Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-40

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

januar

SeniorSurfdag den 29. septemberRediger

Torsdag den 29. september er det SeniorSurf-dagen og i år er innføring i Wikipedia en sentral del av aktivitetene. Det hele åpnes offisielt av Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i et arrangement ved Drømtorp videregående skole i Ski, omtalt på Seniornett Norges nettsted.

Det positive ved dette er at tusenvis av seniorer vil få en innføring i hva Wikipedia er og om vi møter de første famlende forsøk på redigering på en god måte så kan vi kanskje få med oss en del av de videre som bidragsytere. Jeg håper derfor at alle som patruljerer og følger med artikler kan ha dette «i bakhodet» og se våre nye bidragsytere som en ressurs. mvh - Ulf Larsen 27. sep 2011 kl. 21:41 (CEST)

Tusen takk for at du stiller opp, Ulf! Dette er en fantastisk mulighet. Lykke til! Og herved oppfordres alle patruljørerr til å vise måtehold og forståelse på torsdag. Mvh Bjoertvedt 28. sep 2011 kl. 19:05 (CEST)
Takk for hyggelig tilbakemelding. Det er imidlertid viktig å understreke at det er plass for flere her, endel av slike foredrag for seniorer kan foregå på kveldstid og følgelig er det mulig å kombinere med arbeide, det er altså åpent for de som ikke har såpass spesielle arbeidstider som jeg har. Mange seniorer har også unike erfaringer, ved foredrag forrige uke i Horten så pratet jeg f.eks med en som har jobbet ved Simrad siden «tidenes morgen» og kan det meste om det firmaet og ekkolodd, det er sikkert flere slike der ute... mvh - Ulf Larsen 28. sep 2011 kl. 21:59 (CEST)

Tilbakemelding: Med om lag 30 tilhørere var var det vel verdt innsatsen fra min side, og de som kom virket åpne for mer, det synes derfor som det er rom for å arrangere workshops der i løpet av høsten.

Generelt er min erfaring fra et titalls foredrag og workshop at det er stort behov for informasjon om Wikipedia. Nesten alle kjenner Wikipedia og har brukt det, men de færreste vet noe om hvordan det fungerer og at de kan og bør bidra. Det betyr at det er et stort antall mulige nye bidragsytere, dersom vi når ut med informasjon til tilstrekkelig mange. Jeg vil etter beste evne fortsette med å holde foredrag og workshops, men det er flott om så mange som mulig kan engasjere seg i dette. mvh - Ulf Larsen 3. okt 2011 kl. 14:59 (CEST)

Flott innsats Ulf. Vi trenger flere som kan ta på seg å lære opp nye Wikipedianere. Undertegnede skal holde kurs i Stavanger/Sandnes i november der vi spesielt oppfordrer kvinner til å delta. Håper at vi får nok påmeldte. Vennlig hilsen --Jarle Vines 3. okt 2011 kl. 16:22 (CEST)

Wikimedia Norge sin strategi for å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015Rediger

Wikimedia Norge har utarbeidet et forslag til strategi for å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015. Vi inviterer medlemmer og brukere til å delta i utformingen av strategidokumentet. Du kan delta ved å skrive på diskusjonssiden til strategidokumentet. Det finner du her . Vennlig hilsen --Jarle Vines 2. okt 2011 kl. 22:55 (CEST)

Våre målRediger

Wikimedia Foundation har i sin strategi for 2011-2015 satt som mål å øke antall månedlige brukere fra 400 millioner til 1 milliard (+ 150%), og øke antall artikler fra 19 millioner til 50 millioner (+ 163%). Målet er videre at antall aktive brukere som redigerer mer enn fem ganger per måned, skal opp fra 80.000 til 200.000 (+ 150%), mens andelen av innhold som er av høy kvalitet skal økes med 25%.

