På Wikipedia er utseendet styrt ved hjelp av Cascading Style Sheets (CSS), eller stilark. Det finnes flere lag med stilark, og man kan i tillegg velge forskjellige stiler under innstillinger. Denne siden omhandler hvilke stilark som finnes, hva de inneholder og retningslinjer for redigering av dem på Wikipedia. Noe forklaring av CSS vil finnes her, men det forutsettes i utgangspunktet at man selv gjør seg kjent med CSS før man begynner å redigere. Javascript kan også benyttes til å endre hvordan sidene vises. En egen side vil en gang finnes som omhandler det temaet.

Kaskaden

rediger

Navnet Cascading Style Sheets spiller på at flere lag med stilark legger seg oppå hverandre. Dersom flere stilark definerer samme ting, er det det siste stilarket som avgjør. (Med et lite forbehold om !important-taggen). På en hver nettside finnes det, i teorien, tre stilark. Ett gitt av nettleseren, ett av brukeren, og et av nettsiden, i den rekkefølgen. Her bryr vi oss bare om det vi finner på nettsiden.

Retningslinjer for bruk

rediger

Man skal være ytterst varsom før man redigerer noen av de felles CSS-filene. Små endringer kan ofte ha omfattende effekter på sider man ikke visste at benyttet stilelementet. Man bør være godt inneforstått med hva den tilsiktede funksjonen til stilelementet er, hvilke andre ad-hoc formål det kan ha blitt brukt til, og nøyaktig hva koden faktisk, og ikke bare tilsynelatende, gjør.

Før en endring legges inn skal:

  1. Koden validere på w3.org
  2. Resultat være testet, ved hjelp av eget stilark, i Internet Explorer for Windows, Safari for OS X, samt Firefox og Opera på valgfri plattform.
  3. Kommentar i koden skal henvise til formålet med den

Advarsler

rediger

Momenter en bør være ekstra oppmerksom på ved bruk av CSS:

  • Ikke alle nettlesere takler alle typer stiling og stilelementer.
  • Utløpsdato på enkelte av CSS-filene er langt fram i tid, og endringer vil dermed ikke være synlig for alle brukerne med en gang.
  • Av samme grunn kan mislykkede endringer bli liggende i systemet lenge.
  • Spesielle hensyn må tas i forhold til de forskjellige medietypene. Blant annet hvilke elementer som vises ved utskrift er satt ved CSS.

Se også

rediger

Engelsk

rediger

De har blant annet gode diskusjonssider.