Wesseltoft er en norsk slekt som har navnet fra stedet Visseltofta i Skåne, Sverige, der den norskfødte Jørgen Simonsen (1612–92) var prest fra 1640.

Slekten rediger

Jørgen Simonsen var sønn til borger i Stavanger, Simon Jacobsen, og ektefellen Johanne Pedersdatter som i 1622 ble brent som heks i Sandviken ved Bjergsted, Stavanger. Presten Jørgen Simonsen var gift med Anna Pedersdatter Bøgh (død 1703) og både hennes far og farfar hadde vært prest i Vitseltofta da Skåne var dansk.

 
Zacharias Simonsen Wesseltoft (1701–1777), kopi av maleri på Telemark Museum, Søndre Brekke gård, Skien
 
Inger Nielsdatter Wesseltoft f. Bugge,kopi av maleri på Telemark Museum, Søndre Brekke gård, Skien

Jørgen og Anna hadde flere barn og datteren Maren Jørgensdatter med ektefelle Samuel Brodersonius var morforeldre til Carl von Linné. Det var Jørgen og Annas sønn Simon Jørgensen Wesseltoft (død 1739 i Skien) gift med Marthe Jørgensdatter Holst ( død 1733), som ble stamforeldre til slekten Wesseltoft i Norge. Simon flyktet til Norge fordi han og broren Jacob kjempet for Danmark i den skånske krig. Jacob ble samtidig prest i Inderøy. På 1700- og 1800-tallene bodde slektsmedlemmene særlig i Skien og Grenlandsområdet. En del av Simon Jørgensen Wesseltofts etterkommere brukte og bruker etternavnene Simonsen, Jørgensen/Jørgensdatter og Zachariassen.

Gjennom generasjoner var det flere av slekten som var svært velstående forretningsfolk i Skien. Seierstad i «Skiens historie» (side 434), skriver at Simon Jørgensens sønner Jørgen og Zacharias Simonsen i 1740-årene i Skien "inntok .. en lederstilling blant byens borgerskap". Familiemedlemmer drev bl.a. handel, sagbruk, skipsrederi m.m. Flere av disse var også religiøse og ivrige medlemmer av brødremenigheten ("herrnhuterne") innenfor statskirken.

Det er et høyt antall etterkommere gjennom kvinneledd fra Wesseltoft-slekten, bl.a. etter Amborg Jørgensdatter Wesseltoft (1741–1815) gift 1769 med trelastgrosserer m.v. Nicolai Benjamin Aall (1739–98), Porsgrunn, som kjøpte Ulefos Hovedgaard. Hun var datter til kjøpmannen Jørgen Simonsen Wesseltoft (død 1760) og ektefellen Inger Jochumsdatter Coldevin (død 1745), Skien. Etterkommere idag har bl.a. slektsnavnene Anker, Arnesen, Barfod, Berggrav, Borchsenius, Bugge, Cappelen, Heftye, Herlofson, Krefting, Lund, Løvenskiold, Møller, Norby, Schüller, Simonsen, Skråmestø, Smitt-Amundsen.

Et særlig kjent medlem av slekten i vår tid er Bugge Wesseltoft som er født i Skien.

En gren av slekten bor i Danmark og Canada, til dels med bruk av navneformen Wedseltoft.

En av døtrene til Zacharias, Martha, giftet seg med Niels Carlsen i Drøbak. De ga blant annet Drøbak kirke til byens befolkning. Zacharias donerte både alteret og prekestolen. I tillegg ga han et betydlig kontantbeløp til oppføring av kirken.

Litteratur rediger

  • S. Høegh: Efterretninger om de norske grene af Familien Wesseltoft, Christiania 1893
  • Karl Erik Zachariassen: Familien Wesseltoft,utgitt i 2004 (?),130 sider
  • I. Seierstad: Skiens historie, bind I fra 1184 til ca. 1814, Skien 1958 (se navneregisteret og bilderegisteret på Simonsen,Jørgensen og Zachariassen)