Wikipedia:Kandidatsider/Grip fyr

Grip fyrRediger

Et kort, ærlig og ryddig AA-kandidat om et fredet fyr. Det er den 25. kandidatartikkelen fra Frankemann (diskusjon · bidrag) og den tredje om et fyr – hvis jeg teller riktig. M O Haugen (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 20:26 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 20:26 (CEST)
 2.   For Ranværing (d) 12. sep. 2017 kl. 05:04 (CEST)
 3.   For --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. sep. 2017 kl. 00:07 (CEST)
 4.   For Ulf Larsen (diskusjon) 15. sep. 2017 kl. 17:04 (CEST)
 5.   For Haakon K (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 08:44 (CEST)
 6.   For --Pmt (diskusjon) 18. sep. 2017 kl. 17:17 (CEST)
 1. {{for}} Pmt (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 21:43 (CEST)
 2. {{vent}} --Pmt (diskusjon) 15. sep. 2017 kl. 18:10 (CEST)

KommentarerRediger

Fyret står på Bratthårskollen og det blir dels benevnt som et skjær, dels som en holme. Med størrelsen (150*60 m) synes det mer som en holme for meg. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 22:22 (CEST)

Statens kartverk beskriver det som et skjær.Faktaark kartverket Pmt (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 23:15 (CEST)
I Store norske leksikon er definisjonen av skjær følgende: «skjær, liten holme som så vidt når over vannflaten. Jfr. båe.». Men for min del er det greit om vi lander på skjær, men det må være konsekvent. Nå blir det brukt både holme og skjær i teksten. Ulf Larsen (diskusjon) 11. sep. 2017 kl. 23:29 (CEST)
Haromonisert til skjær, i tråd med kartverket. Mvh M O Haugen (diskusjon) 12. sep. 2017 kl. 08:09 (CEST)
  Ok, sikkert lurt å bruke riktig term. Takk! --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 19:30 (CEST)

I ingressen står «Norsk fyr liste nummer 40000». Opplysningen er vanskelig å forstå uten kontekst og det virker feil med «Norsk» (stor bokstav). Finner ikke tilsvarende opplysning for andre fyr. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 00:18 (CEST)

  Altså dette med «fyr liste nummer» er ikke min kjepphest. For min del burde dette vært tatt vek fra ingressen, noe jeg ser allerede er gjort. Dette er informasjon som passer utmerket i en infoboks, noe jeg også ser er gjort. Så flinke folk er! Hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 19:30 (CEST)

Flere stor og liten bokstav: Sjømannsforeninge og skipperforeningen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 00:21 (CEST)

  Ser at noen har fikset dette. --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 19:30 (CEST)

Et lite apropos som muligens kan innarbeides: Svært mange av fyrene i Norge ble bygget av arbeidslag fra Dalsfjord ved Volda, der er det eget musuem. Fyrbygging har så og si sin egen kulturhistorie. Noen opplysninger tilgjengelig om dette? --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 00:33 (CEST)

Ifølge bygdeboka for Dalsfjord var det arbeidsfolk derifra som bygde fyret. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 00:40 (CEST)
Dette er meget interessant, men det ser ikke ut til å være mye informasjon om dette. Erik d.y. er du sikker på at den bygdeboka du nevner finnes digitalisert på www.nb.no? Jeg kjenner til at mange, kanskje de fleste, av disse bøkene ikke er digitalisert og lagt ut på nasjonalbibliotekets sider. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 19:30 (CEST)
Allerede lagt inn i teksten, av Orland I presume. --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. sep. 2017 kl. 20:00 (CEST)
PS: The Dalsfjord connection er verdt å notere for andre som skriver om fyr.--Vennlig hilsen Erik d.y. 13. sep. 2017 kl. 20:01 (CEST)

Dalsfjord bygdebok finnes på Nasjonalbibliotekets sider Dalsfjord. [Volda]: Dalsfjord sogenemnd. 1965–67. s. 217.  Der Grip fyr er nevnt. Det finnes nok senere litteratur om fyrbyggere fra Dalsfjorden, men utgitt etter 2000. Mvh Pmt (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 20:06 (CEST)

Vag formulering bør konkretiseres noe: "særpreget med dramatisk beliggenhet". Høy "aldersverdi" og stor grad av "opprinnelighet" er litt uklart/tungt, hva med si at fyret er "lite endret og fremstår i nesten opprinnelig form" eller noe slikt? --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 00:36 (CEST)

Disse formuleringene er sitater fra den oppgitte kilden. Bør vi bruke anførselstegn i teksten for å gjøre det tydeligere?
Har flyttet henvisningen til Norsk fyrliste lenger ned. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 12. sep. 2017 kl. 08:09 (CEST)
Ja kanskje anførsel, det er ikke tydelig at dette er en subjektiv beskrivelse, bør mulgiens også angi utsagnets avsenders. Vennlig hilsen Erik d.y. 12. sep. 2017 kl. 17:45 (CEST)
Enig, men siden det ikke er ordrette sitater skal det vel være tankestrek? Usikker på om det skal være kursiv, men her viser i alle fall kursiv tydelig hva som er sitat. Ta en titt på dette dere andre. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 19:30 (CEST)

Et annet moment (kan heve artikkelen, men har lite å bety for kandidatprosessen): Har fyret vært involvert i dramatiske hendelser (forlis, krigshandlinger el) som det kan være aktuelt å nevne? --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. sep. 2017 kl. 20:11 (CEST)

  En god ide og nå har jeg satt inn det jeg greide å finne. Som du kan se skjedde det ting under krigen. Kan ikke finne annet en enn stor statestikk fra 1970-tallet som sier at det har vært en drukningsulykke i farvannet. Ellers ikke noe dramatikk så langt jeg kan finne. Dramatikken ser ut til å ha bestått i å beholde forstanden for fyrvokterne som var innesperret i fyret i månedsvis ser det ut til. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. sep. 2017 kl. 20:51 (CEST)

