Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-25

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

januar
februar
mars
april
mai
juni

Søknad til KulturdepartementetRediger

Hei, folkens. I Wikimedia Norge har vi et forslag om å søke om Kulturdepartementet om støtte for en treårsperiode, og ønsker gjerne å vite hva resten av wikipedianerne syns. Det vi ønsker å søke penger til er ansatte til å arbeide med diverse prosjekter for å utvide dekninga av norske emner via f.eks. samarbeid med likesinnede organisasjoner. Vi mener at vi kan nå veldig langt ved å ansette folk til målretta prosjekter som kan jobbe aktivt med disse, og få et veldig godt utbytte. Det er ikke snakk om å ansette folk til å skrive på Wikipedia (det har vi jo alle oss frivillige til), men heller til å skaffe materiale til Wikipedia, Commons, Wikidata og andre Wikimedia-prosjekter. Hva syns dere, høres det bra ut? Alle spørsmål og prosjektforslag er selvsagt hjertelig velkomne. :-) Jon Harald Søby (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 15:08 (CEST)

Bra ide. Men hva med andre finansieringskilder (i tillegg), f.eks. Fritt Ord? --Erik den yngre (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 15:11 (CEST)
Kan du si litt mer konkret om hva slags arbeid dere ser for dere at de (foreslåtte) ansatte skal gjøre i forbindelse med disse prosjektene? Mvh. Iselilja (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 15:14 (CEST)
For å sitere en kjenning fra mange år tilbake, han satt i et selskap og fikk spørsmål om han ville ha te eller kaffe; ja takk jeg tar kakao var svaret. Jeg vet for lite om hva dette består i, men jeg tror det er nok en søknad som ikke gjør noe med det grunnleggende spørsmålet, nemlig hvordan skal åpne dugnadsprosjekter støttes. Istedenfor å gjøre noe med det grunnleggende spørsmålet så brukes andre prosjekters søknader som brekkstang for at «vi skal også ha penger». Jeg savner vilje til samarbeid og vil se det før jeg gjør meg opp noen mening om denne søknaden. — Jeblad 29. mai 2013 kl. 15:22 (CEST)
Kjernen i Wikipedia er jo de mange frivilliges bidrag og jeg har argumentert i årevis for at vi både kan støtte bedre opp under de frivillige vi har og arbeide mer målbevisst med å nå mange nye ved å ha et par fast ansatte som kan holde på med kurs og informasjon. Om det er hva styret i WMNO tenker seg så er jeg følgelig for det, men det som beskrives over virker svært ullent, fremskaffing av materiale kan vi vel f.eks gjøre nå, som frivillige, jeg kan ikke se hva vi skal ha ansatte til for det.
Samtidig er jeg skeptisk til å søke staten om midler, både på et prinsipielt grunnlag (for dominerende) og rett og slett fordi jeg tviler sterkt på at vi får noe fra det hold. Jeg synes derfor WMNO primært bør søke ulike private stiftelser (Fritt Ord, Sparebankstiftelsen osv.) i tillegg til at vi bør vurdere egne innsamlinger og ytterligere søknad om midler fra WMF. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 15:43 (CEST)
Er planen å hente inn folk utenfra ?--Ezzex (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 16:19 (CEST)
Dersom WMNO søker midler til faste stillinger og får det så håper jeg de søker så bredt som mulig, slik jeg ser arbeidsoppgavene så er det andre kvaliteter som er mye viktigere enn det å ha bidratt på Wikipedia, spesielt evne til å organisere kurs, drive målrettet informasjon osv. Så lenge de har som rettesnor at å underbygge de frivilliges kunnskapsdugnad er det sentrale så tror jeg det går bra, uansett hvor de kommer fra. Jeg tror heller ikke det er særlig mange, om noen, fra Wiki-miljøet i Norge som kommer å søke. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 17:17 (CEST)
Og disse kvalitetene skal de altså ha betaling for ?--Ezzex (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 17:26 (CEST)
Ja, selvfølgelig, det er jo helt vanlig at en betaler folk for å gjøre en jobb og det er jo hva dette blir, arbeid. Slik jeg ser det trengs fast ansatte til de oppgavene som enten ikke passer særlig godt for frivillige (som kursing og informasjon) eller knapt kan utføres av frivillige fordi det kreves en kontinuitet som frivillige ikke kan tilby. Dersom vi kan få et par-tre faste stillinger så er det en stor fordel for oss og de må selvfølgelig ha betalt. Dette er helt uproblematisk, Wikimedia Foundation har f.eks allerede en del ansatte som utfører helt sentrale oppgaver for de mange frivillige. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 17:45 (CEST)
Hvordan kan du bare påstå at dette er helt uproblematisk ?--Ezzex (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:31 (CEST)

Når det gjelder min skepsis til å søke statlige midler så vil jeg presisere at det er kun min mening og jeg synes ikke det skal stoppe styret i WMNO fra tanken. Før det legges noe arbeide i en eventuell søknad så synes jeg dog at det bør undersøkes uformelt om det har den berømte snøballens sjanse, det må være mulig å få et svar på det fra en eller annen politisk sekretær. Hva vi søker om er jo uansett ikke engang vekslepenger og har en avkastning mht bruk som er i en helt annen sfære enn det meste av hva staten bruker penger på mht utdanning og kultur. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 18:25 (CEST)

