Voss (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Voss var en valgkrets i Søndre Bergenhus amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Voss valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Voss bestod av herredene Haus, Bruvik, Hosanger, Evanger, Voss, Modalen fra 1912 og Vossestrand med rundt 24 000 innbyggere og 11 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Landmandspartiet Arbeiderdemokratene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 091(V og T) 37,4% 1 452 43,3% 904 31,0% 903 26,9% 47 1,6%
710
112(V og AD)
28,2% 994
 
29,7%
1909[5] 2 602 55,3% 1 658(FV og H) 35,2% 425 9,0%
1912[6] 2 292 55,6% 591(FV og H) 14,3% 830 20,1%
405 9,8%
1915[7] 2 247 49,0% 2 923 58,8% 900 19,6% 790 23,1% 1 227 26,8% 1 149 23,1% 205 4,5% 101 2,0%
1918[8] 1 933 43,8% 2 244* 44,6% 915 20,7% 554* 11,0% 1 457 33,0% 2 220* 44,1%
59 1,3%

*Valget 1918 ble forkastet av Stortinget. Omvalget 24. februar 1919 ga samme utfall med betydelig høyere valgdeltagelse. Mjelde (V) vant med 3 711 stemmer (56,0%). Fosdal (S) fikk 427 stemmer (6,4%). Garnes (L) fikk 2 488 stemmer (37,5%).

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Sorenskriver Lars Kristian Abrahamsen, Voss Venstre Furer Ole Monsen Mjelde, Haus
1910–1912 Furer og gårdbruker Ole Monsen Mjelde, Haus Venstre Gårdbruker Olaf Josefson Bjørgum, Voss
1913–1915 Kommandersersjant og gårdbruker Ole Monsen Mjelde, Haus Venstre Gårdbruker Olaf Josefson Bjørgum, Voss
1916–1918 Gårdbruker og fanejunker Ole Monsen Mjelde, Haus Venstre Handelsmann Nils Johannessen Finne, Voss
1919–1921 Gårdbruker Ole Monsen Mjelde, Haus Venstre Gårdbruker Olaf Josefson Bjørgum, Voss

ReferanserRediger