W-båndet er del av mikrobølge-delen i det elektromagnetiske spekteret, og varierer fra 75 til 110 GHz, bølgelengde ≈2.7–4 mm. Båndet ligger over de det amerikanske V-båndet, definert av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i frekvensområdet (40-75 GHz), og overlapper NATOs M bånd (60-100 GHz). W-båndet er brukt for satellittkommunikasjon, millimeterbølge radar-forskning, militært radarmålsøk og sporing samt noen ikke-militære applikasjoner.[1]

IEEE W band
Frekvensområde
75 – 110 GHz
Bølgelengdeområde
4 – 2.73 mm
Relaterte bånd


Referanser rediger