Støtter Ezzex' bekymring for betalte stillinger. Er redd det vil bidra til å drepe dugnadsånden. Selv ville jeg også føle meg som en idiot, hvis jeg sto og malte et gjerde på dugnad sammen med naboen som ble betalt for jobben. Hvis noen får betalt helt utenfra (et museum, et lands ambassade e.a.) for å jobbe med bestemte artikler, er det lite å gjøre med det, men er som sagt skeptisk til betalte stillinger som wikip(/m)edia selv legger opp til. Jeg ser at det påpekes at det er andre typer oppgaver det siktes til enn artikkelskriving og at det kanskje heller mer mot "markedsføring" for å trekke flere bidragsytere til, men jeg får litt fornemmelsen av at det blir som når de humanitære hjelpeorganisasjonene leier inn markedsførere og telefonselgere for å få inn flere penger. Jeg må anta at det i sum gir pluss siden man velger å gjøre det, men synes som sagt personlig at det er demotiverende for bidragsviljen hva enten det gjelder dugnadsarbeid eller pengestøtte. --Wikijens (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 18:29 (CEST)
Virker som noen mener det er et sterkt behov for å leie inn høyt betalte konsulenter.--Ezzex (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:37 (CEST)
Til Wikijens: Dreper det din dugnadsånd at vi betaler folk for å sørge for at våre servere går? Hva gjør vi om de ligger nede? Hvor mye får du og jeg gjort da? Eller ta hva som nevnes over, kurs og informasjon. Det vet jeg faktisk litt om, fordi jeg vel er den som har brukt mest tid på det her. Og siden jeg er i full jobb ellers så betyr det at jeg bruker mindre tid på på Wikipedia, noe Sverige blant annet får lide for. Jeg kan ikke se at du eller Ezzex har bekymret dere synderlig over det, har ihvertfall ikke hørt noe. Tilsvarende for informasjon og ulike andre aktiviteter, som ti-års jubileum, Wikipedia Academy, divserse møter med Norsk kulturråd som jeg minst har brukt måneder på.
For meg så vil slike fast ansatte bety at jeg får frigjort fritid til å bruke på Wikipedia, så i stedet for å drepe min dugnadsånd så vil det altså bidra til at jeg som frivillig kan gjøre mer. I tillegg til å avlaste frivillige så kan slike fast ansatte forhåpentligvis også få til saker som er overmodent, som kurs for frivillige, hvordan bli en bedre bidragsyter til Wikipedia, for å nevne en av en rekke saker de kan arbeide med. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 18:43 (CEST)
Kanskje det er enklere å se hvordan dette fungerer hos et annet chapter. Hos WMDE er det en haug folk som på forskjellig vis jobber for Wikimedias prosjekter, og ikke minst for å støtte opp under nettsamfunnene når de ber om hjelp. På sett og vis kan en si at de opptrer som et serviceorgan for prosjektene. For eksempel er det flere folk som jobber med å støtte team i nettsamfunnene, nærmest for å gi disse et offisielt anker (kontor) og sikre deres kontinuitet når de opptrer ovenfor myndigheter og andre.
Ordinært innhold blir ikke laget av WMDE, men det blir skrevet en del åpne rapporter og diverse manualer. Dette er slikt som en kan kalle oppdragsskriving som blir gjort på bestilling fra nettsamfunnet. Det er også viktig at wikipedianere og andre har tilgang til å bruke kontorlandskapet ved behov, noe de gjør i utstrakt grad. WMDE har jobbet bevisst og målrettet over mange år for å oppnå en slik rolle, og det er neppe gjort over noen måneder å oppnå det samme for WMNO.
Et annet betydelig område WMDE jobber med er svar på offentlige høringer. Disse er ikke bare i form av korte svar på formen «vi krever», men grundige analyser hvor ansatte jobber med problemstillingene over lang tid. Dette er ikke tilfeldige folk som hentes inn, de er jurister og folk med fortid i Bundestag.
Et tredje område hvor WMDE er tunge er utvikling og forskning. Dette er et område hvor det er svært vanskelig å oppnå resultater uten målbevisst arbeid over lang tid. Disse prosjektene er typisk langt mer omfattende enn det enkeltskribenter i et prosjekt kan få til på egenhånd. Eksempler er Wikidata og RENDER.
Det er ikke et problem å ansette folk til å fylle posisjoner i slike prosjekter, men det er et problem å få prosjektene til å komme i inngrep med riktige eksterne personer, prosjekter og institusjoner. Det er her jeg mener at WMNO feiler. De bør starte med å etablere kontakt med ressurspersoner i nettsamfunnet, de må etablere kontakt med nødvendige samarbeidspartnerne innen open content (SNL, NDLA) og open source (FriBit, NUUG, osv) miljøer, og ikke minst så må de få til et samarbeid med aktuelle institusjoner (litt mer enn Kulturrådet og Nasjonalbiblioteket). — Jeblad 29. mai 2013 kl. 18:54 (CEST)
Jeblads siste innlegg støttes fullt ut. Mvh Migrant (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:04 (CEST)
Til Ulf Larsen: Jeg er fullstendig klar over at det er folk som bruker mye mere tid, krefter (og penger) på wikipedia enn hva jeg gjør, og all ære til dere. Et dugnadprosjekt fungerer vel slik at man bidrar så mye og med den type ting man kan og har lyst til. Noen ildsjeler vil alltid bidra mer enn andre, og kanskje får de ikke alltid anerkjennelsen de fortjener. Mitt poeng er at ettersom man profesjonaliserer ting mer og mer kan det kanskje følge at det blir mindre naturlig å drive frivillig arbeid. Vi er mange i Norge som bidrar frivillig f.eks. i idrettslag med å gjøre laglederarbeid, kjøre til og fra kamper osv. Dette er naturlig dugnadsarbeid. De fleste kan sikkert også godta at treneren som bruker mye av sin tid får en viss godtgjørelse og fortsatt synes det er ok å kjøre til kamp osv, men i en gjennomprofesjonell klubb, la oss si Rosenborg, hvor store penger er i omløp og enkelte har full lønn og vel så det for sine oppgaver, ville jeg nok føle det merkelig å f.eks. vaske draktene etter kamp på dugnad. Jeg vet ikke om du forstår tankegangen, kan bare snakke for meg selv, og ville bare lufte litt skepsis uten at jeg stiller meg absolutt mot noe konkret forslag. --Wikijens (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:01 (CEST)
Det er nok uansett ikke tale om å betale folk for å skrive artikler, ta bilder, arrangere ukens konkurranse, osv, osv. Det som er aktuelt, er å gjøre som WMDE, WMSE, WMUK, WMFR og WMCH - å ha noen ansatte som står for den jevnlige prosjekt-kontakten med eksterne partnere (Kulturråd, NB, NRK, Riksantikvar, osv osv), som arrangerer større konferanser og kurs, støtter aktivt opp wikipedians-in-residence, eller støtter aktivt opp frivillige med prosjekter, bestille lokale til sosiale wikitreff, osv. Slike ting er de naturlige oppgavene til sekretariatene i Wikimedia Sverige, Wikimedia Sveits, etc. Styret skal besøke Wikimedia Sverige i juni for å se hvordan det har fungert der med ansatte, ikke minst hvordan det har påvirket aktivitetsnivået, frivillig innsats, og synlighet utad. Flere innspill (ris, ros, skepsis) er svært velkomment for debatten. Bjoertvedt (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:10 (CEST)
Til Wikijens: For å begynne med to punkter som jeg mener kan virke negativt på dugnadsånden så er det om klare kandidater blant de frivillige blir forbigått eller fast ansatte blander seg inn i de frivilliges områder. For å ta det første så vil det selvfølgelig være negativt om Erlend Bjørtvedt eller Morten Haugen søker og ikke får eventuelle stillinger, men det kommer neppe til å skje, fordi de ikke kommer til å søke, ei heller andre klare kandidater. Så om ansattes innblanding på frivilliges områder, det kan selvfølgelig skje, men om en en fast ansatt f.eks legger en melding til meg at jeg må gjøre sånn og slik med den artikkelen, hilsen fast ansatt (altså i kraft av stilling) så kan jeg forsikre deg om at vedkommende skal få høre hvor David kjøpte ølet.
Men det jeg nevnte over er detaljer, hovedbildet er jo at frivillige dels har brukt enorme mengder tid på å gjøre saker som egentlig bør gjøres av fast ansatte og dels at en rekke oppgaver som burde vært gjort for å bygge opp under kunnskapsdugnaden ikke blir gjort, fordi det ikke er interessant for frivillige. Vi er jo tross alt her fordi vi synes det er morsomt, og det er grenser for hvor mye brukerveiledninger vi vil skrive, kurs vi vil holde osv. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:18 (CEST)

Til Ezzex: Du spør hvordan jeg kan hevde at det er relativt uproblematisk at vi får fast ansatte for å støtte oss frivillige i vår kunnskapsdugnad. Jeg har relativt utførlig forklart hvorfor i flere innlegg over, om det er noe som er uklart så er du velkommen til å komme med spørsmål til det. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 19:39 (CEST)

