Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-22

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

januar
februar
mars
april
mai
juni

Stilmanual og bruk av parentesRediger

I stilmanual står det at biografiske artikler skal ha parentes rundt tidspunkt for fødsel og død. Dette er vanlig i engelsk-talende land, men det mangler tradisjoner i norsk språk for en slik bruk. Jeg har ikke pleid å bruke parentes, men legger merke til at det er brukere som konsekvent gjennomgår artiklene jeg har opprettet, og endret denne bruken. Jeg har videre forsøkt å nøste opp i hvordan det ble innfelt i stilmanualen med bruk av parentes, og det har stått der siden 2003, da en anonym bruker opprettet stilmanualen.

For å underbygge at det mangler slike tradisjoner: Ingen av de største norske leksikonene (papirutgaver av snl, Cappelen osv) bruker parentes på en slik måte. Jeg har ikke sjekket alle slags leksikon, bare et utvalg, men mener utvalget skal være representativt i forhold til en slik påstand.

Jeg mener bruk av parentes her er unødvendig, da opplysningene faller naturlig inn i de fleste artikler, og videre at det er en unorsk skrivemåte. Jeg foreslår å endre stilmanual på dette punktet, slik at bruk av parentes faller bort som en anbefalt skrivemåte. Grrahnbahr (diskusjon) 26. mai 2013 kl. 21:23 (CEST)