De norske Wikipediaprosjektene skal bidra til den globale veksten i fri kunnskap. Wikimedia Norge vil de neste fire årene arbeide for å nå konkrete mål, som bidrar til å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015:

  1. Wikipedia bør tilby brukere av bokmål 500.000 artikler og dobbelt så mange artikler og lister av høy kvalitet (AA, UA, GL).
  2. Wikipedia bør mobilisere minst 2.000 skribenter, 1.000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål.
  3. Wikipedia bør tilby brukere av nynorsk 120.000 artikler.
  4. Wikipedia bør mobilisere minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk.
  5. Wikipedia bør tilby brukere av nordsamisk 5.000 artikler.
  6. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, gjennom fotokonkurranser og frigivelse av offentlige billedsamlinger.
  7. Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
  8. De norske språkversjonene av Wikipedia til enhver tid har størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Husk å ta debatten her


Dagens vekst på bokmål gir 156 000 artikler i løpet av fire år. Med dagens 314 000 artikler gir det 470 000 artikler om fire år eller en ytterliger tilvekst på 30 000 artikler eller 19%. En slik endring av tilveksten representerer rundt 14-15 ekstra administratorer.
At kvalitetsmerkede artikler skal nå det det dobbelte av en halv mill må være en skrivefeil, det må være det doble av dagens antall.
Litt usikker på hvordan WMNO skal klare å øke mobliseringen av skribenterpå prosjektene. Dette er kulturbetinget mm., veldig stabilt og veldig vanskelig å endre. Skal det endres så må grunnleggende forutsetninger for å bidra på prosjektene endres, og antakelig er eneste faktor som er lett å påvirke hvor vanskelig det er å bidra for de nevnte grupper. For de som bidrar mye er en forutsetning hvor lett de kommer inn i nettsamfunnet, og akkurat det tror jeg ikke er så lett å gjøre noe med. Tallene for de som skriver litt er allerede på 2 000 brukere (1 987 brukere ihht Spesial:Statistikk), men for de som skriver middels mye (mer enn fem bidrag per måned) så er det foreslåtte tallet en vekst på 100%. Det er veldig mye når en snakker om kulturendringer i nettsamfunnet.
Dagens vekst på nynorsk gir 52 000 artikler i løpet av fire år. I tillegg til dagens 72 000 artikler gir det 124 000 artikler. Dette tallet er større enn ambisjonsnivået så regner med at det er en skrivefeil. De samme forholdene gjelder brukermassen på nynorsk.
Tall for samisk er en historie for seg og jeg vet ikke om det er mulig å sette noe ambisjonsnivå slik situasjonen er.
Billedkonkurranser er gøy, og positivt, men det er nok ikke så enkelt å få folk til å bidra som en skulle tro. Ser en på resultatet fra WikiLovesMonuments så ble volumet på opplastingen sammenlignbart med fotosafarien til Gulen. Utfra noen av tilbakemeldingene jeg har fått var problemet synlighet og kompleksitet. Det første virker litt rart i og med at konkurransen har vært annonsert via sitenotice. Litt stuntreklame siste uka ga noe effekt, men jeg tror WMNO kunne vært langt mer aktive selv. Det andre er at konkurranser lett blir for vanskelige og i dette tilfellet tror jeg det slo negativt ut. Umiddelbart virket det kanskje enkelt for de involverte, men alt er enkelt når en er involvert. Mer dialog med brukerne hadde kunnet avdekket problemer tidligere.
Er ikke helt sikker på hvordan en kan tilby et kvantitativt og kvalitativt bedre leksikon. Det finnes noen parametre en kan skru på, men det må skje inne på prosjektene. Wikipedia er kvantitativt bedre på de fleste fagfelt, men det er kvalitativt bedre kun på noen få. Modeller indikerer at redaksjonelt styrte leksika vil få bedre kvalitet mens dugnadsbaserte kan konkurrere på kvantitet. Skal kvaliteten øke på de dugnadsbaserte må det bli vesentlig enklere å rette feil samtidig som det må bli enklere å fjerne nye feil fra denne feilrettingen.
Brukervennlighet og tilgjengelighet blir hovedsakelig styrt og kontrollert sentralt av Wikimedia Foundation og av aktivitet i nettsamfunnene. Jeg er ikke sikker på hvordan Wikimedia Norge kan gripe inn i dette uten å selv bli delaktig som part i prosessene.
