Wexford Harbour

Wexford Harbour (engelsk) eller Loch Garman (irsk) er en fjord som går fra munningen av elven Slaney sørøst på øya Irland ut mot Irskesjøen. Den blir også beskrevet som et estuar for Slaney. Fjorden danner en naturlig havn, derav dens engelske navn. Fjorden ligger i grevskapet Wexford i Irland, byen Wexford ligger innerst i fjorden ved elvemunningen.

Fjorden var opprinnelig omtrent halvannen mil bred, med store mudderflater på begge sidene. På 1800-tallet ble det bygget diker og et pumpesystem for å drenere mudderflatene, og dette ga gode jordbruksområder under havnivå, lignende det vi finner i Nederland.

Størrelsen på den naturlige havnen ble ved dette betraktelig redusert. Problemet med oppsamling av silt fra elven i nye og ustabile sandbanker tiltok, og den er ikke lenger egnet som havn for større skip.