Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-24

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

januar
februar
mars
april
mai

Nye taksobokserRediger

Etter en lang prosess med mye pauser er endelig de nye taksoboksene klare. Den engelske brukeren og malmakeren Bob the Wikipedian har lagt ned et enormt arbeide med å brekke om den manuelle taksoboksen på engelsk Wikipedia til norsk, i henhold til diskusjonen og de spesifikasjonene som ble luftet her. For dem som vil ta en titt på hvordan de nye boksene vil se ut, ligger det noen eksempler her.

De nye boksene er laget slik at all funksjonaliteten i de eksisterende boksene beholdes. Utbredelseskart, delgrupper etc vil fortsatt fungere som egne underbokser, slik de er i dag. Dataene slik de er kodet for de eksisterende taksoboksene vil se helt like ut i de nåværende boksene om de overføres til de nye malen as is. En overgang til de nye boksene vil derfor ikke medføre noen synlige endringer for lesere eller forfattere, annet enn at det nå vil være mulig å legge inn de formelle nivåene på formen: | regnum = | phylum = | classis = | ordo = | familia = | genus = | species =, samt eventuelle under- og overgrupper. Full liste over mulige taksonomiske hierarkier kan sees her (på engelsk). Det eksisterer også en rekke andre funksjonaliteter bygget inn i taksoboksen, inkludert utbredelse i tid og rødlistestatus som man kan velge å bruke eller la være.

Det kommer til å bli en større jobb med å oversette dokumentasjon til de nye taksoboksene. Jeg kommer i første omgang til å konsentrere meg om dokumentasjon for føring av det hierarkiske systemet, som er den store forandringen i forhold til nåværende taksobokser.

Petter Bøckman (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 23:18 (CEST)

