Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-44

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

januar
februar
mars

Notis om kandidatartikkel: Frithjof Tidemand-JohannessenRediger

Artikkelen Frithjof Tidemand-Johannessen er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Frithjof Tidemand-Johannessen

Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. --M Haugen 1. nov 2011 kl. 20:45 (CET)

Wikitreff på JustisenRediger

Lovlig sent inviteres det til Wikitreff på Justisen (Oslo), torsdag 3.november kl 1800. Styret i Wikimedia Norge har samme dag styremøte kl 1700-2000. I tilfelle tynt oppmøte kan medlemmene av styret påtreffes på Justisen fra kl 2000. Med vennlig hilsen, Bjoertvedt 2. nov 2011 kl. 21:56 (CET) Litt lurt å skrive inn hvor dette er for folk som ikke har vært der før. [1]

Kategori:Historiske hendelser etter landRediger

For et års tid siden var det en bruker (Solbris) som laget et kategorinivå kalt Kategori:Historiske hendelser etter land, og Edorfbir har fulgt opp arbeidet med denne strukturen i år. I denne kategorien finnes det typisk en kategori for hvert land, og de fleste av disse kategoriene igjen har én underkategori, slik:

Noen få steder finnes det riktignok 2-3 kategorier på tredje nivå (av typen Kategori:Slag i Sverige), og i Kategori:Historiske hendelser i Mexico ligger det 16 artikler som burde ligget i Kategori:Mexicos historie, men hovedmønsteret er som beskrevet ovenfor.

Jeg mener at Kategori:Historiske hendelser i Danmark enten er en forvirrende alternativ kategori til Kategori:Danmarks historie, eller et unødvendig mellomnivå i kategoritreet. Jeg foreslår derfor at Kategori:Årstall i Danmark legges i Kategori:Danmarks historie. Da vil behovet for de to øvrige nivåene falle bort, og de kan slettes. Mvh M Haugen 4. nov 2011 kl. 08:37 (CET)

Støttes. PaulVIF 4. nov 2011 kl. 10:25 (CET)
Støttes. Og kanskje også kategorien Historiske hendelser etter land er overflødig, da. Bjoertvedt 4. nov 2011 kl. 17:10 (CET)
Treet «Historiske hendelser etter land» manglet språklenker til de engelske kategoriene, men disse er særdeles omfattende. Dette er etter min mening av de kategoriene hvor vi bør ha en veldig god grunn for ikke å følge det arbeidet andre har tråkket opp tidligere. Selv om vi får tomme kategorier så mener jeg vi bør lage strukturer som samsvarer med det de andre prosjektene bruker. Navngiving på formen «Danmarks historie» vs «Historiske hendelser i Danmark» ble diskutert for flere år siden. Den siste formen har fordeler ved at den er enklere å bruke i maler, mens den første er langt mer trøblete. Det samme problemet dukker opp i nokså mange kategorier. Ser at en bruker lenker om dette, men jeg mener helt bestemt at navnene er uheldige. — Jeblad 4. nov 2011 kl. 17:35 (CET)
De engelske kategoriene inneholder "events" i betydningen arrangement. Så vidt jeg kan se, gjelder det også andre språkversjoner. Jeg er enig med deg i at vi bør være samkjørte med de andre språkversjonene. I dette tilfellet ser det ikke ut til at det finnes tilsvarende kategorier, og jeg støtter derfor Haugens synspunkt. - 4ing 4. nov 2011 kl. 17:46 (CET)
Omklassingen til «events» skjedde etter at jeg var innom dem. Ser ut til at det er valgt å bruke genetivform nokså konsekvent på alt av kategorier etter område selv om dette har masse problemer. Såvidt jeg husker var det konsensus om å unngå formen, men det har vel blitt glemt på ett eller annet tidspunkt. Foreslår at det først vedtas hvilken form navn på kategorier skal ha, og så får en rydde etterpå. — Jeblad 4. nov 2011 kl. 17:53 (CET)
Er enig i at Events...-kategoriene ikke egentlig passer særlig godt, men fulgte rett og slett logikken fra overkategorien Kategori:Historiske hendelser. Jeg synes også det virker overflødig med både "Danmarks historie" og "Historiske hendelser i Danmark", og i alle fall synes jeg det er en dårlig idé å lenke flere artikler/kategorier på et språk sammen med én artikkel/kategori på et annet språk. --Wikijens 4. nov 2011 kl. 17:54 (CET)

Notis om kandidatartikkel: Storfyrstedømmet FinlandRediger

Artikkelen Storfyrstedømmet Finland er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Storfyrstedømmet Finland
Dette er en notis for å informere om viktige hendelser som påvirker Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. M Haugen 4. nov 2011 kl. 21:54 (CET)

Relevanskriterier for akademikereRediger

Relevanskriterier for akademikere har vært diskutert i nærmere to år (Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Akademikere med arkivsider). Det siste forslaget (basert på tidligere forslag og diskusjon) ble fremlagt i mars i år og finnes på Hjelp:Akademikere (avsnittene Hvem skal med? ). Er det nå enighet om disse relevanskriteriene? Hvis noen er uenig i forslaget ber jeg om at de legger frem en alternativ tekst for hele siden eller det de måtte være uenig i. Forslaget på Hjelp:Akademikere er ment å erstatte de svært mangelfulle kriteriene som nå står her[2] og å harmonere med prosjektet Wikipedia:Dugnadskontor/Norske forskere. Elgiskogen 31. okt 2011 kl. 16:48 (CET)

