White Noise

White Noise (Hvit støynorsk) er den åttende romanen til Don DeLillo og ble publisert 21. januar 1985. Boken er på 326 sider og er et eksempel på postmoderne litteratur. Boken vant National Book Award samme året som den kom ut og førte med seg mye oppmerksomhet til et stort publikum. Time Magazine konkluderte med at romanen var en av de 100 beste engelskspråklige romanene som ble gitt ut mellom 1923 og 2005.

I boken utforsker forfatteren flere forskjellige temaer som kom frem fra midten til slutten av det 20. århundret. Eksempler på dette er frodig konsumerisme, mediametning, nyhetsintellektualisme, underjordiske konspirasjoner, oppløsningen og re-integrasjon av familien, og de potensielt positive dydene av menneskelig vold. Tittelen Hvit støy kan være en metafor som peker til samløpet av alle symptomene som er nevnt ovenfor.

Forfatteren ville egentlig at boken skulle hete Panasonic. Men dette var et registrert varemerke for et aksjeselskap som het Matsushita og forlaget som skulle trykke boken ville ikke bruke ordet Panasonic på dette grunnlaget.