Jeg synes det ser utrolig imponerende ut. Godt arbeid av de involverte. --Finn Bjørklid (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 13:05 (CEST)
Bob har vært en helt, liten tvil om det! Petter Bøckman (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 18:50 (CEST)
Jeg her sett på eksemplene og har noen kommentarer:
 • Hvorfor ligger hvert nivå i den biologisk klassifikasjonen i egne underbokser? Det ser ikke særlig pent ut med så mange svarte streker, og det bryter opp ting som hører sammen. Alle nivåene bør samles i en underboks om det er mulig.
 • Det bør jobbes litt med fargene i tidslinjen. Jeg synes det er glorete med rosa, brun, cyan, blå osv. Kanskje vært bedre å bruke ulike sjatteringer av en farge? Og hvorfor har den lille boksen som viser utbredelse i tid samme grønnfarge som bakgrunnen? De fleste leserne vil neppe legge merke til boksen i det hele tatt.
 • Når vi først endrer taksoboksen, bør vi også endre visning av rødlistestatus. Dagens løsning er så dominerende at jeg nesten kvier meg for å bruke den. Nynorsk har en penere måte for å presentere rødlistedata.
 • Etter kolon skal det være liten bokstav, hvis det ikke kommer en helsetning. Norske navn på arter og grupper av arter skal ha liten forbokstav. Må fikses før eksemplene blir «offisielle». Trurl (diskusjon) 1. jun 2013 kl. 23:27 (CEST)
Noen svar til Trurl:
 • Det med underbokser for hvert taksonomiske nivå er vel en smakssak - jeg tenker også at det kan være finere uten (se "Kjøttmeis-boksen", men hvis man bruker underbokser på mange andre linjer så bør også nivåene ha det (tegnede katter-boksen). Jeg forstår det slik at du vil ha det ikke-bokset som på "delgrupper"? Kan vel i så fall være mye enig i det.
 • Fargene i tidsboksen bør etter mitt syn ikke endres, fordi vi bruker denne fargeskalaen konsekvent. Den brukes med de samme fargene for hver tidsepoke både i boksene på en-wiki, og i den generelle geologiske epokeoversikten vår. Felles farger alle steder vil gjøre det veldig mye mer oversiktelig brukeren at devon alltid er samme farge, likeledes silur, osv. Vi bør ha et felles system der. Men den lille "markeringsboksen" kunne gjerne ha en annen farge, der er jeg enig. Kanskje hvit vil være fint?
 • Angående IUCN- og rødlisteboksene så er de forsåvidt brede, men eneste grunn til at de er veldig dominerende i den boksen du viste ril (europeisk ål) er jo at det er lite informasjon generelt i den boksen, fordi vi ikke har lagt mer info inn der! Når dugnadsprosjektet har kommet lengre, så vil det komme inn mer informasjon om andre ting, og da vil ikke den boksen du nevner dominere så mye.
 • Det med stor og liten bokstav er jeg enig i, der må det være språklig riktig.
Tar du utfordringen med å justere på det?
Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 2. jun 2013 kl. 22:08 (CEST)
Det med underboks for hvert taksonomiske nivåer var også noe jeg reagerte på da vi jobbet med det. Bob sa han ikke fikk til å gjøre noe med den saken. Om det er komplisert eller rett og slett utenfor hans ekspertise vet jeg ikke, jeg kan ingenting om malverk. Hvis noen får til å samle alle nivåene i en boks blir jeg glad, det vil se mye bedre ut. Petter Bøckman (diskusjon) 5. jun 2013 kl. 01:04 (CEST)
Åssen blir det med wikidata og de nye taxoboksene? Bare la felter stå tomme slik at de automatisk henter fra wikidata? HerrMister (diskusjon) 8. jun 2013 kl. 17:15 (CEST)
Disse er helt manuelle. Det er en del forskjeller i taksonomisk tradisjoner mellom landene, så jeg tviler på at en wikidata-løsning blir forsøkt med det første, selv om de nye automatiske taksoboksene på en.wiki klart ville ha mulighet for det. Også der var motstanden mot en wikidata-løsning stor. Petter Bøckman (diskusjon) 8. jun 2013 kl. 20:47 (CEST)
Hva er hinderet mot å bruke Wikispecies som kilde for en 'take-it-or-leave-it' Wikidata-løsning? Wikispecies har innholdet til organismetaksobokser. Det burde vært mulig å starte med avgrensede taksa som for eksempel Subphylum: Vertebrata. 176.11.97.150 10. jun 2013 kl. 09:45 (CEST)

Utvide relevanskravene for politikereRediger

Det følgende er et forsøk på få flere med på en prinsipiell diskusjon Bruker:Laaknor og jeg har startet på Wikipedia:Sletting/Une Aina Bastholm.

Først en klargjøring, så ikke noen skal tro jeg løfter dette fram under etv falsk dekke av nøytralitet: Jeg er MDG-medlem, så i den forstand har jeg en interesse i saken utover Wikipedia, men jeg tror dette er en viktig og riktig prinsipiell diskusjon.

Tanken som har blitt løftet fram er å utvide inklusjonskriteriene for politikere. Laaknor foreslo først å utvide inklusjonskravene med MDG og Rødt, altså at det ble partier på Stortinget + MDG og R. Følgende kopierer jeg fra slettediskusjonen:

Jeg skulle igrunn gjerne sett at vi endret på relevanskriteriene slik at sentrale verv i partier som ikke er representert på Stortinget også blir omfattet, men jeg tror ikke det er lurt å begrense dette til MDG og Rødt. Hva med noe ala "sentralstyremedlemmer i partier som stiller liste i alle fylker ved stortingsvalg" og tilsvarende "førstekandidater for alle partier som stiller liste i alle fylker ved stortingsvalg"? Det er et demokratisk problem for Norge at mindre partier ikke kommer fram i media. Wikipedia skal ikke være et propagandainstrument, men det kan være relevant å spørre seg om ikke Wikipedia, som den kunnskapsformidleren det skal være, bør ta sikte på å favne bredere enn det den kommersielle pressen gjør? For å dra en haltende parallell: Om vi kun skulle skrive om det som var interessant for massemedia, ville ikke alle de artiklene vi har om mange små idrettslag være relevante. Det er de, og Wikipedia driver her et viktig informasjonsarbeid. Parallellen er ikke helt perfekt, men noe kommer fram gjennom den... Om vi endrer relevanskriteriene til noe i den gaten jeg foreslår, vil vi i større grad bli et redskap for informasjonsflyt og demokrati enn det vi er i dag, noe jeg ser på som i tråd med Wikipedias ånd. Mvh 3s (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 13:26 (CEST)