Jeg er usikker: Hvem skal ha arbeidsgiveransvar her? Slike ting bør fintenkes før man slumper inn en søknad. Jeg ser også at det er en fordel å ha noen som kan presentere seg som «Jeg er NN, jeg arbeider for WMN, og jeg kan tilby MMMMM». Det kan gi litt mere tyngde enn oss frivillige som forsåvidt kan tilby tilsvarende. Status er ikke helt til å overse, og betyr nok litt i enkelte sirkler mht. hvilke henvendelser som er lettest å overse. Kulturrådets satsing virker som er dabbet av, selv om vi ikke helt mister den fjæren i hatten i forhold til GLAM.
Selv har jeg diblet litt med å skrive om relevante ting i forhold til Kunstmuseeme i Bergen (nå KODE, men helt usystematisk og uforpliktende. Det hadde vært mye kjekkere med et samarbeide slik at aktuelle kunstneromtaler var på plass før utstillingene ramler på - jfr. Mortens sukk om Group of Seven (kunst) der jeg kunne bruke en 12 år gammel utstillingskatalog fra Lillehammer kunstmuseum om en utstilling som var avviklet i Nasjonalgalleriet noen måneder i forveien. Slik slump burde være unødvendig - og der har vi et argument for enten Wikimedian in Residence, eller at de av oss med sære interesser får på plass et samarbeide med rette kontakter, slik at adgang til bakgrunnsmateriale ikke i de grader er avhengig av hva kataloger m.m. en tilfeldigvis har kjøpt.
Mye av det de i dag legger ut på fjesboka (der er jeg ikke) sies å være velegnet til WP-bruk med små tilpasninger. Dette må bare læres. Ditto, ser jeg, for Nasjonalgalleriets infosider, som plutselig dukket opp på min mail. Nytt kurs for PR-avdelinger? Eller bør vi vente på at noen blir ansatt?
Jeg støtter en søknad, bare den blir klargjort og spesifisert nok til å bli uavviselig, dersom SnL får det de ber om. Men tenk over det med arbeidsgiveransvar. Er WMN moden for det? --Bjørn som tegner (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 20:31 (CEST)

Skulle ønske at flere hadde deltatt i debatten. Det er jo en masse erfarne brukere her som ikke har sagt sin mening enda.--Ezzex (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 23:16 (CEST)

Etter å ha lest gjennom debatten heller jeg mot å støtte det Ezzex har sagt. Jeg tror ikke det ville vært særlig morsomt å sitte her å skrive, gratis, når andre får betalt for å jobbe for prosjektet. Andre løsninger ville jeg funnet mer naturlig, som for eksempel å søke om støtte slik at man kunne gi en slags «premie» til bidragsyterne her som for eksempel skriver om et helt spesielt emne, noe ala det Sametinget gjorde for noen år siden da dem valgte å betale 300 (tror jeg) kroner til dem som skrev visse artikler som ble ansett som viktige å ha på nordsamisk-wikipedia. Det er vi som gjør prosjektet. Det er vi som gjør jobben. Noen er mer ivrig enn andre, og alle velger selv hva dem vil og ikke vil gjøre. Det er, per nå, ikke noe som for meg tilsier at en «kontorist»/«administrator», eller hva enn man velger å kalle det (diskusjonen har ikke gitt noe klart svar på hva disse personene skal brukes til), er mer berettiget til lønn enn jeg, Ezzex, Jeblad, Ulf Larsen eller noen andre. TorbjørnS (ʦ) 30. mai 2013 kl. 00:17 (CEST)
Tankene som er luftet i styret, er å bruke en eventuelt bevilgning til å konkret drive prosjektene som er igangsatt med organisasjoner i Norge, slik som Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, osv. For å gjenta (og det kan ikke gjentas ofte nok), det er i alle tilfelle ikke snakk om at noen skal ha betalt for å skrive eller drive "vanlig" Wikipedia-arbeid, det gjør vi aløle sammen gratis. Det som kan bli aktuelt derimot, er om vi kunne hatt et visst minimums-sekretariat til å arrangere, gå i møter og drive fram prosjekter med organisasjoner og myndigheter, som så de frivillige bidragsyterne kan nyte godt av. Det er snakk om å arrangere og markedsføre Wiki Loves Monuments, og slike ting. Altså gjøre ting som det naturlig nok er tungt for folk som ellers er i fulle studier eller jobb, å utføre. Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 00:48 (CEST)
Til TorbjørnS, Ezzex og Wikijens: Dersom personer som lønnes blir brukt til å skrive artikler, lese korrektur, legge inn kategorier osv. så kan jeg forstå at det kan virke negativt for frivillige. Samme om fast ansatte skal bli en slags sjefer over oss «vanlige slitere».
Men det er hverken hva som er foreslått eller noe vi har behov for. Det ville være meningsløst å betale folk for å lese korrektur, det gjør vi allerede osv. Derimot er det en rekke saker vi ikke gjør, eller for å snakke for meg selv, gjør med ulyst, fordi jeg heller vil bruke tid på Wikipedia. Arrangere kurs, foredrag og konferanser, et arrangement som Wikipedia Academy tar ukesvis med møter og planlegging, tid jeg heller ville brukt på Wikipedia.
Saken er at vi har en rekke funksjoner som naturlig bør fylles av fast ansatte og vi burde hatt det for lenge siden. Fast ansatte ville dels ha avlastet en rekke av oss fra oppgaver vi har gjort fordi vi mener det var nødvendig for prosjektet, ikke fordi vi syntes det var særlig morsomt, og dels ville de kunne fulgt opp saker vi i dag ikke klarer, fordi det kreves en kontinuitet kun fast ansatte gir. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 08:30 (CEST)
Som jeg skrev ovenfor så er grensegangen mellom hva chaptre bør gjøre og hva de bør holde seg unna nokså skarp, men den er også nokså vanskelig å trekke opp. Noe av det som er svært vanskelig er de områdene hvor chater og nettsamfunn må interaktere for å få oppgaver til å fungere. Ett av Bjørtvedts eksempler er WLM hvor han mener dette er noe fast ansatte skal gjøre. Faktisk er dette et eksempel på en oppgave som chapteret ikke bør røre utover å sikre at det blir gjennomført. Det er nettsamfunnet som arrangerer WLM, ikke chapterne, og det blir helt feil når nettsamfunnet blokkeres fra å bidra i arrangeringen. Når chapteret i tillegg vil overlate deler av arrangeringen til Riksantikvaren viser det hvor galt dette er håndtert i Norge. Det er da også påpekt av FDC at midler fra dem ikke skal brukes slik at chaptre skal overta nettsamfunnets oppgaver.
Dette er imidlertid ikke det jeg mener er det mest problematiske med en eventuell søknad, men at det fremmes en søknad uten at det er gjort noe reelt forsøk på å skape et samarbeid forut for en søknad. En søknad uten at den bygger på resultater fra et samarbeid vil ikke bli sett på som noe annet enn et krav om penger på bakgrunn av SNLs søknad om det samme. Jeg vil heller at en søknad fremmes fordi vi har et bra produkt som vi har tro på. — Jeblad 30. mai 2013 kl. 09:19 (CEST)

Min prinsipielle holdning er som følgende: Jeg er ikke imot penger. Jo mer jo bedre. Jeg har heller ikke noe problem med å si rett ut at hvis SNL skal få penger, bør Wikipedia få penger. Det er faktisk bedre å gi penger til Wikipedia enn det meste annet, særlig SNL, for da blir pengene brukt til noe som er fornuftig og meningsfylt, nemlig Wikipedia. Det betyr også at samfunnet faktisk og helt sikkert får noe tilbake, nemlig vedvarende kunnskap og kunnskap som kan gjenbrukes. Penger kan gjøre det mulig å få ting til og gjøre ting enklere. Wikipedias servere trenger penger for å gå rundt. På Foundation er det ansatte som må bli betalt. På grunn av at serverne går rundt og at det er ansatte folk på Foundation kan jeg og andre konsentrere meg om det som er mest interessant og morsomt, nemlig å skrive artikler og utbedre eksisterende artikler på Wikipedia. Ansatte kommer ikke isteden for frivillig innholdsproduksjon. Hensikten med penger og stillinger er at kjedelig arbeid og oppgaver som ikke har noe med innholdsproduksjonen på Wikipedia å gjøre, blir gjort. --Finn Bjørklid (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 14:44 (CEST)

