Vestheim skole

Vestheim skole i Skovveien rundt 1900.
Foto: Oslo Museum
Vestheim pikeskole i Løvenskiolds gate rundt 1910.
Foto: Oslo Museum

Vestheim skole er en tidligere skole på Frogner i Oslo. Den ble etablert som en høyere privatskole i 1893 av fem lærere som tidligere hadde jobbet ved Aars og Voss' skole.

Skolen fikk rett til å avholde middelskoleeksamen i 1894 og examen artium i 1906.

Skolebygningen i rød tegl i Skovveien 9 ble oppført i 1893, tegnet av arkitektkontoret Ekman & Smith. En ny bygning ble oppført 1895–1896. I 1907 ble Frøken Rolls Pigeinstitut kjøpt opp, og fikk navnet Vestheim Pigeskole (senere Vestheim pikeskole og Vestheim privatskole). Denne skolen hadde lokaler i Løvenskiolds gate 1 (nå lokaler for Bjørknes Privatskole).

I 1918 ble driften av skolen stanset en kort periode etter økonomiske problemer, før den ble overtatt av Christiania kommune. Pikeskolen ble da frasolgt og videreført som selvstendig privatskole frem til 1958, da Elisenberg skole overtok pikeskolens lokaler.

I 1969 ble Vestheim skole nedlagt, sammen med flere andre skoler i samme strøk (Berle skole, Frogner skole, Elisenberg skole og Aars og Voss). I 1982 flyttet Den franske skolen (Lycée français René Cassin d'Oslo) og Den engelske skolen inn i hver sin bygning. I 1994 overtok Den franske skolen hele bygningskomplekset i Skovveien.[1]

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Wilhelm Myhre, Einar Munthe-Kaas (red.): Vestheimboka: Utgitt til Vestheim skoles 50-års jubileum 1. sept. 1943, 1943