Vent littRediger

Før atikkelen går av stabelen, i ingressen står det;

Da det ble planlagt og bygget ble plasseringen sett på som den mest utfordrende for en fyrstasjon. I tillegg til fyrtårnet, består stasjonen av et hvelvet betongnaust og to landinger. Landingsforholdene er vanskelige, og Grip er en av landets mest særpregede fyrstasjoner med sin dramatiske beliggenhet. Fyrstasjonen har relativt høy aldersverdi og stor grad av opprinnelighet. Stasjonen har stor miljøbetydning i sammenheng med fiskeværet Grip. Grip fyr ble avfolket og automatisert i 1977.

under avsnittet Vernestatus står det;

I Riksantikvarens Nasjonal verneplan for fyrstasjoner står det at;
«Grip er en av landets mest særpregede fyrstasjoner med sin dramatiske beliggenhet. Fyrstasjonen har relativt høy aldersverdi og stor grad av opprinnelighet. Stasjonen har stor miljøbetydning i sammenheng med fiskeværet». I verneplanen for fyr pekes det også på den verdien fyret har for det samlede kulturminnemiljøet i fiskeværet Grip

Dette er jo samme opplysninger og ser ut til å være hentet fra samme kilde. Ordet miljøbetydning i ingress skal vel være kulturmiljø.

Mvh --Pmt (diskusjon) 15. sep. 2017 kl. 18:10 (CEST)

  Ofte har jeg inntrykk av at en legger så mye mening i ordet «miljø» at det dekker både naturmiljø og kulturmiljø, samt eventuelle andre miljøer. Men enig, for å gjøre det klart at det er kulturmiljøet det dreier seg om, er det greit å skrive nettopp det, også i ingressen. Takk for innspill. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 15. sep. 2017 kl. 19:13 (CEST)

Fyr / FyrstasjonRediger

 1. Foreslår at Grip fyr i ingressen endres til Grip fyrstasjon da artikkelen omhandler hele fyrstasjonen og ikke bare fyret i betydning av tårnet med fyrlys. Viser også til Riksantikvaren, kystverket som bruker betegnelsen fyrstasjon. Et fyr kan jo også forståes som en fyrlykt(?).
 2. Foreslår også at det avsnittet Bygging av fyret endres til Bygging av fyrstasjonen. Slik den stå nå omhandele den hovedsaklig byggingen av fyrtårnet. Det ble jo også bygget to landinger og en vanndam.
 3. PS Jeg er obs på bruken av fyr/fyrstasjon der fyr i mange tilfeller er en utvidet betegnelse på et sjømerke for skipstrafikken mens en fyrstasjon er et anlegg med med opptil flere konstruksjoner som utgjør et hele. Så i visse sammensetninger så vil det være naturlig å bruke fyr i denne artikkelen.

--Pmt (diskusjon) 15. sep. 2017 kl. 22:55 (CEST)

Det er godt mulig at fyrstasjon er mer korrekt, men vi har jo en almen regel at artiklene skal ligge under det navnet folk flest forventer å finne de under. Dersom vi endrer en rekke steder i teksten så er det vel nærliggende også å tenke at artikkelen bør hete Grip fyrstasjon. Følgelig tror jeg vi står oss best ved å omtale dette som Grip fyr. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 17. sep. 2017 kl. 20:48 (CEST)
@Ulflarsen: Tenkte noe ala det som brukes i biografier. Oscar Strugstad som artikkelnavn Oscar Sigvard Julius Strugstad som første ord i ingressen. Jeg synst det er naturlig å presisere at Grip fyr er mer enn et fyrtårn. Det heter jo jernbanestasjon og det omfatter jo mer enn en stasjonsbygning. Men dette er en forklaring på hva jeg mente og ikke starten på en diskusjon  . Mvh Pmt (diskusjon) 17. sep. 2017 kl. 21:52 (CEST)

Samme setning to gangerRediger

Jeg er skeptisk til å ha samme setning gjentatt to ganger.

...opprinnelighet. I verneplanen for fyr pekes det også på den verdien fyret har for det samlede kulturminnemiljøet i fiskeværet Grip. Grip fyr ble avfolket og automatisert i 1977.

og

og stor grad av opprinnelighet.» I verneplanen for fyr pekes det også på den verdien fyret har for det samlede kulturminnemiljøet i fiskeværet Grip.[...

Ref Wikipedia saksingress; Saksingress oppsummerer artikkelen uten å inneholde sitat.

Mvh Pmt (diskusjon) 17. sep. 2017 kl. 16:54 (CEST)

Hei, Pmt. Du viser til denne redigeringen fra meg. Jeg erstattet en setning i ingressen som jeg ikke helt forstå betydningen av (Fyret er viktig i for kulturmiljøet i sammenheng med fiskeværet… – hva betyr «i sammenheng» her?), og av makelighet brukte jeg den samme setningen som lenger ned i teksten.
Den aktuelle setningen er ikke et sitat fra kilden, men den får fram noe vesentlig ved fyret som vi trygt kan gjenta i ingressen. jeg har nå forsøkt å omskrive igjen. Hvis det fremdeles kan sies kortere eller bedre, så er det selvsagt fritt fram for alle.
Artikkelen ingress som du viser til, er tydelig rettet mot det å skriver artikler og ingresser innenfor (avis)journalistikk. Den er også kildeløs, og derfor vanskelig å oppfatte som normativ for leksikonskriving. Mvh M O Haugen (diskusjon) 17. sep. 2017 kl. 20:15 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 21. sep. 2017 kl. 23:04 (CEST)