Tror det var alt jeg så i farten. — Jeblad 3. okt 2011 kl. 11:11 (CEST)
Tittelen indikerer et strategidokument, men det er nok mer en beskrivelse av en visjon motivert av Wikimedia Foudations strategi. Det kan også være lurt å huske på at «Tinget» er stedet der vi diskuterer, ønsker en ikke diskusjon så bør en antakelig poste innlegg andre steder. — Jeblad 3. okt 2011 kl. 14:05 (CEST)
Det kan være krevende å få til en vesentlig forskjell i utviklingen artikkelantall/aktive brukere. Likevel må det være positivt at det settes opp mål for utviklingen av Wikipedia, og mål ikke alle er sikre på om vil bli nådd. At foreningen i strategien knytter seg opp mot klare mål på Wikipedia, må jo leses som at man ønsker en aktivitet fremover som kan gi konkrete, positive utslag som er synlige for oss her på nettsamfunnet. Jeg vet ikke om man ellers legger til grunn et nettsamfunn som kun sitter å venter på nye brukere? En av fordelene med en forening som Wikimedia Norge, som er nært knyttet til nettsamfunnet, men likevel går noe utover dette, er at man kan jobbe for de samme målene på noe ulike plan. Her kan man for eksempel gjennom Wikimedia Norge drive et mer oppsøkende arbeid. Ikke nødvendigvis gå å banke på dører, men gjennom kurs, foredrag, workshop og diverse arrangemener informere og rekrutere på vegene av nettsamfunnet. Dette er noe det har blitt arbeidet så smått med i flere år, under ulike styrer i Wikimedia Norge og tiltak med ulik grad av tilknytning til foreningen. Her kan det være mye mer å hente. Dersom man gjennom slik arbeid kan spille den triste skjebnen Jeblad tegner opp et puss, må det være verdt et forsøk, og være noe av interesse for Wikipedia. Hva gjelder konkurranser på Wikipedia, er det her mye å lære med tanke på konkuranser det tas initiativ til, og delvis planlegges utenfor nettsamfunnet. Likevel kan det også her være interessant at Wikimedia Norge brukes, med tanke på å skaffe samarbeidspartnere, premier eller annen utenfor-organisering av større konkurranser. Da er det godt nytt at vi har en forening som også vil arbeide mot håndgripelige mål på antall artikler/antall UA-AA-GL, slik at vi kan ha en praktisk glede av Wikimedia Norge, her på no:wp. Jeg er medlem i Wikimedia Norge, ikke først og fremst fordi jeg er noen stor organisasjonsmann, men fordi jeg tror arbeid også der mot eksempelvis slike mål som satt opp over vil bære frukter for prosjektet over tid. Mvh Ooo86 3. okt 2011 kl. 13:57 (CEST)
Hva trist skjebne er det du leser ut av det jeg skrev? Jeg oppsummerer tallene Jarvin selv har presentert og sier litt om hva som er vanskeligheter. Tallmateriale som ligger til grunn er på Wikipedia Statistics Norwegian og på Wikipedia Statistics Nynorsk. Jeg har tidligere skrevet om Utviklingstrekk i skribentmassen på Wikipedia og at sammenlignbare prosjekter viser like trender. Disse har har vært stabile over mange år. — Jeblad 3. okt 2011 kl. 14:23 (CEST)
Nettopp de utviklingstrekkene og stabilieten Jeblad har presentert kan bety at det er en del vanskeligheter. Å sette opp mål utover denne sannsynlige, nesten forutbestemte, utviklingen, virker da risikabelt. Men, jeg hadde gjerne sett at man kunne klare å gjøre noe for å forsere veksten og utviklingen på Wikipedia. Mvh Ooo86 3. okt 2011 kl. 14:53 (CEST)
Hva med å gå i spissen og være gode forbilder for hvordan kommnikasjon og omgangstone kan forbedres, og bruk av hersketeknikker stoppes? Det er en ren, praktisk tilnærming som trolig vil kunne være av (stor) innflytelse på de punktene som nevnes. At dere vil ha folk inn, gi bedre opplevelser osv er flott, men hvorfor bry seg med å dra folk inn når de kjeppjages vha omgangstone og hersketeknikker? Jeg vil utfordre styret til å være foregangspersoner i dette arbeidet, og være bevisst ifht kommunikasjon på wikipedia både som styre og enkelt-/privatbrukere. NB - jeg sier ikke med dette at styremedlemmene skiller seg ut hverken negativt eller positivt med dette på det nåværende tidspunkt. Mvh 77.18.18.199 3. okt 2011 kl. 12:11 (CEST)
