Vestfronten (Sovjet)

Vestfronten var en front (militært område) for de væpnede styrkene i Sovjetunionen. Vestfronten var en av flere sovjetiske fronter under andre verdenskrig. Vestfronten var ikke identisk med hele forsvarslinjen mot det tyske angrepet mot Sovjetunionen i 1941, operasjon Barbarossa. Vestfronten ble opprettet 22. juni 1941 og var da 470 kilometer lang, den strakk seg fra Litauens sørlige grense i nord til elva Pripyat og byen Vlodava i sør. Nord for vestfronten var Nordfronten som strakk seg fra Litauens grense til Østersjøen og sør for Vestfronten var den Sørvestlige fronten som omfattet Ukraina.