Wikipedia:Dugnadskontor/Forbedring av sorterbare tabeller

Forbedring av sorterbare tabellerRediger

Lagt inn av: TorSch 11. jul 2009 kl. 19:14 (CEST)

a) Opprette en skjult kategori for {{Sorterbare tabeller som bør rettes|problemkolonne}} slik at tabeller som fungerer dårlig kan settes på arbeidsliste.
b) Sjekke og utbedre sorterbare tabeller som sorteres feil. Spesielt her må nevnes behovet å fastsette et format for DATOER, slik at logisk format for sortering blir NS-ISO 8601, altså år - måned - dag (eks. 2009-07-14) uansett hvordan datoen skrives ut. Videre, å sette et standardformat for tall / numerisk sortering, slik at sorteringen ikke ender opp som alfanumerisk (1,10,100,11,110 etc.)
c) Fjerne sorteringsmulighet på kolonner som gir meningsløse eller utilsiktede sorteringer (eks. kommentar-kolonner, kolonner med billedfiler, andre uformatterte kolonner).
d) Se på tekniske muligheter for samsortering av TO kolonner under ett, som f.eks. Land + by, Etternavn + fornavn.
e) Finne usorterte tabeller som burde gjøres sorterbare.

Forslaget redigert av: TorSch 12. jul 2009 kl. 17:42 (CEST) Forslaget redigert av: TorSch 18. jul 2009 kl. 17:14 (CEST)


DiskusjonRediger

Se også Wikijens' idé på Wikipedia:Torget

Ser ut til at Jeblad hadde en løsning på problemet med tellerkolonne, så det skulle være i orden. Dette åpner kanskjer for å kunne slå sammen enkelte tabeller til een. For å kunne komme igang med denne dugnaden trenger vi vel en form for liste, slik du skisserer i punkt a. Det er vel imidlertid vanskelig å plukke ut problemtabeller automatisk, så det greieste er kanskje hvis vi får en bot til å lage en liste over alle artikler som inneholder f. eks. teksten «class="sortable wikitable"»? Det blir sikkert en veldig lang liste, men da kan vi med tiden rett og slett gå gjennom alle sorterbare tabeller, og rette dem, og så markere på listen at de er ok. Hva tror du? Til det med sorterbare datoer: Det finnes en mal {{Sorterbar dato}} som muligvis kan brukes i stedet for {{Fødselsdato}} i tabeller. Jeg er ikke sikker på om det er noen forskjell ellers, hvis ikke er vel nesten malen {{Fødselsdato}} overflødig?

En annen mulighet er at vi starter fra punkt e, altså med alle tabeller overhodet. Da kunne en bot finne alle artikler som inneholder tabeller av noe slag (enda lengre liste) og så går vi gjennom, og gjør sorterbar der det er hensiktsmessig, og retter i allerede sorterbare tabeller. I tillegg til «class="wikitable"» mener jeg å ha vært borte i «class="prettytable"» og kanskje også andre varianter. Jeg tror kanskje dette er tabellvarianter som egentlig er utgått og som med fordel kan skiftes ut med wikitable. Hvis dette er tilfelle, kunne kanskje en bot sette opp en separat liste over artikler med «class="prettytable"», som vi endrer til wikitable eller sortable wikitable?

Dette var bare noen tanker omkring hvordan vi kan komme igang med prosjektet. Jeg tror en slik opprydning er en veldig god idee, og hvis vi en gang for alle får rettet opp i dette, tror jeg det blir lite nye feil i fremtiden, da folk typisk lager nye tabeller med utgangspunkt i allerede eksisterende. Wikijens 15. jul 2009 kl. 11:57 (CEST)

