Viena-ekspedisjonen

Viena-ekspedisjonen (finsk: Vienan retkikunta) var en militær ekspedisjon i mars 1918, gjennomført av finske frivillige for å erobre en korridor til Kvitsjøen. Årsaken til dette var blandet. For det første var området i stor grad bebodd av folk som var etnisk beslektet med finnene. For det andre hadde områder en viktig strategisk og økonomisk betydning; adgang til Kvitsjøen ville sikre Finland tilgjengelighet til rike fiskeriområder i nord. Kanskje viktigst av alt var ideen om et Stor-Finland.

Det innledende finske fremstøt.

Ekspedisjonen gikk ikke slik Finland hadde håpet, og de finske styrkene måtte trekke seg tilbake etter å ha blitt påført store tap. Selv om de greide å nå Kvitsjøen, hadde dette liten betydning. Sovjet-Russland svarte med å angripe Finland, men dette angrepet ble med letthet slått tilbake. Det kanskje mest konkrete resultatet av ekspedisjonen var at Repola og Porajärvi ble en del av Finland.