Wikipedia:Kandidatsider/Kya fyr

Kya fyrRediger

En kort, men dekkende artikkel om et av våre mer kjente fyr. (Væffal kjent for oss midtnorskinger). Den legges fram som et eksempel på hvordan en kort & forsøksvis gjennomarbeidet AA kan være: den bruker de sentrale kildene, beskriver i tilstrekkelig bredt perspektiv, og har forsøkt å få med det viktigste. M O Haugen (diskusjon) 7. feb. 2021 kl. 22:44 (CET)

AnbefaltRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 7. feb. 2021 kl. 22:44 (CET)
  2.   For Ulf Larsen (diskusjon) 9. feb. 2021 kl. 23:46 (CET)
  3.   For --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. feb. 2021 kl. 11:02 (CET)
  4.   For Kjersti L. (diskusjon) 13. feb. 2021 kl. 22:00 (CET)

KommentarerRediger

Forstår lite av fyr så vanskelig å si hvor dekkende den er. Men skrev inn forklaring på hva kystfyr er (jeg trodde alle fyr er kystfyr... men nei). --Vennlig hilsen Erik d.y. 9. feb. 2021 kl. 00:03 (CET)

Kom akkurat på noe fra NRK om at mange av fyrene ble reist av spesialister fra Dalsfjorden i Volda:

Ser ut til at det også gjaldt Kya:

--Vennlig hilsen Erik d.y. 9. feb. 2021 kl. 01:07 (CET)

Koblinga mellom Dalsfjorden og fyrene er nå etablert både her og der. Mvh M O Haugen (diskusjon) 9. feb. 2021 kl. 08:18 (CET)
Takk for det, M O Haugen. Kjenner til disse brave menn fra Dalsfjorden, de fortjener omtale. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • Fin artikkel. Er vel nå regnet som best practice på norsk wikipedia å utelate lenker til generelle årstallsartikler annet i helt spesielle tilfeller. Foreslår derfor at dette gjøres her slik at AA-artikler fungerer som gode modeller. --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 10:41 (CET)
  Enig, har fikset. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • «Kya fyr var ett av syv store kystfyr som ble bygget i 1920-årene, de andre fyrene ...» - Er ikke helt sikker på hva skrivereglene sier, men jeg synes det er litt unaturlig med to helsetninger uten bindeord med bare komma mellom. Er dog enig i at det kan bli veldig stakkato med punktum, så kanskje semikolon kan være en mellomløsning? --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 10:44 (CET)
Så gode grammatikkunnskaper har jeg dessverre ikke. Tror kanskje at et punktum kunne passet allikevel. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • «En fryktet ikke at bygningen skulle ødelegges, men som det ble sagt; «at kvinder ikke vil kunne holde det ut uten at deres nerver blir ødelagt»». Her synes jeg «som det ble sagt;» kan fjernes. Anførselstegnene viser nettopp at det er et sitat. --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 10:48 (CET)
  Enig, har fikset. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • «Forøvrig var det vanlig å bygge en solid sokkel...» Synes ikke «forøvrig» nødvendigvis passer her. Det er vel en forklaring til det foregående og ikke en sidebemerkning? --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 10:51 (CET)
  Enig, noen har fikset. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • «Et naust av betong, se bilde, ble også bygget, fra dette gikk en skinnegang ned til kaien» - Igjen spørsmålet om to påfølgende helsetninger uten bindeord kan skilles bare med komma. Dessuten foreslår jeg at «se bilde» fjernes. Wikipedia er dynamisk og før man vet ordet av det, er bilder fjernet eller byttet. I det hele tatt bør man være veldig tilbakeholden med interne henvisninger og metaspråk på Wikipedia. --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 10:55 (CET)
Man kan f.eks. omgjøre til relativsetning innledet med «hvorfra». --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 11:06 (CET)
  Enig, har omformulert. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)
  • «Kranen på kaien turde en ikke la stå ute, men måtte tas ut og inn av naustet» - tror ikke ordet «kranen» kan underforstås som subjekt i den sideordnede setningen når det ikke er subjekt i den foregående. Vet ikke om det finnes en regel, men baserer det på hva som skurrer når jeg leser. --2A02:587:C410:E76C:E13B:5CFB:EE1D:9E24 10. feb. 2021 kl. 11:01 (CET)
  Enig, har omformulert. --Frankemann (diskusjon) 10. feb. 2021 kl. 22:10 (CET)

Det ble litt uklart om det faktisk ble innredet eller ikke: «hvor små værelser for fyrbetjentene skulle innredes.» I neste setning står det at det var kjøkken osv, m.a.o. ble nok værelsene innredet. Kan du klargjøre litt? Kjersti L. (diskusjon) 13. feb. 2021 kl. 21:44 (CET)

 Ja, ikke helt gode formuleringer her. Har rettet opp. --Frankemann (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 21:34 (CET)

Jeg foretrekker «man» fremfor «en». «En» kan misforstås. Eks.: «En var derfor glad for at det ikke ble bygget noe beboelseshus på holmen» Kjersti L. (diskusjon) 13. feb. 2021 kl. 21:50 (CET)

Ja, jo, det kan du jo si, men vanskelig å bestemme seg for noe annet etter så mange år med «en». Har byttet ut «en» med «fyrvesenet» så blir det helt klart. --Frankemann (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 21:34 (CET)

«en mindre fast linse». Jeg antar at linsen var mindre, ikke mindre fast. Mulig å skrive om, eller er jeg for spissfindig nå? Jeg lurte et øyeblikk på om den var mindre utsatt for ødeleggelser, hvis den ikke var fast. Kjersti L. (diskusjon) 13. feb. 2021 kl. 21:56 (CET)

 Ja, ikke bra formulering, men komma mellom mindre og fast er nok kun det som mangler. Bortsett fra at det er vanskelig for leserne å forstå hva dette tekniske ordet skal bety, men jeg ser at i denne typen litteratur benyttes begrepet »fast linse». Se bildene her: Forvaltning av Kya fyr så er det mulig å forstå. Opprinnelig var det en stor roterende Fresnel-linse, denne ble senere erstattet av en mindre og fastmontert linse. (Altså en som ikke roterer og sender ut en fokusert lysstråle.) Se ellers på bildene hvor slitt og værutsatt dette fyret er. --Frankemann (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 21:34 (CET)

Du er god, Frankemann, men du har en tendens til å skrive litt omstendelig (jeg kjenner problemet!). Dette gjør det av og til litt vanskelig å få med seg hva som faktisk står. Jeg måtte lese enkelte setninger to ganger. Les høyt! :D Kjersti L. (diskusjon) 13. feb. 2021 kl. 22:02 (CET)

Ja, kjenner problemet. Prøver stadig å bli bedre. Takk for kommentarer! --Frankemann (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 21:34 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 15. feb. 2021 kl. 08:15 (CET)