Er enig med deg. Tok en titt på listen hos TV2 om hvem som stiller til valg, og med kriterie om liste i alle 19 fylker, så inkluderer det Demokratene, Kystpartiet, Rødt, MDG, Piratpartiet og De Kristne. Kystpartiet har tidligere vært representert på Stortinget, og Rødt har på en måte vært representert. Piratpartiet er en del av en større bevegelse, som er representert i Europaparlamentet. Totalt sett, så mener jeg at alle disse partiene er "store" nok til å kalles riksdekkende.
Hvis man ser på de partiene som ikke har liste i alle 19 fylker, så stiller disse i flere fylker: Pensjonistpartiet (11 fylker), Kristent Samlingsparti (10 fylker), Det Liberale Folkeparti (6 fylker), Norges Kommunistiske Parti (6 fylker) og Samfunnspartiet (4 fylker). Av disse, så er det egentlig bare pensjonistpartiet og norges kommunistiske parti som jeg "savner" over store partier, men jeg tror vi er mer inkluderende ved å stille kravet ved alle landets fylker/valgkretser. Lars Åge (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 13:55 (CEST)

I praksis er vel forslaget å erstatte som er representert på Stortinget med i partier som stiller liste i alle landets fylker ved et StortingsvalgHjelp:Politikere Lars Åge (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 21:25 (CEST)

Høres ut som et godt forslag. Autvik (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 21:53 (CEST)
Jeg synes dette er et interessant forslag, fordi det sier noe om hvem vi vil være: Skal vi speile det avisene skriver om valget, eller skal vi tilby et annet helhetsbilde? Det er noen spørsmål som dukker opp underveis. For det første er det antagelig vanskeligere å finne gode objektive kilder for omtale av de minste partienes kandidater; de kommer ikke like ofte i avisen, og da er vi ofte prisgitt partienes egenpresentasjoner.
Det er usikkert om «liste i alle fylker» er et godt kriterium. Det kan se ut som om noen partier setter opp samme person i alle fylker, uten at det er noe lokalt partiapparat bak. (Men det blir kanskje ikke så lett for oss å vurdere hva som er et reelt lokalt partiapparat?) Kanskje vi kan finne et annet, objektivt kritierium? Kanskje det ikke gjør noe av vi skriver om enmannspartiet med samme listekandidat overalt?
Bare noen små tanker herfra - det er ikke sikkert mine skeptiske spørsmål er relevante engang; ideen fra 3s og Laaknor fortjener uansett å vurderes. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 22:07 (CEST)
Politikerkriterier har vært diskutert, og jeg er som da absolutt for en utvidelse. Men beskrivelsen Lars Åge kommer med her sist, er upresis. Er det bare partiledelsen eller er det også kandidater? Dersom et parti én gang stiller liste i alle fylker, har bestemmelsen da også kraft for tidligere og seinere perioder? Hilsen GAD (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 22:13 (CEST)
Utgangspunktet er at alle relevanskriterier vi setter opp, vil gjelde alle som noensinne har tilfredsstilt de kriteriene (selv om vi aldri får surret oss til å skrive de artiklene for personer som har gått ut av offentlighen), men når jeg ser på hva Morten skriver, så blir jeg litt betenkt igjen. Jeg mener at det står i valgloven at listekandidatene må være bosatt (i folkeregisteret) i det fylket de stiller til valg i, men jeg vet at det ikke alltid har vært sånn. Lars Åge (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 22:18 (CEST)
Kan det være tilfelle? Bor ikke Høybråten i Osloområdet, men representerer Rogaland? Haros (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 22:48 (CEST)
Hvor man står registrert som boende i folkeregisteret har lite å si - du kan ha bolig i samtlige av landets kommuner, men det er bare en av dem du betaler skatt til. Behøver såvidt jeg vet ikke å ha overnattet en natt i den boligen det står at du bor i engang. Lars Åge (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 22:54 (CEST)

