaksynt? Den måtte nesten ledsages av et ikon eller noe, mener jeg, for at den skal være nyttig. Men det ville være fint hvis noen kunne si noe om som faktisk har brukt den. Ellers takk for sedvanlig grundighet og ryddig oppsett. Greit å ha som utgangspunkt for videre diskusjon. Mvh. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 19:19 (CEST)
Når det gjelder seksjonene, forstår jeg det som at Verktøy er ting som angår den konkrete siden, mens Prosjekt er det mere generelle. Hvis det er riktig forstått, hører vel Spesialsider heller til sistnevnte. Er det motforestillinger mot at denne flyttes til Prosjekt? --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 19:36 (CEST)

Det er tre bokser i sidemargen som kan/bør endres; navigasjon (øverste blokken), Prosjekt, og Wikipedia. De andre settes inn av utvidelser. Det kan legges til oppføringer i alle boksene, men det er ikke å anbefale å fjerne standardboksene eller standardoppføringer i dem. Noen bokser kan kun utvides via Javascript, men det gir en venstremarg som endrer seg under lasting, og det er ikke bra. Generelt bør det ikke gjøres endringer i chrome på tvers av prosjekter som ellers er forventet å være like. Det kan være lurt å se på hva som er standardoppføringer, det vil si at prosjektsidene går til en portal. Wikipedia-blokka er ikke om Wikipedia, og kan like godt fjernes. (Sånn for ordens skyld; footer brukes for impressum og settes opp av WMF, dvs den er i en egen tabell, mens sidemargen endres i MediaWiki:Sidebar.) — Jeblad 26. apr. 2017 kl. 19:45 (CEST)

Takk for teknisk avklaring. Da blir det jo mere begrenset hva som kan endres, og hvor stor forskjell det kan utgjøre. Men disse bolkene kan etter hva jeg skjønner ha annerledes rekkefølge, slik som at svensk har "På andre prosjekter" over "Verktøy" uten at det nødvendigvis er å foretrekke. Da er det kanskje bare "Svaksynte" og "Utmerkede artikler" som er verdt å diskutere i øverste bolk, og kanskje om Siste endringer (og Hjelp?) skal ned i Prosjekt-bolken – er jo ikke mange millimeter det er snakk om, men kanskje mere logisk? Så er det elementene i Prosjekt som kanskje kan organiseres annerledes. Enig i at Wikipedia-bolken ikke virker nødvendig. Kan du utdype dette med at prosjektsidene går til en portal? Mvh. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 20:13 (CEST)
Forslag: Endre «Prosjekt» til «Bidra»? (da må «Siste endringer» og «Tilfeldig side» bytte plass) Jfr. Mitmachen på dewiki. Støtter også fjerning av «Underprosjekter», de er tilgjengelige fra «Skribentportal». – Danmichaelo (δ) 26. apr. 2017 kl. 21:12 (CEST)
I standardutgaven finnes det en lenke til en hjelpeportal («hvordan du gjør noe») og en prosjektportal («hvorfor du gjør noe»). Lenka til stilmanualen er en «hvordan» og bør gå fra hjelpeportalen. Stilmanualen er nå lenket, men den burde lenkes fra en hjelpeportal (dvs «hvordan»). Lenker til Tinget, Torget, Notiser, og Nybegynner er varianter over «hvorfor». En trenger ikke lenker til hver av sidene, en trenger en lenke som fungerer som et startsted for videre navigering. Lenker til Utmerkede og anbefalte er helt tilsvarende, men der bør lenka gå til en portal som sier noe om kvalitetsprosessene og hvordan artikler blir merket. Merk at det er ikke det ikke er kvalitetsmerkingen som er det vesentlige, men det tematiske innholdet. Her inne er en kvantitet (måltallet) blitt gjort til primærkriterium, mens det i realiteten er sekundært.
Blokken «prosjekt» er Wikipedia, men hvorfor skal en navngi Wikipedia når en er på prosjektet? Det er omtrent som å henge et skilt over Karl Johan med teksten «Du er nå i Oslo». Det gir ikke mening. Rydd i boksen og plasser det som må beholdes i navigasjonsboksen.
Blokken «Wikipedia» gir heller ikke mening, for dette er også prosjektet, dvs ovenstående boks. Det den egentlig inneholder er noen lenker til kontaktpunkt for Wikimedia, men ikke samme Wikimedia som det som angis i impressum. Noen av lenketekstene er også feil. Det er for eksempel ikke «Kontakt Wikipedia», men «Kontakt hjelp (for Wikimedia)» eller hva en vil kalle det. — Jeblad 26. apr. 2017 kl. 21:50 (CEST)