Du har utvilsomt et påeng og jeg ser behovet. Det er vel kanskje en nødvendig overgangsfase etterhvert som wikipedia har vokst seg så stor.--Ezzex (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 16:56 (CEST)
Jeg tror ikke dette er penger som er ment å gå til Foundation… — Jeblad 30. mai 2013 kl. 17:43 (CEST)
Hvem vet. Det ville være ønskelig med en klargjøring.--Ezzex (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 19:15 (CEST)
Jeg må si jeg likte Finns innlegg her. Selvsagt hadde det vært greit med to ansatte som holder kurs, men usikkerheten rundt hvorfor vi skal søke om penger, gjør at jeg lurer på om vi trenger pengene. De som definitivt trenger penger, er apparatet rundt servere og generell drift. Grrahnbahr (diskusjon) 1. jun 2013 kl. 00:24 (CEST)

Er søknaden til kulturdepartementet sendt? Hvor mye og til hvilke formål er det isåfall søkt om? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. jun 2013 kl. 21:54 (CEST)

Er søknaden til kulturdepartementet sendt? Hvor mye og til hvilke formål er det isåfall søkt om? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 07:49 (CEST)

Ja, se #Wikimedia Norge søker penger fra Kulturdepartementet nedenfor, der finner du lenker til sjølve søknaden på no.wikimedia.org også. Jon Harald Søby (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 08:11 (CEST)

Social mediaRediger

Hello, and sorry for not posting in Norwegian.

I'm currently doing a quick survey about Wikipedia communities and social media. It would be awesome if someone can provide me answers for these questions.

  1. Does Norwegian Wikipedia has an official Facebook Fan Page? If not, is there any unofficial Facebook Page or Group? (official here means community acknowledged)
  2. If there is such page, how many people became admin (manager, content creator, etc.) in that Page? How long has it existed?
  3. Does Norwegian Wikipedia has an official Twitter handle?
  4. If yes, how many people have access to that handle? And how long has it existed?
  5. Does Norwegian Wikipedia has any other social media presence (official or unofficial), such as G+, Identi.ca, etc.

Thanks beforehand! Bennylin (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 13:46 (CEST)

Hi, answer is No, No, No, No and No. Ulf Larsen (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 18:53 (CEST)
Well...
1. Yes, https://www.facebook.com/no.wikipedia
2. Not that I'm aware of
3 and 4. Not that I'm aware of
5. Not that I'm aware of
Profoss (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 18:57 (CEST)
There seems to be some disagreement if we have an official Facebook Fan Page or not. I see that there is a Facebook page about Wikipedia in Norwegian, but I can not see that there have been any acceptance of that by the some 200 thousand registered users here, so until otherwise has been shown I assume the status is unofficial. Anyone is of course free to create a page about Wikipedia, a blog etc. but by its nature the only official site for Wikipedia in this language version, which is Bokmål/Riksmål, is this site - no.wikipedia.org.
Be aware of that there is also no such thing as «Norwegian Wikipedia». Ulf Larsen (diskusjon) 15. jun 2013 kl. 19:31 (CEST)
Hi Ulf, huge apology for mixing up the country and the language :/... I didn't mean country-based Wikipedia, of course. And thank you for the answer, Profoss. :) Bennylin (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 17:53 (CEST)

Hva har skjedd med menyen i venstremargen?Rediger

Har nå et sant kaudervelsk i venstremargen, lenkene har gått fra å være enkle og greie på nederlandsk (som er mitt foretrukne wikipediaspråk) til å være en merkelig blanding av engelsk og nederlandsk. Skin'et jeg bruker er monobook med OS win7. Hvordan kan det fikses så det blir skikkelig nederlandsk igjen? I tillegg har innloggingen fått et utrolig barnslig utseende som virker mildest talt komisk, hva skjer? noorse 15. jun 2013 kl. 18:15 (CEST)

Det er en del menyelementer jeg tror alltid bare har vært på norsk. Det som ser ut til å ha skjedd er at disse på et tidspunkt ble oversatt til engelsk av brukeren 99of9 og at dette har blitt fallback for alle som har andre språk enn norsk. Meldingene:
Hvis du har forslag til nederlandske oversettelser kan jeg legge de inn. Noe annet er at jeg ikke helt vet om jeg liker oversettelsen av «Tinget» som «Parliament». Er fristet til å tilbakestille den oversettelsen. Har andre meninger om dette? – Danmichaelo (δ) 16. jun 2013 kl. 00:02 (CEST)
Det kunne vært interessant å få frem hva folk mener om at personer uten tilknytning til nowiki endrer tekster i mediawiki-navnerommet. Selv mener jeg at dette er noe som må bestemmes lokalt. ZorroIII (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 13:23 (CEST)

Wikimedia Norge søker penger fra KulturdepartementetRediger

Som diskutert overfor har styret i Wikimedia Norge nå sendt en søknad om penger til Kulturdepartementet om støtte til prosjektarbeid i tre år framover (2014–2016). I søknaden har vi begrunnet hvordan viktige kulturpolitiske mål kan nås ved å bruke Wikipedia som formidlingskanal. Oppgavene som det søkes støtte til er ikke vanlig artikkelskrivearbeid, men mobilisering av enda flere frivillige, samarbeid med eksterne partnere, og infrastrukturoppgaver hvor det er vanskelig å få dugnadsinnsats til å strekke til. Til dette har vi hentet inspirasjon fra virksomheten til Wikimedia-chapterne i Sverige, Tyskland og andre land har hatt suksess med profesjonelt samarbeid mellom kulturinstiusjoner.

Delprosjektene vi søker penger til er

Søknaden i sin helhet kan leses på Wikimedia Norges hjemmesider. Kommentarer og innspill på diskusjonssida er som vanlig velkomne. Jon Harald Søby (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 07:47 (CEST)