Min mening med punkt a) var å få laget en enkel måte å rapportere en tabell "med problemer", eventuelt en tabellkolonne med problem. Malen skulle trigge en slags vedlikeholdsmal, og en skjult kategori (tabeller som må rettes). Jeg tenkte meg at slike rapporteringer ble gjort enkeltvis når et problem var påvist, og at det i bakgrunnen burde ligge kompetanse og rutiner til å fikse etterhvert. Å gå igjennom absolutt alle tabeller er kanskje i meste laget? Jeg nevnte etpar typiske feilområder der formater og rutiner burde ettersees evt. standardiseres, da jeg har sett mye pussig sortering. TorSch 17. jul 2009 kl. 01:19 (CEST)
Nå vet ikke jeg om det forventes at JEG svarer på dette. Jeg oppfattet denne siden som en forslagskasse for mer eller mindre omfattende arbeisdoppgaver - av den typen som lettest løses ved at noen finner en løsning, og at mange deretter gjør en jobb. Jeg la inn forslaget fordi mine kunnskaper om tabeller er alt for nær null; jeg så og rapporterte et behov for standardisering og formattering av tall, datoer etc. Deretter venter jeg på at noen med rett erfaring finner en løsning slik at sorteringer blir riktig - og ser på om en 'skjult kategori' og en slags vedlikeholdsmal bør lages. Når dette er på plass, kan jeg antakelig lære meg nok til å bidra. MEN : Det er heller ikke, så langt jeg kan se, tatt noen avgjørelse på hvilke forslag / hvilke prosjekter som skal prioriteres, ved enhver dugnad bør vel noen bestemme hvilke oppgaver som utføres, og med hvilke midler, eventuelt også hvilken tidsfrist. TorSch 4. aug 2009 kl. 21:49 (CEST)
Forventet egentlig ikke det og du har den riktige oppfatningen av siden som en forslagskasse ja, jeg la egentlig bare inn de to lenkene, siden det var ting jeg snublet over. Over til hovedproblemet, hva hvis vi legger inn {{tabellrydding}} inn rett over tabellen som skal sorteres. Så skal jeg komme igang med å lage en skjult mal, så vi slipper at det resulterer i en boks. Profoss 4. aug 2009 kl. 22:18 (CEST)
Sånn, da var {{tabellopprydning}} og Kategori:Tabeller som trenger rydding og eksempel på malen ibruk på Sveits' kantoner. Profoss 4. aug 2009 kl. 22:31 (CEST)
{{Fødselsdato}} kan brukes utenfor sorterbare tabeller – se infoboksen til Astrid Lindgren for eksempel. Den er ikke nødvendig, men det kan være greit ved dødsfall å enkelt kunne endre fra {{Fødselsdato og alder}} til {{Fødselsdato}} – pluss at jeg tror den er i bruk for oversettelser fra enwp – så den er ikke helt overflødig.
{{sorterbar dato}} bør ikke brukes utenfor sorterbare tabeller. Den legger på tekst som blir gjort usynlig vha CSS, og om noen bruker en browser uten CSS-støtte eller har slått av denne, blir det mye støy av det. F.eks kjenner jeg til at enkelte blinde leser websider uten CSS – med tekstbaserte browsere og braille-linje. Vi bør ikke gjøre Wikipedia vanskeligere tilgjengelig uten at vi har en god grunn. I sorterbare tabeller har vi en god grunn. Utenfor dem har vi det ikke. — the Sidhekin (d) 6. aug 2009 kl. 22:26 (CEST)
Er det noen grunn til at det noen steder benyttes prettytable i stedet for wikitable? Kan slike også gjøres sorterbare? Wikijens 7. aug 2009 kl. 06:50 (CEST)
Jeg vil anta at sortable-klassen er helt uavhengig av wikitable/prettytable/whatever. Se Sveits' kantoner#Liste over kantoner, som ikke har annet enn class="sortable". — the Sidhekin (d) 7. aug 2009 kl. 07:22 (CEST)
  • To kommentarer (i ettertid flyttet HIT fra Torget) :
... det må settes standarder for hvordan tall og datoer defineres, slik at de sorterer riktig. Du (the Sidhekin) har nok kikket på notatene mine under Dugnadskontoret, og klikket inn på kommentarene. Når jeg der skriver om "rar sortering" er det hvor f.eks. datoer sorterer 01-01-2009 foran 01-03-1995 .. altså en sortering etter alfanumeriskk logikk, og liknende feilsorteringer. Skal ikke tvære det ut ved å gjenta punktene her. Jeg ønsker sorteringsstandardene spikret, og deretter at eksisterende tabeller på sikt vurderes for forbedring, og at den nyutviklede malen brukes til å sette dårlig sorterte tabeller på arbeidsliste .. TorSch 6. aug 2009 kl. 22:07 (CEST)
Jeg trodde {{sorterbar dato}} var rimelig spikret: 1995-03-011. mars 1995 sorterer foran 2009-01-011. januar 2009. {{sorterbar dato/måned}} kan også være nyttig, og {{sorterbar dato/år}} er kjekt om vi har data av blandet presisjon. :) Disse to siste innleggene kan nok med fordel flyttes til Wikipedia:Dugnadskontor/Forbedring av sorterbare tabeller, med mindre tall- og datoformat ikke er så spikret som jeg trodde, i hvilket fall Wikipedia-diskusjon:Stilmanual trolig er riktig sted. — the Sidhekin (d) 6. aug 2009 kl. 22:16 (CEST)


Skal vi merke dugnaden som ferdig, siden vi har oppnådd ihvertfall punkt a og muligens de andre punktene, unntatt e) og heller kjøre markering av tabeller som trenger sortering individuelt og kontinuelig? Eventuelt så kan man videreføre dugnaden med å aktivt søke opp alle referanser til prettytable med en bot og lage en liste man kan gå igjenom og kontrollere alle tabellene på. Profoss 18. aug 2009 kl. 13:01 (CEST)

Vel, jeg satte opp FEM punkter jeg mente noen med riktig kompetanse burde se på. Ett punkt er stort sett løst, for at annet er en løsning beskrevet, men resten er ennå uavklart, og det er IKKE gitt noen melding om dette er satt på dugnadsplanen - og hvilke resurser som bør allokeres for jobben (underforstått; om ALLE prettytables bør sjekkes, eller om vi gjør det klattvis etter innfallsmetoden). TorSch 19. aug 2009 kl. 01:19 (CEST)
Beklager at jeg kan være litt pågående her. Greit, da kontakter vi en av de tekniske komptente og får laget en databasedumpliste over alle tabeller også kan vi gå igjenom gradvis. Profoss 19. aug 2009 kl. 03:01 (CEST)