Kan vi starte med å fjerne alle søsterprosjektene i venstremargen (dvs «På andre prosjekter» som har 8 lenker og mangler 5)? Det vil redusere lengda på lista vesentlig og hjelpe dem som ikke vil skrolle så mye. Oversikten er ikke en gang komplett. Går det an å bli enige om det først (evt uenige?). Donasjoner mv synes jeg absolutt bør stå, dette bør vi ikke overlate til folk å lete etter. Ja, vi kan godt stokke litt om på de andre. ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. apr. 2017 kl. 21:33 (CEST)

Det er jeg uenig i. F.eks er Commons er en veldig viktig lenke.--Ezzex (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 21:35 (CEST)
Også uenig. Litt usikker på om Dyveldi misforstår disse lenkene. De er ikke til disse søsterprosjektene generelt, men til den konkrete artikkelen på søsterprosjektene, på samme måte som språklenkene. Eller vet du det, men mener allikevel at de ikke bør være der men eventuelt i selve artikkelen? --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 21:46 (CEST)
Nokså sikker på at du har rett. Jeg syntes ikke jeg kom frem til et "meningsfullt" sted når jeg klikket på lenken fra Tinget. Sjekket et par tilfeldige artikler bl.a. Lansettfluer og ser at da blir lista vesentlig kortere og det gir mer mening å klikke på dem. Wikidata fungerer ikke, dvs det dukker ikke opp i lista, bare som wikidata-element. Klar tilbakemelding, da kan vi begrave å fjerne søsterprosjektene for å få lista kortere. Det er nok overskriften som "forvirrer" meg. Jeg skjønte ikke vitsen og begynner å bli vant til å finne lenke til Commons i Eksterne lenker i selve artikkelen. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. apr. 2017 kl. 22:00 (CEST)

SvaksynteRediger

@Wikijens: " Svaksynte er jeg fortsatt i tvil om er nyttig eller om det bare er for å gi oss selv en god følelse av å være hjelpsomme. Finner man egentlig denne lille lenken hvis man først er svaksynt?" - Dette er et veldig godt poeng! Jeg mener dette er noe vi bør satse på å holde vedlike i en eller annen form, slik at stoffet vårt er tilgjengelig for svaksynte. Men det er ikke sikkert at denne lenken er måten å gjøre det på. Wikijens viser jo for eksempel her til et meget godt ankepunkt. Mvh 3s (diskusjon) 27. apr. 2017 kl. 10:29 (CEST)
Svaksynte-lenken synes jeg burde tas ut da den kun er en generell instruksjon. De som virkelig er svaksynte, og som kanskje er medlemmer av blindforbundet, kjenner garantert til denne funksjonen (Ctrl +). Sikker omtrent det første de lærer på data. Det er i tillegg mange som ikke har optmalt syn som sikker kjenner til denne funksjonen. Har selv brukt den noen ganger.--Ezzex (diskusjon) 27. apr. 2017 kl. 13:19 (CEST)
Jeg tror noe som kan være mere nyttig er en optimalisert "drakt" for svaksynte (større font, tydeligere kontraster eller hva vet jeg), hvis det er mulig, slik vi kanskje har noe som er optimalisert for mobiltelefon o.l. --Wikijens (diskusjon) 27. apr. 2017 kl. 13:29 (CEST)

Enkelt forslag i forbindelse med slettediskusjonerRediger

Med utgangspunkt i en konkret slettediskusjon har jeg et lite forslag til en "retningslinje" (behøver ikke skrives ned noe sted). Når en slettediskusjon har fått sin tredje "hurtigslett"-stemme legger vedkommende også inn en hurtigslett-mal i selve artikkelen, slik at en administrator blir oppmerksom på det. Ellers er det lite poeng at vi har ulik markering for   Slett og   Hurtigslett, siden disse artiklene typisk blir liggende en ukes tid uansett. Til gjengjeld bør man være nøye i bruken av   Hurtigslett, kun der hvor man selv ville ha valgt å markere for hurtigslett i artikkelen hvis man kom først over den, og ikke for å markere en "sterk" slettestemme. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 16:40 (CEST)