Du fremholder at folk «kjeppjages vha omgangstone og hersketeknikker» men bedyrer: «jeg sier ikke med dette at styremedlemmene skiller seg ut hverken negativt eller positivt med dette på det nåværende tidspunkt»? Kan hende jeg misforstår når jeg synes det krasjer. Eivind (d) 3. okt 2011 kl. 12:15 (CEST)
Jeg ønsket ikke å peke spesifikt på noen mht kjeppjagingen, poenget var ikke HVEM men AT. Det jeg ønsket var å utfordre styret til å gå i spissen for en holdningsendring siden dette kan / vil være en viktig del for å kunne realisere det de skisserer her. Årsaken til poengteringen var for å unngå en persondiskusjon eller avsporing, noe jeg dessverre ser jeg ikke har lyktes i. Hvordan skal en da skrive noe slik at det ikke kan bli forvrengt / -vridd til at "det er bare en som er ute etter å trolle, her herskes det da aldri"? Navngi de herskerne og kjeppjagerne en har sett med differ i hytt og vær slik at det virkelig blir en maksimalt personrettet diskusjon, spissrotgang osv? Det virker ikke som en god løsning, om jeg skal være ærlig. Har du en bedre? 77.18.18.199 3. okt 2011 kl. 12:34 (CEST)
Tanken er god, og du er nok ikke så langt unna. Jeg bare stusset på det som for meg så ut som to setninger som motsa hverandre, men som jeg kanskje bare leste litt annerledes enn du tiltenkte den. Uansett håper jeg de tar oppfordringen på strak arm, for jeg er helt enig i at vi trenger slike gode forbilder. Eivind (d) 3. okt 2011 kl. 14:01 (CEST)
Vi trenger ikke bare folk som kan skrive. Det er også viktig at folk kan lese; f.eks. ønsket om å ta debatten her. :) mvh NAPkjersti 3. okt 2011 kl. 14:22 (CEST)
Hehehehe :D Enda en hersketeknikk! Tydelig at dette rørte ei nerve :) 77.18.121.184 3. okt 2011 kl. 17:18 (CEST)
På toppen av siden står det «Tinget er vår felles talerstol. Her kan du diskutere forslag og tanker om Wikipedia med andre wikipedianere. Diskusjoner som har interesse for flere og handler om Wikipedia-prosjektet, hører hjemme her.» Så da er det bare å diskutere! — Jeblad 3. okt 2011 kl. 17:35 (CEST)
Hufffff! Hvis alle innlegg skal analyseres mht. hersketeknikk/retorikk og i mindre grad for hva en forsøker å si, blir det i hvertfall vanskelig å uttrykke noe særlig. Jeg mener denne diskusjonen bør fortsette her, men at innholdet godt etterhvert kan overføres til dit den er lettest å håndtere for Wikimedia-folkene. Selv med lenke som ovenfor, er jeg redd diskusjonen blir mere anonymisert hvis flyttingen skjer for tidlig.
Idealmål som er kvantifisert har den fordelen at måloppfyllelsen lar seg beskrive i %. Jeg aner at WMNo har lagt listen svært høyt - men det kan være bra. Jeblad har ekstrapolert ut fra dagens utvikling, og jeg tror et resultat midt i mellom blir et bra nok resultat ut fra de gitte forutsetninger. Vi er vel ikke så mange som er heltidsengasjert, og har ikke de helt store mulighetene for å rekruttere - og folk er en treg materie å jobbe med. Men - for all del: Stå på og gjør mine ord til skamme. --Bjørn som tegner 3. okt 2011 kl. 19:41 (CEST)
Hvis det blir slik at en enhver uenighet skal oppfattes som hersketeknikk fra den ene part blir det urimelig håpløst å ha noen form for diskusjon. Diskusjoner skal og må skje når det er to eller flere oppfatninger om et forhold, men selvsagt under siviliserte forhold. Den lett skjulte henvisningen til at styret ikke går foran med et god eksempel er det motsatte av min oppfatning. Men, ip-adressen 77.18.18.199 setter like vel fingeren på et viktig punkt, selv om der vedkommende skriver «dere», vil jeg bruke det kollektive «vi» og «oss», nemlig wikietikette. Noe har vi allerede gjort, men mer og stadig fokus på dette må vi ha. Når jeg bruker «vi», så mener jeg denne wiki, og andre Wikipedier. Jeg ser Commons har kommer med en ny vegviser for å laste opp bilder, og som gamle, erfarne brukere fnyser av, men som jeg faktisk synes er veldig bra for nye brukere, og litt trege brukere som meg. Dessuten kan man slå den av om ønskelig. Slike tiltak for å bedre brukervennligheten er et godt tiltak for å gjøre redigering på Wikipedia smidigere, bedre og til en positiv opplevelse. La oss ikke bare fokusere på all elendigheten, men også peke på at noen ganger blir ting faktisk bedre. --Finn Bjørklid 5. okt 2011 kl. 10:34 (CEST)

