Web 2.0

populærbetegnelse på nettsider som fokuserer på brukergenerert (ikke-statisk) innhold, enkel gjenbruk og samvirke

Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på verdensveven med deltagerdrevne, interaktive nettjenester.

Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd. Eksempler her er hvordan bloggen, med mulighet for tilbakemeldinger og tilhørende diskusjoner, eller profilsider hos tjenester har tatt over mye av markedet for de personlige hjemmesidene som hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet.

Overgangen til web 2.0 rediger

Begrepet ble foreslått av Dale Dougherty i 2004, og har blitt videreført og popularisert av O'Reilly Media[1] og MediaLive International. Tre faktorer ses på som viktige drivkrefter i overgangen til det man kaller web 2.0:[2]

  1. Utviklingen av publiseringsverktøyer som gjør det mulig for folk å opprette og vedlikeholde delt innhold i fellesskap (Wikipedia er et godt eksempel på dette)
  2. Overgangen fra lokal lagring til nettlagring av personlig data som e-post og bilder (med tjenester som Gmail)
  3. Utviklingen av tjenester som legger vekt på forbindelsen mellom mennesker, og ikke bare dokumenter (for eksempel sosiale nettverk som Facebook og Twitter)

Begrepsproblematikk rediger

Web 2.0 som begrep var altså ment å favne et sett prinsipper og praksiser i tendensen man så i teknologiene på og bruken av Internett. I dag brukes web 2.0 om mye forskjellig, og er slik sett blitt en noe diffus kategorisering. Et spørsmål som man kan stille seg, er hvor det gamle nettet slutter og det nye begynner. Tross i navnet, er det ikke snakk om en «ny versjon» av Internett, det dreier seg i all hovedsak om en jevn utvikling. Gamle bruksområder av Internett som for eksempel Usenet-grupper (news), er helt og holdent drevet av brukerne, men trenger ikke engang å ta i bruk World Wide Web. Nettanalytikerne Mary Madden og Susannah Fox stiller her spørsmålet om dette vil inngå som web 2.0 eller web 1.0[3]

Se også rediger

Bibliotek 2.0
Nettsamfunn
Kollaborativ publisering

Referanser rediger

  1. ^ Tim O'Reilly (30. september 2005). «What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software». O'Reilly Media. Besøkt 30. oktober 2006. 
  2. ^ David Easly og Jon Kleinberg (2010). Networks, Crowds and Markets. New York. s. 347. ISBN 978-0-521-19533-1. 
  3. ^ Mary Madden og Susannah Fox (5. oktober 2006). «Riding the Waves of Web 2.0: More than a buzzword, but still not easily defined» (PDF). Pew Internet Project. Arkivert fra originalen (PDF) 6. november 2006. Besøkt 30. oktober 2006.