Det er ofte bedre å dvele for lenge ved en slettediskusjon, enn å være for rask. Så ungår man omkamper. Hvor nøye folk er i bruken av hurtigslett-stemme-merket vil alltid variere en del fra person til person. - Soulkeeper (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 17:54 (CEST)
Jo, enig i det. Det konkrete tilfellet jeg tenkte på var i grenseland mot sjikane, noe jeg ikke synes burde ha blitt stående en uke. Var uansett mest ment som en uskreven regel, eller et tips, ikke som noe som skal innebære mere byråkrati. Administrator kan jo uansett gjøre en vurdering, så det er mer for at de skal gjøres oppmerksomme på det, siden de vel sjekker hurtigslettkategorien oftere enn de går gjennom slettediskusjonene. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 17:58 (CEST)
Jeg tenker altså på tilfeller som kan karakteriseres som sjikane, rent tull eller copyvio, og en måte å få dette litt raskere unna hvis det først er kommet på slettesiden. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 18:03 (CEST)
Å lage en regel (enten den er skrevet eller ikke) som innebærer at administratorenes skjønn ikke blir tatt hensyn til er jeg motstander av. Jeg har selv avsluttet en slettediskusjon med flere hurtigslett-stemmer (riktignok bare 2 i det konkrete tilfellet) som beholdt, og jeg ser det ikke som usannsynlig at en slik ekstern kampanje kan oppstå igjen... Norbits. Lars Åge (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 19:31 (CEST)
Hvorfor er dette "skjønnet" til administratorene så hellig? Jeg ville med glede sett at det ble begrenset, eller i hvert fall gitt rammer. Slik situasjonen er nå, blokkerer en administrator brukere på ubestemt tid der en annen gir to timer. Det er totalt vill vest. Alt som kan gi ryddigere forhold mottas med takk. --BLÆGG (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 19:40 (CEST)
Skjønn er en helt forsvarlig metode og har ingen ting med vill vest å gjøre. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. apr. 2017 kl. 21:45 (CEST)
Poenget med dette forsøket på en enkel og minimal prosedyre var å unngå at artikler som f.eks. omtaler navngitt person som «smålubben» skal bli stående i en uke på grunn av treghet i systemet. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 19:45 (CEST)
Det konkrete tilfellet er Wikipedia:Sletting/FHM-Chubby. Artikkelen som i mine øyne inneholdt sjikane (om enn av en mild type) stod i en uke selvom det for lengst var klart at den burde hurtigslettes (3 stemmer). Da ville det være praktisk med en enkel mekanisme som sørget for at det ikke behøvde å gå så lang tid. Og med en enkel "hurtigslettmerking" gikk det knapt et minutt før den var slettet. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 20:52 (CEST)
Hvis navngitte personer blir omtalt som lubben, eller hvis noen blir sjikanert i en artikkel, er det jo naturlig å fjerne sjikanen/omtalen uavhengig av om artikkelen blir slettet/slettenominert eller ikke. Hvis hele artikkelen er sjikane/ufin omtale av noen, så er den stort sett kandidat for søppelkassa umiddelbart. Ellers enig i at det virker ikke som det er noe stort poeng å kunne stemme enten slett eller hurtigslett hvis artiklene uansett blir stående like lenge. TorbjørnS (ʦ) 26. apr. 2017 kl. 21:00 (CEST)

Det vesentlig her er vel at administratorene gjør kort prosess når det slettediskusjonen har resultert i 3-4 hurtigslett-stemmer, ellers er det vel ikke noe poeng å med HS i slettediskusjonen, slik Torbjørn er inne på. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. apr. 2017 kl. 21:27 (CEST)