Noen kommentarer nedenfor
1.1 Det omtales et ekspertverktøy, uten at det er klart hva det er. Jeg tror det er en ny opplaster til Commons, men det er noe uklart. Det er allerede noe arbeid på en ny opplaster som vil bruke teknikker fra Html5 (drag-and-drop i filvinduer), men jeg tror dette arbeidet har stoppet opp. En bedre løsning ville vært en som fungerte mer som den nå utdaterte Picasa-integrasjonen, og som da hadde overført (og eventuelt oversatt) eksterne kategorier til interne. Noe som hadde vært enda bedre var om dette arbeidet ble gjort slik at det kunne gjenbrukes i den kommende og ufinansierte WikibaseCommons. Dette er en tilpassing av WikibaseRepo slik at den kan brukes på Commons, det vil si «Wikidata for Commons».
1.2 VisualEditor er planlagt rullet ut denne sommeren, jeg vet ikke hva dere planlegger å gjøre i 2014. Det er allerede mulig å slå på VisualEditor Special:Preferences for de som vil prøve den. Det snakkes om ekstra tillegg for å fylle inn data i maler, men sist jeg hørte noe om dette var tanken at en Wikia-løsning skulle brukes.
1.3 Ekspertverktøy var en type regelbasert verktøy som ble veldig populært på slutten av 70-tallet og en 10 år fremover. Siden den gangen har det blitt brukt om hummer og kanari såsant det er noe som ser rimelig avansert ut. Jeg vet kun om et reelt ekspertsystem som er lagd i Norge de siste årene, og det var skrevet i Lisp.
1.utviklere Det vil være vanskelig å finne folk som har tung kompetanse på Mediawiki i Norge. De eneste jeg vet om som har holdt på med dette har skrevet utvidelser for programvaren. Det finnes noen i Sverige, Danmark og Finland.
2.1 Utarbeiding av lemma-lister bør være et fellesprosjekt for alle som driver med den her typen leksikon, ikke bare isolert for nynorsk Wikipedia
2.2 Uthenting av slike data bør gjøres på et vis som kan gjenbrukes for alle som driver med leksikon, men det bør ikke minst legges arbeid i å gjøre disse dataene tilgjengelig i Wikidata. Blir de tilgjengelig i Wd så kan de gjenbrukes hos andre, men det enkleste er vel om disse aktørene lager en RDF-eksport og det lages tilsvarende importer for Wd.
2.3 Eksport fra Kulturrådet er for en stor del dekket av Norwegiana, det som trengs er en import-løsning for Wikidata og nødvendig malverk og spesialsider for å hente disse dataene tilbake og inn i Wikipedia. Dette er ikke egentlig et nynorskprosjekt, det er et infrastrukturprosjekt. I den grad en vil skrive dette direkte inn på nynorskutgaven så er det et dugnadsprosjekt og ikke noe en bør søke om midler til hvis en da ikke vil ha betalt artikkelskriving. Det bør i tilfelle diskuteres på prosjektet før en starter opp noe slikt, eventuelt søker om penger til det. Jeg kan ikke ha sett noen slik diskusjon på nynorskutgaven, men det kan godt være at jeg har oversett noe.
2.4 Ok
2.5 Hvor skal det lenkes, i Wikipedia? Hvordan? Jeg tror muligens det kan lages noe som lenker læreplaner på RDF-form til artikler via spesialsider, men det virker feil å legge lenkingen i artikler. Husk at hverken Wikipedia på bokmål eller nynorsk er «Norges Wikipedia», vi skriver leksikon på bokmål (og nynorsk) fra et globalt såsted.
2.6 Ok
2.generelt Jeg vet ikke om jeg liker at generelle løsninger blir plassert under headeren til et enkelt delprosjekt. Wikipedia er et fellesprosjekt med hundrevis av språk. Tenk gjenbruk, tenk universelt.
3.1 Ok, men vil gjerne ha statistikk slik at vi ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Se til WMDE og hva de har funnet ut.
3.2 Det er et WMF-prosjekt som er helt parallelt, hvordan har WMNO tenkt å forholde seg til dette? Wikipedia vil få stedsnavigasjon i mobiler. Jeg er også usikker på det som står om «teknisk utviklingsarbeid for brukargrenseflata mellom Wikipedia og denne tenesta», det indikerer at det tenkes på en tettere integrasjon enn kun via åpne API.
3.3 Ok, men jeg ville foretrekke at de som er WiR ved norske institusjoner leverer fremdriftsraporter på lik linje med andre som opptrer som offisielle representanter for nettsamfunnet. Det er nok også lurt å skrive en intensjonsavtale slik at en faktisk kan se om en får måloppnåelse.
3.4 Utarbeiding av lister over fagtermer bør gjøres på et vis slik at det fungerer som et fellesprosjekt. Faktisk fungerer Wikidata svært godt som lager for lemmalister, og er de der så er det nokså enkelt å lage oversikter som kan gjenbrukes på alle språk.
3.5 Autolenking er mye vanskeligere enn en skulle tro, dette er slikt som de fleste tror er enkelt helt til de begynner å grave seg ned i problemstillingene. Mye enklere enn autolenking er det å lage gode manuelle og halvautomatiske verktøy for å sette opp de aktuelle lenkestrukturene. ProveIt er et eksempel på hvordan slikt kan se ut, men da med en ekstra komponent for datamining. Skal en forsøke å få til automatisk verifikasjon av slik autolenking så tror jeg det vil bli for komplekst. Antakelig må dette skilles ut som et eget prosjekt.
3.6 Ok, trur eg… Det har vist seg vanskelig å komme opp med gode løsninger for statistikk knyttet til publiserte bilder. Det er også vanskelig å gjenbruke bildene fordi metadata er mangelfulle, og i tillegg er Commons litt teit ved at metadata dels strippes fra bildene og dels legges ikke metadata fra Commons inn i bildene. Muligens bør det legges arbeid i å løse dette.
3.7 Ok
4 Ok, men vil gjerne se reelle resultater før jeg gjør meg opp noen mening.
Jeg mistenker at kompleksiteten av enkelte oppgaver er kraftig feilvurdert, og at det kan bli vanskelig å finne ressurspersoner til enkelte oppgaver. Antakelig er det enklest å finne de som skal jobbe med kulturfelt. Dernest vil det skisserte medføre en så kraftig vekst at om dette går gjennom så vil det bli et reelt problem å lage en fungerende prosjektorganisasjon. Husk at dette vil for en stor del bli ferske folk som ikke har bakgrunn i Wikipedia eller Mediawiki, og de vil trenge måneder med opplæring før alt fungerer.
Ambisiøst er det, men kanskje det kan funke! ;) — Jeblad 17. jun 2013 kl. 14:29 (CEST)

På vegne av styret takker jeg for detaljerte innspill. Vi hadde også gleden av svært detaljerte innspill fra deg da vi søkte om midler fra WMF, og det er svært nyttig å få så innsiktsfulle bidrag. Styret tar disse innspillene med seg i det videre arbeidet. Alle prosjekter som omtales i søknaden, vil naturligvis utvikles i tett samarbeid med de berørte institusjonene der hvor det er aktuelt, og når vi begynner å implementere tekniske prosjekter vil vi gjøre dette i nært samråd med Wikimedia Foundations tekniske team, og ressurspersoner i nettsamfunnet. Med vennlig hilsen, Bjoertvedt (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 19:00 (CEST)

Det er alltid en glede å se dine svar, men kan du ikke isteden svare på hva dere vil med enkelte av punktene og hvordan dere mener det skal gjennomføres? — Jeblad 17. jun 2013 kl. 20:49 (CEST)
Jeg skrev ut søknaden og leste den på papir for fordypelse. Jeg synes det er et imponerende stykke arbeid, velbegrunnet og faglig god argumentasjon, og en del som var nytt for meg, blant annet detaljer om Allkunne. En del av Jeblads spørsmål over synes å være av svært teknisk karakter, og jeg er usikker på det interesse utover noen få involverte, og kan antagelig egne seg bedre i et smalere fora.--Finn Bjørklid (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 21:06 (CEST)
Signerer Finn Bjørklid. Forøvrig vil jeg tro styrets ressurser er strukket langt i og med søknader og nå en prosess med ansettelse av sekretær. Om de trenger hjelp så stiller jeg gjerne opp og håper andre også har mulighet om det er behov. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 23:01 (CEST)
Fin søknad. Så er det å finne nok tålmodighet før eventuelle penger dukker opp. Kudept har forlengst sagt fra at deres tildelte midler ikke strekker særlig langt i forhold til politikernes ønsker og ambisjoner. Da må en evt. søke plass på statsbudsjettet på direkten, sammen med SnL - og det er vel et godt stykke tid til neste budsjettbehandling + kanskje/kanskje ikke et regjeringsskifte.
SÅ i tillegg til TTT, vil en nok også oppleve at det blir dyrere.
«Lobbyvirksomhet» blir det vel sjans til for noen hver, siden politikerne er i omstreifende snakkemodus utover høsten. WMN går ubetinget interressante tider i møte. Lykke til! --Bjørn som tegner (diskusjon) 17. jun 2013 kl. 23:31 (CEST)
@Jeblad. Takk for interessante kommentarer.
Det er ikke noe i veien for å begrunne infrastrukturprosjekt/fellesprosjekt i behov i mindre språkversjoner. Om f.eks. Wikipedia på nynorsk vil ha stor nytte av analyse som finner hvilke fagtermer som kan oversettes eller som mangler, er det ikke noe "problem" at større språkversjoner, eller wiki*-prosjekter generelt også har nytte av disse kartleggingene. Erfaringer fra WMDE er det viktig blir formidlet til Norge, siden de er noen år foran oss (del gjerne relevante lenker). Kulturpolitikere er opptatt av å nå språk-, litteratur og kulturpolitiske mål de har satt seg og nedfelt i stortingsmeldinger og budsjetter. Hvordan disse målene (teknisk/organisatorisk) nås er opp til søknadsstillere. Så er det opp rapportering og evaluering om de er så fornøyd med måloppnåelsen at de regner det som vellykket ressursbruk. H@r@ld (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 08:42 (CEST)