Mener du helt i innledningen: «XX (født 26. mai 2013 i Oslo)...»? Svensk bruker komma i disse tilfellene i stedet for parentes. Jeg er nok blant dem som endrer dette til parentes, ikke fordi jeg har en sterk formening om at det bør være slik, men fordi jeg mener man, så vidt mulig, bør ha samme oppsett i alle artiklene. Hvis vi bestemmer oss for et annet format, kan kanskje en bot hjelpe til med å endre i alle artiklene? --Wikijens (diskusjon) 26. mai 2013 kl. 21:46 (CEST)
Så vidt jeg kan se brukes parentes på alle større wikipedier bortsett fra svensk og fransk. Jeg er også av den mening at det er lettere å lese artiklene når de har samme oppsett - også fra språk til språk - en artikkel virker subjektivt oversiktligere når den ser ut som ventet, derfor tror jeg det er bedre å la stilmanualen stå som den er. Det ville kanskje være en idé å legge slike data i en mal, dette ville gøre det mulig å endre oppsettet etter ønske uten problemer. Mvh BjørnN (diskusjon) 26. mai 2013 kl. 22:20 (CEST)
Jeg er absolutt for å fortsette å bruke parentes - og kommer til å fortsette med det.--Ezzex (diskusjon) 26. mai 2013 kl. 23:44 (CEST)
Fortsett å bruke parentes om det ikke finnes klare og sterke grunner til å endre det anbefalte oppsettet. Så langt ser jeg ingen slike grunner. — Jeblad 27. mai 2013 kl. 01:49 (CEST)
På Nynorsk WP brukes en mal for født-død, og da legges artikkelen også automatisk til i kategori for f.eks. "Fødde i 1897" og "Døde i 1987" (Einar Gerhardsen). nn:Mal:Levde. --Erik den yngre (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 11:04 (CEST)
Denne malen har vært grundig diskutert her tidligere, blant annet i Wikipedia:Sletting/Mal:FD. - 4ing (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 11:06 (CEST)
Jeg er også blant de som legger inn parenteser, rett og slett for å følge stilmanualen slik at artiklene får et enhetlig oppsett. Om vi skal diskutere ei endring, er jeg for å fortsette med parenteser, fordi den første setninga i en artikkel fort blir veldig oppstykka og knotete med så mange kommaer. Da er det mer oversiktlig med en parentes. Det er heller ikke noe vits i å sammenligne oss med SNL, for på Wikipedia har vi et krav om å skrive fulle setninger, slik er det ikke i SNL. Haakon K (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 22:36 (CEST)
Argumentasjonen kan brukes begge veier. Skal man skrive fulle setninger, er det best ikke å bruke parentes. Jeg mener å ha bevist det motsatte, at førstesetning hvor informasjon om fødsel og eventuelt død er satt inn som innskutte setningsledd, er ryddig og enkelt å lese. Ved høytlesning av en artikkel, vil informasjon om fødsel og død uansett være naturlig å inkludere. Slik jeg registrerer det, er viktigste argument for å bruke parentes, at «vi alltid har gjort det slik her», og som en konsekvens av en anonym brukers redigering i 2003. Jeg innser at å endre på noe slikt, er litt som å kjempe mot vindmøller, men ønsker å utfordre måten vi tenker på. Hvis vi skulle gått for en metode i dag, hvilken ville vi da ha gått for? Grrahnbahr (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 12:14 (CEST)
Gi fred med dette nå. Du kan da selv se at det er ingen ønsker endre dette og at vi trives med det.--Ezzex (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 12:31 (CEST)
Bare en bemerkning - dersom dette ble lagt i en mal, eller på Wikidata for den saks skyld, kunne det bli mulig at hver bruker kunne velge den visningsformen h*n liker best, feks i [innstillinger]->[utseende]. Mvh BjørnN (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 12:40 (CEST)
Vegen blir til mens vi går. Hva som har vært tradisjonen før Wikipedia har ikke nødvendigvis alltid vært best. Jeg kan ikke se at det systemet vi har nå ikke virker, og hvis det egentlig ikke trenger fiksing er det vel heller ikke store grunner til å endre det. Personlig har jeg vendt meg til systemet og synes det er greit med et gjenkjennbart system. Derimot ser jeg et problem om parentesen blir i lengste laget. Som på en del biografier om arabere hvor navnet også skal være på arabisk og kanskje en del andre språk og dialekter, og hvor det også insisteres på en arabisk tid i tillegg til den norske. Men det kan vel løses med at tilleggsinformasjonene legges i en faktaboks. --Finn Bjørklid (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 13:03 (CEST)
Dette tok jeg til orde for for en tid tilbake. Lange regler med ulike navneformer osv bør flyttes til en evt. infoboks.--Ezzex (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 13:07 (CEST)
Enig. Skrivemåter på andre alfabet/språk og andre tidsregninger bør dyttes inn i en infoboks, det tror jeg blir mest oversiktlig. Bør infoboks "biografi" utvides for å håndtere alle varianter på en ryddig og effektiv måte? --Erik den yngre (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 16:26 (CEST)
Her er vi ved en knute: Jeg har nettop oversatt en del an nyhetene fra WMF. Der var bl. a. noe om at Wikidata nå er disponibel for alle språkversjoner. Det skal også være mulig å velge og redigere boksinnhold fra Wdata etterhvert som de kommer på plass (3 mill items foreløpig). Navn og lign kommer vel etterhvert, og noen må finne ut hvordan en kopler slikt. Bedre å se på dette nå, framfor å snekre videre på bokser vi kanskje må legge om om kort tid. Hvis noen er flink, kan dette bli botjobb og no sweat at all. --Bjørn som tegner (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 17:45 (CEST)
Tildels enig i at alternative skrivemåter/navneformer/originalnavn med annet alfabet kanskje kan flyttes til infoboks og fjernes fra selve brødteksten/ingressen. I samme slengen bør vi kanskje vurdere om dette også bør gjelde fødselsdato/-sted (og evt. dødsdato/-sted). Disse opplysningene ligger jo i de aller fleste tilfeller allerede i en infoboks. Da blir diskusjon om parentes eller komma helt overflødig. Denne formen bruker SNL, se f. eks. Jens Stoltenberg. --Wikijens (diskusjon) 28. mai 2013 kl. 18:50 (CEST)
Er enig, blir spennende å se. Fra scratch hadde kanskje en løsning hvor navn og fødselsdata lå i en egen infoboks ovenfor andre infobokser, kanskje vært å foretrekke, da denne ville ha vært aktuell for samtlige biografier, men tror wikidata vil komme med spennende løsninger. Tipper vi kommer til å se diskusjoner som den som dukket opp her oftere, dersom innhold i infobokser skal defineres ved hjelp av maler og koblinger til wikidata. Grrahnbahr (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 14:17 (CEST)

Notis om diskusjonRediger

Diskusjon om rekrutteringskampanje forside på Torget.

Ulf Larsen (diskusjon) 29. mai 2013 kl. 10:59 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Ganymedes (måne)Rediger

Artikkelen Ganymedes (måne) er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Ganymedes (måne).

Haakon K (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 01:37 (CEST)

Notis om kandidatartikkel: Harry's Bar (Venezia)Rediger

Artikkelen Harry's Bar (Venezia) er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Harry's Bar (Venezia).

--M O Haugen (diskusjon) 30. mai 2013 kl. 23:16 (CEST)