Via Salaria (Saltveien) var en vei i antikkens Italia. Den gikk fra Roma ut gjennom aurelianusmurens Porta Salaria i østnordøstlig retning til Salaria. Via Salaria førte til Castrum Truentinum (dagens Porto d'Ascoli) og passerre blanr annet byene Reate og Asculum. Veien var cirka 242  kilometer. Veien er en gammel saltvei og fikk sitt navn fordi det var den som sabinerne tok for å hente salt. Det finnes levninger etter veien.

Noen viktige romerveier med Via Salaria markert i grått.

Det finnes også en moderne vei med samme navn som er en del av vei SS4 som går mellom Roma og Osteria Nuova (en frazione i kommunen Roma).