(Tilbake til marg) Vi har et sett med grunnleggende kriterier som må oppfylles før man kan opprette en artikkel og det listes i Wikipedia:Innholdspolitikk. Særlig kravet om verifiserbarhet og ingen original forskning ser ut til å brytes om kandidater som ikke har fått omtale i solide sekundærkilder (da snakker vi ikke om navn på en stortingsliste eller tilsvarende info, men at det faktisk er gjort redaksjonelle vurderinger fra en solid sekundærkilde som faktisk beskriver den aktuelle personen). Altså, om en mann fra MDG har fått en slik omtale fortjener han omtale uavhengig om han er partileder eller ei, på samme vis kan vi ikke omtale et ukjent blad som ikke har fått slik sekundærkildeomtale fra FrP eller Ap som står på deres stortingsliste (om det finnes slike tilfeller). Det er nå mine 2 cent. Nsaa (diskusjon) 21. mai 2013 kl. 23:05 (CEST)

Enig med Nsaa her. Wikipedia skal vel ikke være en arena for å lansere foreløpig ukjente politikere. Norge har over 10.000 folkevalgte politikere (medregnet kommuner) og kanskje 20 ganger så mange som står på liste et eller annet sted. I 2009 var det 3688 kandidater ved valg til Stortinget, av disse var 70 % nye (ikke kandidater i 2005). Dette er et langt lerret å bleke. mvh --Erik den yngre (diskusjon) 22. mai 2013 kl. 16:21 (CEST)
Det er langt fra så mange det er snakk om. Om man tar utgangspunkt i den skissen som har blitt fremmet er det snakk om seks partier som stiller lister i 19 fylker. Om alle disse kandidatene er rødlenker, vil det bli 114 artikler, men langt fra alle er rødlenket; svært mange av disse har vi allerede artikler om (vil jeg tro) da de uansett kommer innenfor relevanskravene våre på en eller annen måte. Tar vi i tillegg med sentralsyrene vil det bli noen flere artikler, men jeg vil tro at overlappingen mellom toppkandidater og sentralstyrer er ganske stor. Alt i alt er det altså ikke en veldig stor utvidelse i tall på artikler som blir relevante for Wikipedia.
Wikipedia skal selvsagt ikke være en arena for å lansere foreløpig ukjente politikere, men det skal være en samling av kunnskap. Jeg mener at vi da bør satse bredere enn det en komersiell presse kan/vil gjøre.
Jeg er på mange måter enig med det Nsaa skriver, men slik det er nå kan en artikkel om en kandidat for Kystpartiet slettes som ikke innenfor relevanskriteriene, selv om det foreligger godt redaksjonelt stoff om personen og dette er brukt som kilde for artikkelen. Tilsvarende vil en artikkel om en kandidat for Senterpartiet bli beholdt, selv om disse to kandidatene kan ha en lik CV både i politikk, samfunnsdebatt og mediedekning fram til de ble toppkandidater for hver sin liste. Mvh 3s (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 11:21 (CEST)

Mvh 3s (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 11:21 (CEST)

