Vidnesbyrd af Kirkefædrene

Vidnesbyrd af Kirkefædrene var en serie med oversettelser av utvalg av kirkefedrenes skrifter til norsk. Seiren utkom i 19 bind fra 1880 til 1897 og ble utgitt av P. T. Mallings Boghandel i Kristiania. Oversettelsene, fra gresk og latin, ble utført av en rekke samtidige norske teologer. Knud Karl Krogh-Tonning var pådriver for utgivelse og foresto utvalg.[1]

Referanser rediger

  1. ^ «Foruden at han har givet Stødet til og forestaaet saavel Udvalg som Udgivelse af den i norsk Overs. udkomne Samling »Vidnesbyrd af Kirkefædrene«  (Bd 1—17, 1880—91), har han i Tiaaret 1885—94 skrevet og udg. sit Hovedværk »Den christelige Dogmatik« (Bd 1—4), det første Forsøg paa en saadan videnskabelig Fremstilling i den norske Litt.», fra Salmonsens konversationsleksikon, artikkel om Knud Karl Krogh-Tonning
  2. ^ «Nasjonalbiblioteket». www.nb.no. Besøkt 20. mai 2021.