Vingevirvel

turbulent vake
(Omdirigert fra «Wake turbulence»)

Vingevirvel er virvler som dannes rundt vingetippen på et luftfartøy når det av luftstrømmen rundt vingen dannes løftekraft.

Vingevirvel
Vingevirvel fra en F-15 idet den frakobles et KC-10 Extender tankfly etter lufttanking.

På grunn av vingens utforming dannes det et lavtrykk over vingen og et høytrykk under vingen. Dette er nødvendig for å skape en løftekraft som sørger for at et luftfartøy kan stige og holde seg i luften, selv om det er tyngre enn luft.

Dette fører til vingevirvler (engelsk: wake turbulence/wingtip vortices) da høytrykket under vingen «prøver å utjevne» lavtrykket over vingen. For at dette skal skje må luften strømme fra undersiden av vingen til oversiden, og dette skaper en virvel som går med klokken på venstre vinge, og mot klokken på høyre vinge – sett bakfra. Jo større et fly er (høyere maksimal startvekt), desto kraftigere vingevirvler dannes.

Denne luftstrømmen har en enorm kraft som «ødelegger» luftformasjonen, som dermed kan lage såkalte nedstrømmer (downstreams/downdraft) og turbulens for andre fly som kommer bak og lavere. Dette fører til tap av kontroll på luftfartøyet og «stall» (tap av løftekraft).

Luftfartøy er på grunn av dette delt inn i tre kategorier – lett (light), medium (medium) og tung (heavy).

Vingevirvelkategorier basert på avgangsvekt (MTOW):

  • L (lett) – MTOW er 7 000 kg og mindre
  • M (medium) – MTOW er mer enn 7 000 kg og opptil 136 000 kg
  • H (tung) – MTOW er 136 000 kg og mer

For å unngå at forfølgende fly skal havne i vingevirvlene og dermed miste løft (og i verste fall styrte) er det i lufttrafikktjenesten derfor etablert adskillelsesminium i forhold til hvor langt bak et lett fly (småfly, for eksempel Cessna 172) må være bak et medium eller tungt fly (for eksempel Boeing 747 Jumbojet).

Et småfly som lander etter et større fly kan unngå downdraft og vingetippvirvler ved å fly brattere inn mot rullebanen og sikte mot et punkt lengre inn på rullebanen. Da er flyet over luften der virvler og fallvind gir problemer.

Vingevirvler skapes av alle fly og helikoptere, uansett størrelse og hastighet.

Vingevirvler har ført til et utall av småflyulykker (da disse er mest utsatt) og havari, men også større fly har blitt offer for vingevirvler fra forangående fly og styrtet.