ChapterRediger

Det må da være mulig å finne en oversettelse av "chapter"? Avsnitt? Avdeling? Chapter klinger veldig dårlig på norsk. ZorroIII (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 08:24 (CEST)

«Lokalavdeling» er godt norsk og godt dekkende. Kaitil (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 08:34 (CEST)
En lokalavdeling impliserer delt ansvar, noe chaptre ikke har. De er mer som lokale medlemsforeninger. — Jeblad 18. jun 2013 kl. 09:20 (CEST)
Skjønner. «[Lokal]forening», «[lokal]avsnitt»? --Kaitil (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 09:34 (CEST)
Det er litt forskjellig måte å organisere dem, noen er foreninger, noen er AS og noen har helt andre organisasjonsformer. Eneste som er felles er at de er egne juridiske enheter og hefter ikke for hverandre eller Wikimedia Foundation. Wikimedia Norge er organisert som en medlemsforening, noe som betyr at de i utgangspunktet kun uttaler seg på vegne av medlemmene, noe som igjen betyr at de representerer 1-4% av de aktive i henhold til Special:Statistics. Hvordan dette blir når de skal uttale seg som representanter for WMF er veldig uklart, det enkleste er vel å si at det utløser et demokratisk problem. I andre land er det sagt at et chapter uttaler seg i kraft av egne meritter, og at de forsøker å være lojale mot nettsamfunnet, men uten å påta seg å være 100% på linje med nettsamfunnet i samtlige saker. Ved at de ikke sier de er 100% på linje med nettsamfunnet så unngår en at de hevder å representere hva nettsamfunnet mener i betente saker. De er kun «en ekstra røst» når konsensus skal dannes. — Jeblad 18. jun 2013 kl. 16:49 (CEST)

Toppnyheter fra Wikimedia, mai 2013Rediger

Highlights fra Wikimedia Foundation Report og Wikimedia engineering report for mai 2013, samt utvalgte andre nyheter fra Wikimedia-verdenen
About · Subscribe · Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 18. jun 2013 kl. 00:45 (CEST)

Script som ikke svarerRediger

Jeg har problemer med å komme inn på «siste endringer» med firefox. Får en feilmelding om et script som ikke svarer og dette blokkerer hele nettleseren. --Nina (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:56 (CEST)

Den får ikke jeg. Prøv å trykke CTRL+F5 før Firefox låser seg. Evt. vurder å bruke Chrome i stedet, den er mye raskere, og etter min erfaring mer stabil. - Soulkeeper (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 14:40 (CEST)
Hvilken script? Eller er det den vanlige generelle meldingen om script på siden? — Jeblad 18. jun 2013 kl. 16:58 (CEST)
Høres ut som den infamøse popupen (altså den med knappene [Stopp skript] og [Fortsett]). Den spesifiserer ikke hvilket skript det gjelder. Etter min erfaring er Firefox uansett kronisk med å spørre om dette bare for å ignorere svaret og gå i lås uansett. - Soulkeeper (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 17:06 (CEST)

Problemet ligger i utvidelsen til Firefox Adblock Plus. Når den blir slått av i nettleseren forsvinner problemet. --Nina (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 19:19 (CEST)

Jeg opplever dette bare på bokmålsutgaven. Feilmeldingen:

Skript: http://bits.wikimedia.org/no.wikipedia.org/load.php?debug=false&lang=nb&modules=jquery%2Cmediawiki%2CSpinner%7Cjquery.triggerQueueCallback%2CloadingSpinner%2CmwEmbedUtil%7Cmw.MwEmbedSupport&only=scripts&skin=vector&version=20130606T161301Z:106

Ved lasting av siden henger den også mer enn på andre språk, og det gjelder også i Safari der jeg ikke får denne feilmeldingen. --Nina (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 23:27 (CEST)

Forslag: Fjerning av artikkelteller fra forsideRediger

Forsiden har en artikkelteller som viser hvor mange artikler vi har totalt. Antallet artikler sier imidlertid ikke noe om kvalitet og det er i beste fall av minimal interesse, i verste fall misvisende. En leser som er ukjent med Wikipedia på bokmål/riksmål kan jo tro at antallet betyr at vi har x antall gode artikler, men titusenvis er svært dårlige.

Jeg foreslår derfor at artikkeltelleren fjernes fra forsiden, det holder at den ligger på statistikksiden. En alternativ tekst for den linjen kan være følgende: Wikipedia på bokmål/riksmål har dessverre alt for mange feil så les kritisk

Teksten kan sikkert formuleres bedre, men det vil gi et ærligere møte med Wikipedia enn hva dagens ganske intetsigende teller gir våre lesere. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 11:24 (CEST)