Litt statistikk…Rediger

Selv om Wikimedia-stiftelsens globale mål sikkert er prisverdige, oppfatter jeg dem som fullstendig irrelevante i norsk sammenheng. I forhold til brukere av de enkelte sprog, har no.wp f. eks. 150% flere artikler enn vår svenske søsterutgave, og derfra er avstanden voldsom nedover. (Her er det tatt utgangspunkt i totalt antall brukere med hvert sprog som morsmål. Iom. at spansk er overrepresentert i u-land, er det ikke direkte kommensurabelt.)

Wikipedia-bidrag pr. morsmål
Sprog Brukere (i mill.) Ant. artikler (i tusen) Ratio Artikler pr. bruker
Italiensk 65 850 76 0,013076923
Spansk 350 832 420 0,002377143
Tysk 95 1300 73 0,013684211
Engelsk 375 3600 104 0,0096
Norsk 5 313 16 0,0626
Svensk 9,4 411 23 0,043723404
Dansk 5,5 156 35 0,028363636

Dette viser efter min oppfatning at det er fullstendig meningsløst å sette opp høyere kvantitetsmål for norske Wikipedia. Jeg har imidlertid begynt på en kvalitetsmåling - som har fått et avbrudd pga. andre arbeidsoppgaver - som tyder på at norske Wikipedia har et kvalitetsproblem, i den grad kildebruk og referanser pr. artikkel er et anvendelig kriterium der.

Jeg håper inderlig ikke at styret eller andre ser seg blind på antall artikler eller bidragsydere. Mitt personlige inntrykk, som jeg også har fått bekreftet av andre, er at potensielle skribenter ikke ønsker å delta i vår utgave nettopp på grunn av det gjennomgående lave kvalitetsnivået. Dette gjelder både akademikere og andre.

Hva man bør gjøre, er å foreta en systematisk undersøkelse av kvalitetsnivået på norske Wikipedia istedenfor å famle i blinde. Så bør man utarbeide en strategi for å bøte på problemet I tillegg bør man ansette en fast stab som har til oppgave å kvalitetssikre innholdet samt å verve nye bidragydere, det siste gjerne med det akademiske miljøet som hovedmålgruppe. Det er selvsagt ikke gitt at akademikere «skriver bedre» enn andre, men om ikke annet vil vi få et sårt tiltrengt innholdsmessig løft. Asav 3. okt 2011 kl. 20:31 (CEST)

Fast stab er ikke dumt - da er det mulig å sørge for at bare de som kan noe bidrar og en slipper all vandalisering, revirmerking og tautrekking - pluss alt annet mas fra de frivillige :) 77.18.29.187 3. okt 2011 kl. 22:03 (CEST)
Tror det er flere ting som må på plass. Det bør bli enklere å rette småfeil, eventuelt melde inn feil som en finner. Vi kan vente på bedre editor, men mye kan fikses før den tid. Det bør bli lettere å kommunisere med de som skriver en artikkel. Etter min mening er dette veldig viktig, nå «kommuniserer» vi med brukere ved å klaske en mal i den nye artikkelen de har skrevet eller på brukersiden. Det bør bli mer synlig hvem som skriver, og det bør bli synlig hvem som kvalitetssikrer. Vi kan ikke betale skribenter i cash, men vi kan gi skribenter kred i økt kulturell og sosial kapital. Det er ikke nødvendig å bruke tid og krefter på å bli kjent, det er vi, men vi trenger å tilrettelegge for de mulighetene som finnes for gjenbruk i nye kanaler. Vi trenger mer kildebruk, men samtidig trenger vi nye og mer effektive måter å bruke de kildene som finnes. Tenk mashup hvor vi ikke kopierer kildenes data, men hvor vi henter underlagsdata on the fly. Vi trenger mer gjenbruk på tvers av prosjekter slik at store prosjekter kan hjelpe de mindre, men det forutsetter at samarbeid både på nordisk nivå og at bokmålsfolk kan snakke med nynorskfolk (og omvendt). — Jeblad 3. okt 2011 kl. 21:16 (CEST)
@Asav: Personlige inntrykk bekreftet av andre (kjente/venner) er en farlig, subjektiv og faglig sett (statistisk/metodisk) forkastelig målestokk i mange sammenhenger. De kvalitetsmålinger jeg har sett og lest om, har gjerne det som kan oppsummeres som «blandede resultater», mens enkelte viser at Wikipedia på bokmål/riksmål på en rekke områder er fullt på høyde med verk redigert av navngitte ressurpersoner. Også i vurderingen av hvor vår utgave av wikipedia står kvalitativt, bør vi etterstrebe NPOV. Rykter om «gjennomgående lavt kvalitetsnivå» er og blir rykter. Jeg opplever det som meningsløst at noen bruker slikt løst snakk som begrunnelse for ikke å forsøke og bidra til å heve nivået. Er den bakenforliggende årsaken at de hverken ønsker eller evner å løfte nivået og at det er billigst og mest lettvint å komme med negativ kritikk? Det er mange som jobber kontinuerlig for å gjøre Wikipedia bedre, såvel kvalitativt som kvantitativt. 91 3. okt 2011 kl. 22:34 (CEST)
Det er nettopp derfor jeg skrev «Hva man bør gjøre, er å foreta en systematisk undersøkelse av kvalitetsnivået på norske Wikipedia istedenfor å famle i blinde.» Jeg er enig i at man ikke skal bygge på inntrykk, det er bl.a. derfor jeg driver å sammenligner referansetettheten i de forskjellige utgaver, som faktisk er et målbart kriterium (men selvsagt ikke det eneste.)
Hva man imidlertid kan fastslå, er at norske Wikipedia tallmessig sett er overordentlig godt inndekket, og at tyngden fremover ikke behøver å ligge i å øke antall artikler til det målet som blir nevnt innledningsvis. Jeg skulle forresten også anta at alle og enhver som bruker tiden sin på å bidra til Wikipedia, jobber for å løfte nivået uten å ha «bakenforliggende» motiver; jeg er faktisk ikke helt sikker på hva de skulle være. Asav 3. okt 2011 kl. 23:43 (CEST)