(red.koll.) I dette tilfellet var vel også «sjikanen» mild i den forstand at det dreide seg om en modell og uttrykket ikke var direkte negativt ment. Men det kunne like gjerne være et tilfelle hvor man er 99% sikker på at noe er bare tull, men man vil for sikkerhets skyld ha en «second opinion» og slettenominerer i stedet for å markere med hurtigslett. Når så både second og third opinion er kommet inn som bekrefter inntrykket, ville det være fint om man kunne få det hurtigslettet i stedet for at hele prosessen skal trekke ut en uke. For å ta det nevnte eksempelet, risikerte jeg jo egentlig å utsette slettingen enda en uke ved å sette på nok en hurtigslettstemme, hvis jeg ikke samtidig hadde bedt om at den hurtigslettes også via mal i artikkelen. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 21:38 (CEST)
Til Erik d.y.: Enig. Men det er jo også grenser for hvor mye tid administratorene skal bruke på slettesiden, så greit å kunne gi et vink på en eller annen måte. Mvh. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 21:40 (CEST)
Det er jo opp til administratorene å følge med på slettediskusjonene og gjøre en vurdering. Personlig så jeg ikke denne som opplagt kandidat til å gå uten slettediskusjon selv om jeg sa hurtigslett i diskusjonen så tenkte jeg nok mer på hurtig avgjørelse, men det må jo være opp til den enkelte å også forseslå den slettet hurtig uten diskusjon. Betegnelsen hadde fått en hel del presseomtale og episoden hadde ikke dødd spesielt fort. Men når det er sagt så var jeg ganske fornøyd med det «kronidiot» sitatet jeg fant i senere presseomtale av episoden og la inn i slettediskusjonen. Jeg tenkte at da fikk vi litt balanse i det hele. --ツDyveldi ☯ prat ✉ post 26. apr. 2017 kl. 21:45 (CEST)
Ok, da oppfordrer jeg til at   Hurtigslett brukes mere restriktivt i diskusjonene og at man heller skriver   Slett uten tvil e.l., med mindre man faktisk mener at dette bør slettes uten videre diskusjon. Så kan administratorene være oppmerksomme når de ser   Hurtigslett på at dette kanskje er noe som bør tas tak i umiddelbart. --Wikijens (diskusjon) 26. apr. 2017 kl. 22:46 (CEST)
Det fins et eget ikon for hurtigslett, og jeg har nå oppdatert {{sh}} med dette, slik at hurtigslett skiller seg visuelt fra «ordinær» slett. Dette vil forhåpentligvis både heve terskelen for å bruke {{sh}} i utide, og gjøre det enklere for administratorene å få øye på ikonet når det brukes. - Soulkeeper (diskusjon) 27. apr. 2017 kl. 17:13 (CEST)
Veldig god endring! --Wikijens (diskusjon) 27. apr. 2017 kl. 17:32 (CEST)

The strategy discussion. The Cycle 2 will start on May 5Rediger

Hei! I'm sorry that I'm not writing in bokmål. Hjelp til med å oversette til ditt språk!

What's been going on so far

The first cycle of the Wikimedia movement strategy process recently concluded and the second cycle will begin soon. The strategy facilitators and many volunteers have summarized the discussions of the previous month. A quantitative analysis of the more than 1800 summary statements collected from the various communities will be posted on Meta for translation this week, alongside the report from the Berlin conference.

What will happen

The second cycle is set to begin on May 5 and run until May 31. During that period, you will be invited to dive into the main topics that emerged in the first cycle, discuss what they mean, which ones are the most important and why, and what their practical implications are. This work will be informed and complemented by research involving new voices that haven’t traditionally been included in strategy discussions, like readers, partners, and experts.

Together, we will begin to make sense of all this information and organize it into a meaningful guiding document, which we will all collectively refine during the third and last cycle in June−July.

What you could do
 • Tell us where to announce the start of the Cycle 2, and how to do that, so we could be sure the majority of your community is informed and has a chance to feel committed, and
 • Facilitate the Cycle 2 discussions here, on bokmål Wikipedia (with invitations to the contributors of other Norwegian projects).

Friendly disclaimer: this message wasn't written by a bureaucrat or a person who doesn't care about your project. I'm a Wikipedian. If you have any questions, please, do ask! SGrabarczuk (WMF) (diskusjon) 30. apr. 2017 kl. 15:53 (CEST)