Via Dolorosa

via dolorosa

Via Dolorosa (latin, «smertens vei») er en gate i Gamlebyen i Jerusalem. Den løper fra litt innenfor Løveporten (også kalt Stefansporten) til Gravkirken. Den regnes som den vei Jesus fulgte på vei til sin korsfestelseGolgata.

4. stasjon - Jesus møter sin mor.

I dag lar det seg ikke gjøre å følge den middelalderske kurs som Via Dolorosa fulgte fordi nyere bygninger sperrer veien på ett punkt. Pilegrimene må derfor ta en liten omvei til Gravkirken hvor også stedet for korsfestelsen anses å være.

I katolsk fromhetsliv er Via Dolorosa utviklet til en meditasjonsvandring med fjorten såkalte stasjoner. Disse stasjonene er markert langs gateløpet som pilegrimene følger i Jerusalem, med unntak av de fem siste stasjonene som alle er inne i Gravkirken. En meditativ vandring langs denne ruten er den første og opprinnelige korsveiandakt.

Etter hvert ble korsveier bygget opp forskjellige steder i Europa slik at troende som ikke hadde mulighet for å valfarte til Det hellige land likevel kunne gå korsveien. Enda senere, på midten av 1800-tallet, bestemte paven at alle katolske domkirker, senere alle sognekirker, skulle innrette korsveier. Dette er bakgrunnen for at det i katolske kirker finnes 14 tablåer med illustrasjoner fra Jesu lidelsesvei.

En avlat ble tidlig knyttet til Via Dolorosa, og i dag er den avlaten også utvidet til å gjelde (under de vanlige vilkår for avlat i katolsk teologi) for den som går korsveien i en kirke. Korsveiandakten er særlig populær på Langfredag, men også generelt på fredager i Fastetiden, og i noen grad på vanlige fredager året rundt.

De fjorten stasjoner på Via Dolorosa er som følger:

14. stasjon - Jesus blir gravlagt. Avslutningen av Via Dolorosa er ved selve gravkapellet inne i Gravkirken i Jerusalem.
 • 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden.
 • 2. stasjon: Jesus mottar korset.
 • 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset.
 • 4. stasjon: Jesus møter sin mor.
 • 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset.
 • 6. stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken.
 • 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset.
 • 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner.
 • 9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset.
 • 10. stasjon: Jesus blir avkledt.
 • 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset.
 • 12. stasjon: Jesus dør på korset.
 • 13. stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.
 • 14. stasjon: Jesus blir gravlagt.

Eksterne lenker

rediger