Translations wantedRediger

Hello all, For Wiki Loves Monuments we would like the following page to be translated: http://etherpad.wikimedia.org/WLM-thankyou-survey-no and also http://etherpad.wikimedia.org/WLM-thankyou-survey-nn Please make sure that " here[LINK] " links to a local page on this wiki where new users can read about editing Wikipedia. The talkpage message should be in wikisyntax (and can be gender specific), the survey will be elsewhere. If you have questions, just ask on the chat on the right of the linked page, at IRC(webbased version) or at my talkpage. Thanks! - Romaine 5. okt 2011 kl. 00:06 (CEST)

Valg åremål administrator og sensor/IP-kontrollør ikke overenstemmendeRediger

I valg for administrator åremål står følgende:

«Administratorer, byråkrater og sensorer/IP-kontrollører velges på åremål med maksimalt 2 års funksjonstid (avrundet ned til nærmeste valgdato) fra avsluttet valgt dato. Valg starter 15. mai og 15. november. Administratorer, byråkrater og sensorer/IP-kontrollører som ikke sier ja til renominering og/eller ikke når kriteriene for å bli valgt mister automatisk sine rettigheter ved utløp av valgperioden.»

I tilsvarende om IP-kontrollør står dette:

«Hvert år i januar måned gjennomføres et valg på Wikipedia:Administratorer. Det finnes totalt 4 plasser som sensor og 4 plasser som IP-kontrollør.»

For at disse to sidenes regelverk for valg ikke skal kollidere så må ordlyden altså endres i en av de. Jeg foreslår følgende endring i overnevnte, dvs på side for Innsyn i personsensitiv informasjon:

«Valg gjennomføres som angitt i regler for valg åremål. Det finnes totalt 4 plasser som sensor og 4 plasser som IP-kontrollør.»

Med det har vi et ens system for valg av både administratorer og sensor/IP-kontrollør. Forøvrig minner jeg om at neste åremålsvalg starter 15. november og de administratorer som står på valg er listet her. Med mindre de administratorer og byråkrater som står på valg melder at de ikke ønsker gjenvalg så blir de da satt opp på valg den 15. november. mvh - Ulf Larsen 25. sep 2011 kl. 10:41 (CEST)

Jeg syns denne endringa gir mening. Om ingen har noen gode argumenter mot tror jeg det kan innføres ganske snart. Jon Harald Søby 1. okt 2011 kl. 03:53 (CEST)
Forslaget støttes. Vennlig hilsen --Jarle Vines 6. okt 2011 kl. 21:18 (CEST)
Virker ryddig. PaulVIF 6. okt 2011 kl. 21:22 (CEST)
Ja, dette bør vel være ukontroversielt. Asav 7. okt 2011 kl. 01:28 (CEST)