Intensjonen er god, men forslaget er dårlig. Vi har allerede tatt disse forbeholdene mange steder i våre egenpresentasjonstekster, det er ikke nødvendig at vi snakker oss selv ned enda en gang. Mvh M O Haugen (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 12:38 (CEST)
Støtter M O Haugen. Vi tar nok forbehold, og trenger ikke på forsiden fortelle folk at det ikke er vitsen å lese noe her. Den samme advarselen kunne ha ståtte på alle nettsider, inklusive avisenes, men gjør det ikke. PaulVIF (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:00 (CEST)
Jeg er også uenig i å legge en eksplisitt advarsel på forsiden; Dette forventer jeg at Wikipedias lesere klarer å skjønne selv. Men jeg er enig i å fjerne artikkeltelleren, den er etter min mening bare sløsing med skjermplass, og er villedende fordi den impliserer at dette tallet har noen som helst reell betydning. - Soulkeeper (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:05 (CEST)
Forslaget er todelt, det sentrale er fjerning av telleren, og om så skjer så foreslår jeg da sekundært at de i stedet legges en advarsel, gjerne med lenke til vårt generelle forbehold, som i dag er lenket til nederst på siden og som jeg ennå har til gode å møte noen som har sett eller lest.
Bakgrunnen for ønske om en tydelig advarsel er dels at min erfaring etter år med kurs er at folk stoler langt mer på Wikipedia enn hva de har grunnlag for og dels at jeg stadig erfarer at det er mye og tildels grove feil i våre artikler. Jeg mener at vedlikeholdsbehovet er så stort at jeg stort sett har gått fra å nyskrive artikler til å drive ulike former for vedlikehold, og NB, det er selvfølgelig også snakk om artikler jeg selv har holdt på med tidligere, som f.eks Nortraship. Den var nok ok i 2005 men var sørgelig dårlig mht hva vi ønsker i dag og jeg tok en ny runde på den i vår.
Jeg tror også det vil bli godt mottatt om vi er såpass ærlige med det vi tilbyr at vi gir en klarere advarsel og at det vil markere oss på en positiv måte. Alle andre roper opp om hvor bra de er, at vi sier klart i fra på forsiden at på langt nær er bra nok og at vi bør brukes med forsiktighet tror jeg det vil stå respekt av. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:38 (CEST)
Støttes ikke. Opplysninger om antall artikler bør står på forsiden, slik som nå.--Ezzex (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:40 (CEST)
Hva slags verdi har opplysninger om antall artikler? - Soulkeeper (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 13:55 (CEST)
Ganske mye. Den gir en sterk indikasjon om størrelsen på denne wikipedien. Selv om dette kun er et kvantitativt mål gir den en god pekepinn på om hvor omfattende den er. Vi har også hatt tradisjon for å feire når vi passerer et vist antall artikler - vi har m.a.o. et forhold til antallet artikler. Er helt uenig at dette skal gjemmes bor i statistikk. Denne opplysningen er en del av wikipedians identitet. Da jeg kom her passerte denne wikipedian 80 000 artikler. Nå er vi på over 386 000 artikler. Kvantitative målinger skal ikke undervurderes (de er dessuten i langt større grad målbare en kvalitative).--Ezzex (diskusjon) 18. jun 2013 kl. 14:09 (CEST)
Til Ezzex: Artikkeltelleren angir antall artikler og det er det. Artikkelen kan være omfattende (som Solen), delvis på et annet språk (som Deepwater Horizon-utblåsningen), med dårlig språk (som Sjøtrefningen ved Ölands nordre odde) eller så kortfattet at det knapt er noe å hente der (Madison County (Kentucky)). Jeg kan følgelig ikke se at artikkeltelleren gir en pekepinn om noe annet enn hvor mange artikler vi har, og det kan altså være alt fra omlag 15 sider om solen til en halv linje om Madison County. Og NB - dette er ikke noe kritikk av sistnevnte artikkel, når den først står der så kan andre utvide den og det er lettere å gå over til samme på engelsk, men et tall som sammenfatter så ulike størrelser kan jeg ikke se har noen positiv verdi.
Jeg tror i stedet artikkeltelleren virker negativt, ved den fokus den gir (plassert på forsiden) på et meningsløst tall så tar den oppmerksomhet fra andre og viktigere sider ved dette nettstedet. At artikkeltelleren var en oppmuntring den gang vi knapt hadde artikler betyr ikke at vi bør fortsette å ha den på forsiden når den har mistet sin funksjon, den bør derfor fjernes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 17:28 (CEST)
Jeg er enig i å fjerne artikkeltelleren fra forsiden, og synes ikke teksten der skal erstattes med noe annet. Uten artikkeltelleren kommer teksten «den frie encyklopedi som du kan forbedre» bedre fram. Finn Rindahl (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 18:19 (CEST)
Kom forresten på et Bill Gates-sitat (visstnok) om programmering. Det trenger ikke så mye justering for å passe til denne situasjonen også: «Measuring software productivity by lines of code is like measuring progress on an airplane by how much it weighs.». - Soulkeeper (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 18:24 (CEST)
Det virker som det er stor motstand mot ekstra advarsel, så jeg trekker det forslaget og foreslår at diskusjonen kun dreier seg om fjerning av artikkelteller, noe som både Soulkeeper og Finn Rindahl støtter. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 18:53 (CEST)

(Tilbake til marg) Jeg tok en sjekk på de ti øverste forsidene til andre språkversjoner. Alle hadde en oversikt over antall artikler på angjeldende språk. Jeg ser ingen grunn til at vi skal fjerne statistikken på forsiden hos oss når så mange andre har det på sine forsider. Det er godt å ha noe felles med andre språkversjoner og alle kan lese tall, uansett hvilket språk som ellers brukes på forsiden. --Harald Haugland (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 20:45 (CEST)

Til Harald Haugland: Flere grunner til å fjerne telleren på forsiden:

  • Tallet er ganske intetsigende, inkluderer alt fra artikler som er av ypperste kvalitet til artikler som er på randen av sletting.
  • Gir fokus på noe som er lite vesentlig, tar som Finn Rindahl nevnte over oppmerksomhet vekk fra det at alle kan bidra på Wikipedia - om vi fjerner telleren så står den linjen alene og vil forhåpentligvis få mer oppmerksomhet.
  • Er en levning fra Wikipedias tidlige dager, hvor alt som kunne vise vekst var oppmuntring for de frivillige. I dag er det almen enighet om å fokusere på kvalitet og da passer en slik teller på forsiden dårlig inn.

Det var tre tunge grunner til at vi bør fjerne telleren. At andre har den er ikke noe argument. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 21:02 (CEST)

Enig med Haugland. Når alle andre har det bør iallefall ikke vi fjerne det. Jeg er sterkt imot at vi fjerner dette.--Ezzex (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 21:18 (CEST)

Jeg kan ikke se at det er noen tungtveiende grunner til å fjerne telleren. Den tar minimalt med plass, og tar neppe fokus vekk fra noe. Mange kommer vel inn på WP via Google-søk og er uansett ikke innom forsiden. Den gir uansett en viss indikasjon på hvor god dekning vi har. mvh, Apple farmer (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 21:29 (CEST)

(red. konflikt) Jeg er mot fjerning, fordi artikkeltelleren er god reklame for wikipedia. Det viser bredden i wikipedia, ukens artikkel viser kvaliteten på enkelte av wikipedias fremste artikler. At wikipedia er den encyclopedia i Norge med flest artikler, er noe alle tidligere og nåværende bidragsytere kan være stolte av. Kvaliteten må vi selvsagt jobbe videre med, med uavhengige undersøkelser har tidligere vist at wikipedia langt på vei holder mål sammenlignet med andre oppslagsverk. At alle andre har det, er et sekundært argument, men bidrar til å opprettholde en slags standard for de ulike språkenes forsider.

Er litt på siden, men det er jo litt ironisk at forslagsstiller ønsker å fjerne noe så sentralt som artikkelteller på forsiden, og samtidig har noe så trivielt som redigeringsteller på egen brukerside. Grrahnbahr (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 21:35 (CEST)