Mest høyttenkning fra min side. Jeg er enig i at en kandidat som f.eks. er profilert gjennom redaksjonell omtale/debatt og som er listetopp i et fylke, burde være innenfor relevanskriteriene. Men jeg synes det er vanskelig å lage biografier om kandidater som ikke har fått redaksjonell omtale, da ender man fort opp med "original research". Så det er slik sett vanskelig å være et alternativ til kommersielle medias prioritering. mvh --Erik den yngre (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 12:42 (CEST)
@3s, med 114 artikler tenker du ved alle storting og stortingsvalg siden 1814 da ? For man gjør vel bruk av likehetsprinsippet her vel så langt som mulig og ikke bare i de nyere tids ordninger. Mvh Migrant (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 14:27 (CEST)
Nei, det tallet er for i år. Jeg tenker at det går an å si noe slik som at toppkandidatene for et parti som stiller lister i alle fylker ved et stortingsvalg eller er på Stortinget er relevante, men da kun toppkandidatene i de valgårene der de faktisk stiller lister i alle fylker eller er på Stortinget. Altså at toppkandidatene for MDG i |2009 er relevante siden partiet da stilte liste i alle fylker, men ikke de som var toppkandidater i 2005, siden partiet da ikke stilte i alle fylker. Altså at likheten/relevansen går bakover i tid, men at den ikke automatisk følger et parti uavhengig av hva dette partiet gjør. Dette må vel også være slik vi forstår dagens relevanskriterier? Ellers ville vel Kystpartiets førstekandidater komme innenfor våre relevanskrav, siden de representerer et parti som har hatt sete i Stortinget.
Jeg er ikke redd for at vi skal åpne opp for for mange folk. Jeg vet det er vanskelig å sammenligne på tvers av kategorier, men vi godtar fotballspillere med noen små minutter på banen på andre nivå i Norge, og egne biografier om musikere som er medlemmer av småband med noen utgivelser. Jeg mener det har en større samfunnsnytte og er viktigere for å bidra til den frie informasjonen i et samfunn at vi gir en bredere dekning av ting som faktisk er viktigere for samfunnet.
At partier vil se på Wikipedia som er valgkamparena er et potensielt problemområde, og særlig da mtp mindre partier som får mindre spalteplass, men jeg tror våre overvåkingsrutiner er gode nok til å kunne håndtere dette på en grei måte. Jeg tror heller ikke det vil bli et veldig stort problem, kanskje til og med mindre enn det er nå, da vi vil kunne unngå en del bråkete slettediskusjoner med folk som ikke kjenner Wikipedia fra innsiden. Vi kan da i stedet hjelpe dem med å arbeide fram greie biografier. Mvh 3s (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 15:13 (CEST)
Kommentar til 3s, greit svar, selv kjenner jeg for lite til politikk og dens historie, men i tillegg til de norske politikere kommer vel også alle andre lands politikere på samme nivå, hva med de ? For det er jo wikipedia på norsk og ikke norsk wikipedia vi skriver ? Ps. Jeg er heller ikke bekymret angående wikipedia som valgkamparena da også jeg anser at våre overvåkingsrutiner så langt er greie nok til dette, men også denne støyen kan forholdsvis øke med den fallende aktiviteten på wikipedia på riksmål/bokmål som er diskutert i en annen tråd. Ps2. Forøvrig en fin diskusjon i forkant av de norske stemmerettsjubileumet og grunnlovs-jubileumet. Mvh Migrant (diskusjon) 23. mai 2013 kl. 15:58 (CEST)
Jeg deler i det store og hele betraktningene til Lars Åge og 3s i denne saken. Ad andre lands politikere så tenker jeg at vi utarbeider retningslinjer når vi finner det påkrevet, og for den gruppen er vi ikke der ennå. I de tilfellene jeg har skrevet artikler om lokalpolitikere i Sverige, Danmark og på Færøyene, har jeg forsøkt å se til retningslinjene for norske lokalpolitikere, og det har fungert helt fint hittil. Jeg mener også så absolutt at sentralstyrene bør være notable. Fra både et demokratisk og et leksikalsk ståsted tror jeg 3s og Lars Åges tanker om dekning av de små partiene er viktig og riktig. Hilsen fra listekandidat for et av de større partiene. Erik F 24. mai 2013 kl. 11:49 (CEST)
Ved utvidelse bør en kanskje også se på tidligere slettede artikler. Tror det er mer enn en artikkel som har blitt slettet på grunn av relevanskriterier, som ville ha ligget innenfor med foreslåtte endringer. Grrahnbahr (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 13:35 (CEST)

