Waldere

fragmenter av angel-saksisk episk dikt

Waldere eller Waldhere er den konvensjonelle tittelen på to angelsaksiske (gammelengelske) fragmenter av et tapt episk dikt som ble oppdaget i 1860 av den danske bibliotekaren og historikeren Erich Christian Werlauff i Det Kongelige Bibliotek i København, hvor det fortsatt blir oppbevart. Pergamentsidene var gjenbrukt som innlegg og stivere i ryggen på en elisabethansk bønnebok. Oppløsningen av Englands klostre på midten av 1500-tallet førte til at rekke forsømte manuskripter forsvant på det åpne markedet i England.

Rhinen er elven som må krysses da Waldere forfølges av Attilas menn.

Den delen som ble gjenfunnet, handlet om Walderes kamp med burgunderkongen Gudhere (Gunther) etter å ha flyktet fra hunnerkongen Ætlas gård,[1] og var en del av et mye større verk. Det som er bevart av diktet, er i to deler, skrevet på to ulike blader, vanligvis kalt for «fragment I» og «fragment II». Diktets datering er fortsatt ukjent. Waldere ble første gang redigert av George Stephens (Copenhagen, 1860), etterpå av R. Wulker i Bibliothek der angel-sächsischen Poesie (bind 1, Cassel, 1881); så av Peter Holthausen i Göteborgs högskolas årsskrift (bind 5, 1899), i autotypi (fotografisk reproduksjonsmåte) av de to bladene som hadde blitt bevart. Det er to hovedoversettelser av Waldere. Den første ble gjort av F. Norman i 1933 og den andre av Arne Zettersten i 1979. Begge ble fulgt av kommentarer.

Fragmentene kan plasseres i eposet ut fra innholdet. Det dreier seg om eventyrene til helten Walter av Aquitaine, også kjent fra andre tekster: blant annet et latinsk epos, Waltharius, av munken Ekkehard I av Sankt Gallen og datert til første halvdel av 900-tallet; Walther, et tapt middelhøytysk epos, hvor flere korte fragmenter fra flere ulike skrivere er bevart, og to episoder i Didrikssagaen .

Diktet er det eneste kjente bevis for at angelsakserne kjente til WalterAquitaine. Det er antatt at Waldere er en del av det episke diktet Waltharius som er bevart i sin helhet på latin.[2] Waltharius, skrevet i Vergils stil, forteller om Walther og Hildgund som er gisler hos Attila, men klarer å skjenke hunnerne døddrukne og flykte med store skatter. Da Attilas folk forfølger dem, kaster de kostbarhetene fra seg for å sinke dem, slik Saxo forteller at Rolf Krake gjorde da han ble forfulgt af sin stefar Adils. Paret kommer seg over Rhinen, men der på andre siden venter frankerkongen Gunther og hans håndlanger Hagen.[3]

I det ene fragmentet oppmuntres Waldere til å kjempe. I det andre lovprises et sverd, fulgt av Walderes egen lovprisning av sin rustning og hans oppmuntring til Guthhere. Talene i fragmentene korresponderer ikke med Ekkehards tekst, så trolig er de uavhengige gjenfortellinger av den samme kildematerialet. Utsagnet «vinn ære ved tapre handlinger, og må Gud vokte deg der», viser, som i heltediktet Beowulf, viser en viss kristen påvirkning på den opprinnelige fortellingen.

I en tale av Hildegyth som forsøker å motivere Waldere til å kjempe, forsøker Hildegyth inspirere Waldere av flere grunner. Mimming, Walderes store sverd, er smidd av den mytologiske smeden Weland (i norrøn diktning Volund smed); Waldere blir minnet om at en krigers to eneste valg er ære eller død.

Det andre fragmentet består hovedsakelig av Waldere som utfordrer og spotter Guthhere. Mot slutten av fragmentet legger Waldere kampens utgang i Guds hender.

I fortellingen om Walter er denne kampen et resultat av de feil som alle deltagerne har gjort, men mot slutten kommer de to partene frem til en fredelig løsning, og til slutt kan Waldere og Hildegyth dra sin vei sammen.

ReferanserRediger

  1. ^ Knud Togeby: «Europeisk litteratur» i Verdens litteraturhistorie bd. 2 (s. 230), Cappelens forlag, Oslo 1971, ISBN 82-574-0063-7
  2. ^ Wissolik, Richard David. 1994
  3. ^ Knud Togeby: «Europeisk litteratur» i Verdens litteraturhistorie bd. 2 (s. 244)

LitteraturRediger

  • Waldere. Red. F. Norman. London: Methuen, 1933.
  • Bradley, S. A. J.: Anglo-Saxon poetry: an anthology of Old English poems London: Dent, 1982. Ovesettelse.
  • The Cambridge History of English and American Literature vol. I, iii.5 «The Waldhere Fragments» (tekst online).
  • R.K. Gordon, red. Anglo-Saxon Poetry (London: Dent) 1954:65. Deler av teksten i moderne engelsk
  • Cavill, Paul: «Waldere». The Literary Encyclopedia. University of Nottingham. 30. okt. 2002. The Literary Dictionary Company.
  • Strayer, Joseph R., red.: «Waldere». Dictionary of the Middle Ages. New York: Scribner, 1982.
  • Wissolik, Richard David: «The Germanic Epic and Old English Heroic Poetry: Widsith, Waldere, and the Fight At Finnsburg». Old and Middle English Literature. Detroit: Gale Research, 1994. 90-91.