Ni til ti år gamle gutter fra yaostammen som deltar i omskjærings og innføringsriter (mars 2005).

WaYao eller Yao er en folkegruppe i både Malawi (~1 million), Mosambik (~0,5 million) og Tanzania (~0,5 million). Folkegruppens tradisjonelle område var mellom Rovuma- og Ludenda-elvene i det nordlige Mosambik.