Siden altfor stor enighet ikke kan være bra, tilbyr jeg meg å stille opp som en konservativ gammel grinebiter. Min mening er at man først er, og dermed kan karakteriseres som, politiker når man faktisk har fått folkets tillit ved valg. Det er forsåvidt ikke noen problemer å finne kilder i regionavisene (og det må jo holde for en førstekandidat fra et fylke?) på kandidater fra partier som til dømes Piratpartiet i Hedmark. Så et intervju med førstekandidaten i nevnte parti i Østlendingen her om dagen, han kunne opplyse at de ikke hadde noe program, det skulle de lage etterhvert, og at de hadde 332 medlemmer - på landsbasis. Han har jo ikke en snøballs sjanse i ****** til å komme inn på Tinget. Når medieansvarlige i partiene finner ut at slike artikler blir beholdt på Wikipedia blir det en stor jobb foran hvert valg og rydde i disse, og 98% av dem blir aldri politikere og blir helt borte dagen etter valget. Jeg minnes Abid Raja foran forrige stortingsvalg, ordene venstrepolitiker og Abid Raja var nærmest synonyme i alle media i månedsvis foran valget, men så endte han opp med en varaplass, og da var det visst ikke så nøye å være venstrepolitiker lenger (jeg vet at han har møtt som vara, så han er relevant allikevel). Hvor mange arbeidstimer ble ikke brukt på førstekandidaten fra MDG Oppland forrige uke, til ingen nytte. Vi er såpass få aktive på dette prosjektet at det kan være greit å kanalisere arbeidsinnsatsen inn mot det som er relevant. Mitt poeng er at det ikke er noen grunn til å bruke tid på å lage/vedlikeholde/ordne opp i artikler om folk som har lyst til å bli politikere, vent til de har blitt valgt. Det er i grunn det samme som unge lovende idrettsutøvere, vi venter med dem også til de har kommet seg på et lag som gjør dem relevante, eller til de har vunnet noe i seniorklassene. mvh, Apple farmer (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 15:15 (CEST)

(trekker marg) For oss som driver med rydding, blir det mindre jobbigt, hvis usikre kandidater kan flyttes til bidragsyters diskusjonsside/nyopprettet kladdeside(?) inntil relevans er etablert, helt uavhengig av relevanskriteriene inklusive endringer av disse. De kan lett flyttes tilbake til hovedrommet etterhvert som vi vet hvilke som blir relevante. Dermed har vi dekket både partier som stiller i alle fylker, og de som klarer å få inn nok listestemmer til en plass i solen uten å stille så mange steder. Skrivejobben som er gjort, blir dermed mindre forgjeves- og start på'an igjen. --Bjørn som tegner (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 17:01 (CEST)

Det kan være en idé å kikke på tidligere diskusjoner om politikere. Uenighetene har stort sett gått på kommunepolitikere, ungdomspolitikere og kandidater. Hilsen GAD (diskusjon) 26. mai 2013 kl. 11:46 (CEST)

