Wikipedia:Forum for gode artikler

Dette er et forum for å nominere og utnevne artikler til utmerkelsen: God artikkel God artikkel.
Alle kan nominere. I seksjonen for den måneden du ønsker å nominere i lager du en underoverskrift (nr 4) hvor du lenker til artikkelen du vil nominere og skriver at du nominerer og signerer med 4 tilder, slik ~~~~. Det kreves ikke at du skriver en begrunnelse, men du skal ha sett etter at artikkelen fyller de seks kravene til god artikkel. Du bør også legge en kort beskjed på artikkelens diskusjonsside om at den er nominert og gi beskjed til artikkeloppretter og/eller hovedbidragsyter.

Patruljører er fagfeller og kan avgjøre om den nominerte artikkelen fyller kravene til en god artikkel. Når du starter på vurderingen av en artikkel så bør du gi beskjed i diskusjonen om at du arbeider med artikkelen slik at andre er klare over at vurderingen er påbegynt. Patruljør sjekker også at det er gitt beskjed på artikkelens diskusjonsside og at artikkeloppretter og/eller hovedbidragsyter har fått beskjed.

Underveis er det mulig å stille spørsmål til nominator og andre kan også stille spørsmål hvis det er behov for det.

Nominasjonen avsluttes med patruljørens vurdering av om artikkelen fyller kravene til en god artikkel.

Når nominasjonen er avgjort merkes artikkelen som en god artikkel. Diskusjonen kopieres til artikkelens diskusjonsside. Eldre avgjorte diskusjoner flyttes til arkiv. Artikkelen plasseres i Kategori:Gode artikler.

Brukere som har en hel del erfaring med artikkelarbeid, men som ikke er patruljører kan anmode en administrator om å bli vurderet som patruljør.

Form på nominasjon - eksempelRediger

En nominasjon kan se slik ut.

Navn på nominert artikkelRediger

Nominasjon
 • Nominerer med dette artikkelen XXX til utmerkelsen god artikkel. Sett inn din (nominators) signatur med dato.
Vurdering
 • Begynner fagfellevurderingen. Sett inn din (fagfelle) signatur.
 • Eventuelle underveisspørsmål til nominator og svar.
 • Kort begrunnelse for hvordan fagfellevurderingen er gjort og besvarer spørsmålene om
 1. den er velskrevet
 2. den er verifiserbar og inneholder ikke original forskning
 3. den er dekkende for sitt tema
 4. den er nøytral
 5. den er stabil;
 6. har den bilder
Resultat
 • Artikkelen fyller de seks kriteriene til en god artikkel (eller fyller dem ikke).
 • Vurderingen er avsluttet med resultatet godkjent som god artikkel (alternativt ikke godkjent). Sett inn din (fagfelle) signatur når du avslutter vurderingen.

NominasjonerRediger

Nominasjoner i mai 2017Rediger

Navn på nominert artikkelRediger

Nominasjoner i juni 2017Rediger

Nominasjoner i juli 2017Rediger

Nominasjoner i august 2017Rediger

ArkivRediger

Avgjorte diskusjoner flyttes til denne seksjonen.

Avgjort i 2017Rediger