Støtter å gjøre forslaget Hjelp:Akademikere til retningslinje. Denne hjelpesiden gir en gjennomtenkt innføring for artikkelskribenter (som ikke har vært mange år i UH-systemet) hva hva som legges vekt på i vurdering av betydningsfullhet som forsker. Litt typisk at relevanskriteriene og stilmalen for fotballspillere er lang og grundig, mens forskning ikke har tilsvarende. Forslaget vil bringe relevanskriteriene mer på linje med. H@r@ld 31. okt 2011 kl. 18:04 (CET)
OK for meg. --M Haugen 1. nov 2011 kl. 20:45 (CET)
+1 Godt initiativ. Skulle det vise seg at det er behov for justeringer om et år eller fire så er jo det fullt mulig. mvh, --Apple farmer 2. nov 2011 kl. 09:04 (CET)
Tror dette er å starte i feil ende, for ingen av de andre sidene som denne nødvendigvis må bygge på har status som retningslinje. De andre sidene har mer eller mindre halv-offisiell status. Tror det først bør avgjøres hvordan den generelle grensen mellom inklusjon og eksklusjon bør defineres, og så bør en formulere spesielle kriterier for de enkelte fagfelt. — Jeblad 2. nov 2011 kl. 10:41 (CET)
Jeg forstår deg slik at du mener at Wikipedia:Relevanskriterier eller de andre relevanskriteriesidene ikke er retningslinjer. Det er ikke snakk om å gi noen spesiell status som ikke andre relevanskriterier har til hjelp-siden for akademikere (selv om H@r@ld formulerte seg uheldig om dette), men om det nå etter 2 års diskusjon er enighet om helt vanlige relevanskriterier, akkurat som alle de andre eksisterende relevanskriteriene. Jeg oppfatter relevanskriteriene som veiledninger om hva som er god/vanlig praksis, ikke regler (og nesten alle relevanskriteriene med egne sider ligger i kategori:veiledninger), som også andre har påpekt før. Hvis noen på dette tidspunktet i diskusjonen har andre ideer enn det som kom ut av den toårige diskusjonen på Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier ber jeg om at det legges frem en alternativ tekst så det blir mulig å komme i havn. Hvis ikke relevanskriterier for akademikere kommer på plass nå etter nesten to års ørkenvandring om saken gir jeg opp å jobbe mer med det, men Wikipedia fremstår ikke akkurat på en veldig seriøs måte overfor akademiske miljøer hvis det skal være umulig å få på plass seriøse relevanskriterier for akademikere mens fotballspillere og musikkgrupper skal ha det. Elgiskogen 2. nov 2011 kl. 18:30 (CET)
Støttes. Og takk for at du tok fatt i dette igjen! De nåværende relevanskriteriene er på grensen til villedende, så vi bør absolutt komme i havn med noe bedre, og Hjelp:Akademikere ser bra ut. – Danmichaelo 2. nov 2011 kl. 19:02 (CET)
Støttes. Bra jobbet. Mvh Prillen 2. nov 2011 kl. 19:40 (CET)
Synes forslaget virker svært fornuftig. Støttes. Sindre Skrede 2. nov 2011 kl. 19:56 (CET)
Støttes. Dette var så enkelt at det må være veldig godt gjennomtenkt. ;) - Soulkeeper 4. nov 2011 kl. 14:07 (CET)
Jeg har noen betenkeligheter, se Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Akademikere. Hilsen GAD 4. nov 2011 kl. 19:34 (CET)
Innvendingene som er beskrevet der later til å være basert på et ønske om man ikke skal ha minstekrav (altså relevanskriterier) i det hele tatt. Situasjonen i dag er at man har relevanskriterier og at det ligger i det at de er basert på minstekrav (noe som også fremgår på Wikipedia:Relevanskriterier, og som alle de andre relevanskriteriene er basert på). Å evt. avskaffe relevanskriterier helt i sin nåværende form (altså som veiledende minstekrav om hvem som er relevante) oppfatter jeg som en helt annen diskusjon så lenge det er slik at alle eksisterende kriterier er basert på dette. Jeg har ellers svart mer detaljert på hvorfor personer som publiserer vitenskapelig litteratur er mer offentlig relevante enn kontorister og vaktmestre. Elgiskogen 5. nov 2011 kl. 06:20 (CET)
Dette er ikke helt riktig. Vi hadde stilmanualen og så ble det laget noen konkretiseringer av den som så fikk noen anbefalinger om hva som burde tas med. De opprinnelige inklusjonskriteriene ble over noe tid endret til å omfatte eksklusjon av stoff for å avskjære noen vedvarende diskusjoner. Mener det blant annet var en diskusjon om politikere som førte til denne endringen. Tidligere omtalte vi dette som hva som hadde notabilitet. Begrepet ble etter en tid endret til relevans og deretter brukt når et sett av slike kriterier ble oversatt fra svensk. Det har hele tiden vært uenighet om denne lista og den er aldri vedtatt som noe minstekrav. Den er derimot brukt som en samlepost hvor en håndfull brukere fører opp sine «seiere» hver gang de har klart å gjennomføre en sletting de mener definerer en ny grense.
Selv mener jeg at fokuseringen på eksklusjon av materiale utfra gitte kriterier er feil, det bør fokuseres på inklusjon av materiale og at dette er nøytralt, verifiserbart og ikke originalforskning. Inklusjonskriterier gjør at grenser i større grad må baseres på vurderinger, og at disse kan og vil endre seg dynamisk med tiden, mens eksklusjonskriterier skaper statiske grenser som er vanskelig å flytte. — Jeblad 5. nov 2011 kl. 11:48 (CET)
Som jeg har sagt før, og nå gjentatt under Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Kommentar til nytt framlegg, ser jeg alvorlige problemer med dette forslaget. Så alvorlige at jeg tror et vedtak vil være et skritt i feil retning. — the Sidhekin (d) 5. nov 2011 kl. 21:19 (CET)