Til Grrahnbahr: Du skriver at «Jeg er mot fjerning, fordi artikkeltelleren er god reklame for wikipedia». Javel? Hvordan kan et tall som sammenfatter alt fra utmerkede artikler (merket og umerket) til artikler som er på randen av sletting være det? Og om «wikipedia er den encyclopedia i Norge med flest artikler» - hva hjelper det når vår «konkurrent» Store norske leksikon har utfyllende artikler om f.eks sentrale perioder i norsk historie, hvor vi har røde lenker?
En god grunn til å fjerne artikkeltelleren er at den er dårlig reklame, fordi den er meningsløs og misvisende. Fjerner vi derimot telleren så kan vi få et klarere fokus på noe som er viktig for oss, nemlig flere bidragsytere, som over tid forhåpentligvis vil gi bedre kvalitet på artiklene. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 22:14 (CEST)
@Ulf – Artikkeltelleren er da på ingen måte meningsløs og misvisende. Den gir en indikasjon på prosjektets størrelse, og det er viktig. Den sier ingenting om kvalitet, og det ser jeg heller ikke at den skal gjøre. Og poenget ditt med SNL ser jeg virkelig ikke. 176.11.158.205 19. jun 2013 kl. 22:33 (CEST)
Jeg ønsker ikke fylle Tinget med argumenter for en sak jeg mener er lite vesentlig for prosjektet. Jeg ønsker å beholde telleren. 4ing (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 22:47 (CEST)
Til 176.11.158.205: Poenget med SNL var at Grrahnbahr skrev at «wikipedia er den encyclopedia i Norge med flest artikler», noe som sikkert er korrekt, men samtidig er det altså slik at mens SNL har artikler over vesentlige deler av f.eks nyere norsk historie, så har ikke vi det. Jeg synes det er en klar kobling og noe vi kan risikere å få negative kommentarer på. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. jun 2013 kl. 22:53 (CEST)
Jeg mener at dette er en meningsløs diskusjon, men tar det i beste mening som et lay-out-relatert forslag. Det er ikke misvisende å vise til antall artikler. Kvaliteten er ikke veldig dårlig (wikipedia gruser snl på emner relatert til astronomi, fotball og sør-koreanske politikere), men den kan selvsagt høynes. Og jeg kan ikke tenke meg at det å fjerne telleren skulle ha noen positiv innvirkning på rekrutteringen. Siden dette ikke dreier seg om innhold, men om lay-out, foreslår jeg at man holder en avstemning om ønskelig, så kan all energi kanaliseres mot artikkelskriving og kvalitetsforbedringer. Grrahnbahr (diskusjon) 20. jun 2013 kl. 00:17 (CEST)
Enig med Grrahnbahr, og tok en lettere vilkårlig kikk på oversiktene for hurtigløp på skøyter NO:WP vs SNL, ishockey NO:WP vs SNL og vannpolo NO:WP vs SNL. Og synes ikke den er så værst heller... Mvh Migrant (diskusjon) 20. jun 2013 kl. 00:30 (CEST)
Det er ikke konsensus om å fjerne telleren, og dette er etter min mening mer en konsensus-sak enn en avstemmingssak. Det er bedre å la diskusjonen ebbe ut. --Harald Haugland (diskusjon) 20. jun 2013 kl. 00:21 (CEST)
Det er noen kommentarer oppi teksten om at SNL har artikler vi ikke har og at det brukes som argument mot å vise antall artikler. Saken er den at i to artikkelsamlinger slik som SNL og Wikipedia vil det alltid være artikler som den andre ikke har. Antakelig må vi opp i en million artikler eller mere før vi har dekt tilnærmelsesvis det samme som SNL, og selv da vil det være artikler vi mangler. Det betyr ikke at SNL er bedre enn Wikipedia, eller omvendt, de betyr at SNL og Wikipedia er to forskjellige prosjekter med vidt forskjellig fokus. Vi gruser dem på de fleste emner, men det betyr ikke at de har artikler på felt og kanskje hele emner hvor de gruser oss. Hvis de oppnår å bli universitetenes leksikon så kan de faktisk klare å gruse oss på en serie tyngre emner. Da kan vi ende med at de blir et «universitetsleksikon» som er akseptabel som en slags kilde for spesialkunnskap, mens vi blir et «allmennleksikon» for folk flest. Det vil forårsake at mengden ulike artikler vil øke og det vil bli en vedvarende diskusjon om hvilket leksikon som er «best», mens det i realiteten er to leksikon med vidt forskjellig innhold. En diskusjon om vi er «best» er et meget svakt argument for om vi skal ha artikkeltelleren eller ikke, diskuter heller om den faktisk hører hjemme på forsiden eller om den kun opptar plass. — Jeblad 20. jun 2013 kl. 11:33 (CEST)

Nok et argument for å fjerne telleren er den tiltakende bruk av botskapte artikler. Et godt eksempel på det er svenskspråklig Wikipedia som nå har passert en million artikler og hvor halvparten av de er svært korte artikler av denne typen.

For ordens skyld vil jeg understreke at jeg ikke er mot at vi tar i bruk slike hjelpemidler, om noen synes det har en verdi så synes jeg de kan få sysle med det. Grunnet Wikipedias karakter så «forurenser» ikke slike ekstremt korte semiautomatisk opprettede artikler de mer utfyllende som er før/etter - slik de ville gjort i et papirleksikon. De har imidlertid sin pris, som at passering av slike «runde tall» som våre svenske venners en million blir meningsløst å markere. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 21. jun 2013 kl. 17:39 (CEST)

Jeg er også imot dette forslaget. Telleren gjør ingen skade, og dessuten er det en interessant og relevant opplysning, selv om det selvsagt ikke har alt å si. Alle språkversjonene jeg har vært innom, har dette tallet på hovedsida, og som i andre saker er jeg skeptisk til de briljante, nye ideene vi får på lille nowp som ingen andre har kommet på. Og enda viktigere enn dette: Jeg tror det ville vært negativt for rekrutteringa å fjerne den. Da jeg gjorde mine første bidrag her for mange år siden, syntes jeg det var motiverende å se at antall artikler økte når jeg bidro med nye artikler. Nå bryr jeg meg ikke om det lenger, men hadde det ikke vært for telleren, er det ikke sikkert jeg hadde blitt en aktiv bidragsyter. Jeg regner med at det fins flere nybegynnere som tenker på samme måte. Det er sikkert også noen faste bidragsytere som ville gjort mindre på Wikipedia om vi skjulte dette tallet. Det er tross alt, per i dag, det beste målet vi har på leksikonets omfang, og vi mennesker er opptatt av å se kvantifiserte resultater av det arbeidet vi gjør. Haakon K (diskusjon) 22. jun 2013 kl. 01:45 (CEST)
Wiki-statistikk er generelt interessant, og for min del kan denne artikkeltelleren forbli på forsiden også. Den nærmere verdien kan selvsagt diskuteres, og når man kommer på etterskudd med kakespising på grunn av boter, kan det jo ta litt av luften ut av det. Derimot tror jeg ikke noen, wikipedianere eller andre lesere, ikke forstår at det vil være svært varierende lengde og kvalitet innen de 387 000 ulike artiklene. Noen stor forvirring om kvalitet og kvantitet bør det ikke føre til å flagge artikkelantallet, i alle fall ikke hos oss. Og sammenlignet med et gammeldags papirleksikon, som kanskje mange vil tenke på da de skal plassere dette tallet, er vel ikke vår gjennomsnittsartikkel så kort? Videre, innen stadig flere emner har man jo kommet dit hen at det er artikkelforbedring og ikke artikkeloppretting som er fokus for de som typisk bidrar. Jeg tror derfor ikke at en fjerning av artikkeltelleren vil ha noen betydning for hverken bevisthet eller produksjon. Men, om det er tro på at vi om ett år eller to har et bedre leksikon ved å fjerne telleren fra hovedsiden bør vi selvsagt gjøre det, det er spørsmålet for meg. Mvh Ooo86 (diskusjon) 22. jun 2013 kl. 09:36 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Jens HundseidRediger

Artikkelen Jens Hundseid er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Jens Hundseid. Mvh. Kjetil_r 22. jun 2013 kl. 20:54 (CEST)

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg.

X!'s Edit CounterRediger

Er det noen som vet hva dette er for noe? Grrahnbahr (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 11:22 (CEST)
Det er en av redigeringstellerne på Toolserver (EU/Nederland) som nå flyttes til Wikimedia Labs (USA). Vi har tidligere hatt lenke til den via tilleggsfunksjoner, mener den da var Soxred93 sin teller, men den ble tatt bort pga at den ikke fungerte i en lang periode. Det som er litt spesielt med den er at den har mere grafikk, ikke minst kan den vise når på dagen bidrag kommer. Det har implikasjoner for personvernet og ikke alle likte å få publisert at de skrev i arbeidstiden eller hele natten. For at brukere skulle få muligheten til å stoppe disse dypanalysene ble det lagt på en opt-in funksjon hvor du selv må si at det er greit at de blir gjort. Hvis det er interesse for det så er det enkelt å sette opp en lenke i venstremargen ved å lage en ny tilleggsfunksjon, mens selve opt-in prosessen bør gjøres manuelt. — Jeblad 23. jun 2013 kl. 11:48 (CEST)
Takk for svar. Grrahnbahr (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 12:29 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Anna RogstadRediger

Artikkelen Anna Rogstad er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Anna Rogstad.

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. Erik F 23. jun 2013 kl. 23:45 (CEST)