Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling

Den 28. august 2000 ble Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) offisielt åpnet i Århus. Det er en selveiende institusjon under det danske Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Formålet med senteret er å øke kunnskapene om de ulike former for alternativ behandling og deres virkning, å fremme og utvikle forskning på området, samt å fremme en dialog mellom helsepersonell, alternative behandlere og brukere.[1]

ViFAB finansieres via den danske Finansloven §16.33.02 og §16.33.03.

Referanser Rediger

  1. ^ Bjørklund G. Ny giv for biologisk medisin i Norden Nord Tidsskr Biol Med 2001; 1: 3-6.

Eksterne lenker Rediger