Jeg er imot å utvide relevanskriteriene på den foreslåtte måten. For det første er jeg imot den ideologiske begrunnen til 3s. Jeg mener det er grunnleggende at Wikipedia skal følge pålitelige kilder mht. relevans og presentasjon (med de justeringer som er nødvendige for å oppnå en leksikal form). Vi er ikke ment å være en form for "alternativ media" som skal korrigere forsømmelser i media osv. Hvovidt manglende mediedekning av småpartier er et reelt demokratisk problem tror jeg også det kan være kvalifisert uenighet om; utsiling av informasjon slik at leserne ikke blir overdynget er vel en viktig del av journalistenes oppgave, og jeg synes ikke det er Wikipedias oppgave å ta stilling til de utsilingsvalgene journalistene gjør er god eller ei. Forøvrig mener jeg at dersom man er spesiselt opptatt av å forsyne allmenneheten med informasjon om de minste partiene er det masse man kan gjøre innenfor det gjeldende systemet, med å forbedre selve parti-artiklene osv. For det andre, og mer alvorlig, er jeg spesielt betenkt over å legge lista for biografiobjeketer (BLP) så lavt som det her legges opp til; vi bør etter min mening være veldig forsiktig med å gi notabilitet til personer på bakgrunn av den type fritidsverv som sentralstyremedlem i promillepartier normalt vil være (også ofte av relativt kortvarig natur). Dette er en invitasjon til en rekke svake biografiske artikler og mens svake artikler (f.eks. uten pålitelige sekundærartikler) alltid er et problem, så er det spesielt uheldig når det gjelder BLP. 3s nevner lokale idrettslag som en delvis parallell; men for meg er forslaget hans mer parallelt til om vi skulle begynne å opprette biografer til lederne av disse sportsklubbene - noe jeg absolutt ikke synes vi bør gjøre. - Ukens konkurranse er forøvrig biografier uten referanser, og etter å ha sett hvordan vi strever med å opprettholde kvalitet og oppdatering på selv veldig sentrale personer, er jeg enda mindre innstilt på å skulle senke notabilitetskravene på levende personer. Mvh. Iselilja (diskusjon) 3. jun 2013 kl. 16:10 (CEST)

Denne diskusjonen har gått en stund, og siden jeg startet den, vil jeg forsøke å komme med en konkluderende sluttbemerkning. Slik jeg leser diskusjonen er det en relativt god stemning for å endre relevanskriteriene, men det er ikke noe det er konsensus rundt. Det blir reist gode motargumenter, særlig tenker jeg da på betenkninger om kildetilfanget. Jeg ser derfor ikke at vi på grunnlag av denne diskusjonen skal endre på relevanskravene, slik jeg ønsker det. Om vi på et senere tidspunkt vil ta en ny diskusjon, håper jeg det blir en endring, men her og nå ser det ikke ut til å være grunnlag for dette. Jeg synes likevel dette har vært en konstruktiv og god diskusjon. 3s (diskusjon) 11. jun 2013 kl. 20:51 (CEST)

Universal Language Selector will be enabled on June 18, 2013Rediger

On June 18, 2013, Universal Language Selector (ULS) will be enabled on this wiki. The ULS provides a flexible way to configure and deliver language settings like interface language, fonts, and input methods (keyboard mappings). Making it available here is part of Phase 2 of making ULS available in all Wikimedia wikis.

Please read the announcement on Meta-Wiki for more information. Siebrand Mazeland 13. jun 2013 kl. 15:01 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Lee Myung-bakRediger

Artikkelen Lee Myung-bak er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Lee Myung-bak.

Erik F 15. jun 2013 kl. 22:40 (CEST)

Free Research Accounts from Leading Medical Publisher. Come and Sign up!Rediger

The Wikipedia Library gets Wikipedia editors free access to reliable sources that are behind paywalls. I want to alert you to our latest donation.

 • Cochrane Collaboration is an independent medical nonprofit organization that conducts systematic reviews of randomized controlled trials of health-care interventions, which it then publishes in the Cochrane Library.
 • Cochrane has generously agreed to give free, full-access accounts to medical editors. Individual access would otherwise cost between $300 and $800 per account.
 • If you are active as a medical editor, come and sign up :)

Cheers, Ocaasi 16. jun 2013 kl. 23:15 (CEST)