Virksomme ord

database over politiske taler

Virksomme ord — Politiske taler 1814–2004 er en norsk sakprosabok redigert av Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen og utgitt på Universitetsforlaget i 2005. Boken inneholder et utvalg gode eller innflytelsesrike taler. Boka er senere utvidet til et nettsted, virksommeord.uib.no, med over 2000 taler.

Innhold rediger

 1. Christian Frederik: Trontale
 2. Nicolai Wergeland: Vi ere Folket og Fædrelandet!
 3. Jonas Rein: Vor Beslutning er taget
 4. Jonas Rein: Jeg opofrer indtil den sidste Rest
 5. Riksforsamlingen: Enige og troe indtil Dovre falder!
 6. Nils Hertzberg: Til Vaaben!
 7. Wilhelm F. K. Christie: Tvillingrigets fælles Konge
 8. Henrik Wergeland: Borgeraandens Triumfstøtte
 9. Henrik Wergeland: Jødesagen i det norske Storthing
 10. Marcus Thrane: Skal vi være moderate eller radikale?
 11. Honoratus Halling: Samfundet paa Enerhaugen
 12. Anton Martin Schweigaard: Det, som maa mødes med Bly og Jern
 13. Bernhard Dunker: De Mænd, som ingen Stemme har
 14. Ludvig Kristensen Daa: En fri og uafhængig Aand
 15. Ole Jacob Broch: Vort Broderfolks Forsvar
 16. Bernhard Dunker: Den Priis, som fordres
 17. Christopher Bruun: Handlingens Sprog
 18. Aasmund Olavsson Vinje: Tvo Culturer
 19. Johan Sverdrup: Kongens Veto
 20. Johan Sverdrup: Selvstyrelse paa Forfatningens Grund
 21. Bjørnstjerne Bjørnson: Selvstændighedens Æresfølelse
 22. Gisle Johnson: Øvrighed og Undersaatter
 23. Søren Jaabæk: Det norske Venstre
 24. Lars Oftedal: Gift i Læsernes Bryst
 25. Bjørnstjerne Bjørnson: Til Arbeidernes Fanetog
 26. Henrik Ibsen: Det adelige Element
 27. Bjørnstjerne Bjørnson: Kjærlighedens Tvang
 28. Oscar Nissen: En Verdensbegivenhed
 29. Gina Krog: Stemmeret for kvinder
 30. Johan Christian Heuch: Undtagen fra Offentligheden
 31. Katti Anker Møller: Moderskapets frigjørelse
 32. Katti Anker Møller: Kvindernes fødselspolitik
 33. Cristopher Bruun: Det ægte norske Tungemaal skal leve
 34. Bjørnstjerne Bjørnson: En Dør udad
 35. Wollert Konow (SB): «Den sak, som sterkest har baaret
 36. Fridtjof Nansen: Vor Selvstændighed og vor Selvbestemmelsesret
 37. Francis Hagerup vs. Christian Michelsen: Konsulatloven
 38. Carl Christian Berner og Christian Michelsen: 7. juni-beslutningene
 39. Fridtjof Nansen: Kongedømme eller Republik?
 40. Gunnar Heiberg: Stem Nei!
 41. Haakon VII (mfl.): Alt for Norge
 42. Jacob Vidnes: En frisk vind fra en ny verden
 43. Martin Tranmæl: De faglige kampmidler og organisationsformer
 44. Ole Olsen Lian: Før de vældige vandmasser ind i turbinrør!
 45. Arne Ording: Hvorfor jeg er kommunist
 46. Peder Furubotn: Verdensrevolutionens parti
 47. Christopher Hornsrud: Det arbeidende folks interesser
 48. Chr. Michelsen: De nationale instinkter
 49. Arnulf Øverland: Ja, vi selger dette landet
 50. Ole Hallesby: Hvorved skal vi seire?
 51. Nils Lavik: Dei store og gode ting
 52. Einar Gerhardsen: Hva skal vi gjøre med judasene?
 53. Vidkun Quisling: Fedrelandets fiender
 54. Johan Nygaardsvold: Hele folket i arbeid
 55. Johan Nygaardsvold: De sakkyndiges ord
 56. Jon Sundby: Lønnsomhetslinjen
 57. Haakon Lie: De enkle ord
 58. Fridtjof Nansen: Hungersnøden i Russland
 59. Lars Eskeland: Island og Færøyane og Grønland
 60. Carl J. Hambro: Folkeforbundets maal
 61. Nordahl Grieg: Rettferdighet for Spania!
 62. Carl J. Hambro: München og de små folk
 63. Vidkun Quisling: Den nasjonale regjering har overtatt makten
 64. Haakon VII: Mine plikter (Kongens nei)
 65. Jacob S. Worm-Müller: Svikter vi nu …
 66. Gulbrand Lunde: Til kamp mot bolsjevismen!
 67. Toralv Øksnevad: Det frie ord
 68. Francis Bull: Brand og Peer Gynt
 69. Einar Gerhardsen: Friheten og demokratiet i fare (Kråkerøytalen)
 70. Karl Evang: Skjebnesvanger forenkling
 71. Gunnar Garbo: Frihet for enhver pris?
 72. Einar Gerhardsen: Hva mer kunne vi gjort?
 73. Finn Gustavsen: To flertall
 74. John Lyng: Regjeringens plikter overfor Stortinget
 75. Trygve Bull: En miskjennelse – og en urimelighet
 76. Trygve Bull: Jo større staten er, desto mindre er friheten
 77. Trygve Bratteli: Samarbeid mellom nasjonene
 78. Anne Enger Lahnstein: Vår visjon for Europa
 79. Sigbjørn Hølmebakk: Når demningen brister
 80. Anders Lange: Samfunnet er en stor frase!
 81. Reidar T. Larsen: Grip sjansen!
 82. Pål Steigan: En korrekt kurs for vår tid
 83. Erik Dammann: Det glade vanvidd
 84. Mikkel N. Eira, Hans G. Øvregård, Håkon Henriksen: Elva skal leve!
 85. Berit Ås: Kvinnekultur
 86. Gro Harlem Brundtland: Ny kurs for Norge
 87. Jan P. Syse: Kursendring
 88. Berge Furre: Globaliser kampen – globaliser vona!
 89. Gunnar Stålsett: Ved et vendepunkt
 90. Carl I. Hagen: Norge er bygget på kristne grunnverdier
 91. Shabana Rehman: Hjertets migrasjon
 92. Carl I. Hagen, Erik Solheim, Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg: Ett minutt hver

Litteratur rediger

 • Virksomme ord — Politiske taler 1814–2004, Universitetsforlaget 2005 ISBN 9788215008141

Eksterne lenker rediger