Vinteridrett

idrett som hovedsaklig praktiseres på vinterstid, ofte på snø eller is
(Omdirigert fra «Vintersport»)

Vinteridrett er en gruppe idretter som for de flestes vedkommende utøves utendørs i temperaturer ned mot og under 0 ℃. Noen av disse idrettene som tradisjonelt foregikk utendørs har etterhvert i større eller mindre grad trukket innendørs.

Idrettene er: